โปรแกรมการแข่งขัน DayByDay


วันที่ เวลา ชนิดกีฬา รายการแข่งขัน สาย รอบที่ โปรแกรม/ผลแข่งขัน สถานที่แข่ง หมายเหตุ prn
19 บริดจ์ การแข่งขันกีฬาบริดจ์ ทีมทั่วไป RR2 ชิงชนะเลิศ1915828.jpg ห้องพลบดี1 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ กำแพงเพชร(เหรียญทอง) เชียงราย(เหรียญเงิน) สุโขทัย(เหรียญทองแดง)
19 บริดจ์ การแข่งขันกีฬาบริดจ์ ประเภททีมหญิง RR2 ชิงชนะเลิศ1915829.jpg ห้องพลบดี1 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ พิษณุโลก(เหรียญทอง) เชียงราย(เหรียญเงิน) กำแพงเพชร(เหรียญทองแดง)
19 บริดจ์ การแข่งขันกีฬาบริดจ์ ทีมผสม RR2 ชิงชนะเลิศ1915830.jpg ห้องพลบดี1 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ กำแพงเพชร(เหรียญทอง) พิษณุโลก(เหรียญเงิน) เชียงราย(เหรียญทองแดง)
19 บริดจ์ การแข่งขันกีฬาบริดจ์ ประเภทคู่ทั่วไป ชิงชนะเลิศ1915841.jpg ห้องพลบดี1 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ กำแพงเพชร(เหรียญทอง) กำแพงเพชร(เหรียญเงิน) เชียงราย(เหรียญทองแดง)
19 บริดจ์ การแข่งขันกีฬาบริดจ์ ประเภทคู่หญิง ชิงชนะเลิศ1915847.jpg ห้องพลบดี1 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ เชียงราย(เหรียญทอง) พิษณุโลก(เหรียญเงิน) กำแพงเพชร(เหรียญทองแดง)
19 บริดจ์ การแข่งขันกีฬาบริดจ์ ประเภทคู่ผสม ชิงชนะเลิศ1915855.jpg ห้องพลบดี1 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ กำแพงเพชร(เหรียญทอง) กำแพงเพชร(เหรียญเงิน) พิษณุโลก(เหรียญทองแดง)
17 บริดจ์ ผลการแข่งขันกีฬา บริดจ์ ประเภททีมผสม RR2 1715293.jpg ห้องพลบดี1 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่