โปรแกรมการแข่งขัน DayByDay


วันที่ เวลา ชนิดกีฬา รายการแข่งขัน สาย รอบที่ โปรแกรม/ผลแข่งขัน สถานที่แข่ง หมายเหตุ prn
19 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดหญิง ทีม ลำปาง พบ ทีม ตาก 1 รอบแรก1909553.jpg สนามกีฬาชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดชาย ทีม ลำปาง พบ ทีม ลำพูน 1 รอบแรก1909555.jpg สนามกีฬาชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดชาย ทีม พิจิตร พบ ทีม เชียงราย 1 รอบแรก1909556.jpg สนามกีฬาชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดหญิง ทีม กำแพงเพชร พบ ทีม ลำพูน 2 รอบแรก1909558.jpg สนามกีฬาชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดชาย ทีม ตาก พบ ทีม แพร่ 2 รอบแรก1909559.jpg สนามกีฬาชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดชาย ทีม เชียงใหม่ พบ ทีม แม่ฮ่องสอน 2 รอบแรก1909560.jpg สนามกีฬาชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดหญิง ทีม พิจิตร พบ ทีม แพร่ 1 รอบแรก1909566.jpg สนามกีฬาชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่