เข้าชมเว็บ : 655038   ครั้ง
 
 

E-education อาจารย์

E-education นักศึกษา

FanPage

พลศึกษาเกมส์ 44

ระบบรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มส่งเสริมวิชาการ โทร. 053-223320
 


แผนที่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตเชียงใหม่

 
 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 "พลศึกษาเกมส์"

   
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตเชียงใหม่
แนะนำสนามที่ใช้ในการแข่งขัน
แนะนำตราสัญลักษณ์
พลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 44
โครงการอบรมการช่วยชีวิตทางน้ำรุ่นที่ 6
การประชุมอำนวยการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพ การจัดการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 “ พลศึกษาเกมส์ ”
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น
การอบรมผู้ตัดสินเทเบิลเทนนิส  ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2562
การฝึกอบรมหลักสูตรกีฬาบาสเกตบอล ร่วมกับ จูเนียร์ เอ็น บี เอ (Jr.NBA) โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา รวมทั้งประชาชนภายในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 300 คน เข้ารับการอบรม
ตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้อง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
แผนที่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาาเขตเชียงใหม่
   
ดูข่าวทั้งหมด

กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2562 (กีฬานักเรียน)

กีฬากรีฑา
ระเบียบการสมัคร
โปรแกรมการแข่งขัน ประจำวันที่ 18 ก.ย. 2562
โปรแกรมการแข่งขัน ประจำวันที่ 19 ก.ย. 2562
โปรแกรมการแข่งขัน ประจำวันที่ 20 ก.ย. 2562
  ลิงค์รับสมัครแข่งขันกรีฑา
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่่

[] ปฏิทินกำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษา 2562
[] สถิตินักศึกษาปัจจุบัน
[] รายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่1-62
[] รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่1(ทุกคณะ)
[] กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่1-62(เริ่มลงทะเบียนในระบบ วันที่18-26 ก.ค.62
[] รายวิชาทบ.5ที่ขอเปิดสำหรับภาคเรียนที่1-62
[] รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนในรายวิชาที่ขอเปิดเพิ่ม(ทบ.5)ภาคเรียนที่1-62
[] รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่5(คณะศึกษาศาสตร์)
[] รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่4(ทุกคณะ)
[] รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่3(ทุกคณะ)
[] รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่2(ทุกคณะ)
[] ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้นักศึกษาปฏิบัติการสอน 1 เข้าร่วมกิจกรรมของทางสถาบันฯ
[] ขอความอนุเคราะห์แจ้งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
[] แบบฟอร์มตัวอย่างบันทึกขอสอบนอกตาราง(สำหรับผู้สอน)
[] แบบฟอร์มการพบนักศึกษา(สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพบนักศึกษาในความปกครองทุกวันพุธ)

ปฏิทินตารางกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเชีบน สัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติระดับปริญญาตรี
ประเภททั่วไป รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2562
การกรอกข้อมูลเพื่อรายงานตัวเป็นนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ตารางสอน ตารางเรียน ตารางการใช้ห้อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
คำขอมีปัตรประจำตัว สำหรับข้าราชการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ Download ใบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ ประเภททั่วไป รอบที่ 4 ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2562
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 Admission รอบ 4 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ประเภททั่วไป รอบ 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและรายงานตัวการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติประเภททั่วไป รอบที่ 2
กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 การรับแบบ Admission ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา2562
ประกาศรายงานตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ประเภททั่วไป(ลำดับสำรอ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ ประเภททั่วไป ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

     
 
     
 
กรรมการวิทยาเขต
www.ipecm.ac.th/committee
งานบุคคล/กลุ่มงานบริหาร
www.ipecm.ac.th/manage
>> สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 5/61
>> สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 4/61
>> สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 3/61
>> สรุปมติประชุม กกว. ครั้งที่ 2/61
>> สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 1/61
>> สรุปมติประชุม กกว.ครั้งที่ 6 ปี 60
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
คณะศึกษาศาสตร์
www.ipecm.ac.th/education
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
www.ipecm.ac.th/science
>> มคอ.3-พื้นฐานการศึกษา
>> เปรียบเทียบ-สาชาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
>> มคอ.3-วิธีสอนสุขศึกษา
>> เปรียบเทียบ-สาชาวิชาสุขศึกษา
>> มคอ.3-การกตัดสินกีฬาฟุตบอล
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
>> ติดตามข่าวสาร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้ที่ >> http://sci2557.blogspot.com/
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
คณะศิลปศาสตร์
www.ipecm.ac.th/liberal-arts
บัณฑิตวิทยาลัย
www.ipecm.ac.th/masterdegree
>> ปฏิทินการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 2560
>> สมอ.08 การท่องเที่ยวและนันทนาการ
>> สมอ.08 สาขาการจัดการกีฬา
>> คู่มือจัดทำวิจัย ในแผนและโครงการการจัดการความรู้ (KM)
>> คู่มือเทคนิคการสอน ในแผนและโครงการจัดการความรู้ (KM)
>> การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของคณะศิลปศาสตร์ (SWOT) ปี 2560
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานรองอธิการบดี
www.ipecm.ac.th/office
กลุ่มนโยบายและแผน
www.ipecm.ac.th/plan
>> รายงานประชุมสามัญครั้งที่ 6/2561
>> รายงานประชุมสามัญครั้งที่ 5/2561
>> รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561
>> รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561
>> รายงานการประชุมสามัญครั้งที่1/2561
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
>> แผนกลยุทธิ์ทางการเงิน สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ พ.ศ.2561-2565
>> รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
>> ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ พ.ศ.2561-2565
>> แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ พ.ศ.2561-2565 ฉบับปรับปรุง พศ.2562
>> ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2563
>> แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
>> แผนงานโครงการ
>> แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
>> แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
>> แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
>> ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 – 2565
กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
www.ipecm.ac.th/student-affairs
ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
www.ipecm.ac.th/sports-excellence
>> ประมวลภาพพิธีเปิดและปฐมนิเทศโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2560
>> ระเบียบการรับสมัครโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2560
>> ใบสมัครโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2560
>> ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา
>> ประกาศชำระค่ากิจกรรม ประจำปี 2559
>> ประกาศ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
ทะเบียนและวัดผล
www.ipecm.ac.th/register
หลักสูตรและแผนการเรียน
www.ipecm.ac.th/course
>> รายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่1-62
>> สถิตินักศึกษาปัจจุบัน
>> รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่1(ทุกคณะ)
>> กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่1-62(เริ่มลงทะเบียนในระบบ วันที่18-26 ก.ค.62
>> รายวิชาทบ.5ที่ขอเปิดสำหรับภาคเรียนที่1-62
>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนในรายวิชาที่ขอเปิดเพิ่ม(ทบ.5)ภาคเรียนที่1-62
>> ภาระงานสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1-62 ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 (ปรับแก้ไข)
>> ภาระงานสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1-62 ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562
>> ตารางกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่1 ปีการศึกษา2562
>> แบบฟอร์ม...ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้สอนและรายวิชารายภาค Update 9-11-2561
>> แบบฟอร์ม...ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนตลอดหลักสูตร Update 9-11-2561
>> รายงานการประชุมวัน พฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561
สารสนเทศ
www.ipecm.ac.th/it
งานประกันคุณภาพการศึกษา
www.ipecm.ac.th/quality-assurance
>> รายชื่อเว็บลิงค์
>> รายชื่อ กรรมการฝ่ายประมวลผล
>> รายชื่อเว็บลิงค์ หน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบันฯ
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
>> SAR หลักสูตร ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559
>> แบบฟอร์มSAR หลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ป.ตรี ฉบับปรับปรุง
>> แบบฟอร์ม SAR คณะ ประจำปีการศึกษา 2559 ปรับปรุง 3 ม.ค. 60
>> คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
>> แบบฟอร์ม SAR ระดับหลักสูตร ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
>> แบบฟอร์ม SAR ระดับคณะ ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
งานพัฒนาระบบข้าราชการ
www.ipecm.ac.th/sector-development
งานวิจัยและนวัตกรรม
www.ipecm.ac.th/research
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
>> เอกสารงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่นำเสนอในวารสารระดับชาติ
>> แบบรายงานตวามก้าวหน้าโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน
>> แบบตอบรับเข้าการเข้าร่วมประชุมการเบิกจ่ายปีงบ 60
>> เอกสารเสนอโครงการวิจัย แบบ ว-1-ด.
>> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์ สถาบันการพลศึกษา
>> รายงานการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 2558
องค์การนักศึกษา
www.ipecm.ac.th/student-organizations
งานพยาบาล
www.ipecm.ac.th/ward
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
>> ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่มีสิทธิ์บัตรทอง รักษาฟรีกับทางโรงพยาบาล
>> FIRST AID1
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
www.ipecm.ac.th/guidance
ประชาสัมพันธ์
www.ipecm.ac.th/information
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
>> ประมวภาพอบรม IT อัลบั้ม 2
>> ประมวลภาพอบรมที่ห้อง IT
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
อาคารสถานที่
www.ipecm.ac.th/building-site
พัสดุและยานพาหนะ
www.ipecm.ac.th/procurement
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
>> ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกประกาศสอบราคา (ร่าง TOR) จ้างปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
>> e-budding.docx
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
การเงินและบัญชี
www.ipecm.ac.th/finance
ธุรการสำนักงานรองอธิการบดี
www.ipecm.ac.th/personnel
>> ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
>> ใบสำคัญรับเงิน
>> ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
>> ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
>> ขออนุมัติโครงการวิจัย
>> ขออนุมัติโครงการ
>> รายชื่อบุคลากร 2
>> แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>> การขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>> หนังสือขอใช้ห้องประชุม
>> ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร ใบออกนอกเขตจังหวัด
>> ใบลาพักผ่อน
สโมสรฟุตบอล ช้างศึกสามเศียร
ห้องสมุด
www.ipecm.ac.th/library
>> เว็บไซต์สโมสร >> แบบเสนอรายชื่อหนังสือเพื่อการพิจารณาในการจัดซื้อ
>> โครงการส่งเสริมการอ่าน \"หนึ่งเล่มในดวงใจ\"
>> มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
>> สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5321-3269 ,0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446