C006-ผศ. วัฒนา สุริยจันทร์ จำนวน 8 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P36,A301
C006
EP33,EP34
ED P36,A301
C006
EP33,EP34
ED P36,A301
C006
EP33,EP34
ED P36,A301
C006
EP33,EP34
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P36,A301
C006
EP31,EP32
ED P36,A301
C006
EP31,EP32
ED P36,A301
C006
EP31,EP32
ED P36,A301
C006
EP31,EP32
 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P36 พล013023 : วิธีสอนพลศึกษา 1
====== อาจารย์ ======
C006 ผศ. วัฒนา สุริยจันทร์
===== ห้องเรียน ======
A301 ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 3) เอราวัณ 4 บรรจุได้ 120 คน
====== นักศึกษา ======
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302