โปรแกรมการแข่งขัน DayByDay


วันที่ เวลา ชนิดกีฬา รายการแข่งขัน สาย รอบที่ โปรแกรม/ผลแข่งขัน สถานที่แข่ง หมายเหตุ prn
18 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อประเภททีม ชาย แพร่ พบ เชียงใหม่ รอบรองชนะเลิศ1807459.png โดมเหลืองอร่าม สพล.เชียใหม่
18 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อประเภททีม ชาย แพร่ พบ ลำปาง รอบชิงชนะเลิศ1807451.jpg โดมเหลืองอร่าม สพล.เชียใหม่
18 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อประเภททีม หญิง ลำปาง พบ พิษณุโลก ชิงชนะเลิศ1807452.jpg โดมเหลืองอร่าม สพล.เชียใหม่
18 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อประเภททีม ชาย เชียงใหม่ พบ พิษณุโลก รอบชิงชนะเลิศ1807453.jpg โดมเหลืองอร่าม สพล.เชียใหม่
17 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ ทีมชุดหญิง พะเยา พบ เชียงใหม่ 1707256.jpg ณ โดมเหลืออร่าม สพล.เชียงใหม่
17 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ ทีมชุดชาย พิษณุโลก พบ เพชรบูรณ์ 1 1707257.jpg ณ โดมเหลืออร่าม สพล.เชียงใหม่
17 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ ทีมชุดหญิง พิษณุโลก พบ ลำปาง 1707258.jpg ณ โดมเหลืออร่าม สพล.เชียงใหม่
17 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ ทีมชุดชาย เชียงใหม่ พบ พะเยา 2 1707259.jpg ณ โดมเหลืออร่าม สพล.เชียงใหม่
16 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ หญิง พะเยา พบ พิษณุโลก 1607106.jpg โดมเหลืองอร่าม สพล. เชียงใหม่
16 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ ชาย เพชรบูรณ์ พบ กำแพงเพชร 1 1607151.jpg โดมเหลืองอร่าม
16 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ ชาย แพร่ พบ พิษณุโลก 1 1607152.jpg โดมเหลืองอร่าม
16 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ หญิง ลำปาง พบ เชียงใหม่ 1607154.jpg โดมเหลืองอร่าม
16 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ ชาย ลำปาง พบ เชียงใหม่ 2 1607155.jpg โดมเหลืองอร่าม
15 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ ทีมชาย กำแพงเพชร พบ แพร่ 1 รอบแรก150722.jpg โดมเหลืองอร่าม สพล.เชียงใหม่
15 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ ทีมหญิง พิษณุโลก พบ เชียงใหม่ รอบแรก150725.jpg โดมเหลืองอร่าม สพล.เชียงใหม่
15 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ ทีมชาย พะเยา พบ ลำปาง 2 รอบแรก150729.jpg โดมเหลืองอร่าม สพล.เชียงใหม่
15 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ ทีมชาย พิษณุโลก พบ เพชรบูรณ์ 1 รอบแรก150765.jpg โดมเหลืองอร่าม สพล.เชียงใหม่
15 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อประเภททีมชุด ทีมหญิง ลำปาง พบ พะเยา รอบแรก150764.jpg โดมเหลืองอร่าม สพล.เชียงใหม่