VTR
โครงการตามนโยบายรัฐบาล "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูพลศึกษา
 


VTR
เก็บตก "กีฬาชาวค่าย" ณ ค่ายพักแรมนันทนาการ 
ประจำปีการศึกษา 2558-2559 สพล.เชียงใหม่

 
VTR
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 
ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ข่าว::การสัมมนา
"พัฒนาการพลศึกษาและกีฬาสู่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ"

กยศ. รวมใจปัน โลหิต ต่อชีวิต
เพื่อนมนุษย์ ปีที่ 3

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์

รอง
อธิการบดี มอบทุนอัดฉีดนักกีฬา

VTR
โครงการ"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้" 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ และขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง
Website รายงานตัว สำหรับผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (รอบทั่วไป)
หมายเหตุ :
- สิ้นสุดการรายงานตัวผ่านระบบ วันที่ 21 เมษายน 2559
- ให้ ผู้ที่รายงานตัวปริ้นหลักฐานการรายงานตัวพร้อมกับเอกสารการตรวจสุขภาพมาให้เรียบร้อยประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่า สพลเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบทั่วไป 59)
Download ใบตรวจสุขภาพร่างกาย

แบบประเมินการสอนออนไลน์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี (ประเภททั่วไป )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาโท
ประกาศ เรื่องการรับสมัครและสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี รอบทั่วไป


ประมวลภาพ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์มาเม้นต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 University Sports Tournament of Chiang Mai 6th 2016 (USTCM 2016) และการแข่งขันฟุตบอลคู่เปิดสนามระหว่างททีมจาก สพล.เชียงใหม่ VS มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

ประมวลภาพ บรรยากาศการซ้อมรับปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556-2557

 

 

อ่านข่าวทั้งหมด >>>
จำนวนผู้ชม ::
15816
user name
Password.

แบบประเมินการสอนออนไลน์
.
งานประชาสัมพันธ์
สพล.เชียงใหม่แฟนเพจ
 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ ขยายการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อรอบทั่วไป ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
คณะกรรมการวิทยาเขต ฝ่ายบริหาร
คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
และสุขภาพ
คณะศิลปศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักงานรองอธิการบดี กลุ่มแผนและพัฒนา
กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
งานทะเบียนและวัดผล งานหลักสูตรและแผนการเรียน
สารสารสนเทศ งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานพัฒนาระบบข้าราชการ งานวิจัยและพัฒนา
งานองค์การนักศึกษา งานพยาบาล
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานประชาสัมพันธ์
งานอาคารสถานที่ งานพัสดุ/ยานพาหนะ
งานการเงินและบัญชี งานธุรการ/งานบุคคล
    ห้องสมุด e-library

รายชื่อนศ./ศิษย์เก่า
ที่เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย

ข้อมูลอาคารเรียน
ที่พักยานพาหนะ

หลักสูตรที่เปิดเรียน

ข้อมูลนักศึกษา
และบัณฑิต

สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตกระบี่
หมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อภายใน
สภาวิชาชีพบุคลากรการกีฬา
     
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5322-3163 , 0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446

< ติดต่อ Webmaster >