โปรแกรมการแข่งขัน DayByDay


วันที่ เวลา ชนิดกีฬา รายการแข่งขัน สาย รอบที่ โปรแกรม/ผลแข่งขัน สถานที่แข่ง หมายเหตุ prn
23 9.00 ซอฟท์เทนนิส ผลการแข่งขันซอฟท์เทนนิส ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ23061441.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ กำแพงเพชร (ทอง) พิจิตร (เงิน) เชียงราย (ทองแดง) ลำปาง (ทองแดง)
22 9.00 ซอฟท์เทนนิส ผลการแข่งขันซอฟท์เทนนิส ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ พิิจิตร พบ กำแพงเพชร รอบชิงชนะเลิศ22061324.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ กำแพงเพชร (ทอง) พิจิตร (เงิน)
21 9.00 ซอฟท์เทนนิส ผลการแข่งขันซอฟท์เทนนิส ประเภทชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ21061161.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ กำแพงเพชร (ทอง) พิจิตร(เงิน) ลำพูน กับ ลำปาง(ทองแดง)
20 9.00 ซอฟท์เทนนิส ผลการแข่งขันซอฟท์เทนนิส หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ2006917.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ กำแพงเพชร (ทอง) พิจิตร (เงิน) กำแพงเพชร กับ พิจิตร (ทองแดง)
20 9.00 ซอฟท์เทนนิส ผลการแข่งขันซอฟท์เทนนิส คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ2006919.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ กำแพงเพชร (ทอง) กำแพงเพชร (เงิน) พิจิตร กับพิจิตร (ทองแดง)
19 9.00 ซอฟท์เทนนิส ผลการแข่งขันซอฟท์เทนนิส ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ1906729.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ กำแพงเพชร (ทอง) ลำปาง (เงิน) พิจิตร (ทองแดง)