หลักสูตรและแผนการเรียน

raivicha 2562 (new).docx
Change teacher.2562 (New).docx
Chernson 2562 (New).docx
Change raivicha 2562 (new).docx
Change pan2562 (new).docx
Load 1-2562 8-8-2562.pdf
TTG-62.xlsx
warakanprasum 6 25-06-261.pdf
Example.MKO.3 English.docx
MKO.3.docx
template_tqf5_edu.doc
template_tqf3_total.doc
6. 57.pdf
1. 58.pdf
2. 58.pdf
3. 58.pdf
4. 58.pdf
5. 58.pdf
6. 58.pdf
1 59.pdf
2 59.pdf
3 59.pdf
4 59.pdf
5 59.pdf
6 59.pdf
Nawpratipus 2559.pdf
bc-news.jpg
 
a
a
 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5321-3269 ,0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446