รายการแข่งขัน DayByDay ในระบบฐานข้อมูล


วันที่ เวลา ชนิดกีฬา รายการแข่งขัน สาย รอบที่ โปรแกรม/ผลแข่งขัน สถานที่แข่ง หมายเหตุ
24 เรือพาย เรือ 5 ฝีพาย ชาย 200 เมตร ชิงชนะเลิศ24291708.jpg ห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม พิจิตร(ทอง) อุตรดิตถ์(เงิน) เชียงราย(DNF)
24 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ทีมหญิง สุโขทัย พบ เชียงราย ชิงชนะเลิศ24311712.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬาเทศนครบาลเชียงใหม่ เชียงราย(เหรียญทอง) เพชรบูรณ์(เหรียญเงิน) ลำปางและสุโขทัย(เหรียญทองแดง)
24 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ทีมหญิง เพชรบูรณ์ พบ ลำปาง ชิงชนะเลิศ24311713.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬาเทศนครบาลเชียงใหม่ เชียงราย(เหรียญทอง) เพชรบูรณ์(เหรียญเงิน) ลำปางและสุโขทัย(เหรียญทองแดง)
24 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ทีมชาย สุโขทัย พบ พิษณุโลก ชิงชนะเลิศ24311714.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬาเทศนครบาลเชียงใหม่ พิษณุโลก(เหรียญทอง) เชียงใหม่(เหรียญเงิน) สุโขทัยและเพชรบูรณ์(เหรียญทองแดง)
24 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ทีมชาย เพชรบูรณ์ พบ เชียงใหม่ ชิงชนะเลิศ24311715.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬาเทศนครบาลเชียงใหม่ พิษณุโลก(เหรียญทอง) เชียงใหม่(เหรียญเงิน) สุโขทัยและเพชรบูรณ์(เหรียญทองแดง)
23 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทคู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ23121452.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ทอง) น่าน (เงิน) เชียงใหม่ (ทองแดง) พิษณุโลก (ทองแดง)
23 9.00 ซอฟท์เทนนิส ผลการแข่งขันซอฟท์เทนนิส ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ23061441.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ กำแพงเพชร (ทอง) พิจิตร (เงิน) เชียงราย (ทองแดง) ลำปาง (ทองแดง)
23 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 120 ประเภท "ชายเดี่ยว" รอบ ชิงชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ23161464.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่ เชียงราย (ทอง) เชียงราย (เงิน) เชียงใหม่ (ทองแดง) เชียงราย (ทองแดง)
23 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 616 ประเภท "ยุวชนชายเดี่ยว" รอบ ชิงชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ2316465.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่ ลำปาง (ทอง) แพร่ (เงิน) ลำปาง (ทองแดง) พิษณุโลก (ทองแดง)
23 9.00 เทควันโด ผลการแข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้ชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45-48 กก. รอบชิงชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ23111493.jpg ณ ยิมเนเซี่ยม 1 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี พิษณุโลก (ทอง) ลำปาง (เงิน) เชียงใหม่ (ทองแดง)
23 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 217 ประเภท "หญิงเดี่ยว" รอบ ชิงชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ23161466.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ทอง) ลำปาง (เงิน) เชียงใหม่ (ทองแดง) พิษณุโลก (ทองแดง)
23 9.00 เทควันโด ผลการแข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้หญิงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 42 กก. รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ23111490.jpg ณ ยิมเนเซี่ยม 1 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี กำแพงเพชร (ทอง) สุโขทัย (เงิน) พิษณุโลก (ทองแดง) เชียงราย (ทองแดง)
23 9.00 เทควันโด ผลการแข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้ชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 51-55 กก. รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ23111489.jpg ณ ยิมเนเซี่ยม 1 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงราย (ทอง) เชียงใหม่ (เงิน ) กำแพงเพชร (ทองแดง) ลำพูน (ทองแดง)
23 9.00 เทควันโด ผลการแข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้ชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48-51 กก. รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ23111488.jpg ณ ยิมเนเซี่ยม 1 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี พิจิตร (ทอง) เชียงราย (เงิน) เชียงใหม่ (ทองแดง) สุโขทัย (ทองแดง)
23 9.00 เทควันโด ผลการแข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้หญิงรุ่นน้ำหนัก 44-46 กก. รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ23111487.jpg ณ ยิมเนเซี่ยม 1 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี กำแพงเพชร (ทอง) พิษณุโลก (เงิน) ลำพูน (ทองแดง) พิจิตร (ทองแดง)
23 9.00 เทควันโด ผลการแข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้ชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. รอบชิงชนะเลิศ23111485.jpg ณ ยิมเนเซี่ยม 1 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี ลำปาง (ทอง) เพชรบูรณ์ (เงิน) เชียงราย (ทองแดง) เชียงใหม่ (ทองแดง)
23 9.00 เทควันโด ผลการแข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้หญิงรุ่นน้ำหนัก 42-44 กก. รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ23111491.jpg ณ ยิมเนเซี่ยม 1 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี น่าน (ทอง) กำแพงเพชร (เงิน) ลำปาง (ทองแดง) เชียงใหม่ (ทองแดง)
23 9.00 เทควันโด ผลการแข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้หญิงรุ่นน้ำหนัก 46-49 กก. รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ23111492.jpg ณ ยิมเนเซี่ยม 1 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี พิษณุโลก (ทอง) กำแพงเพชร (เงิน ) พิจิตร (ทองแดง) สุโขทัย (ทองแดง)
23 18.00 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 71 รอบชิงชนะเลิศ23211511.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ลำพูน (เหรียญทอง) พิจิตร (เหรียญเงิน)
23 18.00 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 67 รอบชิงชนะเลิศ23211510.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เชียงใหม่ (เหรียญทอง) เชียงราย (เหรียญเงิน) เพชรบูรณ์ (เหรียญทองแดง)
23 18.00 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 60 รอบชิงชนะเลิศ23211509.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ แพร่ (เหรียญทอง) แม่ฮ่องสอน (เหรียญเงิน) พะเยา (เหรียญทองแดง) อุตรดิตถ์(เหรียญทองแดง)
23 18.00 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 54 รอบชิงชนะเลิศ23211507.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ลำปาง(เหรียญทอง) พิษณุโลก(เหรียญเงิน) เชียงราย (เหรียญทองแดง) กำแพงเพชร(เหรียญทองแดง)
23 18.00 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 57 รอบชิงชนะเลิศ23211508.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เพชรบูรณ์(เหรียญทอง) แพร่(เหรียญเงิน) เชียงราย (เหรียญทองแดง) เชียงใหม่(เหรียญทองแดง)
23 18.00 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 51 รอบชิงชนะเลิศ23211506.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ พิษณุโลก(เหรียญทอง) ลำพูน(เหรียญเงิน) เพชรบูรณ์ (เหรียญทองแดง) เชียงราย(เหรียญทองแดง)
23 18.00 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 48 รอบชิงชนะเลิศ23211505.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ลำพูน (เหรียญทอง) เชียงราย (เหรียญเงิน) เชียงใหม่ (เหรียญทองแดง) อุตรดิตถ์ (เหรียญทองแดง)
23 18.00 สนุกเกอร์ ผลการแข่งขันสนุกเกอร์ 15 แดง ประเภททีม รอบชิงชนะเลิศ23361502.jpg นอร์ทเทอร์นสนุกเกอร์อะคาเดมี่ สุโขทัย (เหรียญทอง) เชียงใหม่1 (เหรียญเงิน) พะเยา (เหรียญทองแดง)
23 18.00 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 42 รอบชิงชนะเลิศ23211503.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ พิษณุโลก (เหรียญทอง) กำแพงเพชร (เหรียญเงิน) เพชรบูรณ์ (เหรียญทองแดง) ลำปาง (เหรียญทองแดง)
23 18.00 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 45 รอบชิงชนะเลิศ23211504.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ พิษณุโลก (เหรียญทอง) พิจิตร (เหรียญเงิน) เชียงใหม่ (เหรียญทองแดง) เชียงราย (เหรียญทองแดง)
23 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดทีมหญิง ตาก พบ เชียงใหม่ รอบชิงชนะเลิศ23091608.jpg สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา เชียงใหม่ พิจิตร(ทอง) กำแพงเพชร(เงิน) ตาก(ทองแดง)
23 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดทีมชาย ตาก พบ เชียงราย รอบชิงชนะเลิศ23091607.jpg สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา เชียงใหม่ เชียงใหม่(ทอง) ลำปาง(เงิน) ตาก(ทองแดง)
23 14.30 แฮนด์บอลในร่ม แฮนด์บอลในร่ม ประเภททีมชาย ลำพูน พบ เชียงราย รอบแรก23381501.jpg สนามแฮนด์บอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
23 14.15 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย สุโขทัย พบ ตาก - รองชนะเลิศ23201458.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
23 13.00 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย ลำปาง พบ เชียงใหม่ - รองชนะเลิศ23201457.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
23 13.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 514 ประเภท "คู่ผสม" รอบ ชิงชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ23161459.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่ เชียงราย (ทอง) เชียงราย (เงิน) ลำปาง (ทองแดง) เชียงใหม่ (ทองแดง)
23 13.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 415 ประเภท "หญิงคู่" รอบ ชิงชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ23161463.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่ เชียงราย (ทอง) เชียงใหม่ (เงิน) เชียงใหม่ (ทองแดง) แพร่ (ทองแดง)
23 13.00 แฮนด์บอลในร่ม แฮนด์บอลในร่ม ประเภททีมชาย เพชรบูรณ์ พบ ตาก รอบแรก23381500.jpg สนามแฮนด์บอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
23 13.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 715 ประเภท "ยุวชนหญิงเดี่ยว" รอบ ชิงชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ23161471.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ทอง) พิษณุโลก (เงิน) เชียงใหม่ (ทองแดง) พะเยา (ทองแดง)
23 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์เฮฟวี่เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 81 กก. ขึ้นไป) ชาย คู่ที่ 52 ชิงชนะเลิศ23241748.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ น่าน(ทอง) อุตรดิตถ์(เงิน) เพชรบูรณ์(ทองแดง)
23 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-เวลเตอร์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.) ชาย คู่ที่ 50 ชิงชนะเลิศ23241450.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
23 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-มิดเดิลเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.) ชาย คู่ที่ 51 ชิงชนะเลิศ23241449.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
23 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.) ชาย คู่ที่48 ชิงชนะเลิศ23241446.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก(ทอง) พะเยา(เงิน) ลำปาง และ เชียงราย(ทองแดง)
23 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-แบนตั้มเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.) ชาย คู่ที่ 47 ชิงชนะเลิศ23241445.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่(ทอง) พิษณุโลก(เงิน) ลำพูน และ ลำปาง(ทองแดง)
23 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์เวลเตอร์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก.ไม่เกิน 64 กก.) ชาย คู่ที่49 ชิงชนะเลิศ23241447.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง(ทอง) พิษณูโลก(เงิน) พะเยา และ กำแพงเพชร(ทองแดง)
23 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.) ชาย คู่ที่46 ชิงชนะเลิศ23241444.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก(ทอง พะเยา(เงิน) แม่ฮ่องสอน และ ตาก(ทองแดง)
23 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 46 กก.ไม่เกิน 49 กก.) ชาย คู่ที่ 45 ชิงชนะเลิศ23241442.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก(ทอง) ลำปาง(เงิน) พะเยา และ น่าน(ทองแดง)
23 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-พินเวท (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 46 กก.) ชาย คู่ที่ 44 ชิงชนะเลิศ23241440.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก(ทอง) ตาก(เงิน) พิจิตร และ ลำพูน(ทองแดง)
23 11.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลทีมชาย ตาก พบ เชียงราย - รอบรอง23141429.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
23 11.15 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมหญิง แพร่ พบ ลำพูน - รองชนะเลิศ23201462.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
23 10.00 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมหญิง กำแพงเพชร พบ เชียงใหม่ - รองชนะเลิศ23201461.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
23 10.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลทีมชาย เชียงใหม่ พบ ลำพูน - รอบรอง23141428.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
23 09.00 ชักกะเย่อ การแข่งขันกีฬาชักกะเย่อ รอบรองชนะเลิศ ดึงสองในสามครั้ง รองชนะเลิศ23101484.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
23 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 317 ประเภท "ชายคู่" รอบ ชิงชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ231614820.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ทอง) เชียงราย (เงิน) เชียงใหม่ (ทองแดง) แพร่ (ทองแดง)
23 09.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ถนน รายการ อินไลน์เรส 120 กิโลเมตร รอบชิงชนะเลิศ23051414.jpg อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พะเยา (เหรียญทอง) เพชรบูรณ์ (เหรียญเงิน) เชียงใหม่(เหรียญทองแดง)
23 09.00 ตะกร้อลอดห่วง ตะกร้อลอดห่วงทีมหญิง เพชรบูรณ์ พบ แม่ฮ่องสอน รอบแรก23081416.jpg ณ โดมเหลืองอร่าม สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่
23 09.00 ตะกร้อลอดห่วง ตะกร้อลอดห่วงทีมหญิง อุตรดิตถ์ พบ เชียงใหม่ รอบแรก23081417.jpg ณ โดมเหลืองอร่าม สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่
23 09.00 ตะกร้อลอดห่วง ตะกร้อลอดห่วงทีมชาย ตาก พบ อุตรดิตถ์ รอบแรก23081418.jpg ณ โดมเหลืองอร่าม สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่
23 09.00 ตะกร้อลอดห่วง ตะกร้อลอดห่วงทีมชาย เพชรบูรณ์ พบ เชียงใหม่ รอบแรก23081419.jpg ณ โดมเหลืองอร่าม สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่
23 มวยปล้ำในร่ม มวยปล้ำ ประเภทฟรีสไตล์ ชาย รุ่นนำ้หนักไม่เกิน 46 กก. ชิงชนะเลิศ23221473.jpg ลานสกายฮอลล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้วเชียงใหม่ น่าน(เหรียญทอง) แพร่(เหรียญเงิน) เพชรบูรณ์(เหรียญทองแดง)
23 เปตอง ประเภททีมชาย รอบสอง23171453.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
23 เปตอง ประเภททีมหญิง รอบสอง23171454.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
23 เปตอง ประเภททีมชาย ชิงชนะเลิศ23171455.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี แม่ฮ่องสอน(ทอง) ตาก(เงิน) กำแพงเพชร และ ลำพูน(ทองแดง)
23 เปตอง ประเภททีมหญิง ชิงชนะเลิศ23171456.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตาก(ทอง) พิจิตร(เงิน) สุโขทัย และ ลำปาง(ทองแดง)
23 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมหญิง เชียงราย พบ เพชรบูรณ์ 23311499.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่
23 มวยปล้ำในร่ม มวยปล้ำ ประเภทฟรีสไตล์ ชาย รุ่นนำ้หนักไม่เกิน 85-100 กก. ชิงชนะเลิศ23221481.jpg ลานสกายฮอลล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้วเชียงใหม่
23 มวยปล้ำในร่ม มวยปล้ำ ประเภทฟรีสไตล์ ชาย รุ่นนำ้หนักไม่เกิน 85 กก. ชิงชนะเลิศ23221480.jpg ลานสกายฮอลล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้วเชียงใหม่
23 มวยปล้ำในร่ม มวยปล้ำ ประเภทฟรีสไตล์ ชาย รุ่นนำ้หนักไม่เกิน 76 กก. ชิงชนะเลิศ23221479.jpg ลานสกายฮอลล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้วเชียงใหม่
23 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมหญิง ลำปาง พบ สุโขทัย 23311498.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่
23 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมชาย พิษณุโลก พบ เพชรบูรณ์ 23311496.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่
23 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมชาย เชียงใหม่ พบ สุโขทัย 23311497.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่
23 มวยปล้ำในร่ม มวยปล้ำ ประเภทฟรีสไตล์ ชาย รุ่นนำ้หนักไม่เกิน 69 กก. ชิงชนะเลิศ23221478.jpg ลานสกายฮอลล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้วเชียงใหม่
23 มวยปล้ำในร่ม มวยปล้ำ ประเภทฟรีสไตล์ ชาย รุ่นนำ้หนักไม่เกิน 63 กก. ชิงชนะเลิศ23221477.jpg ลานสกายฮอลล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้วเชียงใหม่ น่าน(เหรียญทอง) พิษณุโลก(เหรียญเงิน) เพชรบูรณ์(เหรียญทองแดง)
23 มวยปล้ำในร่ม มวยปล้ำ ประเภทฟรีสไตล์ ชาย รุ่นนำ้หนักไม่เกิน 58 กก. ชิงชนะเลิศ23221476.jpg ลานสกายฮอลล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้วเชียงใหม่ น่าน(เหรียญทอง) อุตรดิตถ์(เหรียญเงิน) พิษณุโลก(เหรียญทองแดง)
23 มวยปล้ำในร่ม มวยปล้ำ ประเภทฟรีสไตล์ ชาย รุ่นนำ้หนักไม่เกิน 54 กก. ชิงชนะเลิศ23221475.jpg ลานสกายฮอลล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้วเชียงใหม่ พิษณุโลก(เหรียญทอง) น่าน(เหรียญเงิน) เพชรบูรณ์(เหรียญทองแดง)
23 มวยปล้ำในร่ม มวยปล้ำ ประเภทฟรีสไตล์ ชาย รุ่นนำ้หนักไม่เกิน 50 กก. ชิงชนะเลิศ23221474.jpg ลานสกายฮอลล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้วเชียงใหม่ แพร่(เหรียญทอง) น่าน(เหรียญเงิน) เพชรบูรณ์(เหรียญทองแดง)
23 มวยปล้ำในร่ม มวยปล้ำ ประเภทฟรีสไตล์ ชาย รุ่นนำ้หนักไม่เกิน 39-42 กก. ชิงชนะเลิศ23221472.jpg ลานสกายฮอลล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้วเชียงใหม่ แพร่(เหรียญทอง) พิษณุโลก(เหรียญเงิน) อุตรดิตถ์(เหรียญทองแดง)
23 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง แม่ฮ่องสอน1 พบ อุตรดิตถ์1 23321425.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
23 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย แม่ฮ่องสอน1 พบ พะเยา1 23321424.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
23 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย พิจิตร พบ เชียงใหม่2 23321423.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
23 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง แม่ฮ่องสอน2 พบ พิจิตร 23321426.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
22 9.00 ซอฟท์เทนนิส ผลการแข่งขันซอฟท์เทนนิส ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ พิิจิตร พบ กำแพงเพชร รอบชิงชนะเลิศ22061324.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ กำแพงเพชร (ทอง) พิจิตร (เงิน)
22 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ22121332.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง (ทอง) พิษณุโลก(เงิน) เพชรบูรณ์ กับกำแพงเพชร (ทองแดง)
22 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ22121333.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ กำแพงเพชร (ทอง) พิษณุโลก (เงิน) สุโขทัย กับพิจิตร (ทองแดง)
22 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ22121334.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง (ทอง) เชียงราย (เงิน) พิจิตร กับเพชรบูรณ์ (ทองแดง)
22 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ22121335.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ทอง) กำแพงเพชร (เงิน) พิจิตร กับลำปาง (ทองแดง)
22 9.00 เทควันโด ผลการแข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ตหญิงน้ำหนัก 37-41 รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ22111370.jpg ณ ยิมเนเซี่ยม 1 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี พิจิตร (ทอง) เชียงใหม่ (เงิน) ลำปาง (ทองแดง) พิษณุโลก (ทองแดง)
22 9.00 เทควันโด ผลการแข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ตหญิงน้ำหนัก 33-37 กก. รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ22111369.jpg ณ ยิมเนเซี่ยม 1 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ (ทอง) พิษณุโลก (เงิน) ลำพูน (ทองแดง) กำแพงเพชร (ทองแดง)
22 9.00 เทควันโด ผลการแข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ตชาย น้ำหนักไม่เกิน 33 กก. รอบชิงชนะเลิศ22111356.jpg ณ ยิมเนเซี่ยม 1 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงราย (ทอง) พิจิตร (เงิน) ลำปาง (ทองแดง) น่าน (ทองแดง)
22 9.00 เทควันโด ผลการแข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ตชายน้ำหนัก 33-37 กก. รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ22111358.jpg ณ ยิมเนเซี่ยม 1 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ (ทอง) แม่ฮ่องสอน (เงิน) ลำปาง (ทองแดง) ลำพูน (ทองแดง)
22 9.00 เทควันโด ผลการแข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ตหญิงน้ำหนัก 29-33 กก. รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ22111368.jpg ณ ยิมเนเซี่ยม 1 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี ลำปาง (ทอง) ลำพูน (เงิน) เชียงราย (ทองแดง) พิษณุโลก (ทองแดง)
22 9.00 เทควันโด ผลการแข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ตชายน้ำหนัก 37-41 กก. รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ22111361.jpg ณ ยิมเนเซี่ยม 1 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี ลำพูน (ทอง) เพชรบูรณ์ (เงิน) ลำปาง (ทองแดง) เชียงราย (ทองแดง)
22 9.00 เทควันโด ผลการแข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ตชายน้ำหนัก 41-45 กก. รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ22111364.jpg ณ ยิมเนเซี่ยม 1 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ (ทอง) กำแพงเพชร (เงิน) พิจิตร (ทองแดง) ลำพูน (ทองแดง)
22 9.00 เทควันโด ผลการแข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ตหญิงน้ำหนักไม่เกิน 29 กก. รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ22111367.jpg ณ ยิมเนเซี่ยม 1 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี ลำปาง (ทอง) พิษณุโลก (เงิน) เชียงใหม่ (ทองแดง) สุโขทัย (ทองแดง)
22 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 118 ประเภท "ชายเดี่ยว" รอบ รองชนะเลิศ ทีม เชียงใหม่ พบกับ ทีม เชียงราย รอบรองชนะเลิศ22161775.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
22 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 119 ประเภท "ชายเดี่ยว" รอบ รองชนะเลิศ ทีม ลำปาง พบกับ ทีม เชียงราย รอบรองชนะเลิศ22161777.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
22 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 215 ประเภท "หญิงเดี่ยว" รอบ รองชนะเลิศ ทีม เชียงใหม่ พบกับ ทีม ลำปาง รอบรองชนะเลิศ22161778.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
22 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 216 ประเภท "หญิงเดี่ยว" รอบ รองชนะเลิศ ทีม พิษณุโลก พบกับ ทีม เชียงใหม่ รอบรองชนะเลิศ22161779.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
22 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 713 ประเภท "ยุวชนหญิงเดี่ยว" รอบ รองชนะเลิศ ทีม เชียงใหม่ พบกับ ทีมเชียงราย รองชนะเลิศ22161790.png ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
22 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 714 ประเภท "ยุวชนหญิงเดี่ยว" รอบ รองชนะเลิศ ทีม พะเยา พบกับ ทีม พิษณุโลก ชิงชนะเลิศ22161791.png ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
22 18.00 สนุกเกอร์ ผลการแข่งขันสนุกเกอร์ 15 แดง ประเภทคู่ รอบชิงชนะเลิศ22361406.jpg นอร์ทเทอร์นสนุกเกอร์อะคาเดมี่ สุโขทัย (เหรียญทอง) เชียงใหม่2 (เหรียญเงิน) ลำปาง (เหรียญทองแดง) พะเยา (เหรียญทองแดง)
22 16.50 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นน้ำหนัก 42 รอบชิงชนะเลิศ22211336.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
22 16.50 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นน้ำหนัก 45 รอบชิงชนะเลิศ22211337.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เชียงราย (เหรียญทอง) พิจิตร (เหรียญเงิน) ลำพูน (เหรียญทองแดง)
22 16.50 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นน้ำหนัก 48 รอบชิงชนะเลิศ22211338.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เชียงราย (เหรียญทอง) เพชรบูรณ์ (เหรียญเงิน) แพร่ ( 2 เหรียญทองแดง)
22 16.50 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นน้ำหนัก 51 รอบชิงชนะเลิศ22211339.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เชียงใหม่ (เหรียญทอง) เพชรบูรณ์ (เหรียญเงิน) สุโขทัย ( เหรียญทองแดง)
22 16.50 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นน้ำหนัก 57 รอบชิงชนะเลิศ22211340.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
22 16.50 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นน้ำหนัก 60 รอบชิงชนะเลิศ22211341.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
22 16.00 แฮนด์บอลในร่ม แฮนด์บอลในร่ม ประเภททีมชาย ตาก พบ ลำพูน รอบแรก22381405.jpg สนามแฮนด์บอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
22 15.00 กรีฑา ผลการแข่งขัน วิ่งผลัด 4x400 เมตร ชาย รายการที่ 416 รอบชิงชนะเลิศ22011308.jpg ยิมเนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ลำปาง (เหรียญทอง) สุโขทัย (เหรียญเงิน) ลำพูน (เหรียญทองแดง)
22 15.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลชาย เชียงราย พบ ลำปาง - รอบ4ทีม22191413.jpg เทศบาลนครเชียงใหม่
22 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดทีมหญิง พิจิตร พบ เชียงใหม่ รอบรองชนะเลิศ22091407.jpg สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา เชียงใหม่
22 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดทีมชาย ลำปาง พบ ตาก รอบรองชนะเลิศ22091408.jpg สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา เชียงใหม่
22 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดทีมหญิง พิจิตร พบ กำแพงเพชร รอบชิงชนะเลิศ22091409.jpg สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา เชียงใหม่ พิจิตร(ทอง) กำแพงเพชร(เงิน) ตาก(ทองแดง)
22 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดทีมชาย เชียงใหม่ พบ ลำปาง รอบชิงชนะเลิศ22091410.jpg สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา เชียงใหม่ เชียงใหม่(ทอง) ลำปาง(เงิน) ตาก(ทองแดง)
22 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดทีมหญิง กำแพงเพชร พบ ตาก 2 22091411.jpg สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา เชียงใหม่
22 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดทีมชาย เชียงใหม่ พบ เชียงราย 2 22091412.jpg สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา เชียงใหม่
22 14.45 กรีฑา ผลการแข่งขันกีฬา วิ่งผลัด 4x400 เมตร หญิง รายการที่ 415 รอบชิงชนะเลิศ22011309.jpg ยิมเนเซียม 2 สตนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ลำพูน (เหรียญทอง) ลำปาง (เหรียญเงิน) เชียงราย (เหรียญทองแดง)
22 14.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลทีมชาย ลำพูน พบ เชียงราย Y รอบแรก22141321.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
22 14.30 แฮนด์บอลในร่ม แฮนด์บอลในร่ม ประเภททีมชาย เชียงใหม่ พบ เพชรบูรณ์ รอบแรก22381404.jpg สนามแฮนด์บอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
22 14.15 กรีฑา ผลการแข่งขัน วิ่งวิบาก 2,000 ชาย รายการที่ 413 รอบชิงชนะเลิศ22011291.jpg ยิมเนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี กำแพงเพชร (เหรียญทอง) เชียงใหม่ (เหรียญเงิน) ลำปาง(เหรียญทองแดง)
22 14.00 กรีฑา ผลการแข่งขัน วิ่งวิบาก 2,000 เมตร หญิง รายการที่ 412 รอบชิงชนะเลิศ22011290.jpg ยิมเนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พะเยา (เหรียญทอง) ลำพูน (เหรียญเงิน) ลำพูน(เหรียญทองแดง)
22 13.45 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย ตาก พบ พิจิตร - การแข่งขันรอบ222201276.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
22 13.30 กรีฑา ผลการแข่งขัน เขย่งก้าวกระโดด ชาย รายการที่ 410 รอบชิงชนะเลิศ22011280.jpg ยิมเนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ลำปาง (เหรียญทอง) ลำปาง (เหรียญเงิน) น่าน (เหรียญทองแดง)
22 13.30 กรีฑา ผลการแข่งขัน กระโดดสูง หญิง รายการที่ 411 รอบชิงชนะเลิศ22011283.jpg ยิมเนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี น่าน (เหรียญทอง) กำแพงเพชร (เหรียญเงิน) พิษณุโลก(เหรียญทองแดง)
22 13.30 กรีฑา ผลการแข่งขัน อัฎฐกรีฑา ชาย รายการที่ - รอบชิงชนะเลิศ22011300.jpg ยิมเนเซียม 2 สตนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
22 13.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลทีมชาย กำแพงเพชร พบ เชียงใหม่ X รอบแรก22141320.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
22 13.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลชาย สุโขทัย พบ เชียงใหม่ - รอบ4ทีม22191380.jpg เทศบาลนครเชียงใหม่
22 13.00 แฮนด์บอลในร่ม แฮนด์บอลในร่ม ประเภททีมหญิง เชียงใหม่ พบ เชียงราย รอบแรก22381403.jpg สนามแฮนด์บอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
22 12.30 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย เชียงใหม่ พบ เชียงราย - การแข่งขันรอบ222201274.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
22 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์เวลเตอร์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก.ไม่เกิน 64 กก.) หญิง คู่ที่ 137 ชิงชนะเลิศ22241273.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก(ทอง) สุโขทัย(เงิน) ลำปาง(ทองแดง)
22 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก.) หญิง คู่ที่ 132 ชิงชนะเลิศ22241261.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก(ทอง) ตาก(เงิน) เชียงใหม่ และ พะเยา (ทองแดง)
22 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.) หญิง คู่ที่ 136 ชิงชนะเลิศ22241269.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก(ทอง) เชียงใหม่(เงิน) ลำปาง(ทองแดง)
22 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก.ไม่เกิน 51 กก.) หญิง คู่ที่ 133 ชิงชนะเลิศ22241262.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก(ทอง) กำแพงเพชร(เงิน) พะเยา และ ลำปาง(ทองแดง)
22 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-เฟเธอร์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.) หญิง คู่ที่ 135 ชิงชนะเลิศ22241265.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา(ทอง) อุตรดิตถ์(เงิน) เพชรบูรณ์ และ ลำปาง(ทองแดง)
22 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-แบนตั้มเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 51 กก.ไม่เกิน 54 กก.) หญิง คู่ที่ 134 ชิงชนะเลิศ22241263.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก(ทอง) เชียงราย(เงิน) เชียงใหม่ และกำแพงเพชร(ทองแดง)
22 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-พินเวท (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก.) หญิง คู่ที่ 131 ชิงชนะเลิศ22241260.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา(ทอง) สุโขทัย(เงิน) เชียงใหม่ และ เชียงราย(ทองแดง)
22 11.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลทีมหญิง แพร่ พบ พะเยา - ชิงชนะเลิศ22141319.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 1.เชียงใหม่(ทอง) 2.แพร่(เงิน) 3.พะเยา(ทองแดง)
22 11.15 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย สุโขทัย พบ เพชรบูรณ์ - การแข่งขันรอบ222201271.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
22 10.00 กรีฑา ผลการแข่งขันทุ่มน้ำหนัก หญิง รายการที่ 405 รอบชิงชนะเลิศ22011220.jpg ยิมเนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เพชรบูรณ์ (เหรียญทอง) ลำปาง (เหรียญเงิน) น่าน (เหรียญทองแดง)
22 10.00 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย ลำปาง พบ กำแพงเพชร - การแข่งขันรอบ222201268.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
22 10.00 ชักกะเย่อ แข่งขันแบบพบกันหมดในสาย ดึงสองครั้ง รอบแรก22101483.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
22 10.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลทีมหญิง เชียงใหม่ พบ พิษณุโลก - ชิงชนะเลิศ22141318.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 1.เชียงใหม่(ทอง) 2.แพร่(เงิน) 3.พะเยา(ทองแดง)
22 09.40 กรีฑา ผลการแข่งขันขว้างจักร ชาย รายการที่ 404 รอบชิงชนะเลิศ22011218.jpg ยิมเนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พิษณุโลก (เหรียญทอง) แพร่ (เหรียญเงิน) กำแพงเพชร (เหรียญทองแดง)
22 09.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ลู่ รายกร สปรินท์ (หญิง) รอบชิงชนะเลิศ22051360.jpg เวลโลโดม สนามจักรยาน 700 ปี
22 09.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ลู่ รายการ พอยท์เรส 24 กิโลเมตร รอบชิงชนะเลิศ22051362.jpg เวลโลโดม สนามจักรยาน 700 ปี เชียงราย (เหรียญทอง) เชียงราย (เหรียญเงิน) เชียงใหม่(เหรียญทองแดง)
22 09.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ลู่ รายการ สปรินท์ (ชาย) รอบชิงชนะเลิศ22051363.jpg เวลโลโดม สนามจักรยาน 700 ปี พิษณุโลก (เหรียญทอง) พิษณุโลก (เหรียญเงิน) เชียงใหม่(เหรียญทองแดง)
22 09.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ลู่ รายการ เปอร์ซูท 3 กิโลเมตร รอบชิงชนะเลิศ22051365.jpg เวลโลโดม สนามจักรยาน 700 ปี เชียงราย (เหรียญทอง) เชียงราย (เหรียญเงิน) พิษณุโลก(เหรียญทองแดง)
22 09.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ลู่ รายการ ทีมสปรินท์ 3 รอบ รอบชิงชนะเลิศ22051366.jpg เวลโลโดม สนามจักรยาน 700 ปี
22 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 512 คู่ที่ 13 ประเภทผสม รอบรองชนะเลิศ ระหว่างทีมลำปาง และทีมเชียงราย รองชนะเลิศ22161786.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
22 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 413 คู่ที่ 12 ประเภทชายคู่ รอบรองชนะเลิศ ระหว่างทีมลำปาง และทีมเชียงใหม่ รองชนะเลิศ22161784.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
22 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 315 คู่ที่ 13 ประเภทชายคู่ รอบรองชนะเลิศ ระหว่างทีมเชียงใหม่ และทีมเชียงราย รอบรองชนะเลิศ22161780.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
22 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 316 คู่ที่ 14 ประเภทชายคู่ รอบรองชนะเลิศ ระหว่างทีมเชียงใหม่ และทีมแพร่ รอบรองชนะเลิศ22161781.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
22 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 412 คู่ที่ 11 ประเภทหญิงคู่ รอบรองชนะเลิศ ระหว่างทีมเชียงรายและทีมเชียงใหม่ รอบรองชนะเลิศ22161782.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
22 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 513 คู่ที่ 14 ประเภทผสม รอบรองชนะเลิศ ระหว่างทีมเชียงใหม่ และทีมเชียงราย รอบรองชนะเลิศ22161787.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
22 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 614 คู่ที่ 18 ประเภทยุวชนชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ ระหว่างทีมลำปาง และทีมเชียงราย รองชนะเลิศ22161788.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
22 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 615 คู่ที่ 18 ประเภทยุวชนชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ ระหว่างทีมพิษณุโลก และทีมลำปาง รองชนะเลิศ22161789.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
22 08.40 กรีฑา ผลการแข่งขัน วิ่ง 5,000 เมตร หญิง รายการที่ 402 ชิงชนะเลิศ22011216.jpg ยิมเนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตาก (เหรียญทอง) เชียงใหม่ (เหรียญเงิน) เพชรบูรณ์ (เหรียญทองแดง)
22 08.00 เปตอง ประเภททีมชาย กลุ่ม A (5ทีม) A รอบแรก22171293.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
22 08.00 เปตอง ประเภททีมชาย กลุ่ม B (5ทีม) ฺB รอบแรก22171295.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
22 08.00 เปตอง ประเภททีมหญิง กลุ่ม A (5ทีม) A รอบแรก22171296.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
22 08.00 เปตอง ประเภททีมหญิง กลุ่ม B (5ทีม) B รอบแรก22171297.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
22 07.30 กรีฑา ผลการแข่งขันเดิน 10,000 เมตร ชาย รายการที่ 401 ชิงชนะเลิศ22011215.jpg ยิมเนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่ (เหรียญทอง) เชียงใหม่ (เหรียญเงิน) ลำพูน (เหรียญทองแดง)
22 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย พิจิตร พบ เพชรบูรณ์ 22321233.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
22 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย ลำพูน พบ เชียงใหม่2 22321234.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
22 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย พะเยา2 พบ แม่ฮ่องสอน1 22321235.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
22 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย พะเยา1 พบ ลำปาง1 22321236.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
22 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง อุตรดิตถ์2 พบ แม่ฮ่องสอน1 22321238.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
22 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง แม่ฮ่องสอน2 พบ แพร่2 22321240.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
22 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง เชียงใหม่1 พบ พิจิตร 22321241.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
22 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ยุวชนหญิง พิจิตร พบ ตาก ชิงชนะเลิศ22321563.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ พิจิตร(เหรียญทอง) ตาก(เหรียญเงิน)
22 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง ตาก พบ อุตรดิตถ์1 22321243.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
22 มวยปล้ำในร่ม การแข่งขันกีฬามวยปล้ำ ประเภทฟรีสไตล์หญิง รุ่นนำ้หนักไม่เกิน 40 กก. ชิงชนะเลิศ22221248.jpg ลานสกายฮอลล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้วเชียงใหม่ กำแพงเพชร(เหรียญทอง) พิษณุโลก(เหรียญเงิน) อุตรดิตถ์(เหรียญทองแดง)
22 มวยปล้ำในร่ม การแข่งขันกีฬามวยปล้ำ ประเภทฟรีสไตล์หญิง รุ่นนำ้หนักไม่เกิน 36-38 กก. ชิงชนะเลิศ22221249.jpg ลานสกายฮอลล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้วเชียงใหม่
22 มวยปล้ำในร่ม การแข่งขันกีฬามวยปล้ำ ประเภทฟรีสไตล์หญิง รุ่นนำ้หนักไม่เกิน 43 กก. ชิงชนะเลิศ22221250.jpg ลานสกายฮอลล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้วเชียงใหม่ กำแพงเพชร(เหรียญทอง) อุตรดิตถ์(เหรียญเงิน) พิษณุโลก(เหรียญทองแดง)
22 มวยปล้ำในร่ม การแข่งขันกีฬามวยปล้ำ ประเภทฟรีสไตล์หญิง รุ่นนำ้หนักไม่เกิน 46 กก. ชิงชนะเลิศ22221247.jpg ลานสกายฮอลล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้วเชียงใหม่ น่าน(เหรียญทอง) พิษณุโลก(เหรียญเงิน) แพร่(เหรียญทองแดง)
22 มวยปล้ำในร่ม การแข่งขันกีฬามวยปล้ำ ประเภทฟรีสไตล์หญิง รุ่นนำ้หนักไม่เกิน 49 กก. ชิงชนะเลิศ22221251.jpg ลานสกายฮอลล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้วเชียงใหม่ น่าน(เหรียญทอง) แพร่(เหรียญเงิน) เพชรบูรณ์(เหรียญทองแดง)
22 มวยปล้ำในร่ม การแข่งขันกีฬามวยปล้ำ ประเภทฟรีสไตล์หญิง รุ่นนำ้หนักไม่เกิน 52กก. ชิงชนะเลิศ22221252.jpg ลานสกายฮอลล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้วเชียงใหม่ เพชรบูรณ์(เหรียญทอง) อุตรดิตถ์(เหรียญเงิน) พิษณุโลก(เหรียญทองแดง)
22 มวยปล้ำในร่ม การแข่งขันกีฬามวยปล้ำ ประเภทฟรีสไตล์หญิง รุ่นนำ้หนักไม่เกิน 56กก. ชิงชนะเลิศ22221253.jpg ลานสกายฮอลล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้วเชียงใหม่ กำเเพงเพชร(เหรียญทอง) พิษณุโลก(เหรียญเงิน) อุตรดิตถ์ (เหรียญทองแดง)
22 มวยปล้ำในร่ม การแข่งขันกีฬามวยปล้ำ ประเภทฟรีสไตล์หญิง รุ่นนำ้หนักไม่เกิน 60กก. ชิงชนะเลิศ22221255.jpg ลานสกายฮอลล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้วเชียงใหม่
22 มวยปล้ำในร่ม การแข่งขันกีฬามวยปล้ำ ประเภทฟรีสไตล์หญิง รุ่นนำ้หนักไม่เกิน 65-70กก. ชิงชนะเลิศ22221256.jpg ลานสกายฮอลล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้วเชียงใหม่
22 มวยปล้ำในร่ม การแข่งขันกีฬามวยปล้ำ ประเภทฟรีสไตล์หญิง รุ่นนำ้หนักไม่เกิน 65กก. ชิงชนะเลิศ22221257.jpg ลานสกายฮอลล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้วเชียงใหม่
22 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมชาย พิษณุโลก พบ เชียงใหม่ 22311383.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่
22 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมชาย สุโขทัย พบ เพชรบูรณ์ 22311385.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่
22 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมหญิง เชียงราย พบ ลำปาง 22311381.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่
22 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมหญิง เพชรบูรณ์ พบ สุโขทัย 22311382.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่
22 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ยุวชนชาย แม่ฮ่องสอน พบ ลำปาง ชิงชนะเลิศ22321562.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน(เหรียญทอง) ลำปาง(เหรียญเงิน)
21 9.00 เทควันโด ผลการแข่งขันเทควันโด ประเภทพุ่มเซ่เดี่ยวชาย รอบชิงชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ21111114.jpg ณ ยิมเนเซี่ยม 1 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี แพร่ (ทอง)เชียงใหม่ (เงิน) พิษณุโลก (ทองแดง)
21 9.00 เทควันโด ผลการแข่งขันเทควันโด ประเภทพุ่มเซ่เดี่ยวหญิง รอบชิงชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ21111116.jpg ณ ยิมเนเซี่ยม 1 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ (ทอง) ลำพูน (เงิน) พิษณุโลก (ทองแดง)
21 9.00 เทควันโด ผลการแข่งขันเทควันโด ประเภทพุ่มเซคู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ21111118.jpg ณ ยิมเนเซี่ยม 1 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่(ทอง) พิษณุโลก (เงิน) พิจิตร (ทองแดง)
21 9.00 เทควันโด ผลการแข่งขันเทควันโด ประเภทพุ่มเซทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ21111120.jpg ณ ยิมเนเซี่ยม 1 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ (ทอง)
21 9.00 เทควันโด ผลการแข่งขันเทควันโด ประเภทพุ่มเซ่ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ21111123.jpg ณ ยิมเนเซี่ยม 1 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี ลำพูน (ทอง) สุุโขทัย (เงิน)
21 9.00 เทควันโด ผลการแข่งขันเทควันโด ประเภทพุ่มเซ่ฟรีสไตล์เดี่ยวชาย รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ21111127.jpg ณ ยิมเนเซี่ยม 1 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ (ทอง) พะเยา (เงิน) แพร่ (ทองแดง)
21 9.00 เทควันโด ผลการแข่งขันเทควันโด ประภทพุ่มเซ่ฟรีสไตล์เดี่ยวหญิง รอบชิงชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ21111131.jpg ณ ยิมเนเซี่ยม 1 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ (ทอง) ลำพูน (เงิน) สุโขทัย (ทองแดง)
21 9.00 เทควันโด ผลการแข่งขันเทควันโด ประเภททีมชาย รอบชิงชนะเลิศ รอชชิงชนะเลิศ21111132.jpg ณ ยิมเนเซี่ยม 1 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ (ทอง) พิษณุโลก (เงิน) พิจิตร (ทองแดง)
21 9.00 เทควันโด ผลการแข่งขันเทควันโด ประเภททีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ21111133.jpg ณ ยิมเนเซี่ยม 1 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี พิษณุโลก (ทอง) เชียงใหม่ (เงิน)
21 9.00 ซอฟท์เทนนิส ผลการแข่งขันซอฟท์เทนนิส ประเภทชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ21061161.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ กำแพงเพชร (ทอง) พิจิตร(เงิน) ลำพูน กับ ลำปาง(ทองแดง)
21 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ พิษณุโลก พบ กำแพงเพชร รอบรอง21121163.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
21 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประภทชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ เพชรบูรณ์ พบ ลำปาง รอบรองชนะเลิศ21121164.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
21 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทคู่ผสม รอบรองชนะเลิศ เชียงใหม่ พบ น่าน รอบรอง21121165.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
21 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประภทคู่ผสม รอบรองชนะเลิศ พิษณุโลก พบ เชียงใหม่ รอบรอง21121166.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
21 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายคู่ รอบรองชนะเลิศ ลำปาง พบ พิจิตร รอบรอง21121167.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
21 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายคู่ รอบรองชนะเลิศ เพชรบูรณ์ พบ เชียงราย รอบรองชนะเลิศ21121168.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
21 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ พิจิตร พบ พิษณุโลก รอบรองชนะเลิศ21121169.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
21 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ กำแพงเพชร พบ สุโขทัย รอบรอง21121170.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
21 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 610 ประเภทยุวชนชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ ระหว่างทีม แพร่ และทีม เชียงใหม่ รองชนะเลิศ2116801.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
21 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 611 ประเภทยุวชนชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ ระหว่างทีม ลำปาง และทีมเชียงราย ชิงชนะเลิศ21161799.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
21 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 612 ประเภทยุวชนชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ ระหว่างทีม แพร่ และทีม พิษณุโลก รองชนะเลิศ21161805.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
21 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 508 ประเภท "ผสม" รอบ รองชนะเลิศ ทีม แพร่ พบกับ ทีม ลำปาง รอบรองชนะเลิศ21161749.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
21 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 509 ประเภท "ผสม" รอบ รองชนะเลิศ ทีม เชียงราย พบกับ ทีมเชียงใหม่ รอบรองชนะเลิศ21161750.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
21 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 510 ประเภท "ผสม" รอบ รองชนะเลิศ ทีม แพร่ พบกับ ทีม เชียงใหม่ รอบรองชนะเลิศ21161751.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
21 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 511 ประเภท "ผสม" รอบ รองชนะเลิศ ทีมลำพูน พบกับ ทีม เชียงราย รอบรองชนะเลิศ21161753.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
21 20 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 613 ประเภทยุวชนชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ ระหว่างทีม ลำปาง และทีม เชียงราย รองชนะเลิศ21161803.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
21 16.45 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง แพร่ พบ กำแพงเพชร - ชิงชนะเลิศ21141188.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 1.แพร่(ทอง) 2.กำแพงเพชร(เงิน) 3.เชียงราย(ทองแดง)
21 16.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย เชียงราย พบ เพชรบูรณ์ - ชิงชนะเลิศ21141186.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 1.เพชรบูรณ์(ทอง) 2.เชียงราย(เงิน) 3.พิษณุโลก(ทองแดง)
21 16.15 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 กำแพงเพชร พบ พิษณุโลก - -21141179.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
21 16.15 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 พะเยา พบ กำแพงเพชร - -21141184.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
21 16.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 เชียงราย พบ พะเยา - -21141178.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
21 16.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 เพชรบูรณ์ พบ กำแพงเพชร - -21141176.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
21 16.00 แฮนด์บอลในร่ม แฮนด์บอลในร่ม ประเภททีมชาย เชียงใหม่ พบ ตาก รอบแรก21381201.jpg สนามแฮนด์บอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
21 15.50 กรีฑา ผลการแข่งขันวิ่งผลัด 4 x100 เมตร ชาย รายการที่ 318 รอบชิงชนะเลิศ21011151.jpg ยิมเนเซียม 2 สตนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี กำแพงเพชร (เหรียญทอง) ลำปาง (เหรียญเงิน) สุโขทัย (เหรียญทองแดง)
21 15.30 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการที่ 317 "วิ่งผลัด 4X100 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ21011146.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี กำแพงเพชร (เหรียญทอง) น่าน (เหรียญเงิน) ลำปาง (เหรียญทองแดง)
21 15.25 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 48 รอบแรก21211122.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
21 15.25 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 48 รอบแรก21211124.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
21 15.25 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 54 รอบแรก21211126.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
21 15.25 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 54 รอบแรก21211128.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
21 15.25 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 67 รอบแรก21211130.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
21 15.00 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการที่ 315 "วิ่ง 1,500 เมตร" ชาย ชิงชนะเลิศ21011117.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงราย(ทอง) เชียงใหม่(เงิน) กำแพงเพชร (ทองแดง)
21 15.00 สนุกเกอร์ ผลการแข่งขันสนุกเกอร์ 6 แดง ประเภทเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ21361181.jpg นอร์ทเทอร์นสนุกเกอร์อะคาเดมี่ เชียงใหม่ (เหรียญทอง) สุโขทัย (เหรียญเงิน) พะเยา (เหรียญทองแดง)
21 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดทีมชาย เชียงราย พบ เพชรบูรณ์ 1 21091203.jpg สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา เชียงใหม่
21 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดทีมชาย ลำปาง พบ พิจิตร 1 21091204.jpg สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา เชียงใหม่
21 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดทีมหญิง ตาก พบ ลำปาง 21091205.jpg สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา เชียงใหม่
21 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดทีมชาย พิจิตร พบ เชียงราย 21091206.jpg สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา เชียงใหม่
21 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดทีมหญิง เชียงใหม่ พบ ลำพูน 2 21091207.jpg สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา เชียงใหม่
21 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดทีมชาย ตาก พบ แม่ฮ๋องสอน 2 21091208.jpg สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา เชียงใหม่
21 14.40 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการที่ 314 "วิ่ง 1,500 เมตร" หญิง ชิงชนะเลิศ21011115.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พะเยา(ทอง) เชียงใหม่(เงิน) ตาก(ทองแดง)
21 14.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล ลำปาง พบ เชียงราย Y รอบแรก21141154.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
21 14.30 แฮนด์บอลในร่ม แฮนด์บอลในร่ม ประเภททีมชาย เพชรบูรณ์ พบ เชียงราย รอบแรก21381202.jpg สนามแฮนด์บอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
21 14.20 กรีฑา วิ่งข้ามรั่้ว 110 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ21011090.jpg ยิมเนเซียม 2 สตนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี น่าน (เหรียญทอง) พิษณุโลก (เหรียญเงิน) ลำพูน (เหรียญทองแดง)
21 14.15 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมหญิง ตาก พบ เชียงใหม่ รอบแรก21201076.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
21 14.00 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการที่ 312 "วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร" หญิง ชิงชนะเลิศ21011092.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่ (เหรียญทอง) ตาก (เหรียญเงิน) ลำปาง (เหรียญทองแดง)
21 13.40 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการที่ 310 เขย่งก้าวกระโดด (หญิง) ชิงชนะเลิศ21011587.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ลำปาง (เหรียญทอง) ลำพูน (เหรียญเงิน) พะเยา (เหรียญทองแดง)
21 13.30 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมหญิง สุโขทัย พบ กำแพงเพชร 21311175.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่
21 13.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล ตาก พบ เชียงใหม่ X รอบแรก21141150.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
21 13.00 แฮนด์บอลในร่ม แฮนด์บอลในร่ม ประเภททีมหญิง เพชรบูรณ์ พบ เชียงใหม่ รอบแรก21381199.jpg สนามแฮนด์บอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
21 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-พินเวท (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 46 กก.) ชาย คู่ที่38 21241093.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
21 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-พินเวท (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 46 กก.) ชาย คู่ที่39 21241095.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
21 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.) ชาย คู่ที่ 40 21241096.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
21 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.) ชาย คู่ที่ 41 21241097.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
21 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-แบนตั้มเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.) ชาย คู่ที่ 42 21241098.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
21 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-แบนตั้มเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.) ชาย คู่ที่ 43 21241104.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
21 12.00 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมหญิง เพชรบูรณ์ พบ พิจิตร 21311173.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่
21 11.15 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมหญิง สุโขทัย พบ ลำพูน รอบแรก21201073.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
21 10.30 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมหญิง ลำปาง พบ เชียงใหม่ 21311172.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่
21 10.00 เนตบอล การแข่งขันเนตบอล ทีม กำแพงเพชร พบ พิษณุโลก ชิงชนะเลิศ21421066.jpg ณ โดมเหลืองอร่าม สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่ กำแพงเพชร(ทอง) พิษณุโลก(เงิน) เพชรบูรณ์(ทองแดง)
21 10.00 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมหญิงกำแพงเพชร พบ ลำปาง รอบแรก21201072.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
21 10.00 สนุกเกอร์ ผลการแข่งขันสนุกเกอร์ สาย B รอบแรก21361081.jpg นอร์ทเทอร์นสนุกเกอร์อะคาเดมี่
21 09.50 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการที่ 305 "พุ่งแหลน" ชาย ชิงชนะเลิศ21011078.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงราย (เหรียญทอง) เชียงราย (เหรียญเงิน) ลำปาง (เหรียญทองแดง)
21 09.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ลู่ รายการ ทีมเปอร์ซูท 2 กิโลเมตร รอบชิงชนะเลิศ21051070.jpg เวลโลโดม สนามจักรยาน 700 ปี
21 09.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ลู่ รายการ ทีมเปอร์ซูท 4 กิโลเมตร รอบชิงชนะเลิศ21051071.jpg เวลโลโดม สนามจักรยาน 700 ปี เชียงราย (เหรียญทอง) พิษณุโลก (เหรียญเงิน) เชียงใหม่(เหรียญทองแดง)
21 09.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ลู่ รายการ อิลิมิเนชั่นเรส รอบชิงชนะเลิศ21051074.jpg เวลโลโดม สนามจักรยาน 700 ปี พิษณุโลก (เหรียญทอง) เชียงราย (เหรียญเงิน) เชียงราย(เหรียญทองแดง)
21 09.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมชาย พิษณุโลก พบ พิจิตร ชิงชนะเลิศ21131112.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ เหรียญทอง ทีมพิจิตร เหรียญเงิน ทีมพิษณุโลก เหรียญทองแดง ทีมสุโขทัย และ ทีมเชียงใหม่
21 09.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมชาย พิจิตร พบ เชียงใหม่ ชิงชนะเลิศ21131109.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ เหรียญทอง ทีมเชียงใหม่ เหรียญเงิน ทีมพิจิตร เหรียญทองแดง ทีมพิษณุโลก และ ทีมแพร่
21 09.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมหญิง พิจิตร พบ พิษณุโลก ชิงชนะเลิศ21131110.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ เหรียญทอง ทีมพิจิตร เหรียญเงิน ทีมพิษณุโลก เหรียญทองแดง ทีมลำพูน และ ทีมพะเยา
21 09.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมหญิง พิจิตร พบ ลำพูน ชิงชนะเลิศ21131113.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ เหรียญทอง ทีมพิจิตร เหรียญเงิน ทีมลำพูน เหรียญทองแดง ทีมลำปาง และ ทีมเชียงใหม่
21 09.00 เทเบิลเทนนิส สรุปผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ชิงชนะเลิศ21131119.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ประเภทยุวชน ทีมชาย ชนะเลิศจังหวัดพิจิตร /รองชนะเลิศจังหวัดพิษณุโลก / ตำแหน่งที่ 3 จังหวัดสุโขัย และจังหวัดเชียงใหม่
21 09.00 เทเบิลเทนนิส สรุปผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ชิงชนะเลิศ21131121.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ประเภทยุวชน ทีมหญิง ชนะเลิศจังหวัดพิจิตร /รองชนะเลิศจังหวัดลำพูน / ตำแหน่งที่ 3 จังหวัดลำปาง และจังหวัดเชียงใหม่
21 09.00 เทเบิลเทนนิส สรุปผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ชิงชนะเลิศ21131125.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ประเภทเยาวชน ทีมชาย ชนะเลิศจังหวัดเชียงใหม่ /รองชนะเลิศจังหวัดพิจิตร / ตำแหน่งที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดแพร่
21 09.00 เทเบิลเทนนิส สรุปผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ชิงชนะเลิศ21131129.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ประเภทเยาวชน ทีมหญิง ชนะเลิศจังหวัดพิจิตร /รองชนะเลิศจังหวัดพิษณุโลก / ตำแหน่งที่ 3 จังหวัดลำพูน และจังหวัดพะเยา
21 09.00 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมหญิง เชียงราย พบ พิษณุโลก 21311171.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่
21 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 114 ประเภทชายเดี่ยว รอบสอง ระหว่างทีมเชียงใหม่ และ ทีมสุโขทัย รอบสอง21161727.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
21 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 117 ประเภทชายเดี่ยว รอบสอง ระหว่างทีมลำปาง และ ทีมเชียงราย รอบสอง21161725.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
21 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 211 คู่ 11 ประเภทหญิงเดี่ยว ระหว่าง เชียงใหม่ พบ ลำพูน รอบรองชนะเลิศ21161717.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
21 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 212 คู่ 12 ประเภทหญิงเดี่ยว ระหว่าง เชียงราย พบ ลำปาง รอบรองชนะเลิศ21161719.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
21 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 116 ประเภทชายเดี่ยว รอบสอง ระหว่างทีมเพชรบูรณ์ และ ทีมเชียงใหม่ รอบสอง21161724.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
21 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 213 คู่ 13 ประเภทหญิงเดี่ยว ระหว่าง พิษณุโลก พบ ลำปาง รอบรองชนะเลิศ21161721.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
21 09.00 บาสเกตบอล ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 115 ประเภทชายเดี่ยว รอบสอง ระหว่างทีมเชียงใหม่ และ ทีมสุโขทัย รอบสอง21141722.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
21 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 214 คู่ 14 ประเภทหญิงเดี่ยว ระหว่าง เชียงใหม่ พบ แพร่ รอบรองชนะเลิศ21161723.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
21 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 312 คู่ที่ 10 ประเภทชายคู่ ระหว่าง เชียงราย พบ พะเยา รอบรองชนะเลิศ21161733.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
21 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 311 คู่ที่ 9 ประเภทชายคู่ ระหว่าง เชียงใหม่ พบ ลำพูน รอบรองชนะเลิศ21161731.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
21 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 313 คู่ที่ 11 ประเภทชายคู่ ระหว่าง ลำพูน พบ เชียงใหม่ รอบรองชนะเลิศ21161734.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
21 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 314 คู่ที่ 12 ประเภทชายคู่ ระหว่าง ลำปาง พบ แพร่ รอบรองชนะเลิศ21161736.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
21 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 709 คู่ที่ 9 ยุวชนหญิงเดี่ยว ระหว่าง เชียงใหม่ พบ ลำพูน รอบรองชนะเลิศ21161754.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
21 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 408 คู่ที่ 7 ประเภทหญิงคู่ รอบรองชนะเลิศ ระหว่างทีมเชียงราย และ ทีมลำปาง รองชนะเลิศ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
21 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 710 คู่ที่ 10 ยุวชนหญิงเดี่ยว ระหว่าง แม่ฮ่องสอน พบ เชียงราย รอบรองชนะเลิศ21161756.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
21 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 711 คู่ที่ 11 ยุวชนหญิงเดี่ยว ระหว่าง พะเยา พบ เชียงราย รอบรองชนะเลิศ21161757.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
21 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 409 คู่ที่ 8 ประเภทหญิงคู่ รอบรองชนะเลิศ ระหว่างทีมเชียงใหม่ และทีมลำปาง รอบรองชนะเลิศ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
21 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 712 คู่ที่ 12 ยุวชนหญิงเดี่ยว ระหว่าง ลำพูน พบ พิษณุโลก รอบรองชนะเลิศ21161759.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
21 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 410 คู่ที่ 9 ประเภทหญิงคู่ รอบรองชนะเลิศ ระหว่างทีมแพร่ และทีมลำปาง รอบรองชนะเลิศ21161760.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
21 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 411 คู่ที่ 10 ประเภทหญิงคู่ รอบรองชนะเลิศ ระหว่างทีมตาก และทีมเชียงใหม่ รอบรองชนะเลิศ21161761.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
21 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 408 คู่ที่ 7 ประเภทหญิงคู่ รอบรองชนะเลิศ ระหว่างทีมเชียงราย และทีมลำปาง รอบรองชนะเลิศ21161762.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
21 08.00 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการที่ 301 วิ่ง 10,000 เมตร" ชาย ชิงชนะเลิศ21011080.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ลำปาง (เหรียญทอง) พะเยา (เหรียญเงิน) พิษณุโลก (เหรียญทองแดง)
21 มวยปล้ำในร่ม การแข่งขันมวยปล้ำในร่ม ชาย นำ้หนักเกิน 42.00-46.00 กก. ประเภทเกรกโก-โรมัน ชิงชนะเลิศ21221086.jpg ลานสกายฮอลล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้วเชียงใหม่ อุตรดิตถ์(เหรียญทอง) เพชรบูรณ์(เหรียญเงิน) กำแพงเพชร(เหรียญทองแดง)
21 มวยปล้ำในร่ม การแข่งขันมวยปล้ำในร่ม ชาย นำ้หนักไม่เกิน 42.00 กก. ประเภทเกรกโก-โรมัน ชิงชนะเลิศ21221085.jpg ลานสกายฮอลล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้วเชียงใหม่ แพร่(เหรียญทอง) น่าน(เหรียญเงิน) พิษณุโลก(เหรียญทองแดง)
21 มวยปล้ำในร่ม การแข่งขันมวยปล้ำในร่ม ชาย นำ้หนักเกิน 46.00-50.00 กก. ประเภทเกรกโก-โรมัน ชิงชนะเลิศ21221088.jpg ลานสกายฮอลล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้วเชียงใหม่ น่าน(เหรียญทอง) พิษณุโลก(เหรียญเงิน) อุตรดิตถ์(เหรียญทองแดง)
21 มวยปล้ำในร่ม การแข่งขันมวยปล้ำในร่ม ชาย นำ้หนักเกิน 50.00-54.00 กก. ประเภทเกรกโก-โรมัน ชิงชนะเลิศ21221089.jpg ลานสกายฮอลล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้วเชียงใหม่ กำเเพงเพชร(เหรียญทอง) พิษณุโลก(เหรียญเงิน) น่าน(เหรียญทองแดง)
21 มวยปล้ำในร่ม การแข่งขันมวยปล้ำในร่ม ชาย นำ้หนักเกิน 54.00-58.00 กก. ประเภทเกรกโก-โรมัน ชิงชนะเลิศ21221094.jpg ลานสกายฮอลล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้วเชียงใหม่ น่าน(เหรียญทอง) พิษณุโลก(เหรียญเงิน) เพชรบูรณ์(เหรียญทองแดง)
21 มวยปล้ำในร่ม การแข่งขันมวยปล้ำในร่ม ชาย นำ้หนักเกิน 58.00-63.00 กก. ประเภทเกรกโก-โรมัน ชิงชนะเลิศ21221100.jpg ลานสกายฮอลล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้วเชียงใหม่ น่าน(เหรียญทอง) เพชรบูรณ์(เหรียญเงิน) พิษณุโลก(เหรียญทองแดง)
21 มวยปล้ำในร่ม การแข่งขันมวยปล้ำในร่ม ชาย นำ้หนักเกิน 63.00-69.00 กก. ประเภทเกรกโก-โรมัน ชิงชนะเลิศ21221101.jpg ลานสกายฮอลล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้วเชียงใหม่
21 มวยปล้ำในร่ม การแข่งขันมวยปล้ำในร่ม ชาย นำ้หนักเกิน 69.00-76.00 กก. ประเภทเกรกโก-โรมัน ชิงชนะเลิศ21221102.jpg ลานสกายฮอลล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้วเชียงใหม่ พิษณุโลก(เหรียญทอง) น่าน(เหรียญเงิน) อุตรดิตถ์(เหรียญทองแดง)
21 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย แม่ฮ่องสอน2 พบ พะเยา2 21321135.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
21 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย สุโขทัย พบ แม่ฮ่องสอน1 21321136.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
21 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย พะเยา1 พบ พิษณุโลก 21321137.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
21 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย ลำปาง1 พบ สุโขทัย2 21321138.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
21 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย แม่ฮ่องสอน พบ พะเยา 21321140.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
21 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย ลำปาง พบ เชียงใหม่ 21321141.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
21 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง แม่ฮ่องสอน2 พบ พะเยา2 21321142.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
21 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง แพร่2 พบ ลำพูน 21321143.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
21 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง เชียงใหม่1 พบ สุโขทัย 21321144.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
21 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง พิจิตร พบ พะเยา1 21321145.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
21 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง พิจิตร พบ กำแพงเพชร 21321147.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
21 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง ตาก พบ แม่ฮ่องสอน 21321148.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
21 เปตอง ประเภทคู่ ชาย รอบสอง21171160.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
21 เปตอง ประเภทคู่หญิง รอบสอง21171158.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
21 เปตอง ประเภทคู่หญิง ชิงชนะเลิศ21171159.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตาก(ทอง) เชียงใหม่(เงิน) พิจิตร กับ พิษณุโลก(ทองแดง)
21 เปตอง ประเภทคู่ ชาย ชิงชนะเลิศ21171162.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตาก(ทอง) กำแพงเชร(เงิน) แพร่ และ ลำปาง(ทองแดง)
21 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ทีมชาย พิษณุโลก พบ พะเยา 21311209.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬาเทศนครบาลเชียงใหม่
21 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ทีมชาย สุโขทัย พบ พิจิตร 21311210.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬาเทศนครบาลเชียงใหม่
21 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ทีมชาย เชียงราย พบ เพชรบูรณ์ 21311211.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬาเทศนครบาลเชียงใหม่
21 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ทีมชาย เชียงใหม่ พบ เเพร่ 21311212.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬาเทศนครบาลเชียงใหม่
20 9.00 ซอฟท์เทนนิส ผลการแข่งขันซอฟท์เทนนิส หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ2006917.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ กำแพงเพชร (ทอง) พิจิตร (เงิน) กำแพงเพชร กับ พิจิตร (ทองแดง)
20 9.00 ซอฟท์เทนนิส ผลการแข่งขันซอฟท์เทนนิส คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ2006919.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ กำแพงเพชร (ทอง) กำแพงเพชร (เงิน) พิจิตร กับพิจิตร (ทองแดง)
20 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รอบสอง พิษณุโลก พบ ลำพูน รอบสอง2012942.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
20 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รอบสอง เชียงราย พบ กำแพงเพชร รอบสอง2012944.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
20 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รอบสอง ลำพูน พบ เพชรบูรณ์ รอบสอง2012945.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
20 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รอบสอง กำแพงเพชร พบ ลำปาง รอบสอง2012946.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
20 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายคู่ รอบสอง ลำปาง พบ พิษณุโลก รอบสอง2012957.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
20 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายคู่ รอบสอง พิจิตร พบกำแพงเพชร ่รอบสอง2012959.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
20 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รอบสอง พิจิตร พบ กำแพงเพชร รอบสอง2012950.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
20 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รอบสอง พิษณุโลก พบ เชียงใหม่ รอบสอง2012951.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
20 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รอบสอง ลำปาง พบ กำแพงเพชร รอบสอง2012953.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
20 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รอบสอง สุโขทัย พบ อุตรดิตถ์ รอบสอง2012955.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
20 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายคู่ รอบสอง ลำปาง พบ เพชรบูรณ์ รอบสอง2012961.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
20 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายคู่ รอบสอง ลำพูน พบ เชียงราย รอบสอง2012962.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
20 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงคู่ รอบสอง เชียงใหม่ พบ พิจิตร รอบสอง2012963.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
20 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงคู่ รอบสอง กำแพงเพชร พบ ลำปาง รอบสอง2012964.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
20 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทคู่ผสม รอบสอง เชียงใหม่ พบ ลำปาง รอบสอง2012965.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
20 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทคู่ผสม รอบสอง น่าน พบ พิจิตร รอบสอง2012966.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
20 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทคู่ผสม รอบสอง กำแพงเพชร พบ พิษณุโลก รอบสอง2012967.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
20 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทคู่ผสม รอบสอง พิจิตร พบ เชียงใหม่ รอบสอง2012968.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 208 ประเภท "หญิงเดี่ยว " รอบแรก ทีม ตาก พบกับ ทีม พิษณุโลก รอบแรก20161589.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 101 ประเภท "ชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม ตาก พบกับ ทีม ลำปาง รอบแรก20161540.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 102 ประเภท "ชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม พะเยา พบกับ ทีม พิษณะโลก รอบแรก20161541.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 103 ประเภท "ชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม แม่ฮ่องสอน พบกับ ทีม เพชรบูรณ์ รอบแรก20161542.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 104 ประเภท "ชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม แพร่ พบกับ ทีม เชียงใหม่ รองแรก20161543.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 105 ประเภท "ชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม ลำปาง พบกับ ทีม ลำพูน รอบแรก20161544.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 106 ประเภท "ชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม เชียงใหม่ พบกับ ทีม เพชรบูรณ์ รอบแรก20161545.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 107 ประเภท "ชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม สุโขทัย พบกับ ทีม ลำปาง รอบแรก20161549.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 109 ประเภท "ชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม พะเยา พบกับ ทีม เชียงราย รอบแรก20161553.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 110 ประเภท "ชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม เพชรบูรณ์ พบกับ ทีม พิษณุโลก รอบแรก20161555.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 111 ประเภท "ชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม สุโขทัย พบกับ ทีม เชียงใหม่ รอบแรก20161556.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 112 ประเภท "ชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม ลำปาง พบกับ ทีม ตาก รอบแรก20161557.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 113 ประเภท "ชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม อุตรดิษถ์ พบกับ ทีม เชียงราย รอบแรก20161559.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 202/1 ประเภท "หญิงเดี่ยว " รอบแรก ทีม พะเยา พบกับ ทีม สุโขทัย รอบแรก20161579.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 202 ประเภท "หญิงเดี่ยว " รอบแรก ทีม ลำพูน พบกับ ทีม เชียงราย รอบแรก20161578.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 201 ประเภท "หญิงเดี่ยว " รอบแรก ทีม แม่ฮ่องสอน พบกับ ทีม อุตรดิษฐ์ รอบแรก20161577.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 203 ประเภท "หญิงเดี่ยว " รอบแรก ทีม เชียงใหม่ พบกับ ทีม ตาก รอบแรก20161580.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 204 ประเภท "หญิงเดี่ยว " รอบแรก ทีม แพร่ พบกับ ทีม ลำพูน รอบแรก20161581.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 205 ประเภท "หญิงเดี่ยว " รอบแรก ทีม ลำปาง พบกับ ทีม สุโขทัย รอบแรก20161582.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 206 ประเภท "หญิงเดี่ยว " รอบแรก ทีม เชียงราย พบกับ ทีม แม่ฮ่องสอน รอบแรก20161584.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 207 ประเภท "หญิงเดี่ยว " รอบแรก ทีม เชียงราย พบกับ ทีม ลำปาง รอบแรก20161585.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 210 ประเภท "หญิงเดี่ยว " รอบแรก ทีม อุตรดิษถ์ พบกับ ทีม แพร่ รอบแรก20161594.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 209 ประเภท "หญิงเดี่ยว " รอบแรก ทีม พะเยา พบกับ ทีม เชียงใหม่ รอบแรก20161593.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 603 ประเภท "ยุวชนชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม ลำพูน พบกับ ทีมเชียงใหม่ รอบแรก20161673.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 606 ประเภท "ยุวชนชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม ลำพูน พบกับ ทีมพิษณุโลก รอบแรก20161679.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 604 ประเภท "ยุวชนชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม ลำปาง พบกับ ทีมตาก รอบแรก20161675.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 605 ประเภท "ยุวชนชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม แม่ฮ่องสอน พบกับ ทีมเชียงราย รอบแรก20161676.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 611 ประเภท "ยุวชนชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม ลำปาง พบกับ ทีมเชียงราย รอบแรก20161693.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 601 ประเภท "ยุวชนชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม อุตรดิตถ์ พบกับ ทีมลำพูน รอบแรก20161671.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 602 ประเภท "ยุวชนชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม แพร่ พบกับ ทีมพิษณุโลก รอบแรก20161672.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 607 ประเภท "ยุวชนชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม ตาก พบกับ ทีมแพร่ รอบแรก20161682.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 608 ประเภท "ยุวชนชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม ลำปาง พบกับ ทีมเชียงใหม่ รอบแรก20161686.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 609 ประเภท "ยุวชนชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม เชียงราย พบกับ ทีมแม่ฮ่องสอน รอบแรก20161688.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 610 ประเภท "ยุวชนชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม แพร่ พบกับ ทีมเชียงใหม่ รอบแรก20161692.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 612 ประเภท "ยุวชนชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม พิษณุโลก พบกับ ทีมแพร่ รอบแรก20161698.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 613 ประเภท "ยุวชนชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม ลำปาง พบกับ ทีมเชียงราย รอบแรก20161701.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 18.00 เพาะกาย ผลการแข่งขันเพาะกาย แอธเลติคฟิสิต ชาย ความสูงเกิน 170 ซม. ขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ20411190.jpg หน้าอาคารมาร์ติน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
20 18.00 เพาะกาย ผลการแข่งขันเพาะกาย โมเดลฟิสิต ชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม. รอบชิงชนะเลิศ20411191.jpg หน้าอาคารมาร์ติน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
20 18.00 เพาะกาย ผลการแข่งขันเพาะกาย โมเดลฟิสิต ชาย ความสูงเกิน 170 ซม. ขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ20411192.jpg หน้าอาคารมาร์ติน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
20 18.00 เพาะกาย ผลการแข่งขันเพาะกาย ฟิสเนส หญิง Open รอบชิงชนะเลิศ20411193.jpg หน้าอาคารมาร์ติน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
20 18.00 เพาะกาย ผลการแข่งขันเพาะกาย แอธเลติคฟิสิต หญิงความสูงไม่เกิน 160 ซม. รอบชิงชนะเลิศ20411194.jpg หน้าอาคารมาร์ติน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
20 18.00 เพาะกาย ผลการแข่งขันเพาะกาย แอธเลติคฟิสิต หญิงความสูงเกิน 160 ซม. ขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ20411195.jpg หน้าอาคารมาร์ติน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
20 18.00 เพาะกาย ผลการแข่งขันเพาะกาย โมเดลฟิสิต หญิง ความสูงไม่เกิน 160 ซม. รอบชิงชนะเลิศ20411196.jpg หน้าอาคารมาร์ติน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
20 18.00 เพาะกาย ผลการแข่งขันเพาะกาย โมเดลฟิสิต หญิง ความสูงเกิน 160 ซม. ขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ20411197.jpg หน้าอาคารมาร์ติน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
20 17.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ลำปาง พบ เพชรบูรณ์ - -20141040.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนาม 2
20 16.45 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 เชียงราย พบ พะเยา - -20141035.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนาม 1
20 16.45 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 พิษณุโลก พบ เพชรบูรณ์ - -20141039.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนาม 2
20 16.30 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 42 รอบแรก2021926.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
20 16.30 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 42 รอบแรก2021928.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
20 16.30 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 57 รอบแรก2021931.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
20 16.30 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 57 รอบแรก2021933.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
20 16.30 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 60 รอบแรก2021935.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
20 16.30 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 60 รอบแรก2021938.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
20 16.30 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ทีมชาย พิจิตร พบ แพร่ A รอบแรก2031978.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬาเทศนครบาลเชียงใหม่
20 16.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 แพร่ พบ กำแพงเพชร - -20141033.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนาม 1
20 16.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ลำปาง พบ พะเยา - -20141038.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนาม 2
20 16.15 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 พิษณุโลก พบ พะเยา - -20141032.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนาม 1
20 16.15 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 เชียงราย พบ กำแพงเพชร - -20141037.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนาม 2
20 16.00 แฮนด์บอลในร่ม การแข่งขันแฮนด์บอล ทีมชาย เชียงราย พบ เชียงใหม่ รอบแรก20381030.jpg สนามแฮนด์บอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20 16.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ลำปาง พบ เชียงราย - -20141031.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนาม 1
20 16.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมชาย พิษณุโลก พบ พิจิตร รองฯ20131023.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
20 16.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมชาย แพร่ พบ เชียงใหม่ รองฯ20131024.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
20 16.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 แพร่ พบ เชียงราย - -20141036.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนาม 2
20 16.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมชาย พิษณุโลก พบ สุโขทัย รองฯ20131053.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
20 16.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมชาย เชียงใหม่ พบ พิจิตร รองฯ20131054.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
20 15.50 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการที่ 225 "วิ่งผลัดเมดเลย์" ชาย ชิงชนะเลิศ20011060.jpg ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี กำแพงเพชร (ทอง) ลำปาง (เงิน) สุโขทัย (ทองแดง)
20 15.40 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการที่ 224 "วิ่งผลัดเมดเลย์" หญิง ชิงชนะเลิศ20011052.jpg ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี กำแพงเพชร (ทอง) ลำพูน (เงิน) ลำปาง (ทองแดง)
20 15.20 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการที่ 223 "วิ่ง 800" ชาย ชิงชนะเลิศ20011057.jpg ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงราย (ทอง) เชียงใหม่ (เงิน) สุโขทัย (ทองแดง)
20 15.10 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการที่ 222 "วิ่ง 800" ชาย ชิงชนะเลิศ20011047.jpg ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่ (ทอง) เชียงใหม่ (เงิน) ลำพูน (ทองแดง)
20 15.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลหญิง พิษณุโลก พบ พิจิตร - -2019875.jpg โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
20 15.00 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย พิษณุโลก พบ เชียงราย รอบแรก2020897.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
20 15.00 เนตบอล การแข่งขันเนตบอล ทีม พิษณุโลก พบ เพชรบูรณ์ 2042899.jpg ณ โดมเหลืองอร่าม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
20 15.00 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ทีม พิษณุโลก พบ เชียงราย A รอบแรก2031902.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬาเทศนครบาลเชียงใหม่
20 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดทีมหญิง แพร่ พบ ตาก 1 2009990.jpg สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา เชียงใหม่
20 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดทีมหญิง พิจิตร พบ ลำปาง 1 2009991.jpg สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา เชียงใหม่
20 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดทีมชาย ลำพูน พบ เชียงราย 1 2009992.png สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา เชียงใหม่
20 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดทีมชาย ลำปาง พบ เพชรบูรณ์ 1 2009993.jpg สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา เชียงใหม่
20 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดทีมหญิง กำแพงเพชร พบ เชียงใหม่ 2 2009994.jpg สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา เชียงใหม่
20 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดทีมชาย แม่ฮ่องสอน พบ แพร่ 2 2009998.jpg สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา เชียงใหม่
20 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดทีมชาย เชียงใหม่ พบ ตาก 2 20091000.jpg สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา เชียงใหม่
20 14.50 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการที่ 220 "วิ่ง 200" ชาย ชิงชนะเลิศ20011056.jpg ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่ (ทอง) สุโขทัย (เงิน) พะเยา (ทองแดง)
20 14.40 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการที่ 219 "วิ่ง 200" หญิง ชิงชนะเลิศ20011063.jpg ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี กำแพงเพชร (ทอง) น่าน (เงิน) กำแพง (ทองแดง)
20 14.30 บาสเกตบอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย ลำปาง พบ ลำพูน Y รอบแรก2014988.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
20 14.30 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมหญิง พิจิตร พบ ลำพูน รองฯ20131019.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
20 14.30 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมหญิง พะเยา พบ พิษณุโลก รองฯ20131020.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
20 14.30 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมหญิง พิจิตร พบ ลำปาง รองฯ20131021.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
20 14.30 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมหญิง ลำพูน พบ เชียงใหม่ รองฯ20131022.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
20 14.30 แฮนด์บอลในร่ม แฮนด์บอลในร่ม ประเภททีมชาย ลำพูน พบ เพชรบูรณ์ รอบแรก20381029.jpg สนามแฮนด์บอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20 14.20 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการที่ 218 "วิ่งข้ามรั่ว 400" ชาย ชิงชนะเลิศ20011062.jpg ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ลำพูน (ทอง) พิษณุโลก (เงิน) ลำปาง (ทองแดง)
20 14.00 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการที่ 217 "วิ่งข้ามรั่ว 400" หญิง ชิงชนะเลิศ20011061.jpg ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่ (ทอง) พิษณุโลก (เงิน) กำแพงเพชร (ทองแดง)
20 13.50 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการที่ 202 " สัตตกรีฑา" หญิง ชิงชนะเลิศ20011059.jpg ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ลำพูน (ทอง) ตาก (เงิน) พิษณุโลก (ทองแดง)
20 13.45 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย เชียงใหม่ พบ พิจิตร รอบแรก2020896.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
20 13.30 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ทีมชาย พะเยา พบ สุโขทัย B แรก2031876.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬาเทศนครบาลเชียงใหม่
20 13.30 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการที่ 215 "กระโดดไกล" ชาย ชิงชนะเลิศ20011034.jpg ณ สนามเทนนิสสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ลำปาง (ทอง) น่าน (เงิน) ลำพูน (ทองแดง)
20 13.10 กาบัดดี้ ผลการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีมชาย จังหวัด ลำพูน พบ จังหวัด เชียงใหม่ 20031069.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ สรุปเหรียญทีมหญิง (เหรียญทองเชียงราย / เหรียญเงินอุตรดิตถ์/ เหรียญทองแดงตาก ทีมชาย เหรียญทองลำพูน/เหรียญเงินเชียงใหม่/เหรียญทองแดงเชียงราย)
20 13.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลทีมชาย ตาก พบ กำแพงเพชร X รอบแรก2014986.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
20 13.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมชาย เชียงใหม่ พบ อุตรดิตถ์ สอง20131017.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
20 13.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมชาย กำแพงเพชร พบ พิจิตร สอง20131018.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
20 13.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมชาย ลำปาง พบ สุโขทัย สอง20131015.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
20 13.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมชาย พิษณุโลก พบ ลำพูน สอง20131014.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
20 13.00 แฮนด์บอลในร่ม การแข่งขันแฮนด์บอล ทีมหญิง เชียงราย พบ เพชรบูรณ์ รอบแรก20381028.jpg สนามแฮนด์บอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20 12.30 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย แม่ฮ่องสอน พบ กำแพงเพชร รอบแรก2020895.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
20 12.20 กาบัดดี้ ผลการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีมชาย จังหวัด เชียงราย พบ จังหวัด ตาก 2003973.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
20 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.) หญิง คู่ที่127 2024877.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
20 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.) หญิง คู่ที่128 2024878.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
20 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-แบนตั้มเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.) หญิง คู่ที่129 2024879.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
20 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-แบนตั้มเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.) หญิง คู่ที่ 130 2024880.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
20 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.) ชาย คู่ที่ 32 2024881.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
20 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.) ชาย คู่ที่ 33 2024882.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
20 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.) ชาย คู่ที่ 34 2024883.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
20 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.) ชาย คู่ที่ 35 2024885.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
20 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์เวลเตอร์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.) ชาย คู่ที่ 36 2024887.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
20 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์เวลเตอร์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.) ชาย คู่ที่ 37 2024888.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
20 12.00 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ทีมหญิง พิษณุโลก พบ เพชรบูรณ์ A แรก2031863.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬาเทศนครบาลเชียงใหม่
20 11.40 กาบัดดี้ ผลการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีมหญิง จังหวัด ตาก พบ จังหวัด อุตรดิตถ์ 2003975.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
20 11.15 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย ลำปาง พบ อุตรดิตถ์ รอบแรก2020894.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
20 11.00 กาบัดดี้ ผลการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีมหญิง จังหวัด เชียงราย พบ จังหวัด เชียงใหม่ 2003976.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
20 10.40 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการที่ 211 "ขว้างค้อน" หญิง ชิงชนะเลิศ2001852.jpg ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตาก (ทอง) ลำพูน (เงิน) ลำปาง (ทองแดง)
20 10.30 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมชาย พิษณุโลก พบ ลำพูน สอง2013996.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
20 10.30 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมชาย เชียงราย พบ พิจิตร สอง2013999.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
20 10.30 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมชาย สุโขทัย พบ แพร่ สอง20131002.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
20 10.30 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมชาย พะเยา พบ เชียงใหม่ สอง20131004.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
20 10.00 สนุกเกอร์ ผลการแข่งขันสนุกเกอร์ สาย A รอบแรก2036891.jpg นอร์ทเทอร์นสนุกเกอร์อะคาเดมี่
20 10.00 สนุกเกอร์ ผลการแข่งขันสนุกเกอร์ สาย B รอบแรก2036892.jpg นอร์ทเทอร์นสนุกเกอร์อะคาเดมี่
20 10.00 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย แพร่ พบ เพชรบูรณ์ รอบแรก2020893.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
20 10.00 เนตบอล การแข่งขันเนตบอล ทีม กำแพงเพชร พบ เพชรบูรณ์ 2042898.jpg ณ โดมเหลืองอร่าม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
20 09.20 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการที่ 206 "กระโดดสูง" ชาย ชิงชนะเลิศ2001833.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี น่าน (ทอง) น่าน (เงิน) กำแพงเพชร (ทองแดง)
20 09.00 วู้ดบอล สรุปอันดับสะสม ประเภททีมหญิง รอบคัดเลือก คัดเลือก2033853.jpg วู้ดบอลแค้มป์ เชียงดาว
20 09.00 วู้ดบอล สรุปอันดับสะสม ประเภททีมชาย รอบคัดเลือก คัดเลือก2033854.jpg วู้ดบอลแค้มป์ เชียงดาว
20 09.00 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ทีมหญิง สุโขทัย พบ ตาก A แรก2031860.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬาเทศนครบาลเชียงใหม่
20 09.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ลู่ รายการ ไทม์ไทรอัล 500 เมตร รอบชิงชนะเลิศ2005859.jpg เวลโลโดม สนามจักรยาน 700 ปี
20 09.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ลู่ รายการ พอยท์เรส 20 กิโลเมตร (หญิง) รอบชิงชนะเลิศ2005861.jpg เวลโลโดม สนามจักรยาน 700 ปี
20 09.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ลู่ ไทม์ไทรอัล 1 กิโลเมตร รอบชิงชนะเลิศ2005865.jpg เวลโลโดม สนามจักรยาน 700 ปี เชียงราย (เหรียญทอง) พิษณุโลก (เหรียญเงิน) เชียราย(เหรียญทองแดง)
20 09.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ลู่ สเตรช 10 กิโลเมตร (ชาย) รอบชิงชนะเลิศ2005866.jpg เวลโลโดม สนามจักรยาน 700 ปี เชียงราย (เหรียญทอง) พิษณุโลก (เหรียญเงิน) เชียงราย(เหรียญทองแดง)
20 09.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมหญิง พิษณุโลก พบ พะเยา 1 แรก2013985.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
20 09.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมหญิง ลำปาง พบ แพร่ 2 แรก2013987.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
20 09.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมหญิง สุโขทัย พบ เชียงใหม่ 2 แรก2013989.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 201 ประเภท "หญิงเดี่ยว " รอบแรก ทีม แม่ฮ่อนสอน พบกับ ทีม อุตรดิษฐ์ รอบแรก ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 202 ประเภท "หญิงเดี่ยว " รอบแรก ทีม ลำพูน พบกับ ทีม เชียงราย รแบแก ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 203 ประเภท "หญิงเดี่ยว " รอบแรก ทีม พะเยา พบกับ ทีม สุโขทัย รอบแรก ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 701 คู่ที่ 1 ยุวชนหญิงเดี่ยว ระหว่าง เชียงใหม่ พบ อุตรดิตถ์ รอบแรก20161677.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 401 คู่ที่ 1 หญิงคู่ ระหว่าง ลำปาง พบ ตาก รอบแรก20161641.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 303 ประเภท "ชายคู่" รอบแรก ทีม เชียงใหม่ พบกับ ทีมพิษณุโลก รอบแรก20161640.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 302 ประเภท "ชายคู่" รอบแรก ทีม ตากชนะ BYE รอบแรก20161642.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 402 คู่ที่ 2 หญิงคู่ ระหว่าง เชียงใหม่ พบ ลำพูน รอบแรก20161643.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 304 ประเภท "ชายคู่" รอบแรก ทีม เแพร่ พบกับ ทีม ลำพูน รอบแรก20161644.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 403 คู่ที่ 3 หญิงคู่ ระหว่าง แพร่ พบ สุโขทัย รอบแรก20161645.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 305 ประเภท "ชายคู่" รอบแรก ทีม เชียงราย พบกับ ทีมลำปาง รอบแรก2016164.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 307 ประเภท "ชายคู่" รอบแรก ทีม ตาก พบกับ ทีมลำพูน รอบแรก20161647.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 404 คู่ที่ 4 หญิงคู่ ระหว่าง แพร่ พบ อุตรดิตถ์ รอบแรก20161648.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 308 ประเภท "ชายคู่" รอบแรก ทีม สุโขทัย พบกับ ทีมเชียงใหม่ รอบแรก20161649.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 405 คู่ที่ 5 หญิงคู่ ระหว่าง สุโขทัย พบ ลำปาง รอบแรก20161650.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 309 ประเภท "ชายคู่" รอบแรก ทีม ลำปาง พบกับ ทีมเชียงราย รอบแรก20161651.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 409 คู่ที่ 9 หญิงคู่ ระหว่าง เชียงใหม่ พบ สุโขทัย รอบแรก21161758.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 406 คู่ที่ 6 หญิงคู่ ระหว่าง ตาก พบ ลำพูน รอบแรก20161653.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 407 คู่ที่ 7 หญิงคู่ ระหว่าง เชียงราย พบ เชียงใหม่ รอบแรก20161654.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 408 คู่ที่ 8 หญิงคู่ ระหว่าง เชียงราย พบ ลำปาง รอบแรก20161655.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 310 ประเภท "ชายคู่" รอบแรก ทีม อุตรดิตถ์ พบกับ ทีมแพร่ รอบแรก20161657.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 410 คู่ที่ 10 หญิงคู่ ระหว่าง แพร่ พบ ลำปาง รอบแรก21161760.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 411 คู่ที่ 11 หญิงคู่ ระหว่าง ตาก พบ เชียงใหม่ รอบแรก21161761.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการ 501 ประเภท "ผสม" รอบแรก ทีม ลำพูน พบกับ ทีมลำปาง รอบแรก20161663.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 706 คู่ที่ 6 ยุวชนหญิงเดี่ยว ระหว่าง อุตรดิตถ์ พบ เชียงราย รอบแรก20161695.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการ 506 ประเภท "ผสม" รอบแรก ทีม ลำพูนชนะBYE รอบแรก20161666.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการ 508 ประเภท "ผสม" รอบแรก ทีมแพร่ พบกับ ทีมลำปาง รอบแรก20161667.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการ 509 ประเภท "ผสม" รอบแรก ทีม เชียงราย พบกับ ทีมเชียงใหม่ รอบแรก2016668.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการ 510 ประเภท "ผสม" รอบแรก ทีม แพร่ พบกับ ทีมเชียงใหม่ รอบแรก20161669.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการ 511 ประเภท "ผสม" รอบแรก ทีม ลำพูน พบกับ ทีมเชียงราย รอบแรก20161670.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 702 คู่ที่ 2 ยุวชนหญิงเดี่ยว ระหว่าง ลำพูน พบ ตาก รอบแรก20161680.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 704 คู่ที่ 4 ยุวชนหญิงเดี่ยว ระหว่าง พิษณุโลก พบ เชียงราย รอบแรก20161687.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 703 คู่ที่ 3 ยุวชนหญิงเดี่ยว ระหว่าง กำแพงเพชร พบ แม่ฮ่องสอน รอบแรก20161685.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 705 คู่ที่ 5 ยุวชนหญิงเดี่ยว ระหว่าง พะเยา พบ แม่ฮ่องสอน รอบแรก20161690.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการ 502 ประเภท "ผสม" รอบแรก ทีม เชียงราย พบกับ ทีมตาก รอบแรก20161696.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 707 คู่ที่ 7 ยุวชนหญิงเดี่ยว ระหว่าง เชียงใหม่ พบ ลำพูน รอบแรก20161697.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการ 503 ประเภท "ผสม" รอบแรก ทีม เชียงใหม่ พบกับ ทีมพะเยา รอบแรก20161699.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 708 คู่ที่ 8 ยุวชนหญิงเดี่ยว ระหว่าง ตาก พบ พิษณุโลก รอบแรก20191700.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
20 08.40 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการที่ 203 "ทุ่มน้ำหนัก" ชาย ชิงชนะเลิศ2001838.jpg ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พิจิตร (ทอง) แพร่ (เงิน) พิษณุโลก (ทองแดง)
20 08.00 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการที่ 201 " วิ่ง 3,000 เมตร " หญิง ชิงชนะเลิศ2001826.jpg ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พะเยา (ทอง) ตาก (เงิน) เชียงใหม่ (ทองแดง)
20 08.00 เปตอง ประเภทคู่ชาย กลุ่ม B (7ทีม) B รอบแรก2017984.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
20 08.00 เปตอง ประเภทคู่หญิง กลุ่ม B (5ทีม) B รอบแรก2017983.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
20 08.00 เปตอง ประเภทคู่หญิง กลุ่ม A (6ทีม) A รอบแรก2017982.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
20 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ทีมหญิง พิจิตร พบ เชียงใหม่ A แรก2031862.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬาเทศนครบาลเชียงใหม่
20 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง แม่ฮ่องสอน พบ เชียงราย 2032924.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
20 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย เชียงใหม่2 พบ เชียงราย1 2032922.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
20 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย แม่ฮ่องสอน พบ เชียงราย 2032910.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
20 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย ลำปาง พบ ตาก 2032911.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
20 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย เชียงใหม่ พบ สุโขทัย 2032912.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
20 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย กำแพงเพชร พบ พะเยา 2032913.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
20 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย ลำพูน พบ กำแพงเพชร 2032921.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
20 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย พิจิตร พบ อุตรดิตถ์2 2032915.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
20 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย เพชรบูรณ์ พบ แพร่2 2032920.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
20 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง ลำปาง พบ ตาก 2032929.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
20 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง เชียงใหม่ พบ สุโขทัย 2032932.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
20 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง กำแพงเพชร พบ พะเยา 2032936.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
20 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง พิจิตร พบ อุตรดิตถ์2 2032939.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
20 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง เพชรบูรณ์ พบ แพร่2 2032940.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
20 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง ลำพูน พบ กำแพงเพชร 2032941.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
20 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง เชียงใหม่2 พบ เชียงราย1 2032943.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
20 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 108 ประเภท "ชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม แพร่ พบกับ ทีม ลำพูน รอบแรก20161552.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
19 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีมชาย สรุปรอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ1916570.jpg สนามกีฬาแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ทอง) แพร่(เงิน) เชียงราย และ ตาก (ทองแดง)
19 9.00 แบดมินตัน ผลแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม หญิง สรุปรอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ1916571.jpg สนามกีฬาแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ทอง) เชียงราย (เงิน) สุโขทัย และลำปาง (ทองแดง)
19 9.00 หมากล้อม ผลการแข่งขันหมากล้อม ประเภท ทีมหญิง รองชนะเลิศ1937654.jpg ณ ห้องมาร์ติน ชั้น 2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 9.00 หมากล้อม ผลการแข่งขันหมากล้อม ประเภท ทีมชาย ชิงชนะเลิศ1937650.jpg ณ ห้องมาร์ติน ชั้น 2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก ลำปาง พบ ลำพูน รอบแรก1912738.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก พิษณุโลก พบ ทีม BYE รอบแรก1912737.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 ซอฟท์เทนนิส ผลการแข่งขันซอฟท์เทนนิส ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ1906729.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ กำแพงเพชร (ทอง) ลำปาง (เงิน) พิจิตร (ทองแดง)
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก เชียงราย พบ พิจิตร รอบแรก1912740.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก กำแพงเพชร พบ เพชรบูรณ์ รอบแรก1912743.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก พิษณุโลก พบ ลำพูน รอบแรก1912746.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก เพชรบูรณ์ พบแม่ฮ่องสอน รอบแรก1912747.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก พิจิตร พบ กำแพงเพชร รอบแรก 1912748.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก เชียงราย พบลำปาง รอบแรก1912749.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก พิจิตร พบ ทีม BYE รอบแรก1912751.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก กำแพงเพชร พบ ลำพูน รอบแรก1912753.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก พิษณุโลก พบ ทีม BYE รอบแรก1912756.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก ลำปาง พบ เชียงใหม่ รอบแรก1912759.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก พิจิตร พบ ลำปาง รอบแรก1912762.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก ทีม BYE พบ กำแพงเพชร รอบแรก1912766.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก ลำพูน พบ สุโขทัย รอบแรก1912774.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภท ชายคู่ " ลำปาง พบกับ ทีมฺ Bye" รอบแรก1912777.jpg ณ สนามเทนนิสสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก ทีม BYE พบ อุตรดิตถ์ รอบแรก1912778.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภท ชายคู่ " ลำพูน พบกับ ทีมฺ พิษณุโลก" รอบแรก1912785.jpg ณ สนามเทนนิสสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทคู่ผสม รอบแรก เชียงใหม่ พบ ทีม BYE รอบแรก1912780.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทคู่ผสม ทีม BYE พบ ลำปาง รอบแรก1912782.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภท ชายคู่ " เชียงใหม่ พบกับ ทีมฺ พิจิตร" รอบแรก1912783.jpg ณ สนามเทนนิสสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทคู่ผสม รอบแรก น่าน พบ ทีม BYE รอบแรก1912824.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทคู่ผสม รอบแรก ทีม BYE พบ พิจิตร รอบแรก1912786.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภท ชายคู่ " เชียงราย พบกับ กำแพงเพชร" รอบแรก1912787.jpg ณ สนามเทนนิสสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมคู่ผสม รอบแรก กำแพงเพชร พบ ทีม BYE รอบแรก1912789.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภท ชายคู่ " น่าน พบกับ ลำปาง" รอบแรก1912790.jpg ณ สนามเทนนิสสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทคู่ผสม รอบแรก ทีม BYE พบ พิษณุโลก รอบแรก1912791.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายคู่ รอบแรก พิจิตร พบ เพชรบูรณ์ รอบแรก1912849.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทคู่ผสม รอบแรก ลำปาง พบ พิจิตร รอบแรก1912793.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายคู่ รอบแรก ลำพูน พบ พิษณุโลก รอบแรก1912850.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภท ชายคู่ " Bye พบกับ เชียงราย" รอบแรก1912795.jpg ณ สนามเทนนิสสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทคู่ผสม รอบแรก ทีม BYE พบ เชียงใหม่ รอบแรก1912796.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงคู่ รอบแรก ลำปาง พบ พิจิตร รอบแรก1912819.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงคู่ รอบแรก กำแพงเพชร พบ พิจิตร รอบแรก1912820.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงคู่ รอบแรก ลำพูน พบ ลำปาง รอบแรก1912821.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงคู่ รอบแรก เชียงใหม่ พบ ทีม BYE รอบแรก1912867.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 8.30 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ 103 พุ่งแหลน ชาย ชิงชนะเลิศ1901509.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี น่าน (ทอง) พิจิตร (เงิน) ลำพูน (ทองแดง)
19 8.20 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ102 วิ่ง 5,000เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ1901503.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่(ทอง) ลำปาง(เงิน) เชียงใหม่(ทองแดง)
19 18.45 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 เชียงราย พบ เพชรบูรณ์ - -19141005.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนาม 1
19 18.45 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 พะเยา พบ กำแพงเพชร - -19141010.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนาม 2
19 18.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 เชียงราย พบ กำแพงเพชร - -19141003.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนาม 1
19 18.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 แพร่ พบ พะเยา - -19141009.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนาม 2
19 18.15 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ลำปาง พบ พิษณุโลก - -19141001.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนาม 1
19 18.15 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 พะเยา พบ เพชรบูรณ์ - -19141008.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนาม 2
19 18.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ลำปาง พบ กำแพงเพชร - -1914997.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนาม 1
19 18.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 พิษณุโลก พบ เชียงราย - -19141006.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนาม 2
19 18.00 เพาะกาย ผลการแข่งขันเพาะกาย รุ่น Light Weight น้ำหนักไม่เกิน 70 กก. รอบชิงชนะเลิศ19411187.jpg หน้าอาคารมาร์ติน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 18.00 เพาะกาย ผลการแข่งขันเพาะกาย รุ่น Light Weight น้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ขึ้นไป ชาย รอบชิงชนะเลิศ19411189.jpg หน้าอาคารมาร์ติน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 17.30 สนุกเกอร์ สนุกเกอร์ประเภทเดี่ยว 15 แดง (ระบบแพ้คัดออก 3 ใน 5 เฟรม) รอบแรก1936806.jpg นอร์ทเทอร์นสนุกเกอร์อะคาเดมี่
19 17.30 สนุกเกอร์ สนุกเกอร์ประเภทเดี่ยว 15 แดง (ระบบแพ้คัดออก 3 ใน 5 เฟรม) รอบแรก1936809.jpg นอร์ทเทอร์นสนุกเกอร์อะคาเดมี่
19 17.30 สนุกเกอร์ สนุกเกอร์ประเภทเดี่ยว 15 แดง (ระบบแพ้คัดออก 3 ใน 5 เฟรม) รอบแรก1936810.jpg นอร์ทเทอร์นสนุกเกอร์อะคาเดมี่
19 17.30 สนุกเกอร์ สนุกเกอร์ประเภทเดี่ยว 15 แดง (ระบบแพ้คัดออก 3 ใน 5 เฟรม) รอบแรก1936811.jpg นอร์ทเทอร์นสนุกเกอร์อะคาเดมี่
19 17.30 สนุกเกอร์ สนุกเกอร์ประเภทเดี่ยว 15 แดง (ระบบแพ้คัดออก 3 ใน 5 เฟรม) รอบแรก1936812.jpg นอร์ทเทอร์นสนุกเกอร์อะคาเดมี่
19 17.30 สนุกเกอร์ สนุกเกอร์ประเภทเดี่ยว 15 แดง (ระบบแพ้คัดออก 3 ใน 5 เฟรม) รอบแรก1936813.jpg นอร์ทเทอร์นสนุกเกอร์อะคาเดมี่
19 17.30 สนุกเกอร์ สนุกเกอร์ประเภทเดี่ยว 15 แดง (ระบบแพ้คัดออก 3 ใน 5 เฟรม) รอบแรก1936814.jpg นอร์ทเทอร์นสนุกเกอร์อะคาเดมี่
19 17.30 สนุกเกอร์ ผลการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์รอบชิงอันดับที่ 3 รอบรองชนะเลิศ1936816.jpg นอร์ทเทอร์นสนุกเกอร์อะคาเดมี่
19 17.30 สนุกเกอร์ ผลการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์ รอบชิงชนะเลิศ1936817.jpg นอร์ทเทอร์นสนุกเกอร์อะคาเดมี่
19 17.25 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 54 รอบแรก1921772.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
19 17.25 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 45 รอบแรก1921760.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
19 17.25 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นน้ำหนัก 48 รอบแรก1921763.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
19 17.25 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นน้ำหนัก 48 รอบแรก1921765.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
19 17.25 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 51 รอบแรก1921767.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
19 17.25 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 51 รอบแรก1921769.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
19 17.25 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 54 รอบแรก1921771.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
19 17.25 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 45 รอบแรก1921798.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
19 16.40 แฮนด์บอลชายหาด แฮนด์บอลชายหาด ประเภททีมชาย เชียงราย พบ เชียงใหม่ รอบชิงชนะเลิศ1939744.jpg สนามแฮนด์บอลชายหาดสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 16.30 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ทีมชาย ลำพูน พบ เชียงใหม่ B รอบแรก1931874.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬาเทศนครบาลเชียงใหม่
19 16.00 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ 122 วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ1901723.jpg ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ลำปาง (ทอง) เชียงใหม่ (เงิน) น่าน (ทองแดง) สุโขทัย (ทองแดง)
19 16.00 แฮนด์บอลชายหาด แฮนด์บอลชายหาด ประเภทีมชาย ตาก พบ พะเยา ชิงอันดับ 3 1939741.jpg สนามแฮนด์บอลชายหาดสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 16.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมชาย ลำพูน พบ พิจิตร 2 แรก1913842.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 16.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมชาย แพร่ พบ ลำปาง 3 แรก1913843.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 16.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมชาย เชียงราย พบ กำแพงเพชร 4 แรก1913844.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 16.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมหญิง ลำพูน พบ พิจิตร 1 แรก1913845.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 16.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล ทีมชาย เชียงใหม่ พบ พะเยา C รอบแรก1914872.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ป
19 15.40 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ 121 วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ1901720.jpg ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่ (ทอง) พะเยา (เงิน) ลำพูน (ทองแดง) ตาก (ทองแดง)
19 15.20 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ 120 วิ่ง 100 เมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ ิชิงชนะเลิศ1901625.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สุโขทัย (ทอง) เชียงใหม่ (เงิน) กำแพงเพชร (ทองแดง)
19 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดหญิง ทีม ลำปาง พบ ทีม ตาก 1 รอบแรก1909553.jpg สนามกีฬาชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดชาย ทีม ลำปาง พบ ทีม ลำพูน 1 รอบแรก1909555.jpg สนามกีฬาชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดชาย ทีม พิจิตร พบ ทีม เชียงราย 1 รอบแรก1909556.jpg สนามกีฬาชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดหญิง ทีม กำแพงเพชร พบ ทีม ลำพูน 2 รอบแรก1909558.jpg สนามกีฬาชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดชาย ทีม ตาก พบ ทีม แพร่ 2 รอบแรก1909559.jpg สนามกีฬาชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดชาย ทีม เชียงใหม่ พบ ทีม แม่ฮ่องสอน 2 รอบแรก1909560.jpg สนามกีฬาชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดหญิง ทีม พิจิตร พบ ทีม แพร่ 1 รอบแรก1909566.jpg สนามกีฬาชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 15.00 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ 119 วิ่ง 100 เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ1901602.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี กำแพงเพชร (ทอง) เชียงราย(เงิน) น่าน (ทองแดง)
19 15.00 ฟุตบอล ฟุตบอลหญิง เพชรบูรณ์ พบ เชียงราย - -1919815.jpg โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
19 15.00 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ทีมชาย เพชรบูรณ์ พบ พะเยา B แรก1931873.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬาเทศนครบาลเชียงใหม่
19 14.40 กาบัดดี้ ผลการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีมหญิง รอบแรก จังหวัด ตาก พบ จังหวัด เชียงใหม่ แรก1903956.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
19 14.30 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมหญิง สุโขทัย พบ ลำพูน 2 แรก1913836.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 14.30 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมหญิง พะเยา พบ เชียงราย 1 แรก1913831.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 14.30 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมชาย พิษณุโลก พบ อุตรดิตถ์ 1 แรก1913840.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 14.30 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมหญิง เชียงใหม่ พบ พิษณุโลก 2 แรก1913839.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 14.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล ทีมชาย ลำพูน พบ เพชรบูรณ์ B รอบแรก1914871.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ป
19 14.20 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ 117 วิ่ง 400 เมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ1901596.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พิษณุโลก (ทอง) ลำพูน (เงิน) พิจิตร (ทองแดง)
19 14.15 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมหญิง เชียงใหม่ พบ แพร่ รอบแรก1920890.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 14.00 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ 116 ว่ิ่ง 400 เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ1901580.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ลำพูน (ทอง) ลำปาง (เงิน) กำแพงเพชร (ทองแดง)
19 14.00 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ 115 กระโดดไกล หญิง ชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ1901623.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ลำพูน(ทอง) ลำปาง (เงิน) น่าน (ทองแดง)
19 14.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ภูเขา รายการ บีเอ็มเอกซ์ หญิง รอบชิงชนะเลิศ1905856.jpg อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
19 14.00 กาบัดดี้ ผลการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีมหญิง รอบแรก จังหวัด แม่ฮ่องสอน พบ จังหวัด อุตรดิตถ์ แรก1903954.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
19 13.50 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ 114 ขว้างจักร หญิง รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ1901614.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่ (ทอง) ลำปาง (เงิน) ลำปาง (ทองแดง)
19 13.30 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ทีมชาย ลำปาง พบ เชียงราย A แรก1931864.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬาเทศนครบาลเชียงใหม่
19 13.10 กาบัดดี้ ผลการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีมชาย รอบแรก จังหวัด ลำพูน พบ จังหวัด ตาก แรก1903960.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
19 13.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมชาย ลำปาง พบ ลำพูน 2 แรก1913675.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 13.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมชาย พิษณุโลก พบ พะเยา 1 แรก1913673.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 13.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมชาย พิจิตร พบ อุตรดิตถ์ 3 แรก1913680.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 13.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมชาย เชียงราย พบ สุโขทัย 4 แรก1913682.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 13.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล ทีมชาย ลำปาง พบ ตาก A รอบแรก1914870.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ป
19 13.00 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมหญิง เชียงราย พล ตาก รอบแรก1920889.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 12.20 กาบัดดี้ ผลการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีมชาย รอบแรก จังหวัด เชียงราย พบ จังหวัด เชียงใหม่ แรก1903958.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
19 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-เฟเธอร์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) หญิง คู่ที่ 123 1924578.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
19 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-พินเวท (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก.) หญิง คู่ที่ 121 1924576.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
19 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-พินเวท (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก.) หญิง คู่ที่ 122 1924577.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
19 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-เฟเธอร์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) หญิง คู่ที่ 124 1924579.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
19 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.) หญิง คู่ที่ 125 1924583.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
19 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์เวลเตอร์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.) หญิง คู่ที่ 126 1924585.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
19 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-พินเวท (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 46 กก.) ชาย คู่ที่ 24 1924601.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
19 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-พินเวท (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 46 กก.) ชาย คู่ที่ 25 1924603.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
19 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-พินเวท (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 46 กก.) ชาย คู่ที่ 26 1924611.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
19 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.) ชาย คู่ที่ 27 1924607.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
19 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.) ชาย คู่ที่ 28 1924608.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
19 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก). ชาย คู่ที่ 29 1924615.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
19 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก. ชาย คู่ที่ 30 1924616.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
19 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์เฮฟวี่เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.) ชาย คู่ที่ 31 1924618.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
19 11.40 กาบัดดี้ ผลการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีมหญิง รอบแรก จังหวัด ตาก พบ จังหวัด เชียงราย แรก1903948.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
19 11.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลทีมชาย แพร่ พบ อุตรดิตถ์ A รอบแรก1914869.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 11.15 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมหญิง สุโขทัย พบ กำแพงเพชร รอบแรก1920886.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 11.00 กาบัดดี้ ผลการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีมหญิง รอบแรก จังหวัด แม่ฮ่องสอน พบ จังหวัด เชียงใหม่ แรก1903947.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
19 10.45 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ 110 ขว้างค้อน ชาย ชิงชนะเลิศ1901523.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ลำพูน (ทอง) ลำพูน (เงิน) น่าน (ทองแดง)
19 10.30 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมหญิง ลำปาง พบ สุโขทัย 2 แรก1913665.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 10.30 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมหญิง เชียงใหม่ พบ แพร่ 2 แรก1913667.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 10.00 ยกน้ำหนัก การแข่งขันยกน้ำหนัก รุ่น 48กก. หญิง 1925691.jpg สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
19 10.00 ยกน้ำหนัก การแข่งขันยกน้ำหนัก รุ่น 53กก. หญิง 1925693.jpg สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
19 10.00 ยกน้ำหนัก การแข่งขันยกน้ำหนัก รุ่น 58กก. หญิง 1925694.jpg สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
19 10.00 ยกน้ำหนัก การแข่งขันยกน้ำหนัก รุ่น 69กก. หญิง 1925695.jpg สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
19 10.00 ยกน้ำหนัก การแข่งขันยกน้ำหนัก รุ่น 90กก. หญิง 1925696.jpg สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
19 10.00 ยกน้ำหนัก การแข่งขันยกน้ำหนัก รุ่น +90กก. หญิง 1925697.jpg สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
19 10.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลทีมหญิง พิษณุโลก พบ แพร่ - รอบแรก1914868.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 10.00 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมหญิง ลำปาง พบ ลำพูน รอบแรก1920884.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 09.00 วู้ดบอล สรุปอันดับสะสม ประเภททีมชาย รอบคัดเลือก คัดเลือก1933581.jpg วู้ดบอลแค้มป์ เชียงดาว
19 09.00 วู้ดบอล สรุปอันดับสะสม ประเภททีมหญิง รอบคัดเลือก คัดเลือก1933584.jpg วู้ดบอลแค้มป์ เชียงดาว
19 09.00 วู้ดบอล สรุปอันดับสะสม ประเภททีมหญิง รอบคัดเลือก คัดเลือก1933590.jpg วู้ดบอลแค้มป์ เชียงดาว
19 09.00 วู้ดบอล สรุปอันดับสะสม ประเภททีมชาย รอบคัดเลือก คัดเลือก1933597.jpg วู้ดบอลแค้มป์ เชียงดาว
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 ก.ก. ชาย ชิงชนะเลิศ1928617.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เชียงราย(ทอง) ลำพูน(เงิน) ลำปาง(ทองแดง)
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 50 ถึง 55 ก.ก. ชาย ชิงชนะเลิศ1928619.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เชียงราย(ทอง) เชียงใหม่(เงิน) ลำพูน(ทองแดง)
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 55 ถึง 60 ก.ก. ชาย ชิงชนะเลิศ1928620.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เชียงใหม่(ทอง) พะเยา(เงิน) เชียงราย(ทองแดง)
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 60 ถึง 66 ก.ก. ชาย ชิงชนะเลิศ1928621.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 66 ถึง 73 ก.ก. ชาย ชิงชนะเลิศ1928624.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 73 ก.ก.ขึ้นไป ชาย ชิงชนะเลิศ1928692.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เชียงราย(ทอง) ลำพูน(เงิน) ลำปาง(ทองแดง)
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทจับล็อค รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 ก.ก. ชาย ชิงชนะเลิศ1928627.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ลำพูน(ทอง) ลำปาง(เงิน) เชียงราย(ทองแดง)
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทจับล็อค รุ่นน้ำหนัก 50 ถึง 55 ก.ก. ชาย ชิงชนะเลิศ1928628.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เชียงราย(ทอง) พะเยา(เงิน) ลำพูน(ทองแดง)
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทจับล็อค รุ่นน้ำหนัก 55 ถึง 60 ก.ก. ชาย ชิงชนะเลิศ1928631.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เชียงราย(ทอง) เชียงใหม่(เงิน) พะเยา(ทองแดง)
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 57ก.ก.ขึ้นไป หญิง ชิงชนะเลิศ1928657.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทจับล็อค รุ่นน้ำหนัก 60 ถึง 66 ก.ก. ชาย ชิงชนะเลิศ1928634.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทจับล็อค รุ่นน้ำหนัก 66 ถึง 73 ก.ก. ชาย ชิงชนะเลิศ1928636.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
19 09.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมหญิง ลำพูน พบ พิษณุโลก 1 แรก1913655.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทจับล็อค รุ่นน้ำหนัก 73 ก.ก.ขึ้นไป ชาย ชิงชนะเลิศ1928639.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ลำปาง(ทอง) ลำพูน(เงิน) เชียงราย(ทองแดง)
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 48ถึง 52 ก.ก. หญิง ชิงชนะเลิศ1928664.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ลำพูน(ทอง) เชียงราย(เงิน) เชียงใหม่(ทองแดง)
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 44ถึง 48 ก.ก. หญิง ชิงชนะเลิศ1928652.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทคู่ หญิง ชิงชนะเลิศ1928643.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทคู่ผสม ชิงชนะเลิศ1928645.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
19 09.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมชาย เชียงใหม่ พบ แพร่ 3 แรก1913647.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 09.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมชาย สุโขทัย พบ เชียงราย 4 แรก1913649.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 09.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมหญิง พะเยา พบ พิจิตร 1 แรก1913658.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 44 ก.ก. หญิง ชิงชนะเลิศ1928663.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ลำปาง(ทอง) เชียงราย(เงิน) ลำพูน(ทองแดง)
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทจับล็อค รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 40 ก.ก. หญิง ชิงชนะเลิศ1928731.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ลำพูน(ทอง) แม่ฮ่องสอน(เงิน) เชียงราย(ทองแดง)
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทจับล็อกรุ่นน้ำหนักเกิน 40ถึง44 ก.ก.หญิง ชิงชนะเลิศ1928671.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว พะเยา(ทอง) เชียงราย(เงิน) ลำปาง(ทองแดง)
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทจับล็อกรุ่นน้ำหนักเกิน 44ถึง48 ก.ก.หญิง ชิงชนะเลิศ1928674.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ลำพูน(ทอง) พะเยา (เงิน) เชียงราย(ทองแดง)
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทจับล็อกรุ่นน้ำหนักเกิน 48ถึง52 ก.ก.หญิง ชิงชนะเลิศ1928676.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ลำพูน(ทอง) แม่ฮ่องสอน(เงิน) เชียงใหม่(ทองแดง)
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 52ถึง 57 ก.ก. หญิง ชิงชนะเลิศ1928677.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เชียงราย(ทอง) พะเยา(เงิน) เชียงใหม่(ทองแดง)
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทจับล็อค รุ่นน้ำหนัก 57 ก.ก.ขึ้นไป หญิง ชิงชนะเลิศ1928739.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทจับล็อค รุ่นน้ำหนัก 52 ถึง 57 ก.ก. หญิง ชิงชนะเลิศ1928781.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เชียงราย(ทอง) พะเยา(เงิน) เชียงใหม่(ทองแดง)
19 09.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส คู่ผสม ทีม เชียงใหม่ พบ ทีม BYE แรก สนามเทนนิสสมโภช 700 ปี
19 07.30 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ 101 เดิน 5,000เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ1901502.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่ (ทอง) ลำปาง (เงิน) เชียงใหม่ (ทองแดง)
19 07.00 กอล์ฟ กอล์ฟ ประเภทบุคคลชาย ชิงชนะเลิศ1902698.jpg ณ สนามกอล์ฟลานนา (ศูนย์ฝึกกีฬาลานนา)
19 07.00 กอล์ฟ กอล์ฟ ประเภททีมชาย ชิงชนะเลิศ1902699.jpg ณ สนามกอล์ฟลานนา (ศูนย์ฝึกกีฬาลานนา)
19 07.00 กอล์ฟ กอล์ฟ ประเภทบุคคลหญิง ชิงชนะเลิศ1902700.jpg ณ สนามกอล์ฟลานนา (ศูนย์ฝึกกีฬาลานนา)
19 07.00 กอล์ฟ กอล์ฟ ประเภททีมหญิง ชิงชนะเลิศ1902701.jpg ณ สนามกอล์ฟลานนา (ศูนย์ฝึกกีฬาลานนา)
19 วูซู ประเภทยุทธลีลาเจี้ยนซู่ ชาย ชิงชนะเลิศ1935544.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
19 วูซู ประเภทยุทธลีลาชุดต่อสู้ประกอบอุปกรณ์ทั่วไป หญิง ชิงชนะเลิศ1935545.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล อุตรดิตถ์(ทอง) เชียงใหม่(เงิน) น่าน(ทองแดง)
19 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ภูเขา รายการ ดาวน์ฮิล ชาย รอบชิงชนะเลิศ1905517.jpg อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
19 วูซู ประเภทยุทธลีลาหนานฉวย ชาย ชิงชนะเลิศ1935540.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล เชียงใหม่(ทอง) เชียงใหม่(เงิน) น่าน(ทองแดง)
19 วูซู ประเภทยุทธลีลาหนานฉวย หญิง ชิงชนะเลิศ1935542.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล เชียงใหม่(ทอง) เชียงใหม่(เงิน) น่าน(ทองแดง)
19 วูซู ประเภทยุทธลีลาเจี้ยนซู่ หญิง ชิงชนะเลิศ1935543.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
19 วูซู ประเภทยุทธลีลาชุดต่อสู้ประกอบอุปกรณ์ทั่วไป ชาย ชิงชนะเลิศ1935547.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
19 วูซู ประเภทประลองยุทธ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 ก.ก. ชาย ชิงชนะเลิศ1935605.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล เชียงใหม่(ทอง) ตาก(เงิน) น่าน(ทองแดง)
19 วูซู ประเภทประลองยุทธ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 ก.ก. หญิง ชิงชนะเลิศ1935606.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
19 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน TEAM KUMITE M 12-14 Y รอบชิงชนะเลิศ1904600.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พิจิตร (เหรียญทอง) เพชรบูรณ์ (เหรียญเงิน) สุโขทัย (เหรียญทองแดง)
19 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน TEAM KUMITE W 12-14 Y รอบชิงชนะเลิศ1904599.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ลำพูน (เหรียญทอง) เชียงใหม่ (เหรียญเงิน) พิจิตร(เหรียญทองแดง)
19 วูซู ประเภทประลองยุทธ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 52 ก.ก. ชาย ชิงชนะเลิศ1935609.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล เพชรบูรณ์(ทอง) เชียงใหม่(เงิน) ตาก(ทองแดง)
19 วูซู ประเภทประลองยุทธ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 52 ก.ก. หญิง ชิงชนะเลิศ1935610.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
19 วูซู ประเภทประลองยุทธ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 ก.ก. ชาย ชิงชนะเลิศ1935612.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล ตาก(ทอง) เพชรบูรณ์(เงิน) เชียงใหม่(ทองแดง)
19 วูซู ประเภทประลองยุทธ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 ก.ก. หญิง ชิงชนะเลิศ1935613.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
19 เปตอง ประเภทเดี่ยวชาย รอบสอง1917632.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 เปตอง ประเภทเดี่ยวหญิง รอบสอง1917669.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 เปตอง ประเภทเดี่ยวชาย ชิงชนะเลิศ1917661.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 เปตอง ประเภทเดี่ยวหญิง ชิงชนะเลิศ1917684.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 เปตอง ประเภทคู่ผสม รอบสอง1917687.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 เปตอง ประเภทคู่ผสม ชิงชนะเลิศ1917688.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 ว่ายน้ำ รายการ 201 ฟรีสไตล์ 1500 เมตร ชาย 1934703.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 ว่ายน้ำ รายการ 202 ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง 1934705.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 ว่ายน้ำ รายการ 208 ผีเสื้อ 200 เมตร หญิง 1934716.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 ว่ายน้ำ รายการ 203 กรรเชียง 200 เมตร ชาย 1934710.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 ว่ายน้ำ รายการ 205 เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย 1934713.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 ว่ายน้ำ รายการ 207 กบ 100 เมตร ชาย 1934715.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 ว่ายน้ำ รายการ 204 กรรเชียง 200 เมตร หญิง 1934712.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 ว่ายน้ำ รายการ 206 กบ 100 เมตร หญิง 1934714.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 ว่ายน้ำ รายการ 209 ผีเสื้อ 200เมตร ชาย 1934717.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 ว่ายน้ำ รายการ 210 ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง 1934718.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 ว่ายน้ำ รายการ 211 ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย 1934719.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 ว่ายน้ำ รายการ 212 เดี่ยวผสม 400 เมตร หญิง 1934721.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 ว่ายน้ำ รายการ 213 กบ 50 เมตร ชาย 1934722.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม
19 ว่ายน้ำ รายการ 215 ฟรีสไตล์ 400 เมตร ชาย 1934727.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 ว่ายน้ำ รายการ 214 กบ 50 เมตร หญิง 1934726.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 ว่ายน้ำ รายการ 216 ฟรีสไตล์ 400 เมตร หญิง 1934730.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมหญิง พิจิตร พบ ตาก 1931736.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่
19 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย เพชรบูรณ์ พบ สุโขทัย A 1932752.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่
19 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย กำแพงเพชร พบ เชียงราย B 1932754.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่
19 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย ตาก พบ เชียงใหม่ B 1932755.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่
19 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย พะเยา1 พบ เชียงราย1 G 1932761.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่
19 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย แพร่2 พบ ลำปาง1 H 1932776.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่
19 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย แม่ฮ่องสอน2 พบ เชียงราย2 E 1932770.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่
19 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย พะเยา2 พบ ลำปาง2 F 1932773.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่
19 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง ตาก พบ แพร่ A 1932797.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่
19 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย พะเยา พบ แม่ฮ่องสอน A 1932788.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่
19 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง กำแพงเพรช พบ อุตรดิตภ์ A 1932799.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่
19 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง เชียงใหม่ พบ ลำปาง B 1932800.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
19 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง สุโขทัย พบ พะเยา B 1932801.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
19 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง เชียงราย พบ แม่ฮ่องสอน B 1932802.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
19 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง ลำปาง2 พบ เชียงใหม่1 G 1932803.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
19 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง พะเยา2 พบ พิจิตร H 1932804.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
19 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง แพร่1 พบ กำแพงเพชร2 E 1932805.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
19 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมหญิง พิษณุโลก พบ กำแพงเพชร 1931807.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่
19 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมหญิง สุโขทัย พบ เชียงใหม่ 1931808.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่
19 บริดจ์ การแข่งขันกีฬาบริดจ์ ทีมทั่วไป RR2 ชิงชนะเลิศ1915828.jpg ห้องพลบดี1 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ กำแพงเพชร(เหรียญทอง) เชียงราย(เหรียญเงิน) สุโขทัย(เหรียญทองแดง)
19 บริดจ์ การแข่งขันกีฬาบริดจ์ ประเภททีมหญิง RR2 ชิงชนะเลิศ1915829.jpg ห้องพลบดี1 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ พิษณุโลก(เหรียญทอง) เชียงราย(เหรียญเงิน) กำแพงเพชร(เหรียญทองแดง)
19 บริดจ์ การแข่งขันกีฬาบริดจ์ ทีมผสม RR2 ชิงชนะเลิศ1915830.jpg ห้องพลบดี1 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ กำแพงเพชร(เหรียญทอง) พิษณุโลก(เหรียญเงิน) เชียงราย(เหรียญทองแดง)
19 บริดจ์ การแข่งขันกีฬาบริดจ์ ประเภทคู่ทั่วไป ชิงชนะเลิศ1915841.jpg ห้องพลบดี1 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ กำแพงเพชร(เหรียญทอง) กำแพงเพชร(เหรียญเงิน) เชียงราย(เหรียญทองแดง)
19 บริดจ์ การแข่งขันกีฬาบริดจ์ ประเภทคู่หญิง ชิงชนะเลิศ1915847.jpg ห้องพลบดี1 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ เชียงราย(เหรียญทอง) พิษณุโลก(เหรียญเงิน) กำแพงเพชร(เหรียญทองแดง)
19 บริดจ์ การแข่งขันกีฬาบริดจ์ ประเภทคู่ผสม ชิงชนะเลิศ1915855.jpg ห้องพลบดี1 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ กำแพงเพชร(เหรียญทอง) กำแพงเพชร(เหรียญเงิน) พิษณุโลก(เหรียญทองแดง)
19 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ภูเขา รายการ บีเอ็มเอกซ์ ชาย รอบชิงชนะเลิศ1905857.jpg อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
18 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมชาย รอบชิง รอบชิง1812386.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่(ทอง) ลำปาง(เงิน) ลำพูน กับ เชียงราย(ทองแดง)
18 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมหญิง รอบชิง รอบชิง1812388.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก (ทอง) เชียงใหม่(เงิน) พิจิตร กับ กำแพงเพชร (ทองแดง)
18 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม "ชาย" รอบ รองชนะเลิศ ทีม แพร่ พบกับ ลำปาง รองชนะเลิศ1816389.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
18 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม "ชาย" รอบรองชนะเลิศ ทีม แพร่ พบกับ ตาก รองชนะเลิศ1816390.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
18 9.00 หมากล้อม ผลการแข่งขันหมากล้อม ประเภทบุคคลชาย รอบแรก1837444.jpg ณ ห้องมาร์ติน 2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 9.00 หมากล้อม ผลการแข่งขันหมากล้อม ประเภทบุคคลหญิง รอบแรก1837445.jpg ณ ห้องมาร์ติน 2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 9.00 หมากล้อม ผลการแข่งขันหมากล้อม ประเภททีมผสม รอบแรก1837446.jpg ณ ห้องมาร์ติน 2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 17.40 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 48 รอบแรก1821480.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
18 17.40 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 48 รอบแรก1821479.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
18 17.40 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นน้ำหนัก 51 รอบแรก1821483.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
18 17.40 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 57 รอบแรก1821486.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
18 17.40 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นน้ำหนัก 45 รอบแรก1821485.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
18 17.40 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 57 รอบแรก1821488.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
18 17.40 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 57 รอบแรก1821490.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
18 17.40 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 57 รอบแรก1821491.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
18 16.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลทีมชาย เชียงราย พบ เชียงใหม่ C รอบแรก1814323.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 16.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมหญิง พิจิตร พบ พะเยา 1 แรก1813504.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 16.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมหญิง สุโขทัย พบ เชียงใหม่ 2 แรก1813505.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 16.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมหญิง พิษณุโลก พบ ลำพูน 2 แรก1813506.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 16.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมชาย เพชรบูรณ์ พบ ลำพูน 2 แรก1813511.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ ถอนทีม
18 16.00 แฮนด์บอลชายหาด แฮนด์บอลชายหาด ประเภทีมชาย เชียงราย พบ ตาก รอบรองชนะเลิศ1839536.jpg สนามแฮนด์บอลชายหาดสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 15.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลชาย พิษณุโลก พบ สุโขทัย D รอบแรก1819537.jpg สมโภช 700 ปี 2
18 15.00 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย ตาก พบ เชียงราย รอบแรก1820916.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 14.40 กาบัดดี้ ผลการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีมหญิง รอบแรก จังหวัด อุตรดิตถ์ พบ จังหวัด เชียงใหม่ แรก1803937.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 14.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลทีมชาย เพชรบูรณ์ พบ กำแพงเพชร B รอบแรก1814321.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 14.30 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมชาย แพร่ พบ พิจิตร 1 แรก1813516.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 14.30 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมชาย กำแพงเพชร พบ เชียงราย 4 แรก1813472.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 14.30 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมหญิง แพร่ พบ สุโขทัย 2 แรก1813513.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 14.30 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมชาย เชียงใหม่ พบ ลำปาง 2 แรก1813482.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 14.00 กาบัดดี้ ผลการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีมหญิง รอบแรก จังหวัด แม่ฮ่องสอน พบ จังหวัด เชียงราย แรก1803934.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 13.10 กาบัดดี้ ผลการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีมชาย รอบแรก จังหวัด ตาก พบ จังหวัด เชียงใหม่ แรก1803930.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 13.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลทีมหญิง เชียงใหม่ พบ พะเยา - รอบแรก1814320.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 13.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลชาย เพชรบูรณ์ พบ เชียงราย A รอบแรก1819522.jpg สมโภช 700 ปี 2
18 13.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลชาย แพร่ พบ แม่ฮ่องสอน c รอบแรก1819520.jpg สมโภช 700 ปี 2
18 13.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมชาย สุโขทัย พบ กำแพงเพชร 4 แรก1813461.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 13.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมหญิง ลำพูน พบ พะเยา 1 แรก1813462.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 13.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมหญิง พิจิตร พบ พิษณุโลก 1 แรก1813463.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 13.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมหญิง ลำปาง พบ เชียงใหม่ 2 แรก1813464.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 13.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลชาย ตาก พบ ลำพูน B รอบแรก1819526.jpg เทศบาลนครเชียงใหม่
18 13.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลหญิง เพชรบูรณ์ พบ ลำปาง 1819528.jpg โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
18 13.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลหญิง เชียงราย พบ พิจตร 1819535.jpg โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
18 13.00 ยกน้ำหนัก การแข่งขันยกน้ำหนัก รุ่น 77กก. ชาย 1825685.jpg สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ สุโขทัย(เหรียญทอง) เชียงใหม่(เหรียญเงิน) ลำพูน(เหรียญทองแดง)
18 13.00 ยกน้ำหนัก การแข่งขันยกน้ำหนัก รุ่น 85กก. ชาย 1825686.jpg สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
18 13.00 ยกน้ำหนัก การแข่งขันยกน้ำหนัก รุ่น 94กก. ชาย 1825689.jpg สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ สุโขทัย(เหรียญทอง) เชียงใหม่(เหรียญเงิน) ลำพูน(เหรียญทองแดง)
18 13.00 ยกน้ำหนัก การแข่งขันยกน้ำหนัก รุ่น 105กก. ชาย 1825690.jpg สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
18 12.30 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย สุโขทัย พบ กำแพงเพชร รอบแรก1820326.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 12.30 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย เชียงใหม่ พบ ลำพูน รอบแรก1820327.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 12.20 กาบัดดี้ ผลการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีมหญิง รอบแรก จังหวัด เชียงราย พบ จังหวัด ลำพูน แรก1803927.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-แบนตั้มเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.) ชาย คู่ที่19 1824404.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
18 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-แบนตั้มเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.) ชาย คู่ที่16 1824401.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
18 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.) หญิง คู่ที่ 115 1824394.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
18 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.) หญิง คู่ที่ 116 1824395.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
18 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-แบนตั้มเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.) หญิง คู่ที่ 117 1824396.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
18 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-แบนตั้มเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.) หญิง คู่ที่ 118 1824397.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
18 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-แบนตั้มเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.) หญิง คู่ที่ 119 1824398.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
18 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-แบนตั้มเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.) หญิง คู่ที่ 120 1824399.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
18 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-แบนตั้มเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.) ชาย คู่ที่17 1824402.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
18 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-แบนตั้มเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.) ชาย คู่ที่18 1824403.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
18 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์เวลเตอร์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.) ชาย คู่ที่ 20 1824406.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
18 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์เวลเตอร์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.) ชาย คู่ที่ 21 1824408.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
18 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์เวลเตอร์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.) ชาย คู่ที่ 22 1824409.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
18 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์เวลเตอร์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.) ชาย คู่ที่ 23 1824411.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
18 12.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม "หญิง" รอบ รองชนะเลิศ ทีม เชียงราย พบกับ ลำปาง รองชนะเลิศ1816424.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
18 12.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม "หญิง" รอบ รองชนะเลิศ ทีม เชียงใหม่ พบกับ สุโขทัย รองชนะเลิศ1816436.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
18 11.40 กาบัดดี้ ผลการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีมหญิง รอบแรก จังหวัด เชียงราย พบ จังหวัด อุตรดิตถ์ แรก1803925.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 11.15 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย ลำปาง พบ เพชรบูรณ์ รอบแรก1820325.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 11.00 กาบัดดี้ ผลการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีมหญิง รอบแรก จังหวัด แม่ฮ่องสอน พบ จังหวัด ตาก แรก1803923.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 10.15 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมหญิง สุโขทัย พบ พิษณุโลก 2 แรก1813435.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 10.15 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมหญิง ลำพูน พบ เชียงใหม่ 2 แรก1813440.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 10.15 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมชาย เพชรบูรณ์ พบ พิจิตร 2 แรก1813447.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ ถอนทีม
18 10.15 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมชาย เชียงใหม่ พบ ลำปาง 3 แรก1813456.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 10.00 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย แพร่ พบ อุตรดิตถ์ รอบแรก1820324.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 10.00 ยกน้ำหนัก การแข่งขันยกน้ำหนัก รุ่น56กก. ชาย 1825679.jpg สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
18 10.00 ยกน้ำหนัก การแข่งขันยกน้ำหนัก รุ่น 62กก. ชาย 1825681.jpg สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
18 10.00 ยกน้ำหนัก การแข่งขันยกน้ำหนัก รุ่น 69กก. ชาย 1825683.jpg สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
18 09.00 วู้ดบอล สรุปอันดับสะสม วู้ดบอล ประเภททีมชาย รอบที่ 11833356.jpg วู้ดบอลแค้มป์ เชียงดาว
18 09.00 วู้ดบอล ประเภทนับจำนวนเกท (ทีมหญิง) คัดเลือก1833358.jpg วู้ดบอลแค้มป์ เชียงดาว
18 09.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ลู่ (ถนน) ทีมชาย ชิงชนะเลิศ1805366.jpg อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม เชียงราย(เหรียญทอง) เชียงใหม่(เหรียญเงิน) พิษณุโลก(เหรียญทองแดง)
18 09.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมชาย เชียงใหม่ พบ ลำพูน 2 แรก1813413.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 09.00 ยูยิตสู ประเภทคู่ หญิง ชิงชนะเลิศ1828417.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
18 09.00 ยูยิตสู ประเภทคู่ผสม ชิงชนะเลิศ1828419.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
18 09.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมชาย กำแพงเพชร พบ สุโขทัย 4 แรก1813420.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 ก.ก. ชาย ชิงชนะเลิศ1828421.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เชียงราย(ทอง) ลำพูน(เงิน) ลำปาง(ทองแดง)
18 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 50 ถึง 55 ก.ก. ชาย ชิงชนะเลิศ1828422.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เชียงราย(ทอง) เชียงใหม่(เงิน) ลำพูน(ทองแดง)
18 09.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมหญิง พิจิตร พบ เชียงราย 1 แรก1813425.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 55 ถึง 60 ก.ก. ชาย ชิงชนะเลิศ1828427.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เชียงใหม่(ทอง) พะเยา(เงิน) เชียงราย(ทองแดง)
18 09.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมชาย แพร่ พบ อุตรดิตถ์ 3 แรก1813499.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 60 ถึง 66 ก.ก. ชาย ชิงชนะเลิศ1828428.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
18 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 66 ถึง 73 ก.ก. ชาย ชิงชนะเลิศ1828429.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
18 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 73 ก.ก.ขึ้นไป ชาย ชิงชนะเลิศ1828431.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เชียงราย(ทอง) ลำพูน(เงิน) ลำปาง(ทองแดง)
18 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 44 ก.ก. หญิง ชิงชนะเลิศ1828432.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ลำปาง(ทอง) เชียงราย(เงิน) ลำพูน(ทองแดง)
18 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 44 ถึง 48 ก.ก. หญิง ชิงชนะเลิศ1828434.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
18 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 52 ถึง 57 ก.ก. หญิง ชิงชนะเลิศ1828438.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เชียงราย(ทอง) พะเยา(เงิน) เชียงใหม่(ทองแดง)
18 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 48 ถึง 52 ก.ก. หญิง ชิงชนะเลิศ1828441.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ลำพูน(ทอง) เชียงราย(เงิน) เชียงใหม่(ทองแดง)
18 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 57 ก.ก.ขึ้นไป หญิง ชิงชนะเลิศ1828442.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
18 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อประเภททีม ชาย แพร่ พบ เชียงใหม่ รอบรองชนะเลิศ1807459.png โดมเหลืองอร่าม สพล.เชียใหม่
18 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อประเภททีม ชาย แพร่ พบ ลำปาง รอบชิงชนะเลิศ1807451.jpg โดมเหลืองอร่าม สพล.เชียใหม่
18 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อประเภททีม หญิง ลำปาง พบ พิษณุโลก ชิงชนะเลิศ1807452.jpg โดมเหลืองอร่าม สพล.เชียใหม่
18 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อประเภททีม ชาย เชียงใหม่ พบ พิษณุโลก รอบชิงชนะเลิศ1807453.jpg โดมเหลืองอร่าม สพล.เชียใหม่
18 09.00 ยิงปืน ปืนสั้นหญิง ระยะ 25 เมตร (ทีม) ชิงชนะเลิศ1826455.jpg สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่ A (เหรียญทอง) เชียงใหม่ B (เหรียญเงิน)
18 09.00 ยิงปืน ปืนยาวท่านอนหญิง ระยะ 50 เมตร (บุคคล) 1826457.jpg สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 09.00 ยิงปืน ปืนสั้นหญิง ระยะ 25 เมตร (บุคคล) ชิงชนะเลิศ1826465.jpg สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี น่าน (ทอง) เชียงใหม่ A (เงิน) ลำปาง (ทองแดง)
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 110 ฟรีสไตล์ 200 เมตร ชาย - -1834372.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 111 ฟรีสไตล์ 200 เมตร หญิง - -1834375.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 109 กบ 200 เมตร หญิง - -1834370.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 101 ฟรีสไตล์ 800 เมตร หญิง - -1834353.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 102 ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย - -1834357.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 103 ผีเสื้อ 100 เมตร หญิง - -1834361.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 104 ผีเสื้อ 100 เมตร ชาย - -1834362.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 105 เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง - -1834363.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 106 กรรเชียง 50 เมตร ชาย - -1834365.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 107 กรรเชียง 50 เมตร หญิง - -1834368.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 108 กบ 200 เมตร ชาย - -1834369.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 112 เดี่ยวผสม 400 เมตร ชาย - -1834378.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 114 ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย - -1834384.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 113 ผีเสื้อ 50 เมตร หญิง - -1834382.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 115 กรรเชียง 100 เมตร หญิง - -1834385.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 116 กรรเชียง 100 เมตร ชาย - -1834387.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.00 เปตอง ประเภทเดี่ยวชาย กลุ่ม B (7ทีม) B 1817524.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 08.00 เปตอง ประเภทคู่ผสม กล่ม B (6ทีม) B 1817514.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 08.00 เปตอง ประเภทคู่ผสม กล่ม A (7ทีม) A 1817508.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 08.00 เปตอง ประเภทเดี่ยวชาย กลุ่ม A (7ทีม) A 1817518.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 08.00 เปตอง ประเภทเดี่ยวหญิง กลุ่ม A (7ทีม) A 1817531.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 08.00 เปตอง ประเภทเดี่ยวหญิง กลุ่ม B (6ทีม) B 1817532.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 07.00 กอล์ฟ กอล์ฟ ประเภททีมชาย รอบสาม1802405.jpg ณ สนามกอล์ฟลานนา (ศูนย์ฝึกกีฬาลานนา)
18 07.00 กอล์ฟ กอล์ฟ ประเภทบุคคลชาย รอบสาม1802407.jpg ณ สนามกอล์ฟลานนา (ศูนย์ฝึกกีฬาลานนา)
18 07.00 กอล์ฟ กอล์ฟ ประเภทบุคคลหญิง รอบสอง1802410.jpg ณ สนามกอล์ฟลานนา (ศูนย์ฝึกกีฬาลานนา)
18 07.00 กอล์ฟ กอล์ฟ ประเภททีมหญิง รอบสอง1802412.jpg ณ สนามกอล์ฟลานนา (ศูนย์ฝึกกีฬาลานนา)
18 วูซู ประเภทยุทธลีลาหนานกุ้น ชาย ชิงชนะเลิศ1835330.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
18 วูซู ประเภทยุทธลีลาเตาซู่ หญิง ชิงชนะเลิศ1835333.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
18 วูซู ประเภทยุทธลีลาเตาซู่ ชาย ชิงชนะเลิศ1835335.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
18 วูซู ประเภทยุทธลีลาเชียงซู่ หญิง ชิงชนะเลิศ1835339.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
18 วูซู ประเภทยุทธลีลาเชียงซู่ ชาย ชิงชนะเลิศ1835340.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE - 43 M 11-13 Y รอบชิงชนะเลิศ1804521.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สุโขทัย (เหรียญทอง) เพชรบูรณ์ (เหรียญเงิน) พิจิตร(เหรียญทองแดง)
18 วูซู ประเภทยุทธลีลาชุดต่อสู้มือเปล่า หญิง ชิงชนะเลิศ1835343.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
18 วูซู ประเภทยุทธลีลาชุดต่อสู้มือเปล่า ชาย ชิงชนะเลิศ1835344.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย กำเพงเพชร พบ พิจิตร B 1832475.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย พิษณุโลก พบ เชียงใหม่2 D 1832481.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย ลำปาง พบ แม่ฮ่องสอน A 1832471.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย พะเยา พบ สุโขทัย A 1832473.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย ตาก พบ เชียงราย B 1832474.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย อุตรดิตถ์2 พบ แพร่1 C 1832478.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย กำแพงเพชร พบ อุตรดิตถ์1 B 1832487.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย พิจิตร พบ เชียงใหม่1 A 1832489.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง พิจิตร พบ แพร่ A 1832492.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง ตาก พบ อุตรดิตถ์ A 1832493.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง เชียงราย พบ พะเยา B 1832494.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง สุโขทัย พบ ลำปาง B 1832495.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง เชียงใหม่ พบ แม่ฮ่องสอน B 1832496.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง สุโขทัย1 พบ กำแพงเพชร1 C 1832497.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง สุโขทัย2 พบ เชียงราย2 D 1832498.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง ลำปาง1 พบ แม่ฮ่องสอน1 B 1832501.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE - 48 M 11-13 Y รอบชิงชนะเลิศ1804527.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พิจิตร (เหรียญทอง) อุตรดิตถ์ (เหรียญเงิน) เพชรบูรณ์(เหรียญทองแดง)
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE + 48 M 11-13 Y รอบชิงชนะเลิศ1804529.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พิจิตร (เหรียญทอง) อุตรดิตถ์ (เหรียญเงิน) เชียงใหม่(เหรียญทองแดง)
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE - 52 M 14-15 Y รอบชิงชนะเลิศ1804530.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พิจิตร(เหรียญทอง) เชียงราย (เหรียญเงิน) สุโขทัย(เหรียญทองแดง)
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE - 55 M 16-18 Y รอบชิงชนะเลิศ1804533.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สุโขทัย (เหรียญทอง) ลำปาง(เหรียญเงิน) พิจิตร(เหรียญทองแดง)
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE - 61 M 16-18 Y รอบชิงชนะเลิศ1804539.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พิจิตร (เหรียญทอง) สุโขทัย (เหรียญเงิน) เชียงราย(เหรียญทองแดง)
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE + 61 M 16-18 Y รอบชิงชนะเลิศ1804541.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สุโขทัย (เหรียญทอง) เพชรบูรณ์ (เหรียญเงิน) ลำพูน(เหรียญทองแดง)
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE -38 W 11-13 Y รอบชิงชนะเลิศ1804546.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อุตรดิตถ์ (เหรียญทอง) พิจิตร (เหรียญเงิน) ลำปาง(เหรียญทองแดง)
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE +43 W 11-13 Y รอบชิงชนะเลิศ1804548.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่ (เหรียญทอง) อุตรดิตถ์ (เหรียญเงิน) พิจิตร(เหรียญทองแดง)
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE -48 W 16-18 Y รอบชิงชนะเลิศ1804569.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สุโขทัย (เหรียญทอง) ลำพูน (เหรียญเงิน) เชียงราย(เหรียญทองแดง)
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE -47 W 14-15 Y รอบชิงชนะเลิศ1804562.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เพชรบูรณ์ (เหรียญทอง) พิจิตร (เหรียญเงิน) ลำพูน (เหรียญทองแดง)
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE +54 W 14-15 Y รอบชิงชนะเลิศ1804563.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ลำพูน (เหรียญทอง) เพชรบูรณ์ (เหรียญเงิน) ลำปาง(เหรียญทองแดง)
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE -54 W 14-15 Y รอบชิงชนะเลิศ1804564.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เพชรบูรณ์ (เหรียญทอง) ลำพูน (เหรียญเงิน) เชียงราย(เหรียญทองแดง)
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE +57 M 14-15 Y 1804573.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE +53 W 16-18 Y รอบชิงชนะเลิศ1804568.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สุโขทัย (เหรียญทอง) ลำพูน (เหรียญเงิน) พิจิตร(เหรียญทองแดง)
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE -57 M 14-15 Y 1804572.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 ยกน้ำหนัก การแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก ประเภท(ชาย) 1825582.jpg สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
18 แฮนด์บอลชายหาด แฮนด์บอลชายหาด ประเภทีมชาย เชียงใหม่ พบ พะเยา รอบรองชนะเลิศ1839622.jpg สนามแฮนด์บอลชายหาดสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมชาย เพชรบูรณ์ พบ เชียงใหม่ 1831728.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่
18 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมชาย สุโขทัย พบ ลำพูน 1831725.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่
18 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมชาย พิษณุโลก พบ แพร่ 1831732.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่
18 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมชาย พิจิตร พบ เชียงราย 1831734.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE -53 W 16-18 Y รอบชิงชนะเลิศ18041467.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สุโขทัย (เหรียญทอง) ลำปาง (เหรียญเงิน) ลำพูน(เหรียญทองแดง)
17 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมชาย เชียงใหม่ พบ เชียงราย รอบสอง1712246.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
17 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมชาย ลำพูน พบ ลำปาง รอบสอง1712247.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
17 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมหญิง พิจิตร พบ เชียงใหม่ รอบสอง1712248.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
17 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมหญิง พิษณุโลก พบ กำแพงเพชร รอบสอง1712249.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
17 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม "ชาย" รอบแรก ทีม แพร่ พบกับ ลำปาง แรก1716380.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
17 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม "ชาย" รอบแรก ทีม เชียงราย พบกับ ลำพูน แรก1716379.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
17 9.00 หมากล้อม ผลการแข่งขันกีฬา หมากล้อม ประเภท "คู่ผสม" แรก1737351.jpg ณ ห้องมาร์ติน ชั้น 2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
17 9.00 หมากล้อม ผลการแข่งขันกีฬา หมากล้อม ประเภท "คู่ชาย" แรก1737349.jpg ณ ห้องมาร์ติน ชั้น 2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
17 9.00 หมากล้อม ผลการแข่งขันกีฬา หมากล้อม ประเภท "คู่หญิง" แรก1737400.jpg ณ ห้องมาร์ติน ชั้น 2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
17 17.50 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 45 รอบแรก1721289.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
17 17.50 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 45 รอบแรก1721290.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
17 17.50 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นน้ำหนัก 43 รอบแรก1721291.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
17 17.50 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 60 รอบแรก1721294.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
17 17.50 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 60 รอบแรก1721295.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
17 17.50 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 60 รอบแรก1721296.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
17 17.40 แฮนด์บอลชายหาด แฮนด์บอลชายหาด ชาย พิจิตร พบ ตาก B รอบแรก1739210.jpg ณ สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
17 16.50 แฮนด์บอลชายหาด แฮนด์บอลชายหาด ชาย เชียงใหม่ พบ เชียงราย A รอบแรก1739209.jpg ณ สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
17 16.00 แฮนด์บอลชายหาด แฮนด์บอลชายหาด หญิง แพร่ พบ เชียงราย รอบแรก1739208.jpg ณ สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
17 15.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลหญิง ลำปาง พบ พิจิตร - -1719227.jpg โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
17 14.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลประเภทชาย พะเยา พบ เชียงราย C รอบแรก1714220.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 14.15 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมหญิง ตาก พบ แพร่ รอบแรก1720245.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 13.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลประเภทชาย อุตรดิตถ์ พบ ลำปาง A รอบแรก1714219.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 13.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลหญิง พิษณุโลก พบ เชียงราย - -1719226.jpg โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
17 13.00 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมหญิง เชียงใหม่ พบ เชียงราย รอบแรก1720244.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 13.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม "หญิง" รอบแรก ทีม เชียงราย พบกับ ลำพูน แรก1716383.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
17 13.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม "หญิง" รอบแรก ทีม ลำปาง พบกับ แพร่ แรก1716381.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
17 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.) หญิง คู่ที่109 1724297.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
17 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.) หญิง คู่ที่110 1724298.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
17 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.) หญิง คู่ที่111 1724299.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
17 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-เฟเธอร์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) หญิง คู่ที่112 1724301.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
17 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-เฟเธอร์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) หญิง คู่ที่113 1724302.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
17 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-เฟเธอร์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) หญิง คู่ที่114 1724304.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
17 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.) ชาย คู่ที่ 9 1724305.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
17 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.) ชาย คู่ที่ 10 1724306.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
17 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.) ชาย คู่ที่ 11 1724307.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
17 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.) ชาย คู่ที่ 12 1724311.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
17 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.) ชาย คู่ที่ 13 1724313.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
17 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.) ชาย คู่ที่ 14 1724314.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
17 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.) ชาย คู่ที่ 15 1724315.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
17 11.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลประเภทชาย ตาก พบ แพร่ A รอบแรก1714218.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 11.15 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมหญิง ลำพูน พบ กำแพงเพชร รอบแรก1720243.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 10.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลประเภทชาย กำแพงแพชร พบ ลำพูน B รอบแรก1714217.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 10.00 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมหญิง ลำปาง พบ สุโขทัย รอบแรก1720228.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 09.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ลู่ (ถนน) ชาย รอบชิงชนะเลิศ1705238.jpg อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม เชียงใหม่ (เหรียญทอง) พะเยา (เหรียญเงิน) เชียงใหม่(เหรียญทองแดง)
17 09.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ลู่ (ถนน) หญิง รอบชิงชนะเลิศ1705242.jpg อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม พิษณุโลก (เหรียญทอง) พิษณุโลก (เหรียญเงิน) เชียงใหม่(เหรียญทองแดง)
17 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ ทีมชุดหญิง พะเยา พบ เชียงใหม่ 1707256.jpg ณ โดมเหลืออร่าม สพล.เชียงใหม่
17 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ ทีมชุดชาย พิษณุโลก พบ เพชรบูรณ์ 1 1707257.jpg ณ โดมเหลืออร่าม สพล.เชียงใหม่
17 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ ทีมชุดหญิง พิษณุโลก พบ ลำปาง 1707258.jpg ณ โดมเหลืออร่าม สพล.เชียงใหม่
17 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ ทีมชุดชาย เชียงใหม่ พบ พะเยา 2 1707259.jpg ณ โดมเหลืออร่าม สพล.เชียงใหม่
17 09.00 ยิงปืน ปืนยาวสามท่าชาย ระยะ 50 เมตร 1726439.jpg สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 07.00 กอล์ฟ กอล์ฟ ประเภทบุคคลหญิงและประเภททีมหญิง รอบแรก1702271.jpg ณ สนามกอล์ฟลานนา (ศูนย์ฝึกกีฬาลานนา)
17 07.00 กอล์ฟ กอล์ฟ ประเภทบุคคลชายและประเภททีมชาย รอบสอง1702270.jpg ณ สนามกอล์ฟลานนา (ศูนย์ฝึกกีฬาลานนา)
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย เพชรบูรณ์ พบ อุตรดิตถ์1 B รอบแรก1732269.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วูซู ประเภทประลองยุทธลีลาฉางฉวน ชาย ชิงชนะเลิศ1735229.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล เชียงใหม่(ทอง) น่าน(เงิน) เชียงใหม่(ทองแดง)
17 วูซู ประเภทประลองยุทธลีลาฉางฉวน หญิง ชิงชนะเลิศ1735230.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล เชียงใหม่(ทอง) เชียงใหม่(เงิน) น่าน(ทองแดง)
17 วูซู ประเภทยุทธลีลาหนานเตา หญิง ชิงชนะเลิศ1735231.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล เชียงใหม่(ทอง) เชียงใหม่(เงิน) น่าน(ทองแดง)
17 วูซู ประเภทยุทธลีลาหนานเตา ชาย ชิงชนะเลิศ1735232.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
17 วูซู ประเภทยุทธลีลาไท่จี๋ฉวน ชาย ชิงชนะเลิศ1735234.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
17 วูซู ประเภทยุทธลีลาไท่จี๋ฉวน หญิง ชิงชนะเลิศ1735235.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
17 วูซู ประเภทยุทธลีลาราชสีห์(ประเภทภาคพื้น) ชาย ชิงชนะเลิศ1735236.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
17 วูซู ประเภทยุทธลีลาราชสีห์(ประเภทภาคพื้น) หญิง ชิงชนะเลิศ1735237.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
17 วูซู ประลองยุทธ รุ่น 48 ก.ก. ชาย รอบรองชนะเลิศ1735250.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
17 วูซู ประลองยุทธ รุ่น 52 ก.ก. ชาย รอบรองชนะเลิศ1735251.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
17 วูซู ประลองยุทธ รุ่น 52 ก.ก. ชาย รอบรองชนะเลิศ1735253.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
17 วูซู ประลองยุทธ รุ่น 56 ก.ก. ชาย รอบรองชนะเลิศ1735254.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
17 วูซู ประลองยุทธ รุ่น 56 ก.ก. ชาย รอบรองชนะเลิศ1735255.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย ลำปาง พบ สุโขทัย A รอบแรก1732260.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย พะเยา พบ เพชรบูรณ์ A รอบแรก1732261.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย ตาก พบ พิจิตร B รอบแรก1732262.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย เชียงราย พบ เชียงใหม่ B รอบแรก1732264.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย กำแพงเพชร พบ แพร่ B รอบแรก1732268.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย แม่ฮ่องสอน1 พบ เชียงใหม่1 A รอบแรก1732273.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย สุโขทัย2 พบ เชียงราย2 E รอบแรก1732274.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย สุโขทัย1 พบ ลำปาง2 F รอบแรก1732275.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง พิจิตร พบ อุตรดิตถ์ A รอบแรก1732276.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง ตาก พบ กำแพงเพชร A รอบแรก1732277.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง สุโขทัย พบ แม่ฮ่องสอน B รอบแรก1732278.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง ลำปาง พบ พะเยา B รอบแรก1732283.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง เชียงใหม่ พบ เชียงราย B รอบแรก1732281.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง เชียงใหม่2 พบ ลำพูน A รอบแรก1732286.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง แม่ฮ่องสอน2 พบ กำแพงเพชร2 E รอบแรก1732287.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง เชียงราย1 พบ แม่ฮ่องสอน1 B รอบแรก1732285.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง พะเยา1 พบ แพร่2 F รอบแรก1732288.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 บริดจ์ ผลการแข่งขันกีฬา บริดจ์ ประเภททีมผสม RR2 1715293.jpg ห้องพลบดี1 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
17 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน Team kumite W 15 - 18 Y ชิงชนะเลิศ1704309.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สุโขทัย(เหรียญทอง) เชียงราย(เหรียญเงิน) พิจิตร(เหรียญทองแดง)
17 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KATA M 9 - 13 Y ชิงชนะเลิศ1704318.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พิจิตร(เหรียญทอง) เชียงใหม่(เหรียญเงิน) เพชรบูรณ์(เหรียญทองแดง)
17 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน Kata W 14-18 Y ชิงชนะเลิศ1704345.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พิจิตร(เหรียญทอง) ลำพูน(เหรียญเงิน) เชียงราย(เหรียญทองแดง)
17 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KATA W 9 - 13 Y ชิงชนะเลิศ1704346.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พิจิตร(เหรียญทอง) เพชรบูรณ์(เหรียญเงิน) ลำปาง(เหรียญทองแดง)
17 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KATA M 14 - 18 Y ชิงชนะเลิศ1704348.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงราย(เหรียญทอง) พิจิตร(เหรียญเงิน) เพชรบูรณ์(เหรียญทองแดง)
17 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน Team kumite M 15 - 18 Y ชิงชนะเลิศ1704352.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สุโขทัย(เหรียญทอง) พิจิตร(เหรียญเงิน) เชียงราย(เหรียญทองแดง)
17 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน Team KATA W 14 - 18 Y ชิงชนะเลิศ1704359.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน Team Kata W 9 - 13Y ชิงชนะเลิศ1704360.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
16 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันกีฬา เทนนิส ประเภททีม ชาย (เชียงราย พบ กำแพงเพชร) แรก1612144.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
16 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมชาย พิจิตร พบ ลำพูน รอบแรก1612146.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
16 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมชาย พิษณุโลก พบ ลำปาง แรก1612147.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
16 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมหญิง ลำปาง พบ กำแพงเพชร รอบแรก1612148.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
16 18.30 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 51 รอบแรก1621223.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
16 18.30 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 42 รอบแรก1621222.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
16 18.30 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 42 รอบแรก1621221.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
16 18.30 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 51 รอบแรก1621224.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
16 18.30 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 51 รอบแรก1621225.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
16 17.40 แฮนด์บอลชายหาด แฮนด์บอลชายหาด ชาย พะเยา พบ ตาก B รอบแรก1639101.jpg ณ สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
16 16.50 แฮนด์บอลชายหาด แฮนด์บอลชายหาด ชาย แพร่ พบ เชียงราย A รอบแรก1639100.jpg ณ สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
16 16.00 แฮนด์บอลชายหาด แฮนด์บอลชายหาด หญิง ลำปาง พบ เชียงราย รอบแรก163999.jpg ณ สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
16 15.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลชาย ลำปาง พบ แม่ฮ่องสอน C รอบแรก1619108.jpg สมโภช 700ปี 2
16 15.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลหญิง พิษณุโลก พบ ลำปาง 1619110.jpg โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
16 14.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลประเภทชาย ตาก พบ อุตรดิตถ์ A รอบแรก1614162.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
16 13.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลชาย กำแพงเพชร พบ สุโขทัย D รอบแรก1619104.jpg สมโภช 700ปี 2
16 13.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลหญิง เพชรบูรณ์ พบ พิจิตร 1619109.jpg โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
16 13.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลประเภทชาย แพร่ พบ ลำปาง A รอบแรก1614159.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
16 13.00 ยิงปืน ปืนสั้นอัดลมหญิง ระยะ 10 เมตร (ทีม) ชิงชนะเลิศ1626164.jpg สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่ A (เหรียญทอง) เชียงใหม่ B (เหรียญเงิน) น่าน (เหรียญทองแดง)
16 13.00 ยิงปืน ประเภท ปืนสั้นอัดลมหญิง (บุคคล) ชิงชนะเลิศ1626188.jpg สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ลำปาง (เหรียญทอง) เชียงใหม่ A (เหรียญเงิน) เชียงใหม่ B (เหรียญทองแดง)
16 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-แบนตั้มเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.) หญิง 1624133.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
16 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-แบนตั้มเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.) หญิง 1624132.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
16 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.) หญิง 1624131.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
16 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-พินเวท (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก.) หญิง 1624126.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
16 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-พินเวท (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก.) หญิง 1624127.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
16 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-พินเวท (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก.) หญิง 1624128.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
16 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.) หญิง 1624129.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
16 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.) หญิง 1624130.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
16 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.) ชาย 1624136.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
16 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.) ชาย 1624135.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
16 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.) ชาย 1624137.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
16 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-แบนตั้มเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.) ชาย 1624138.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
16 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-แบนตั้มเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.) ชาย 1624139.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
16 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-แบนตั้มเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.) ชาย 1624140.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
16 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-แบนตั้มเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.) ชาย 1624141.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
16 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์เวลเตอร์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.) ชาย 1624142.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
16 12.00 รักบี้ฟุตบอล การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล ประเภท 7 คน หญิง พิษณุโลก พบ เชียงใหม่ 1640149.jpg โรง