โปรแกรมการแข่งขัน DayByDay


วันที่ เวลา ชนิดกีฬา รายการแข่งขัน สาย รอบที่ โปรแกรม/ผลแข่งขัน สถานที่แข่ง หมายเหตุ prn
23 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดทีมหญิง ตาก พบ เชียงใหม่ รอบชิงชนะเลิศ23091608.jpg สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา เชียงใหม่ พิจิตร(ทอง) กำแพงเพชร(เงิน) ตาก(ทองแดง)
23 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดทีมชาย ตาก พบ เชียงราย รอบชิงชนะเลิศ23091607.jpg สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา เชียงใหม่ เชียงใหม่(ทอง) ลำปาง(เงิน) ตาก(ทองแดง)
22 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดทีมหญิง พิจิตร พบ เชียงใหม่ รอบรองชนะเลิศ22091407.jpg สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา เชียงใหม่
22 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดทีมชาย ลำปาง พบ ตาก รอบรองชนะเลิศ22091408.jpg สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา เชียงใหม่
22 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดทีมหญิง พิจิตร พบ กำแพงเพชร รอบชิงชนะเลิศ22091409.jpg สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา เชียงใหม่ พิจิตร(ทอง) กำแพงเพชร(เงิน) ตาก(ทองแดง)
22 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดทีมชาย เชียงใหม่ พบ ลำปาง รอบชิงชนะเลิศ22091410.jpg สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา เชียงใหม่ เชียงใหม่(ทอง) ลำปาง(เงิน) ตาก(ทองแดง)
22 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดทีมหญิง กำแพงเพชร พบ ตาก 2 22091411.jpg สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา เชียงใหม่
22 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดทีมชาย เชียงใหม่ พบ เชียงราย 2 22091412.jpg สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา เชียงใหม่
21 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดทีมชาย เชียงราย พบ เพชรบูรณ์ 1 21091203.jpg สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา เชียงใหม่
21 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดทีมชาย ลำปาง พบ พิจิตร 1 21091204.jpg สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา เชียงใหม่
21 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดทีมหญิง ตาก พบ ลำปาง 21091205.jpg สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา เชียงใหม่
21 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดทีมชาย พิจิตร พบ เชียงราย 21091206.jpg สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา เชียงใหม่
21 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดทีมหญิง เชียงใหม่ พบ ลำพูน 2 21091207.jpg สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา เชียงใหม่
21 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดทีมชาย ตาก พบ แม่ฮ๋องสอน 2 21091208.jpg สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา เชียงใหม่
20 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดทีมหญิง แพร่ พบ ตาก 1 2009990.jpg สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา เชียงใหม่
20 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดทีมหญิง พิจิตร พบ ลำปาง 1 2009991.jpg สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา เชียงใหม่
20 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดทีมชาย ลำพูน พบ เชียงราย 1 2009992.png สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา เชียงใหม่
20 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดทีมชาย ลำปาง พบ เพชรบูรณ์ 1 2009993.jpg สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา เชียงใหม่
20 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดทีมหญิง กำแพงเพชร พบ เชียงใหม่ 2 2009994.jpg สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา เชียงใหม่
20 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดทีมชาย แม่ฮ่องสอน พบ แพร่ 2 2009998.jpg สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา เชียงใหม่
20 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดทีมชาย เชียงใหม่ พบ ตาก 2 20091000.jpg สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา เชียงใหม่
19 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดหญิง ทีม ลำปาง พบ ทีม ตาก 1 รอบแรก1909553.jpg สนามกีฬาชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดชาย ทีม ลำปาง พบ ทีม ลำพูน 1 รอบแรก1909555.jpg สนามกีฬาชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดชาย ทีม พิจิตร พบ ทีม เชียงราย 1 รอบแรก1909556.jpg สนามกีฬาชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดหญิง ทีม กำแพงเพชร พบ ทีม ลำพูน 2 รอบแรก1909558.jpg สนามกีฬาชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดชาย ทีม ตาก พบ ทีม แพร่ 2 รอบแรก1909559.jpg สนามกีฬาชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดชาย ทีม เชียงใหม่ พบ ทีม แม่ฮ่องสอน 2 รอบแรก1909560.jpg สนามกีฬาชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดหญิง ทีม พิจิตร พบ ทีม แพร่ 1 รอบแรก1909566.jpg สนามกีฬาชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่