M E N U
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน
   
 

จังหวัดเชียงใหม่

การกีฬาแห่งประเทศไทย

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
 

สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 
Download QR-CODE and LOGO
 
ท่านสามารถติดตามสรุปและรายงานผลการแข่งขันได้ทางเว็บไซต์นี้ ตั้งแต่ 15-25 พ.ย. 2560
สถิติจำนวนผู้เข้าชมเว็บ
7561
ครั้ง

 


โปรแกรมการแข่งขันประจำวัน

ตารางสรุปผลการแข่งขัน 15-25 พฤศจิกายน 2560
โปรแกรมการแข่งขัน / รายงานผลการแข่งขันประจำวัน
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25โปรแกรมการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา
หมายเหตุ
ซอฟท์บอล : จำนวนทีมไม่เป็นไปตามระเบียบการแข่งขัน
ฮ๊อกกี้ในร่ม / กีฬาทางอากาศ / เจ็ตสกี / ฟันดาบสากล / ฟิกเกอร์สเก็ต / ยิมนาสติก / เอ็กซ์ตรีม : ไม่มีการจัดการแข่งขันในระดับภาค ตามระเบียบการแข่งขัน