โปรแกรมการแข่งขัน DayByDay


วันที่ เวลา ชนิดกีฬา รายการแข่งขัน สาย รอบที่ โปรแกรม/ผลแข่งขัน สถานที่แข่ง หมายเหตุ prn
19 9.00 กรีฑา ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทคู่ผสม รอบแรก น่าน พบ ทีม BYE รอบแรก สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 กรีฑา ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภท ชายคู่ " พิจิตร พบกับ เพชรบูรณ์" รอบแรก ณ สนามเทนนิสสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 9.00 กรีฑา ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภท ชายคู่ " ลำพูน พบกับ พิษณุโลก" รอบแรก ณ สนามเทนนิสสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 8.30 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ 103 พุ่งแหลน ชาย ชิงชนะเลิศ1901509.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี น่าน (ทอง) พิจิตร (เงิน) ลำพูน (ทองแดง)
19 8.20 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ102 วิ่ง 5,000เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ1901503.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่(ทอง) ลำปาง(เงิน) เชียงใหม่(ทองแดง)
19 16.00 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ 122 วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ1901723.jpg ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ลำปาง (ทอง) เชียงใหม่ (เงิน) น่าน (ทองแดง) สุโขทัย (ทองแดง)
19 15.40 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ 121 วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ1901720.jpg ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่ (ทอง) พะเยา (เงิน) ลำพูน (ทองแดง) ตาก (ทองแดง)
19 15.20 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ 120 วิ่ง 100 เมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ ิชิงชนะเลิศ1901625.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สุโขทัย (ทอง) เชียงใหม่ (เงิน) กำแพงเพชร (ทองแดง)
19 15.00 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ 119 วิ่ง 100 เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ1901602.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี กำแพงเพชร (ทอง) เชียงราย(เงิน) น่าน (ทองแดง)
19 14.20 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ 117 วิ่ง 400 เมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ1901596.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พิษณุโลก (ทอง) ลำพูน (เงิน) พิจิตร (ทองแดง)
19 14.00 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ 116 ว่ิ่ง 400 เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ1901580.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ลำพูน (ทอง) ลำปาง (เงิน) กำแพงเพชร (ทองแดง)
19 14.00 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ 115 กระโดดไกล หญิง ชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ1901623.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ลำพูน(ทอง) ลำปาง (เงิน) น่าน (ทองแดง)
19 13.50 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ 114 ขว้างจักร หญิง รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ1901614.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่ (ทอง) ลำปาง (เงิน) ลำปาง (ทองแดง)
19 10.45 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ 110 ขว้างค้อน ชาย ชิงชนะเลิศ1901523.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ลำพูน (ทอง) ลำพูน (เงิน) น่าน (ทองแดง)
19 07.30 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ 101 เดิน 5,000เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ1901502.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่ (ทอง) ลำปาง (เงิน) เชียงใหม่ (ทองแดง)