โปรแกรมการแข่งขัน DayByDay


วันที่ เวลา ชนิดกีฬา รายการแข่งขัน สาย รอบที่ โปรแกรม/ผลแข่งขัน สถานที่แข่ง หมายเหตุ prn
20 13.10 กาบัดดี้ ผลการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีมชาย จังหวัด ลำพูน พบ จังหวัด เชียงใหม่ 20031069.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ สรุปเหรียญทีมหญิง (เหรียญทองเชียงราย / เหรียญเงินอุตรดิตถ์/ เหรียญทองแดงตาก ทีมชาย เหรียญทองลำพูน/เหรียญเงินเชียงใหม่/เหรียญทองแดงเชียงราย)
20 12.20 กาบัดดี้ ผลการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีมชาย จังหวัด เชียงราย พบ จังหวัด ตาก 2003973.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
20 11.40 กาบัดดี้ ผลการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีมหญิง จังหวัด ตาก พบ จังหวัด อุตรดิตถ์ 2003975.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
20 11.00 กาบัดดี้ ผลการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีมหญิง จังหวัด เชียงราย พบ จังหวัด เชียงใหม่ 2003976.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
19 14.40 กาบัดดี้ ผลการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีมหญิง รอบแรก จังหวัด ตาก พบ จังหวัด เชียงใหม่ แรก1903956.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
19 14.00 กาบัดดี้ ผลการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีมหญิง รอบแรก จังหวัด แม่ฮ่องสอน พบ จังหวัด อุตรดิตถ์ แรก1903954.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
19 13.10 กาบัดดี้ ผลการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีมชาย รอบแรก จังหวัด ลำพูน พบ จังหวัด ตาก แรก1903960.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
19 12.20 กาบัดดี้ ผลการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีมชาย รอบแรก จังหวัด เชียงราย พบ จังหวัด เชียงใหม่ แรก1903958.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
19 11.40 กาบัดดี้ ผลการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีมหญิง รอบแรก จังหวัด ตาก พบ จังหวัด เชียงราย แรก1903948.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
19 11.00 กาบัดดี้ ผลการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีมหญิง รอบแรก จังหวัด แม่ฮ่องสอน พบ จังหวัด เชียงใหม่ แรก1903947.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 14.40 กาบัดดี้ ผลการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีมหญิง รอบแรก จังหวัด อุตรดิตถ์ พบ จังหวัด เชียงใหม่ แรก1803937.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 14.00 กาบัดดี้ ผลการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีมหญิง รอบแรก จังหวัด แม่ฮ่องสอน พบ จังหวัด เชียงราย แรก1803934.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 13.10 กาบัดดี้ ผลการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีมชาย รอบแรก จังหวัด ตาก พบ จังหวัด เชียงใหม่ แรก1803930.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 12.20 กาบัดดี้ ผลการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีมหญิง รอบแรก จังหวัด เชียงราย พบ จังหวัด ลำพูน แรก1803927.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 11.40 กาบัดดี้ ผลการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีมหญิง รอบแรก จังหวัด เชียงราย พบ จังหวัด อุตรดิตถ์ แรก1803925.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 11.00 กาบัดดี้ ผลการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีมหญิง รอบแรก จังหวัด แม่ฮ่องสอน พบ จังหวัด ตาก แรก1803923.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่