โปรแกรมการแข่งขัน DayByDay


วันที่ เวลา ชนิดกีฬา รายการแข่งขัน สาย รอบที่ โปรแกรม/ผลแข่งขัน สถานที่แข่ง หมายเหตุ prn
19 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ภูเขา รายการ ดาวน์ฮิล ชาย รอบชิงชนะเลิศ1905517.jpg อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
18 09.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ลู่ (ถนน) ทีมชาย ชิงชนะเลิศ1805366.jpg อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม เชียงราย(เหรียญทอง) เชียงใหม่(เหรียญเงิน) พิษณุโลก(เหรียญทองแดง)
17 09.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ลู่ (ถนน) ชาย รอบชิงชนะเลิศ1705238.jpg อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม เชียงใหม่ (เหรียญทอง) พะเยา (เหรียญเงิน) เชียงใหม่(เหรียญทองแดง)
17 09.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ลู่ (ถนน) หญิง รอบชิงชนะเลิศ1705242.jpg อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม พิษณุโลก (เหรียญทอง) พิษณุโลก (เหรียญเงิน) เชียงใหม่(เหรียญทองแดง)