โปรแกรมการแข่งขัน DayByDay


วันที่ เวลา ชนิดกีฬา รายการแข่งขัน สาย รอบที่ โปรแกรม/ผลแข่งขัน สถานที่แข่ง หมายเหตุ prn
19 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีมชาย สรุปรอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ1916570.jpg สนามกีฬาแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ทอง) แพร่(เงิน) เชียงราย และ ตาก (ทองแดง)
19 9.00 แบดมินตัน ผลแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม หญิง สรุปรอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ1916571.jpg สนามกีฬาแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ทอง) เชียงราย (เงิน) สุโขทัย และลำปาง (ทองแดง)
18 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม "ชาย" รอบ รองชนะเลิศ ทีม แพร่ พบกับ ลำปาง รองชนะเลิศ1816389.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
18 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม "ชาย" รอบรองชนะเลิศ ทีม แพร่ พบกับ ตาก รองชนะเลิศ1816390.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
18 12.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม "หญิง" รอบ รองชนะเลิศ ทีม เชียงราย พบกับ ลำปาง รองชนะเลิศ1816424.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
18 12.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม "หญิง" รอบ รองชนะเลิศ ทีม เชียงใหม่ พบกับ สุโขทัย รองชนะเลิศ1816436.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
17 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม "ชาย" รอบแรก ทีม แพร่ พบกับ ลำปาง แรก1716380.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
17 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม "ชาย" รอบแรก ทีม เชียงราย พบกับ ลำพูน แรก1716379.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
17 13.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม "หญิง" รอบแรก ทีม เชียงราย พบกับ ลำพูน แรก1716383.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
17 13.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม "หญิง" รอบแรก ทีม ลำปาง พบกับ แพร่ แรก1716381.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่