โปรแกรมการแข่งขัน DayByDay


วันที่ เวลา ชนิดกีฬา รายการแข่งขัน สาย รอบที่ โปรแกรม/ผลแข่งขัน สถานที่แข่ง หมายเหตุ prn
23 11.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลทีมชาย ตาก พบ เชียงราย - รอบรอง23141429.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
23 10.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลทีมชาย เชียงใหม่ พบ ลำพูน - รอบรอง23141428.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
22 14.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลทีมชาย ลำพูน พบ เชียงราย Y รอบแรก22141321.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
22 13.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลทีมชาย กำแพงเพชร พบ เชียงใหม่ X รอบแรก22141320.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
22 11.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลทีมหญิง แพร่ พบ พะเยา - ชิงชนะเลิศ22141319.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 1.เชียงใหม่(ทอง) 2.แพร่(เงิน) 3.พะเยา(ทองแดง)
22 10.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลทีมหญิง เชียงใหม่ พบ พิษณุโลก - ชิงชนะเลิศ22141318.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 1.เชียงใหม่(ทอง) 2.แพร่(เงิน) 3.พะเยา(ทองแดง)
21 16.45 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง แพร่ พบ กำแพงเพชร - ชิงชนะเลิศ21141188.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 1.แพร่(ทอง) 2.กำแพงเพชร(เงิน) 3.เชียงราย(ทองแดง)
21 16.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย เชียงราย พบ เพชรบูรณ์ - ชิงชนะเลิศ21141186.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 1.เพชรบูรณ์(ทอง) 2.เชียงราย(เงิน) 3.พิษณุโลก(ทองแดง)
21 16.15 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 กำแพงเพชร พบ พิษณุโลก - -21141179.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
21 16.15 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 พะเยา พบ กำแพงเพชร - -21141184.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
21 16.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 เชียงราย พบ พะเยา - -21141178.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
21 16.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 เพชรบูรณ์ พบ กำแพงเพชร - -21141176.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
21 14.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล ลำปาง พบ เชียงราย Y รอบแรก21141154.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
21 13.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล ตาก พบ เชียงใหม่ X รอบแรก21141150.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
21 09.00 บาสเกตบอล ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 115 ประเภทชายเดี่ยว รอบสอง ระหว่างทีมเชียงใหม่ และ ทีมสุโขทัย รอบสอง21141722.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 17.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ลำปาง พบ เพชรบูรณ์ - -20141040.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนาม 2
20 16.45 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 เชียงราย พบ พะเยา - -20141035.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนาม 1
20 16.45 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 พิษณุโลก พบ เพชรบูรณ์ - -20141039.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนาม 2
20 16.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 แพร่ พบ กำแพงเพชร - -20141033.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนาม 1
20 16.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ลำปาง พบ พะเยา - -20141038.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนาม 2
20 16.15 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 พิษณุโลก พบ พะเยา - -20141032.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนาม 1
20 16.15 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 เชียงราย พบ กำแพงเพชร - -20141037.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนาม 2
20 16.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ลำปาง พบ เชียงราย - -20141031.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนาม 1
20 16.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 แพร่ พบ เชียงราย - -20141036.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนาม 2
20 14.30 บาสเกตบอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย ลำปาง พบ ลำพูน Y รอบแรก2014988.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
20 13.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลทีมชาย ตาก พบ กำแพงเพชร X รอบแรก2014986.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 18.45 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 เชียงราย พบ เพชรบูรณ์ - -19141005.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนาม 1
19 18.45 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 พะเยา พบ กำแพงเพชร - -19141010.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนาม 2
19 18.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 เชียงราย พบ กำแพงเพชร - -19141003.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนาม 1
19 18.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 แพร่ พบ พะเยา - -19141009.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนาม 2
19 18.15 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ลำปาง พบ พิษณุโลก - -19141001.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนาม 1
19 18.15 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 พะเยา พบ เพชรบูรณ์ - -19141008.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนาม 2
19 18.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ลำปาง พบ กำแพงเพชร - -1914997.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนาม 1
19 18.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 พิษณุโลก พบ เชียงราย - -19141006.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนาม 2
19 16.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล ทีมชาย เชียงใหม่ พบ พะเยา C รอบแรก1914872.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ป
19 14.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล ทีมชาย ลำพูน พบ เพชรบูรณ์ B รอบแรก1914871.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ป
19 13.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล ทีมชาย ลำปาง พบ ตาก A รอบแรก1914870.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ป
19 11.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลทีมชาย แพร่ พบ อุตรดิตถ์ A รอบแรก1914869.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 10.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลทีมหญิง พิษณุโลก พบ แพร่ - รอบแรก1914868.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 16.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลทีมชาย เชียงราย พบ เชียงใหม่ C รอบแรก1814323.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 14.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลทีมชาย เพชรบูรณ์ พบ กำแพงเพชร B รอบแรก1814321.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 13.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลทีมหญิง เชียงใหม่ พบ พะเยา - รอบแรก1814320.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 14.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลประเภทชาย พะเยา พบ เชียงราย C รอบแรก1714220.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 13.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลประเภทชาย อุตรดิตถ์ พบ ลำปาง A รอบแรก1714219.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 11.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลประเภทชาย ตาก พบ แพร่ A รอบแรก1714218.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 10.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลประเภทชาย กำแพงแพชร พบ ลำพูน B รอบแรก1714217.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
16 14.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลประเภทชาย ตาก พบ อุตรดิตถ์ A รอบแรก1614162.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
16 13.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลประเภทชาย แพร่ พบ ลำปาง A รอบแรก1614159.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
16 11.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลประเภทหญิง เชียงใหม่ พบ แพร่ - รอบแรก1614158.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
16 10.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลประเภทหญิง พะเยา พบ พิษณุโลก - รอบแรก1614157.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี