โปรแกรมการแข่งขัน DayByDay


วันที่ เวลา ชนิดกีฬา รายการแข่งขัน สาย รอบที่ โปรแกรม/ผลแข่งขัน สถานที่แข่ง หมายเหตุ prn
19 07.00 กอล์ฟ กอล์ฟ ประเภทบุคคลชาย ชิงชนะเลิศ1902698.jpg ณ สนามกอล์ฟลานนา (ศูนย์ฝึกกีฬาลานนา)
19 07.00 กอล์ฟ กอล์ฟ ประเภททีมชาย ชิงชนะเลิศ1902699.jpg ณ สนามกอล์ฟลานนา (ศูนย์ฝึกกีฬาลานนา)
19 07.00 กอล์ฟ กอล์ฟ ประเภทบุคคลหญิง ชิงชนะเลิศ1902700.jpg ณ สนามกอล์ฟลานนา (ศูนย์ฝึกกีฬาลานนา)
19 07.00 กอล์ฟ กอล์ฟ ประเภททีมหญิง ชิงชนะเลิศ1902701.jpg ณ สนามกอล์ฟลานนา (ศูนย์ฝึกกีฬาลานนา)
18 07.00 กอล์ฟ กอล์ฟ ประเภททีมชาย รอบสาม1802405.jpg ณ สนามกอล์ฟลานนา (ศูนย์ฝึกกีฬาลานนา)
18 07.00 กอล์ฟ กอล์ฟ ประเภทบุคคลชาย รอบสาม1802407.jpg ณ สนามกอล์ฟลานนา (ศูนย์ฝึกกีฬาลานนา)
18 07.00 กอล์ฟ กอล์ฟ ประเภทบุคคลหญิง รอบสอง1802410.jpg ณ สนามกอล์ฟลานนา (ศูนย์ฝึกกีฬาลานนา)
18 07.00 กอล์ฟ กอล์ฟ ประเภททีมหญิง รอบสอง1802412.jpg ณ สนามกอล์ฟลานนา (ศูนย์ฝึกกีฬาลานนา)
17 07.00 กอล์ฟ กอล์ฟ ประเภทบุคคลหญิงและประเภททีมหญิง รอบแรก1702271.jpg ณ สนามกอล์ฟลานนา (ศูนย์ฝึกกีฬาลานนา)
17 07.00 กอล์ฟ กอล์ฟ ประเภทบุคคลชายและประเภททีมชาย รอบสอง1702270.jpg ณ สนามกอล์ฟลานนา (ศูนย์ฝึกกีฬาลานนา)
16 07.00 กอล์ฟ กอล์ฟประเภทบุคคลชาย รอบแรก1602112.jpg ณ สนามกอล์ฟลานนา (ศูนย์ฝึกกีฬาลานนา)
16 07.00 กอล์ฟ กอล์ฟประเภททีมชาย รอบแรก1602113.jpg ณ สนามกอล์ฟลานนา (ศูนย์ฝึกกีฬาลานนา)