โปรแกรมการแข่งขัน DayByDay


วันที่ เวลา ชนิดกีฬา รายการแข่งขัน สาย รอบที่ โปรแกรม/ผลแข่งขัน สถานที่แข่ง หมายเหตุ prn
18 16.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลทีมชาย เชียงราย พบ เชียงใหม่ C รอบแรก1814323.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 14.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลทีมชาย เพชรบูรณ์ พบ กำแพงเพชร B รอบแรก1814321.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 13.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลทีมหญิง เชียงใหม่ พบ พะเยา - รอบแรก1814320.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 14.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลประเภทชาย พะเยา พบ เชียงราย C รอบแรก1714220.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 13.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลประเภทชาย อุตรดิตถ์ พบ ลำปาง A รอบแรก1714219.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 11.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลประเภทชาย ตาก พบ แพร่ A รอบแรก1714218.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 10.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลประเภทชาย กำแพงแพชร พบ ลำพูน B รอบแรก1714217.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
16 14.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลประเภทชาย ตาก พบ อุตรดิตถ์ A รอบแรก1614162.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
16 13.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลประเภทชาย แพร่ พบ ลำปาง A รอบแรก1614159.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
16 11.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลประเภทหญิง เชียงใหม่ พบ แพร่ - รอบแรก1614158.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
16 10.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลประเภทหญิง พะเยา พบ พิษณุโลก - รอบแรก1614157.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี