โปรแกรมการแข่งขัน DayByDay


วันที่ เวลา ชนิดกีฬา รายการแข่งขัน สาย รอบที่ โปรแกรม/ผลแข่งขัน สถานที่แข่ง หมายเหตุ prn
22 15.00 กรีฑา ผลการแข่งขัน วิ่งผลัด 4x400 เมตร ชาย รายการที่ 416 รอบชิงชนะเลิศ22011308.jpg ยิมเนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ลำปาง (เหรียญทอง) สุโขทัย (เหรียญเงิน) ลำพูน (เหรียญทองแดง)
22 14.45 กรีฑา ผลการแข่งขันกีฬา วิ่งผลัด 4x400 เมตร หญิง รายการที่ 415 รอบชิงชนะเลิศ22011309.jpg ยิมเนเซียม 2 สตนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ลำพูน (เหรียญทอง) ลำปาง (เหรียญเงิน) เชียงราย (เหรียญทองแดง)
22 14.15 กรีฑา ผลการแข่งขัน วิ่งวิบาก 2,000 ชาย รายการที่ 413 รอบชิงชนะเลิศ22011291.jpg ยิมเนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี กำแพงเพชร (เหรียญทอง) เชียงใหม่ (เหรียญเงิน) ลำปาง(เหรียญทองแดง)
22 14.00 กรีฑา ผลการแข่งขัน วิ่งวิบาก 2,000 เมตร หญิง รายการที่ 412 รอบชิงชนะเลิศ22011290.jpg ยิมเนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พะเยา (เหรียญทอง) ลำพูน (เหรียญเงิน) ลำพูน(เหรียญทองแดง)
22 13.30 กรีฑา ผลการแข่งขัน เขย่งก้าวกระโดด ชาย รายการที่ 410 รอบชิงชนะเลิศ22011280.jpg ยิมเนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ลำปาง (เหรียญทอง) ลำปาง (เหรียญเงิน) น่าน (เหรียญทองแดง)
22 13.30 กรีฑา ผลการแข่งขัน กระโดดสูง หญิง รายการที่ 411 รอบชิงชนะเลิศ22011283.jpg ยิมเนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี น่าน (เหรียญทอง) กำแพงเพชร (เหรียญเงิน) พิษณุโลก(เหรียญทองแดง)
22 13.30 กรีฑา ผลการแข่งขัน อัฎฐกรีฑา ชาย รายการที่ - รอบชิงชนะเลิศ22011300.jpg ยิมเนเซียม 2 สตนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
22 10.00 กรีฑา ผลการแข่งขันทุ่มน้ำหนัก หญิง รายการที่ 405 รอบชิงชนะเลิศ22011220.jpg ยิมเนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เพชรบูรณ์ (เหรียญทอง) ลำปาง (เหรียญเงิน) น่าน (เหรียญทองแดง)
22 09.40 กรีฑา ผลการแข่งขันขว้างจักร ชาย รายการที่ 404 รอบชิงชนะเลิศ22011218.jpg ยิมเนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พิษณุโลก (เหรียญทอง) แพร่ (เหรียญเงิน) กำแพงเพชร (เหรียญทองแดง)
22 08.40 กรีฑา ผลการแข่งขัน วิ่ง 5,000 เมตร หญิง รายการที่ 402 ชิงชนะเลิศ22011216.jpg ยิมเนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตาก (เหรียญทอง) เชียงใหม่ (เหรียญเงิน) เพชรบูรณ์ (เหรียญทองแดง)
22 07.30 กรีฑา ผลการแข่งขันเดิน 10,000 เมตร ชาย รายการที่ 401 ชิงชนะเลิศ22011215.jpg ยิมเนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่ (เหรียญทอง) เชียงใหม่ (เหรียญเงิน) ลำพูน (เหรียญทองแดง)
21 15.50 กรีฑา ผลการแข่งขันวิ่งผลัด 4 x100 เมตร ชาย รายการที่ 318 รอบชิงชนะเลิศ21011151.jpg ยิมเนเซียม 2 สตนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี กำแพงเพชร (เหรียญทอง) ลำปาง (เหรียญเงิน) สุโขทัย (เหรียญทองแดง)
21 15.30 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการที่ 317 "วิ่งผลัด 4X100 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ21011146.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี กำแพงเพชร (เหรียญทอง) น่าน (เหรียญเงิน) ลำปาง (เหรียญทองแดง)
21 15.00 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการที่ 315 "วิ่ง 1,500 เมตร" ชาย ชิงชนะเลิศ21011117.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงราย(ทอง) เชียงใหม่(เงิน) กำแพงเพชร (ทองแดง)
21 14.40 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการที่ 314 "วิ่ง 1,500 เมตร" หญิง ชิงชนะเลิศ21011115.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พะเยา(ทอง) เชียงใหม่(เงิน) ตาก(ทองแดง)
21 14.20 กรีฑา วิ่งข้ามรั่้ว 110 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ21011090.jpg ยิมเนเซียม 2 สตนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี น่าน (เหรียญทอง) พิษณุโลก (เหรียญเงิน) ลำพูน (เหรียญทองแดง)
21 14.00 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการที่ 312 "วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร" หญิง ชิงชนะเลิศ21011092.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่ (เหรียญทอง) ตาก (เหรียญเงิน) ลำปาง (เหรียญทองแดง)
21 13.40 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการที่ 310 เขย่งก้าวกระโดด (หญิง) ชิงชนะเลิศ21011587.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ลำปาง (เหรียญทอง) ลำพูน (เหรียญเงิน) พะเยา (เหรียญทองแดง)
21 09.50 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการที่ 305 "พุ่งแหลน" ชาย ชิงชนะเลิศ21011078.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงราย (เหรียญทอง) เชียงราย (เหรียญเงิน) ลำปาง (เหรียญทองแดง)
21 08.00 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการที่ 301 วิ่ง 10,000 เมตร" ชาย ชิงชนะเลิศ21011080.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ลำปาง (เหรียญทอง) พะเยา (เหรียญเงิน) พิษณุโลก (เหรียญทองแดง)
20 15.50 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการที่ 225 "วิ่งผลัดเมดเลย์" ชาย ชิงชนะเลิศ20011060.jpg ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี กำแพงเพชร (ทอง) ลำปาง (เงิน) สุโขทัย (ทองแดง)
20 15.40 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการที่ 224 "วิ่งผลัดเมดเลย์" หญิง ชิงชนะเลิศ20011052.jpg ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี กำแพงเพชร (ทอง) ลำพูน (เงิน) ลำปาง (ทองแดง)
20 15.20 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการที่ 223 "วิ่ง 800" ชาย ชิงชนะเลิศ20011057.jpg ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงราย (ทอง) เชียงใหม่ (เงิน) สุโขทัย (ทองแดง)
20 15.10 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการที่ 222 "วิ่ง 800" ชาย ชิงชนะเลิศ20011047.jpg ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่ (ทอง) เชียงใหม่ (เงิน) ลำพูน (ทองแดง)
20 14.50 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการที่ 220 "วิ่ง 200" ชาย ชิงชนะเลิศ20011056.jpg ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่ (ทอง) สุโขทัย (เงิน) พะเยา (ทองแดง)
20 14.40 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการที่ 219 "วิ่ง 200" หญิง ชิงชนะเลิศ20011063.jpg ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี กำแพงเพชร (ทอง) น่าน (เงิน) กำแพง (ทองแดง)
20 14.20 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการที่ 218 "วิ่งข้ามรั่ว 400" ชาย ชิงชนะเลิศ20011062.jpg ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ลำพูน (ทอง) พิษณุโลก (เงิน) ลำปาง (ทองแดง)
20 14.00 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการที่ 217 "วิ่งข้ามรั่ว 400" หญิง ชิงชนะเลิศ20011061.jpg ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่ (ทอง) พิษณุโลก (เงิน) กำแพงเพชร (ทองแดง)
20 13.50 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการที่ 202 " สัตตกรีฑา" หญิง ชิงชนะเลิศ20011059.jpg ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ลำพูน (ทอง) ตาก (เงิน) พิษณุโลก (ทองแดง)
20 13.30 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการที่ 215 "กระโดดไกล" ชาย ชิงชนะเลิศ20011034.jpg ณ สนามเทนนิสสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ลำปาง (ทอง) น่าน (เงิน) ลำพูน (ทองแดง)
20 10.40 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการที่ 211 "ขว้างค้อน" หญิง ชิงชนะเลิศ2001852.jpg ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตาก (ทอง) ลำพูน (เงิน) ลำปาง (ทองแดง)
20 09.20 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการที่ 206 "กระโดดสูง" ชาย ชิงชนะเลิศ2001833.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี น่าน (ทอง) น่าน (เงิน) กำแพงเพชร (ทองแดง)
20 08.40 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการที่ 203 "ทุ่มน้ำหนัก" ชาย ชิงชนะเลิศ2001838.jpg ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พิจิตร (ทอง) แพร่ (เงิน) พิษณุโลก (ทองแดง)
20 08.00 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการที่ 201 " วิ่ง 3,000 เมตร " หญิง ชิงชนะเลิศ2001826.jpg ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พะเยา (ทอง) ตาก (เงิน) เชียงใหม่ (ทองแดง)
19 8.30 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ 103 พุ่งแหลน ชาย ชิงชนะเลิศ1901509.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี น่าน (ทอง) พิจิตร (เงิน) ลำพูน (ทองแดง)
19 8.20 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ102 วิ่ง 5,000เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ1901503.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่(ทอง) ลำปาง(เงิน) เชียงใหม่(ทองแดง)
19 16.00 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ 122 วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ1901723.jpg ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ลำปาง (ทอง) เชียงใหม่ (เงิน) น่าน (ทองแดง) สุโขทัย (ทองแดง)
19 15.40 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ 121 วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ1901720.jpg ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่ (ทอง) พะเยา (เงิน) ลำพูน (ทองแดง) ตาก (ทองแดง)
19 15.20 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ 120 วิ่ง 100 เมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ ิชิงชนะเลิศ1901625.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สุโขทัย (ทอง) เชียงใหม่ (เงิน) กำแพงเพชร (ทองแดง)
19 15.00 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ 119 วิ่ง 100 เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ1901602.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี กำแพงเพชร (ทอง) เชียงราย(เงิน) น่าน (ทองแดง)
19 14.20 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ 117 วิ่ง 400 เมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ1901596.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พิษณุโลก (ทอง) ลำพูน (เงิน) พิจิตร (ทองแดง)
19 14.00 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ 116 ว่ิ่ง 400 เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ1901580.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ลำพูน (ทอง) ลำปาง (เงิน) กำแพงเพชร (ทองแดง)
19 14.00 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ 115 กระโดดไกล หญิง ชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ1901623.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ลำพูน(ทอง) ลำปาง (เงิน) น่าน (ทองแดง)
19 13.50 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ 114 ขว้างจักร หญิง รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ1901614.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่ (ทอง) ลำปาง (เงิน) ลำปาง (ทองแดง)
19 10.45 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ 110 ขว้างค้อน ชาย ชิงชนะเลิศ1901523.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ลำพูน (ทอง) ลำพูน (เงิน) น่าน (ทองแดง)
19 07.30 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ 101 เดิน 5,000เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ1901502.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่ (ทอง) ลำปาง (เงิน) เชียงใหม่ (ทองแดง)