โปรแกรมการแข่งขัน DayByDay


วันที่ เวลา ชนิดกีฬา รายการแข่งขัน สาย รอบที่ โปรแกรม/ผลแข่งขัน สถานที่แข่ง หมายเหตุ prn
23 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทคู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ23121452.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ทอง) น่าน (เงิน) เชียงใหม่ (ทองแดง) พิษณุโลก (ทองแดง)
22 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ22121332.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง (ทอง) พิษณุโลก(เงิน) เพชรบูรณ์ กับกำแพงเพชร (ทองแดง)
22 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ22121333.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ กำแพงเพชร (ทอง) พิษณุโลก (เงิน) สุโขทัย กับพิจิตร (ทองแดง)
22 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ22121334.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง (ทอง) เชียงราย (เงิน) พิจิตร กับเพชรบูรณ์ (ทองแดง)
22 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ22121335.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ทอง) กำแพงเพชร (เงิน) พิจิตร กับลำปาง (ทองแดง)
21 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ พิษณุโลก พบ กำแพงเพชร รอบรอง21121163.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
21 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประภทชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ เพชรบูรณ์ พบ ลำปาง รอบรองชนะเลิศ21121164.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
21 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทคู่ผสม รอบรองชนะเลิศ เชียงใหม่ พบ น่าน รอบรอง21121165.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
21 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประภทคู่ผสม รอบรองชนะเลิศ พิษณุโลก พบ เชียงใหม่ รอบรอง21121166.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
21 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายคู่ รอบรองชนะเลิศ ลำปาง พบ พิจิตร รอบรอง21121167.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
21 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายคู่ รอบรองชนะเลิศ เพชรบูรณ์ พบ เชียงราย รอบรองชนะเลิศ21121168.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
21 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ พิจิตร พบ พิษณุโลก รอบรองชนะเลิศ21121169.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
21 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ กำแพงเพชร พบ สุโขทัย รอบรอง21121170.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
20 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รอบสอง พิษณุโลก พบ ลำพูน รอบสอง2012942.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
20 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รอบสอง เชียงราย พบ กำแพงเพชร รอบสอง2012944.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
20 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รอบสอง ลำพูน พบ เพชรบูรณ์ รอบสอง2012945.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
20 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รอบสอง กำแพงเพชร พบ ลำปาง รอบสอง2012946.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
20 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายคู่ รอบสอง ลำปาง พบ พิษณุโลก รอบสอง2012957.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
20 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายคู่ รอบสอง พิจิตร พบกำแพงเพชร ่รอบสอง2012959.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
20 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รอบสอง พิจิตร พบ กำแพงเพชร รอบสอง2012950.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
20 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รอบสอง พิษณุโลก พบ เชียงใหม่ รอบสอง2012951.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
20 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รอบสอง ลำปาง พบ กำแพงเพชร รอบสอง2012953.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
20 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รอบสอง สุโขทัย พบ อุตรดิตถ์ รอบสอง2012955.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
20 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายคู่ รอบสอง ลำปาง พบ เพชรบูรณ์ รอบสอง2012961.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
20 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายคู่ รอบสอง ลำพูน พบ เชียงราย รอบสอง2012962.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
20 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงคู่ รอบสอง เชียงใหม่ พบ พิจิตร รอบสอง2012963.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
20 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงคู่ รอบสอง กำแพงเพชร พบ ลำปาง รอบสอง2012964.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
20 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทคู่ผสม รอบสอง เชียงใหม่ พบ ลำปาง รอบสอง2012965.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
20 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทคู่ผสม รอบสอง น่าน พบ พิจิตร รอบสอง2012966.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
20 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทคู่ผสม รอบสอง กำแพงเพชร พบ พิษณุโลก รอบสอง2012967.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
20 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทคู่ผสม รอบสอง พิจิตร พบ เชียงใหม่ รอบสอง2012968.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก ลำปาง พบ ลำพูน รอบแรก1912738.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก พิษณุโลก พบ ทีม BYE รอบแรก1912737.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก เชียงราย พบ พิจิตร รอบแรก1912740.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก กำแพงเพชร พบ เพชรบูรณ์ รอบแรก1912743.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก พิษณุโลก พบ ลำพูน รอบแรก1912746.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก เพชรบูรณ์ พบแม่ฮ่องสอน รอบแรก1912747.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก พิจิตร พบ กำแพงเพชร รอบแรก 1912748.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก เชียงราย พบลำปาง รอบแรก1912749.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก พิจิตร พบ ทีม BYE รอบแรก1912751.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก กำแพงเพชร พบ ลำพูน รอบแรก1912753.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก พิษณุโลก พบ ทีม BYE รอบแรก1912756.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก ลำปาง พบ เชียงใหม่ รอบแรก1912759.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก พิจิตร พบ ลำปาง รอบแรก1912762.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก ทีม BYE พบ กำแพงเพชร รอบแรก1912766.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก ลำพูน พบ สุโขทัย รอบแรก1912774.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภท ชายคู่ " ลำปาง พบกับ ทีมฺ Bye" รอบแรก1912777.jpg ณ สนามเทนนิสสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก ทีม BYE พบ อุตรดิตถ์ รอบแรก1912778.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภท ชายคู่ " ลำพูน พบกับ ทีมฺ พิษณุโลก" รอบแรก1912785.jpg ณ สนามเทนนิสสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทคู่ผสม รอบแรก เชียงใหม่ พบ ทีม BYE รอบแรก1912780.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทคู่ผสม ทีม BYE พบ ลำปาง รอบแรก1912782.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภท ชายคู่ " เชียงใหม่ พบกับ ทีมฺ พิจิตร" รอบแรก1912783.jpg ณ สนามเทนนิสสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทคู่ผสม รอบแรก น่าน พบ ทีม BYE รอบแรก1912824.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทคู่ผสม รอบแรก ทีม BYE พบ พิจิตร รอบแรก1912786.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภท ชายคู่ " เชียงราย พบกับ กำแพงเพชร" รอบแรก1912787.jpg ณ สนามเทนนิสสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมคู่ผสม รอบแรก กำแพงเพชร พบ ทีม BYE รอบแรก1912789.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภท ชายคู่ " น่าน พบกับ ลำปาง" รอบแรก1912790.jpg ณ สนามเทนนิสสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทคู่ผสม รอบแรก ทีม BYE พบ พิษณุโลก รอบแรก1912791.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายคู่ รอบแรก พิจิตร พบ เพชรบูรณ์ รอบแรก1912849.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทคู่ผสม รอบแรก ลำปาง พบ พิจิตร รอบแรก1912793.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายคู่ รอบแรก ลำพูน พบ พิษณุโลก รอบแรก1912850.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภท ชายคู่ " Bye พบกับ เชียงราย" รอบแรก1912795.jpg ณ สนามเทนนิสสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทคู่ผสม รอบแรก ทีม BYE พบ เชียงใหม่ รอบแรก1912796.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงคู่ รอบแรก ลำปาง พบ พิจิตร รอบแรก1912819.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงคู่ รอบแรก กำแพงเพชร พบ พิจิตร รอบแรก1912820.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงคู่ รอบแรก ลำพูน พบ ลำปาง รอบแรก1912821.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงคู่ รอบแรก เชียงใหม่ พบ ทีม BYE รอบแรก1912867.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 09.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส คู่ผสม ทีม เชียงใหม่ พบ ทีม BYE แรก สนามเทนนิสสมโภช 700 ปี
18 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมชาย รอบชิง รอบชิง1812386.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่(ทอง) ลำปาง(เงิน) ลำพูน กับ เชียงราย(ทองแดง)
18 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมหญิง รอบชิง รอบชิง1812388.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก (ทอง) เชียงใหม่(เงิน) พิจิตร กับ กำแพงเพชร (ทองแดง)
17 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมชาย เชียงใหม่ พบ เชียงราย รอบสอง1712246.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
17 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมชาย ลำพูน พบ ลำปาง รอบสอง1712247.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
17 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมหญิง พิจิตร พบ เชียงใหม่ รอบสอง1712248.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
17 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมหญิง พิษณุโลก พบ กำแพงเพชร รอบสอง1712249.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
16 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันกีฬา เทนนิส ประเภททีม ชาย (เชียงราย พบ กำแพงเพชร) แรก1612144.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
16 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมชาย พิจิตร พบ ลำพูน รอบแรก1612146.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
16 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมชาย พิษณุโลก พบ ลำปาง แรก1612147.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
16 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมหญิง ลำปาง พบ กำแพงเพชร รอบแรก1612148.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่