ประมวภาพอบรม IT อัลบั้ม 2
ประมวลภาพอบรมที่ห้อง IT
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 
 
a
a