รายการแข่งขัน DayByDay ในระบบฐานข้อมูล


วันที่ เวลา ชนิดกีฬา รายการแข่งขัน สาย รอบที่ โปรแกรม/ผลแข่งขัน สถานที่แข่ง หมายเหตุ
18 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมชาย รอบชิง รอบชิง1812386.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่(ทอง) ลำปาง(เงิน) ลำพูน กับ เชียงราย(ทองแดง)
18 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมหญิง รอบชิง รอบชิง1812388.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก (ทอง) เชียงใหม่(เงิน) พิจิตร กับ กำแพงเพชร (ทองแดง)
18 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม "ชาย" รอบ รองชนะเลิศ ทีม แพร่ พบกับ ลำปาง รองชนะเลิศ1816389.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
18 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม "ชาย" รอบรองชนะเลิศ ทีม แพร่ พบกับ ตาก รองชนะเลิศ1816390.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
18 9.00 หมากล้อม ผลการแข่งขันหมากล้อม ประเภทบุคคลชาย รอบแรก1837444.jpg ณ ห้องมาร์ติน 2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 9.00 หมากล้อม ผลการแข่งขันหมากล้อม ประเภทบุคคลหญิง รอบแรก1837445.jpg ณ ห้องมาร์ติน 2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 9.00 หมากล้อม ผลการแข่งขันหมากล้อม ประเภททีมผสม รอบแรก1837446.jpg ณ ห้องมาร์ติน 2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 17.40 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 48 รอบแรก1821480.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
18 17.40 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 48 รอบแรก1821479.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
18 17.40 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นน้ำหนัก 51 รอบแรก1821483.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
18 17.40 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 57 รอบแรก1821486.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
18 17.40 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นน้ำหนัก 45 รอบแรก1821485.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
18 17.40 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 57 รอบแรก1821488.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
18 17.40 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 57 รอบแรก1821490.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
18 17.40 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 57 รอบแรก1821491.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
18 16.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลทีมชาย เชียงราย พบ เชียงใหม่ C รอบแรก1814323.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 15.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลชาย ตาก พบ ลำพูน B รอบแรก เทศบาลนครเชียงใหม่
18 15.00 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย ตาก พบ เชียงราย รอบแรก ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 15.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลชาย พิษณุโลก พบ สุโขทัย D รอบแรก สมโภช 700ปี 2
18 15.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลหญิง เชียงราย พบ พิจิตร - - โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
18 14.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลทีมชาย เพชรบูรณ์ พบ กำแพงเพชร B รอบแรก1814321.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 14.30 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมหญิง แพร่ พบ สุโขทัย 2 แรก โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 14.30 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมชาย แพร่ พบ พิจิตร 3 แรก1813469.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 14.30 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมชาย กำแพงเพชร พบ เชียงราย 4 แรก1813472.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 14.30 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมชาย เชียงใหม่ พบ ลำปาง 2 แรก1813482.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 13.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลทีมหญิง เชียงใหม่ พบ พะเยา - รอบแรก1814320.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 13.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลชาย เพชรบูรณ์ พบ เชียงราย A รอบแรก เทศบาลนครเชียงใหม่
18 13.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลชาย แพร่ พบ แม่ฮ่องสอน C รอบแรก สมโภช 700ปี 2
18 13.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลหญิง เพชรบูรณ์ พบ ลำปาง - -1819341.jpg โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
18 13.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมชาย สุโขทัย พบ กำแพงเพชร 4 แรก1813461.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 13.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมหญิง ลำพูน พบ พะเยา 1 แรก1813462.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 13.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมหญิง พิจิตร พบ พิษณุโลก 1 แรก1813463.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 13.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมหญิง ลำปาง พบ เชียงใหม่ 2 แรก1813464.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 12.30 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย สุโขทัย พบ กำแพงเพชร รอบแรก ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 12.30 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย เชียงใหม่ พบ ลำพูน รอบแรก ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-แบนตั้มเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.) ชาย คู่ที่19 1824404.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
18 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-แบนตั้มเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.) ชาย คู่ที่16 1824401.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
18 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.) หญิง คู่ที่ 115 1824394.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
18 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.) หญิง คู่ที่ 116 1824395.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
18 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-แบนตั้มเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.) หญิง คู่ที่ 117 1824396.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
18 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-แบนตั้มเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.) หญิง คู่ที่ 118 1824397.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
18 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-แบนตั้มเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.) หญิง คู่ที่ 119 1824398.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
18 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-แบนตั้มเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.) หญิง คู่ที่ 120 1824399.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
18 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-แบนตั้มเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.) ชาย คู่ที่17 1824402.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
18 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-แบนตั้มเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.) ชาย คู่ที่18 1824403.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
18 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์เวลเตอร์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.) ชาย คู่ที่ 20 1824406.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
18 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์เวลเตอร์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.) ชาย คู่ที่ 21 1824408.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
18 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์เวลเตอร์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.) ชาย คู่ที่ 22 1824409.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
18 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์เวลเตอร์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.) ชาย คู่ที่ 23 1824411.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
18 12.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม "หญิง" รอบ รองชนะเลิศ ทีม เชียงราย พบกับ ลำปาง รองชนะเลิศ1816424.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
18 12.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม "หญิง" รอบ รองชนะเลิศ ทีม เชียงใหม่ พบกับ สุโขทัย รองชนะเลิศ1816436.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
18 11.15 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย ลำปาง พบ เพชรบูรณ์ รอบแรก ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 10.15 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมหญิง สุโขทัย พบ พิษณุโลก 2 แรก1813435.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 10.15 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมหญิง ลำพูน พบ เชียงใหม่ 2 แรก1813440.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 10.15 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมชาย เพชรบูรณ์ พบ พิจิตร 2 แรก1813447.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ ถอนทีม
18 10.15 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมชาย เชียงใหม่ พบ ลำปาง 3 แรก1813456.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 10.00 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย แพร่ พบ อุตรดิตถ์ รอบแรก ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 09.00 วู้ดบอล สรุปอันดับสะสม วู้ดบอล ประเภททีมชาย รอบที่ 11833356.jpg วู้ดบอลแค้มป์ เชียงดาว
18 09.00 วู้ดบอล ประเภทนับจำนวนเกท (ทีมหญิง) คัดเลือก1833358.jpg วู้ดบอลแค้มป์ เชียงดาว
18 09.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ลู่ (ถนน) ทีมชาย ชิงชนะเลิศ1805366.jpg อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม เชียงราย(เหรียญทอง) เชียงใหม่(เหรียญเงิน) พิษณุโลก(เหรียญทองแดง)
18 09.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมชาย เชียงใหม่ พบ ลำพูน 2 แรก1813413.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 09.00 ยูยิตสู ประเภทคู่ หญิง ชิงชนะเลิศ1828417.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
18 09.00 ยูยิตสู ประเภทคู่ผสม ชิงชนะเลิศ1828419.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
18 09.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมชาย กำแพงเพชร พบ สุโขทัย 4 แรก1813420.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 ก.ก. ชาย ชิงชนะเลิศ1828421.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เชียงราย(ทอง) ลำพูน(เงิน) ลำปาง(ทองแดง)
18 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 50 ถึง 55 ก.ก. ชาย ชิงชนะเลิศ1828422.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เชียงราย(ทอง) เชียงใหม่(เงิน) ลำพูน(ทองแดง)
18 09.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมหญิง พิจิตร พบ เชียงราย 1 แรก1813425.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 55 ถึง 60 ก.ก. ชาย ชิงชนะเลิศ1828427.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เชียงใหม่(ทอง) พะเยา(เงิน) เชียงราย(ทองแดง)
18 09.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมชาย แพร่ พบ อุตรดิตถ์ 3 แรก1813499.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 60 ถึง 66 ก.ก. ชาย ชิงชนะเลิศ1828428.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
18 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 66 ถึง 73 ก.ก. ชาย ชิงชนะเลิศ1828429.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
18 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 73 ก.ก.ขึ้นไป ชาย ชิงชนะเลิศ1828431.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เชียงราย(ทอง) ลำพูน(เงิน) ลำปาง(ทองแดง)
18 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 44 ก.ก. หญิง ชิงชนะเลิศ1828432.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ลำปาง(ทอง) เชียงราย(เงิน) ลำพูน(ทองแดง)
18 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 44 ถึง 48 ก.ก. หญิง ชิงชนะเลิศ1828434.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
18 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 52 ถึง 57 ก.ก. หญิง ชิงชนะเลิศ1828438.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เชียงราย(ทอง) พะเยา(เงิน) เชียงใหม่(ทองแดง)
18 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 48 ถึง 52 ก.ก. หญิง ชิงชนะเลิศ1828441.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ลำพูน(ทอง) เชียงราย(เงิน) เชียงใหม่(ทองแดง)
18 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 57 ก.ก.ขึ้นไป หญิง ชิงชนะเลิศ1828442.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
18 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อประเภททีม ชาย แพร่ พบ เชียงใหม่ รอบรองชนะเลิศ1807459.png โดมเหลืองอร่าม สพล.เชียใหม่
18 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อประเภททีม ชาย แพร่ พบ ลำปาง รอบชิงชนะเลิศ1807451.jpg โดมเหลืองอร่าม สพล.เชียใหม่
18 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อประเภททีม หญิง ลำปาง พบ พิษณุโลก ชิงชนะเลิศ1807452.jpg โดมเหลืองอร่าม สพล.เชียใหม่
18 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อประเภททีม ชาย เชียงใหม่ พบ พิษณุโลก รอบชิงชนะเลิศ1807453.jpg โดมเหลืองอร่าม สพล.เชียใหม่
18 09.00 ยิงปืน ปืนสั้นหญิง ระยะ 25 เมตร (ทีม) ชิงชนะเลิศ1826455.jpg สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่ A (เหรียญทอง) เชียงใหม่ B (เหรียญเงิน)
18 09.00 ยิงปืน ปืนยาวท่านอนหญิง ระยะ 50 เมตร (บุคคล) 1826457.jpg สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 09.00 ยิงปืน ปืนสั้นหญิง ระยะ 25 เมตร (บุคคล) ชิงชนะเลิศ1826465.jpg สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี น่าน (ทอง) เชียงใหม่ A (เงิน) ลำปาง (ทองแดง)
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 110 ฟรีสไตล์ 200 เมตร ชาย - -1834372.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 111 ฟรีสไตล์ 200 เมตร หญิง - -1834375.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 109 กบ 200 เมตร หญิง - -1834370.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 101 ฟรีสไตล์ 800 เมตร หญิง - -1834353.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 102 ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย - -1834357.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 103 ผีเสื้อ 100 เมตร หญิง - -1834361.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 104 ผีเสื้อ 100 เมตร ชาย - -1834362.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 105 เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง - -1834363.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 106 กรรเชียง 50 เมตร ชาย - -1834365.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 107 กรรเชียง 50 เมตร หญิง - -1834368.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 108 กบ 200 เมตร ชาย - -1834369.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 112 เดี่ยวผสม 400 เมตร ชาย - -1834378.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 114 ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย - -1834384.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 113 ผีเสื้อ 50 เมตร หญิง - -1834382.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 115 กรรเชียง 100 เมตร หญิง - -1834385.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 116 กรรเชียง 100 เมตร ชาย - -1834387.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 07.00 กอล์ฟ กอล์ฟ ประเภททีมชาย รอบสาม1802405.jpg ณ สนามกอล์ฟลานนา (ศูนย์ฝึกกีฬาลานนา)
18 07.00 กอล์ฟ กอล์ฟ ประเภทบุคคลชาย รอบสาม1802407.jpg ณ สนามกอล์ฟลานนา (ศูนย์ฝึกกีฬาลานนา)
18 07.00 กอล์ฟ กอล์ฟ ประเภทบุคคลหญิง รอบสอง1802410.jpg ณ สนามกอล์ฟลานนา (ศูนย์ฝึกกีฬาลานนา)
18 07.00 กอล์ฟ กอล์ฟ ประเภททีมหญิง รอบสอง1802412.jpg ณ สนามกอล์ฟลานนา (ศูนย์ฝึกกีฬาลานนา)
18 วูซู ประเภทยุทธลีลาหนานกุ้น ชาย ชิงชนะเลิศ1835330.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
18 วูซู ประเภทยุทธลีลาเตาซู่ หญิง ชิงชนะเลิศ1835333.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
18 วูซู ประเภทยุทธลีลาเตาซู่ ชาย ชิงชนะเลิศ1835335.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
18 วูซู ประเภทยุทธลีลาเชียงซู่ หญิง ชิงชนะเลิศ1835339.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
18 วูซู ประเภทยุทธลีลาเชียงซู่ ชาย ชิงชนะเลิศ1835340.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
18 วูซู ประเภทยุทธลีลาชุดต่อสู้มือเปล่า หญิง ชิงชนะเลิศ1835343.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
18 วูซู ประเภทยุทธลีลาชุดต่อสู้มือเปล่า ชาย ชิงชนะเลิศ1835344.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย กำเพงเพชร พบ พิจิตร B 1832475.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย พิษณุโลก พบ เชียงใหม่2 D 1832481.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย ลำปาง พบ แม่ฮ่องสอน A 1832471.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย พะเยา พบ สุโขทัย A 1832473.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย ตาก พบ เชียงราย B 1832474.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย อุตรดิตถ์2 พบ แพร่1 C 1832478.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย กำแพงเพชร พบ อุตรดิตถ์1 B 1832487.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย พิจิตร พบ เชียงใหม่1 A 1832489.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง พิจิตร พบ แพร่ A 1832492.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง ตาก พบ อุตรดิตถ์ A 1832493.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง เชียงราย พบ พะเยา B 1832494.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง สุโขทัย พบ ลำปาง B 1832495.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง เชียงใหม่ พบ แม่ฮ่องสอน B 1832496.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง สุโขทัย1 พบ กำแพงเพชร1 C 1832497.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง สุโขทัย2 พบ เชียงราย2 D 1832498.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง ลำปาง1 พบ แม่ฮ่องสอน1 B 1832501.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมชาย เชียงใหม่ พบ เชียงราย รอบสอง1712246.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
17 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมชาย ลำพูน พบ ลำปาง รอบสอง1712247.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
17 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมหญิง พิจิตร พบ เชียงใหม่ รอบสอง1712248.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
17 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมหญิง พิษณุโลก พบ กำแพงเพชร รอบสอง1712249.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
17 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม "ชาย" รอบแรก ทีม แพร่ พบกับ ลำปาง แรก1716380.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
17 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม "ชาย" รอบแรก ทีม เชียงราย พบกับ ลำพูน แรก1716379.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
17 9.00 หมากล้อม ผลการแข่งขันกีฬา หมากล้อม ประเภท "คู่ผสม" แรก1737351.jpg ณ ห้องมาร์ติน ชั้น 2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
17 9.00 หมากล้อม ผลการแข่งขันกีฬา หมากล้อม ประเภท "คู่ชาย" แรก1737349.jpg ณ ห้องมาร์ติน ชั้น 2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
17 9.00 หมากล้อม ผลการแข่งขันกีฬา หมากล้อม ประเภท "คู่หญิง" แรก1737400.jpg ณ ห้องมาร์ติน ชั้น 2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
17 17.50 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 45 รอบแรก1721289.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
17 17.50 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 45 รอบแรก1721290.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
17 17.50 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นน้ำหนัก 43 รอบแรก1721291.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
17 17.50 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 60 รอบแรก1721294.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
17 17.50 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 60 รอบแรก1721295.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
17 17.50 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 60 รอบแรก1721296.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
17 17.40 แฮนด์บอลชายหาด แฮนด์บอลชายหาด ชาย พิจิตร พบ ตาก B รอบแรก1739210.jpg ณ สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
17 16.50 แฮนด์บอลชายหาด แฮนด์บอลชายหาด ชาย เชียงใหม่ พบ เชียงราย A รอบแรก1739209.jpg ณ สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
17 16.00 แฮนด์บอลชายหาด แฮนด์บอลชายหาด หญิง แพร่ พบ เชียงราย รอบแรก1739208.jpg ณ สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
17 15.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลหญิง ลำปาง พบ พิจิตร - -1719227.jpg โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
17 14.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลประเภทชาย พะเยา พบ เชียงราย C รอบแรก1714220.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 14.15 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมหญิง ตาก พบ แพร่ รอบแรก1720245.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 13.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลประเภทชาย อุตรดิตถ์ พบ ลำปาง A รอบแรก1714219.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 13.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลหญิง พิษณุโลก พบ เชียงราย - -1719226.jpg โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
17 13.00 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมหญิง เชียงใหม่ พบ เชียงราย รอบแรก1720244.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 13.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม "หญิง" รอบแรก ทีม เชียงราย พบกับ ลำพูน แรก1716383.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
17 13.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม "หญิง" รอบแรก ทีม ลำปาง พบกับ แพร่ แรก1716381.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
17 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.) หญิง คู่ที่109 1724297.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
17 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.) หญิง คู่ที่110 1724298.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
17 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.) หญิง คู่ที่111 1724299.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
17 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-เฟเธอร์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) หญิง คู่ที่112 1724301.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
17 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-เฟเธอร์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) หญิง คู่ที่113 1724302.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
17 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-เฟเธอร์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) หญิง คู่ที่114 1724304.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
17 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.) ชาย คู่ที่ 9 1724305.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
17 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.) ชาย คู่ที่ 10 1724306.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
17 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.) ชาย คู่ที่ 11 1724307.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
17 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.) ชาย คู่ที่ 12 1724311.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
17 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.) ชาย คู่ที่ 13 1724313.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
17 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.) ชาย คู่ที่ 14 1724314.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
17 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.) ชาย คู่ที่ 15 1724315.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
17 11.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลประเภทชาย ตาก พบ แพร่ A รอบแรก1714218.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 11.15 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมหญิง ลำพูน พบ กำแพงเพชร รอบแรก1720243.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 10.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลประเภทชาย กำแพงแพชร พบ ลำพูน B รอบแรก1714217.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 10.00 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมหญิง ลำปาง พบ สุโขทัย รอบแรก1720228.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 09.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ลู่ (ถนน) ชาย รอบชิงชนะเลิศ1705238.jpg อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม เชียงใหม่ (เหรียญทอง) พะเยา (เหรียญเงิน) เชียงใหม่(เหรียญทองแดง)
17 09.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ลู่ (ถนน) หญิง รอบชิงชนะเลิศ1705242.jpg อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม พิษณุโลก (เหรียญทอง) พิษณุโลก (เหรียญเงิน) เชียงใหม่(เหรียญทองแดง)
17 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ ทีมชุดหญิง พะเยา พบ เชียงใหม่ 1707256.jpg ณ โดมเหลืออร่าม สพล.เชียงใหม่
17 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ ทีมชุดชาย พิษณุโลก พบ เพชรบูรณ์ 1 1707257.jpg ณ โดมเหลืออร่าม สพล.เชียงใหม่
17 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ ทีมชุดหญิง พิษณุโลก พบ ลำปาง 1707258.jpg ณ โดมเหลืออร่าม สพล.เชียงใหม่
17 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ ทีมชุดชาย เชียงใหม่ พบ พะเยา 2 1707259.jpg ณ โดมเหลืออร่าม สพล.เชียงใหม่
17 09.00 ยิงปืน ปืนยาวสามท่าชาย ระยะ 50 เมตร 1726439.jpg สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 07.00 กอล์ฟ กอล์ฟ ประเภทบุคคลหญิงและประเภททีมหญิง รอบแรก1702271.jpg ณ สนามกอล์ฟลานนา (ศูนย์ฝึกกีฬาลานนา)
17 07.00 กอล์ฟ กอล์ฟ ประเภทบุคคลชายและประเภททีมชาย รอบสอง1702270.jpg ณ สนามกอล์ฟลานนา (ศูนย์ฝึกกีฬาลานนา)
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย เพชรบูรณ์ พบ อุตรดิตถ์1 B รอบแรก1732269.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วูซู ประเภทประลองยุทธลีลาฉางฉวน ชาย ชิงชนะเลิศ1735229.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล เชียงใหม่(ทอง) น่าน(เงิน) เชียงใหม่(ทองแดง)
17 วูซู ประเภทประลองยุทธลีลาฉางฉวน หญิง ชิงชนะเลิศ1735230.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล เชียงใหม่(ทอง) เชียงใหม่(เงิน) น่าน(ทองแดง)
17 วูซู ประเภทยุทธลีลาหนานเตา หญิง ชิงชนะเลิศ1735231.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล เชียงใหม่(ทอง) เชียงใหม่(เงิน) น่าน(ทองแดง)
17 วูซู ประเภทยุทธลีลาหนานเตา ชาย ชิงชนะเลิศ1735232.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
17 วูซู ประเภทยุทธลีลาไท่จี๋ฉวน ชาย ชิงชนะเลิศ1735234.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
17 วูซู ประเภทยุทธลีลาไท่จี๋ฉวน หญิง ชิงชนะเลิศ1735235.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
17 วูซู ประเภทยุทธลีลาราชสีห์(ประเภทภาคพื้น) ชาย ชิงชนะเลิศ1735236.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
17 วูซู ประเภทยุทธลีลาราชสีห์(ประเภทภาคพื้น) หญิง ชิงชนะเลิศ1735237.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
17 วูซู ประลองยุทธ รุ่น 48 ก.ก. ชาย รอบรองชนะเลิศ1735250.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
17 วูซู ประลองยุทธ รุ่น 52 ก.ก. ชาย รอบรองชนะเลิศ1735251.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
17 วูซู ประลองยุทธ รุ่น 52 ก.ก. ชาย รอบรองชนะเลิศ1735253.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
17 วูซู ประลองยุทธ รุ่น 56 ก.ก. ชาย รอบรองชนะเลิศ1735254.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
17 วูซู ประลองยุทธ รุ่น 56 ก.ก. ชาย รอบรองชนะเลิศ1735255.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย ลำปาง พบ สุโขทัย A รอบแรก1732260.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย พะเยา พบ เพชรบูรณ์ A รอบแรก1732261.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย ตาก พบ พิจิตร B รอบแรก1732262.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย เชียงราย พบ เชียงใหม่ B รอบแรก1732264.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย กำแพงเพชร พบ แพร่ B รอบแรก1732268.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย แม่ฮ่องสอน1 พบ เชียงใหม่1 A รอบแรก1732273.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย สุโขทัย2 พบ เชียงราย2 E รอบแรก1732274.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย สุโขทัย1 พบ ลำปาง2 F รอบแรก1732275.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง พิจิตร พบ อุตรดิตถ์ A รอบแรก1732276.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง ตาก พบ กำแพงเพชร A รอบแรก1732277.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง สุโขทัย พบ แม่ฮ่องสอน B รอบแรก1732278.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง ลำปาง พบ พะเยา B รอบแรก1732283.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง เชียงใหม่ พบ เชียงราย B รอบแรก1732281.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง เชียงใหม่2 พบ ลำพูน A รอบแรก1732286.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง แม่ฮ่องสอน2 พบ กำแพงเพชร2 E รอบแรก1732287.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง เชียงราย1 พบ แม่ฮ่องสอน1 B รอบแรก1732285.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง พะเยา1 พบ แพร่2 F รอบแรก1732288.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 บริดจ์ ผลการแข่งขันกีฬา บริดจ์ ประเภททีมผสม RR2 1715293.jpg ห้องพลบดี1 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
17 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน Team kumite W 15 - 18 Y ชิงชนะเลิศ1704309.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สุโขทัย(เหรียญทอง) เชียงราย(เหรียญเงิน) พิจิตร(เหรียญทองแดง)
17 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KATA M 9 - 13 Y ชิงชนะเลิศ1704318.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พิจิตร(เหรียญทอง) เชียงใหม่(เหรียญเงิน) เพชรบูรณ์(เหรียญทองแดง)
17 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน Kata W 14-18 Y ชิงชนะเลิศ1704345.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พิจิตร(เหรียญทอง) ลำพูน(เหรียญเงิน) เชียงราย(เหรียญทองแดง)
17 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KATA W 9 - 13 Y ชิงชนะเลิศ1704346.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พิจิตร(เหรียญทอง) เพชรบูรณ์(เหรียญเงิน) ลำปาง(เหรียญทองแดง)
17 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KATA M 14 - 18 Y ชิงชนะเลิศ1704348.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงราย(เหรียญทอง) พิจิตร(เหรียญเงิน) เพชรบูรณ์(เหรียญทองแดง)
17 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน Team kumite M 15 - 18 Y ชิงชนะเลิศ1704352.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สุโขทัย(เหรียญทอง) พิจิตร(เหรียญเงิน) เชียงราย(เหรียญทองแดง)
17 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน Team KATA W 14 - 18 Y ชิงชนะเลิศ1704359.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน Team Kata W 9 - 13Y ชิงชนะเลิศ1704360.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
16 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันกีฬา เทนนิส ประเภททีม ชาย (เชียงราย พบ กำแพงเพชร) แรก1612144.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
16 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมชาย พิจิตร พบ ลำพูน รอบแรก1612146.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
16 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมชาย พิษณุโลก พบ ลำปาง แรก1612147.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
16 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมหญิง ลำปาง พบ กำแพงเพชร รอบแรก1612148.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
16 18.30 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 51 รอบแรก1621223.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
16 18.30 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 42 รอบแรก1621222.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
16 18.30 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 42 รอบแรก1621221.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
16 18.30 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 51 รอบแรก1621224.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
16 18.30 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 51 รอบแรก1621225.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
16 17.40 แฮนด์บอลชายหาด แฮนด์บอลชายหาด ชาย พะเยา พบ ตาก B รอบแรก1639101.jpg ณ สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
16 16.50 แฮนด์บอลชายหาด แฮนด์บอลชายหาด ชาย แพร่ พบ เชียงราย A รอบแรก1639100.jpg ณ สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
16 16.00 แฮนด์บอลชายหาด แฮนด์บอลชายหาด หญิง ลำปาง พบ เชียงราย รอบแรก163999.jpg ณ สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
16 15.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลชาย ลำปาง พบ แม่ฮ่องสอน C รอบแรก1619108.jpg สมโภช 700ปี 2
16 15.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลหญิง พิษณุโลก พบ ลำปาง 1619110.jpg โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
16 14.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลประเภทชาย ตาก พบ อุตรดิตถ์ A รอบแรก1614162.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
16 13.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลชาย กำแพงเพชร พบ สุโขทัย D รอบแรก1619104.jpg สมโภช 700ปี 2
16 13.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลหญิง เพชรบูรณ์ พบ พิจิตร 1619109.jpg โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
16 13.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลประเภทชาย แพร่ พบ ลำปาง A รอบแรก1614159.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
16 13.00 ยิงปืน ปืนสั้นอัดลมหญิง ระยะ 10 เมตร (ทีม) ชิงชนะเลิศ1626164.jpg สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่ A (เหรียญทอง) เชียงใหม่ B (เหรียญเงิน) น่าน (เหรียญทองแดง)
16 13.00 ยิงปืน ประเภท ปืนสั้นอัดลมหญิง (บุคคล) ชิงชนะเลิศ1626188.jpg สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ลำปาง (เหรียญทอง) เชียงใหม่ A (เหรียญเงิน) เชียงใหม่ B (เหรียญทองแดง)
16 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-แบนตั้มเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.) หญิง 1624133.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
16 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-แบนตั้มเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.) หญิง 1624132.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
16 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.) หญิง 1624131.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
16 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-พินเวท (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก.) หญิง 1624126.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
16 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-พินเวท (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก.) หญิง 1624127.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
16 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-พินเวท (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก.) หญิง 1624128.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
16 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.) หญิง 1624129.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
16 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.) หญิง 1624130.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
16 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.) ชาย 1624136.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
16 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.) ชาย 1624135.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
16 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.) ชาย 1624137.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
16 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-แบนตั้มเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.) ชาย 1624138.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
16 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-แบนตั้มเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.) ชาย 1624139.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
16 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-แบนตั้มเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.) ชาย 1624140.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
16 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-แบนตั้มเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.) ชาย 1624141.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
16 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์เวลเตอร์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.) ชาย 1624142.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
16 12.00 รักบี้ฟุตบอล การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล ประเภท 7 คน หญิง พิษณุโลก พบ เชียงใหม่ 1640149.jpg โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก (ทอง) เชียงใหม่ (เงิน) แพร่ (ทองแดง)
16 11.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลประเภทหญิง เชียงใหม่ พบ แพร่ - รอบแรก1614158.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
16 11.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลชาย พะเยา พบ ลำพูน B รอบแรก1619103.jpg เทศบาลนครเชียงใหม่
16 10.45 รักบี้ฟุตบอล การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล ประเภท 7 คน หญิง แพร่ พบ พิษณุโลก 1640145.jpg โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
16 10.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลประเภทหญิง พะเยา พบ พิษณุโลก - รอบแรก1614157.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
16 09.30 รักบี้ฟุตบอล การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล ประเภท 7 คน หญิง เชียงใหม่ พบ แพร่ 1640143.jpg โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
16 09.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลชาย เชียงใหม่ พบ เชียงราย A รอบแรก1619102.jpg เทศบาลนครเชียงใหม่
16 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ หญิง พะเยา พบ พิษณุโลก 1607106.jpg โดมเหลืองอร่าม สพล. เชียงใหม่
16 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ ชาย เพชรบูรณ์ พบ กำแพงเพชร 1 1607151.jpg โดมเหลืองอร่าม
16 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ ชาย แพร่ พบ พิษณุโลก 1 1607152.jpg โดมเหลืองอร่าม
16 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ หญิง ลำปาง พบ เชียงใหม่ 1607154.jpg โดมเหลืองอร่าม
16 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ ชาย ลำปาง พบ เชียงใหม่ 2 1607155.jpg โดมเหลืองอร่าม
16 09.00 ยิงปืน ปืนสั้นอัดลมชาย ระยะ 10 เมตร (บุคคล) ชิงชนะเลิศ1626169.jpg สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี กำแพงเพชร (เหรียญทอง) กำแพงเพชร (เหรียญเงิน) พิษณุโลก (เหรียญทองแดง)
16 09.00 ยิงปืน ปืนยาวท่านอนชาย ระยะ 50 เมตร (บุคคล) 1626191.jpg สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
16 09.00 ยิงปืน ปืนสั้นอัดลมชาย ระยะ 10 เมตร (ทีม) 1626194.jpg สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
16 07.00 กอล์ฟ กอล์ฟประเภทบุคคลชาย รอบแรก1602112.jpg ณ สนามกอล์ฟลานนา (ศูนย์ฝึกกีฬาลานนา)
16 07.00 กอล์ฟ กอล์ฟประเภททีมชาย รอบแรก1602113.jpg ณ สนามกอล์ฟลานนา (ศูนย์ฝึกกีฬาลานนา)
16 ยูโด ประเภทบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. 1627182.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
16 ยูโด ประเภทบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 1627179.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
16 ยูโด ประเภทบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. 1627180.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
16 ยูโด ประเภทบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. ชิงชนะเลิศ1627177.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ลำปาง(ทอง) น่าน(เงิน) เพชรบูรณ์(ทองแดง)
16 ยูโด ประเภทบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. ชิงชนะเลิศ1627176.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เพชรบูรณ์(ทอง) พิษณุโลก(เงิน) ลำปาง(ทองแดง)
16 ยูโด ประเภทบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. ชิงชนะเลิศ1627175.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว พิษณุโลก(ทอง) เพชรบูรณ์(เงิน) น่าน(ทองแดง)
16 ยูโด ประเภทบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. ชิงชนะเลิศ1627181.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ลำปาง(ทอง) พิษณุโลก(เงิน) น่าน(ทองแดง)
16 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง อุตรดิตถ์ พบ แพร่ A รอบแรก1632193.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
16 ยูโด ประเภทบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. 1627183.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
16 ยูโด ประเภทบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป 1627184.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
16 ยูโด การแข่งขันยูโดหญิง ประเภทการแข่งขัน ท่าทุ่มมาตรฐาน 1627185.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
16 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง เชียงราย พบ สุโขทัย B รอบแรก1632187.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
16 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง แม่ฮ่องสอน พบ ลำปาง B รอบแรก1632189.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
16 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง เชียงใหม่ พบ พะเยา B รอบแรก1632190.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
16 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง กำแพงเพชร พบ พิจิตร A รอบแรก1632192.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
16 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง แพร่1 พบ แม่ฮ่องสอน2 E รอบแรก1632195.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
16 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง น่าน พบ พะเยา1 F รอบแรก1632197.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
16 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง ตาก พบ กำแพงเพชร1 C รอบแรก1632198.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
16 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง อุตรดิตถ์1 พบ เชียงราย2 D รอบแรก1632199.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
16 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย พิจิตร พบ เชียงราย B รอบแรก1632200.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
16 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย กำแพงเพชร พบ เชียงใหม่ B รอบแรก1632201.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
16 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย เพชรบูรณ์ พบ ลำปาง A รอบแรก1632202.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
16 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย สุโขทัย พบ แม่ฮ่องสอน A รอบแรก1632203.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
16 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย แม่ฮ่องสอน2 พบ สุโขทัย2 E รอบแรก1632204.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
16 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย ลำพูน พบ แพร่1 C รอบแรก1632205.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
16 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย น่าน พบ เชียงใหม่2 D รอบแรก1632206.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
16 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย พะเยา2 พบ สุโขทัย1 F รอบแรก1632207.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 17.40 แฮนด์บอลชายหาด แฮนด์บอลชายหาด ชาย พะเยา พบ พิจิตร B รอบแรก153933.jpg ณ สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
15 16.50 แฮนด์บอลชายหาด แฮนด์บอลชายหาด ชาย แพร่ พบ เชียงใหม่ A รอบแรก153931.jpg ณ สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
15 16.00 แฮนด์บอลชายหาด แฮนด์บอลชายหาด หญิง ลำปาง พบ แพร่ รอบแรก153927.jpg ณ สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
15 15.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลหญิง เพชรบูรณ์ พบ พิษณุโลก 151949.png โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
15 15.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลชาย พะเยา พบ ตาก B รอบแรก151938.jpg เทศบาลนครเชียงใหม่
15 15.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลชาย กำแพงเพชร พบ พิษณุโลก D รอบแรก151943.jpg สมโภช 700ปี 2
15 13.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลหญิง ลำปาง พบ เชียงราย 151948.jpg โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
15 13.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลชาย เชียงใหม่ พบ เพชรบูรณ์ A รอบแรก151935.jpg เทศบาลนครเชียงใหม่
15 13.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลชาย ลำปาง พบ แพร่ C รอบแรก151941.png สมโภช 700ปี 2
15 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ ทีมชาย กำแพงเพชร พบ แพร่ 1 รอบแรก150722.jpg โดมเหลืองอร่าม สพล.เชียงใหม่
15 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ ทีมหญิง พิษณุโลก พบ เชียงใหม่ รอบแรก150725.jpg โดมเหลืองอร่าม สพล.เชียงใหม่
15 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ ทีมชาย พะเยา พบ ลำปาง 2 รอบแรก150729.jpg โดมเหลืองอร่าม สพล.เชียงใหม่
15 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ ทีมชาย พิษณุโลก พบ เพชรบูรณ์ 1 รอบแรก150765.jpg โดมเหลืองอร่าม สพล.เชียงใหม่
15 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อประเภททีมชุด ทีมหญิง ลำปาง พบ พะเยา รอบแรก150764.jpg โดมเหลืองอร่าม สพล.เชียงใหม่
15 09.00 ยิงปืน ปืนสั้นยิงช้า ระยะ 50 เมตร (บุคคล) ชิงชนะเลิศ152650.jpg สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่(ทอง) พิษณุโลก(เงิน) อุตรดิตถ์(ทองแดง)
15 09.00 ยิงปืน ปืนยาวอัดลมหญิง ระยะ 10 เมตร (บุคคล) 152657.jpg สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง ลำปาง พบ เชียงราย B 153260.jpg สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย พิจิตร พบ เชียงใหม่ B 153256.jpg สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง สุโขทัย พบ เชียงใหม่ B 153261.jpg สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย เชียงราย พบ แพร่ B รอบแรก153270.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย แม่ฮ่องสอน พบ เพชรบูรณ์ A 153252.jpg สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย ลำปาง พบ พะเยา A 153253.jpg สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง พิจิตร พบ ตาก A 153259.jpg สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง แพร่ พบ กำแพงเพชร A 153258.jpg สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย ตาก พบ กำแพงเพชร B 153254.jpg สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย แม่ฮ่องสอน พบ เพชรบูรณ์ A รอบแรก153267.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย ลำปาง พบ พะเยา A รอบแรก153269.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย ตาก พบ กำแพงเพชร B รอบแรก153272.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย พิจิตร พบ เชียงใหม่ B รอบแรก153273.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย ตาก พบ กำแพงเพชร A รอบแรก153274.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย กำแพงเพชร พบ เพชรบุรณ์ B รอบแรก153275.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย อุตรดิตถ์ พบ ลำพูน C รอบแรก153276.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย น่าน พบ พิษณุโลก D รอบแรก153277.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง แพร่ พบ กำแพงเพชร A รอบแรก153278.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง พิจิตร พบ ตาก A รอบแรก153279.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง ลำปาง พบ เชียงราย B รอบแรก153280.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง สุโขทัย พบ เชียงใหม่ B รอบแรก153281.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง แม่ฮ่องสอน พบ พะเยา B รอบแรก153282.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง อุตรดิตถ์2 พบ เชียงใหม่2 A รอบแรก153283.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง ลำปาง1 พบ เชียงราย1 B รอบแรก153285.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง สุโขทัย1 พบ ตาก C รอบแรก153286.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง สุโขทัย2 พบ อุตรดิตถ์1 D รอบแรก153288.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 ยูโด ประเภทบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม 152798.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
15 ยูโด ประเภทบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 45 ถึง 50 กิโลกรัม ชิงชนะเลิศ152790.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เพชรบูรณ์(ทอง) ลำปาง(เงิน) น่าน(ทองแดง)
15 ยูโด ประเภทบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 50 ถึง 55 กิโลกรัม ชิงชนะเลิศ152791.png ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เพชรบูรณ์(ทอง) แพร่(เงิน) น่าน(ทองแดง)
15 ยูโด ประเภทบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 55 ถึง 60 กิโลกรัม ชิงชนะเลิศ152792.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เพชรบูรณ์(ทอง) น่าน(เงิน) ลำปาง(ทองแดง)
15 ยูโด ประเภทบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 60 ถึง 66 กิโลกรัม ชิงชนะเลิศ152794.png ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว น่าน(ทอง) เพชรบูรณ์(เงิน) พิษณุโลก(ทองแดง)
15 ยูโด ประเภทบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 66 ถึง 73 กิโลกรัม ชิงชนะเลิศ152793.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ลำปาง(ทอง) น่าน(เงิน) ลำพูน(ทองแดง)
15 ยูโด ประเภทบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 73 ถึง 81 กิโลกรัม ชิงชนะเลิศ152795.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว พิษณุโลก(ทอง) น่าน(เงิน) ลำปาง(ทองแดง)
15 ยูโด ประเภทบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 81 ถึง 90 กิโลกรัม ชิงชนะเลิศ152796.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เพชรบูรณ์(ทอง) น่าน(เงิน) พิษณุโลก(ทองแดง)
15 ยูโด ประเภทบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 90 กิโลกรัม 152797.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
15 ยูโด การแข่งขันยูโดชาย ประเภทการแข่งขัน ท่าทุ่มมาตรฐาน 1527161.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว