โปรแกรมการแข่งขัน DayByDay


วันที่ เวลา ชนิดกีฬา รายการแข่งขัน สาย รอบที่ โปรแกรม/ผลแข่งขัน สถานที่แข่ง หมายเหตุ prn
23 09.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ถนน รายการ อินไลน์เรส 120 กิโลเมตร รอบชิงชนะเลิศ23051414.jpg อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พะเยา (เหรียญทอง) เพชรบูรณ์ (เหรียญเงิน) เชียงใหม่(เหรียญทองแดง)
22 09.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ลู่ รายกร สปรินท์ (หญิง) รอบชิงชนะเลิศ22051360.jpg เวลโลโดม สนามจักรยาน 700 ปี
22 09.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ลู่ รายการ พอยท์เรส 24 กิโลเมตร รอบชิงชนะเลิศ22051362.jpg เวลโลโดม สนามจักรยาน 700 ปี เชียงราย (เหรียญทอง) เชียงราย (เหรียญเงิน) เชียงใหม่(เหรียญทองแดง)
22 09.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ลู่ รายการ สปรินท์ (ชาย) รอบชิงชนะเลิศ22051363.jpg เวลโลโดม สนามจักรยาน 700 ปี พิษณุโลก (เหรียญทอง) พิษณุโลก (เหรียญเงิน) เชียงใหม่(เหรียญทองแดง)
22 09.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ลู่ รายการ เปอร์ซูท 3 กิโลเมตร รอบชิงชนะเลิศ22051365.jpg เวลโลโดม สนามจักรยาน 700 ปี เชียงราย (เหรียญทอง) เชียงราย (เหรียญเงิน) พิษณุโลก(เหรียญทองแดง)
22 09.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ลู่ รายการ ทีมสปรินท์ 3 รอบ รอบชิงชนะเลิศ22051366.jpg เวลโลโดม สนามจักรยาน 700 ปี
21 09.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ลู่ รายการ ทีมเปอร์ซูท 2 กิโลเมตร รอบชิงชนะเลิศ21051070.jpg เวลโลโดม สนามจักรยาน 700 ปี
21 09.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ลู่ รายการ ทีมเปอร์ซูท 4 กิโลเมตร รอบชิงชนะเลิศ21051071.jpg เวลโลโดม สนามจักรยาน 700 ปี เชียงราย (เหรียญทอง) พิษณุโลก (เหรียญเงิน) เชียงใหม่(เหรียญทองแดง)
21 09.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ลู่ รายการ อิลิมิเนชั่นเรส รอบชิงชนะเลิศ21051074.jpg เวลโลโดม สนามจักรยาน 700 ปี พิษณุโลก (เหรียญทอง) เชียงราย (เหรียญเงิน) เชียงราย(เหรียญทองแดง)
20 09.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ลู่ รายการ ไทม์ไทรอัล 500 เมตร รอบชิงชนะเลิศ2005859.jpg เวลโลโดม สนามจักรยาน 700 ปี
20 09.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ลู่ รายการ พอยท์เรส 20 กิโลเมตร (หญิง) รอบชิงชนะเลิศ2005861.jpg เวลโลโดม สนามจักรยาน 700 ปี
20 09.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ลู่ ไทม์ไทรอัล 1 กิโลเมตร รอบชิงชนะเลิศ2005865.jpg เวลโลโดม สนามจักรยาน 700 ปี เชียงราย (เหรียญทอง) พิษณุโลก (เหรียญเงิน) เชียราย(เหรียญทองแดง)
20 09.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ลู่ สเตรช 10 กิโลเมตร (ชาย) รอบชิงชนะเลิศ2005866.jpg เวลโลโดม สนามจักรยาน 700 ปี เชียงราย (เหรียญทอง) พิษณุโลก (เหรียญเงิน) เชียงราย(เหรียญทองแดง)
19 14.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ภูเขา รายการ บีเอ็มเอกซ์ หญิง รอบชิงชนะเลิศ1905856.jpg อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
19 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ภูเขา รายการ ดาวน์ฮิล ชาย รอบชิงชนะเลิศ1905517.jpg อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
19 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ภูเขา รายการ บีเอ็มเอกซ์ ชาย รอบชิงชนะเลิศ1905857.jpg อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
18 09.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ลู่ (ถนน) ทีมชาย ชิงชนะเลิศ1805366.jpg อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม เชียงราย(เหรียญทอง) เชียงใหม่(เหรียญเงิน) พิษณุโลก(เหรียญทองแดง)
17 09.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ลู่ (ถนน) ชาย รอบชิงชนะเลิศ1705238.jpg อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม เชียงใหม่ (เหรียญทอง) พะเยา (เหรียญเงิน) เชียงใหม่(เหรียญทองแดง)
17 09.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ลู่ (ถนน) หญิง รอบชิงชนะเลิศ1705242.jpg อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม พิษณุโลก (เหรียญทอง) พิษณุโลก (เหรียญเงิน) เชียงใหม่(เหรียญทองแดง)