โปรแกรมการแข่งขัน DayByDay


วันที่ เวลา ชนิดกีฬา รายการแข่งขัน สาย รอบที่ โปรแกรม/ผลแข่งขัน สถานที่แข่ง หมายเหตุ prn
19 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน TEAM KUMITE M 12-14 Y รอบชิงชนะเลิศ1904600.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พิจิตร (เหรียญทอง) เพชรบูรณ์ (เหรียญเงิน) สุโขทัย (เหรียญทองแดง)
19 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน TEAM KUMITE W 12-14 Y รอบชิงชนะเลิศ1904599.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ลำพูน (เหรียญทอง) เชียงใหม่ (เหรียญเงิน) พิจิตร(เหรียญทองแดง)
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE - 43 M 11-13 Y รอบชิงชนะเลิศ1804521.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สุโขทัย (เหรียญทอง) เพชรบูรณ์ (เหรียญเงิน) พิจิตร(เหรียญทองแดง)
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE - 48 M 11-13 Y รอบชิงชนะเลิศ1804527.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พิจิตร (เหรียญทอง) อุตรดิตถ์ (เหรียญเงิน) เพชรบูรณ์(เหรียญทองแดง)
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE + 48 M 11-13 Y รอบชิงชนะเลิศ1804529.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พิจิตร (เหรียญทอง) อุตรดิตถ์ (เหรียญเงิน) เชียงใหม่(เหรียญทองแดง)
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE - 52 M 14-15 Y รอบชิงชนะเลิศ1804530.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พิจิตร(เหรียญทอง) เชียงราย (เหรียญเงิน) สุโขทัย(เหรียญทองแดง)
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE - 55 M 16-18 Y รอบชิงชนะเลิศ1804533.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สุโขทัย (เหรียญทอง) ลำปาง(เหรียญเงิน) พิจิตร(เหรียญทองแดง)
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE - 61 M 16-18 Y รอบชิงชนะเลิศ1804539.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พิจิตร (เหรียญทอง) สุโขทัย (เหรียญเงิน) เชียงราย(เหรียญทองแดง)
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE + 61 M 16-18 Y รอบชิงชนะเลิศ1804541.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สุโขทัย (เหรียญทอง) เพชรบูรณ์ (เหรียญเงิน) ลำพูน(เหรียญทองแดง)
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE -38 W 11-13 Y รอบชิงชนะเลิศ1804546.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อุตรดิตถ์ (เหรียญทอง) พิจิตร (เหรียญเงิน) ลำปาง(เหรียญทองแดง)
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE +43 W 11-13 Y รอบชิงชนะเลิศ1804548.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่ (เหรียญทอง) อุตรดิตถ์ (เหรียญเงิน) พิจิตร(เหรียญทองแดง)
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE -48 W 16-18 Y รอบชิงชนะเลิศ1804569.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สุโขทัย (เหรียญทอง) ลำพูน (เหรียญเงิน) เชียงราย(เหรียญทองแดง)
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE -47 W 14-15 Y รอบชิงชนะเลิศ1804562.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เพชรบูรณ์ (เหรียญทอง) พิจิตร (เหรียญเงิน) ลำพูน (เหรียญทองแดง)
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE +54 W 14-15 Y รอบชิงชนะเลิศ1804563.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ลำพูน (เหรียญทอง) เพชรบูรณ์ (เหรียญเงิน) ลำปาง(เหรียญทองแดง)
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE -54 W 14-15 Y รอบชิงชนะเลิศ1804564.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เพชรบูรณ์ (เหรียญทอง) ลำพูน (เหรียญเงิน) เชียงราย(เหรียญทองแดง)
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE +57 M 14-15 Y 1804573.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE +53 W 16-18 Y รอบชิงชนะเลิศ1804568.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สุโขทัย (เหรียญทอง) ลำพูน (เหรียญเงิน) พิจิตร(เหรียญทองแดง)
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE -57 M 14-15 Y 1804572.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE -53 W 16-18 Y รอบชิงชนะเลิศ18041467.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สุโขทัย (เหรียญทอง) ลำปาง (เหรียญเงิน) ลำพูน(เหรียญทองแดง)
17 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน Team kumite W 15 - 18 Y ชิงชนะเลิศ1704309.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สุโขทัย(เหรียญทอง) เชียงราย(เหรียญเงิน) พิจิตร(เหรียญทองแดง)
17 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KATA M 9 - 13 Y ชิงชนะเลิศ1704318.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พิจิตร(เหรียญทอง) เชียงใหม่(เหรียญเงิน) เพชรบูรณ์(เหรียญทองแดง)
17 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน Kata W 14-18 Y ชิงชนะเลิศ1704345.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พิจิตร(เหรียญทอง) ลำพูน(เหรียญเงิน) เชียงราย(เหรียญทองแดง)
17 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KATA W 9 - 13 Y ชิงชนะเลิศ1704346.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พิจิตร(เหรียญทอง) เพชรบูรณ์(เหรียญเงิน) ลำปาง(เหรียญทองแดง)
17 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KATA M 14 - 18 Y ชิงชนะเลิศ1704348.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงราย(เหรียญทอง) พิจิตร(เหรียญเงิน) เพชรบูรณ์(เหรียญทองแดง)
17 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน Team kumite M 15 - 18 Y ชิงชนะเลิศ1704352.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สุโขทัย(เหรียญทอง) พิจิตร(เหรียญเงิน) เชียงราย(เหรียญทองแดง)
17 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน Team KATA W 14 - 18 Y ชิงชนะเลิศ1704359.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน Team Kata W 9 - 13Y ชิงชนะเลิศ1704360.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี