โปรแกรมการแข่งขัน DayByDay


วันที่ เวลา ชนิดกีฬา รายการแข่งขัน สาย รอบที่ โปรแกรม/ผลแข่งขัน สถานที่แข่ง หมายเหตุ prn
17 บริดจ์ ผลการแข่งขันกีฬา บริดจ์ ประเภททีมผสม RR2 1715293.jpg ห้องพลบดี1 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่