โปรแกรมการแข่งขัน DayByDay


วันที่ เวลา ชนิดกีฬา รายการแข่งขัน สาย รอบที่ โปรแกรม/ผลแข่งขัน สถานที่แข่ง หมายเหตุ prn
18 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมชาย รอบชิง รอบชิง1812386.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่(ทอง) ลำปาง(เงิน) ลำพูน กับ เชียงราย(ทองแดง)
18 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมหญิง รอบชิง รอบชิง1812388.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก (ทอง) เชียงใหม่(เงิน) พิจิตร กับ กำแพงเพชร (ทองแดง)
17 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมชาย เชียงใหม่ พบ เชียงราย รอบสอง1712246.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
17 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมชาย ลำพูน พบ ลำปาง รอบสอง1712247.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
17 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมหญิง พิจิตร พบ เชียงใหม่ รอบสอง1712248.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
17 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมหญิง พิษณุโลก พบ กำแพงเพชร รอบสอง1712249.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
16 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันกีฬา เทนนิส ประเภททีม ชาย (เชียงราย พบ กำแพงเพชร) แรก1612144.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
16 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมชาย พิจิตร พบ ลำพูน รอบแรก1612146.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
16 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมชาย พิษณุโลก พบ ลำปาง แรก1612147.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
16 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมหญิง ลำปาง พบ กำแพงเพชร รอบแรก1612148.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่