สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 5/61
สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 4/61
สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 3/61
สรุปมติประชุม กกว. ครั้งที่ 2/61
สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 1/61
สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 6 ปี 60
รายนามคณะกรรมการวิทยาเขตเชียงใหม่
 
 
a
a