โปรแกรมการแข่งขัน DayByDay


วันที่ เวลา ชนิดกีฬา รายการแข่งขัน สาย รอบที่ โปรแกรม/ผลแข่งขัน สถานที่แข่ง หมายเหตุ prn
23 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 120 ประเภท "ชายเดี่ยว" รอบ ชิงชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ23161464.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่ เชียงราย (ทอง) เชียงราย (เงิน) เชียงใหม่ (ทองแดง) เชียงราย (ทองแดง)
23 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 616 ประเภท "ยุวชนชายเดี่ยว" รอบ ชิงชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ2316465.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่ ลำปาง (ทอง) แพร่ (เงิน) ลำปาง (ทองแดง) พิษณุโลก (ทองแดง)
23 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 217 ประเภท "หญิงเดี่ยว" รอบ ชิงชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ23161466.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ทอง) ลำปาง (เงิน) เชียงใหม่ (ทองแดง) พิษณุโลก (ทองแดง)
23 13.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 514 ประเภท "คู่ผสม" รอบ ชิงชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ23161459.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่ เชียงราย (ทอง) เชียงราย (เงิน) ลำปาง (ทองแดง) เชียงใหม่ (ทองแดง)
23 13.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 415 ประเภท "หญิงคู่" รอบ ชิงชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ23161463.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่ เชียงราย (ทอง) เชียงใหม่ (เงิน) เชียงใหม่ (ทองแดง) แพร่ (ทองแดง)
23 13.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 715 ประเภท "ยุวชนหญิงเดี่ยว" รอบ ชิงชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ23161471.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ทอง) พิษณุโลก (เงิน) เชียงใหม่ (ทองแดง) พะเยา (ทองแดง)
23 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 317 ประเภท "ชายคู่" รอบ ชิงชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ231614820.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ทอง) เชียงราย (เงิน) เชียงใหม่ (ทองแดง) แพร่ (ทองแดง)
22 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 118 ประเภท "ชายเดี่ยว" รอบ รองชนะเลิศ ทีม เชียงใหม่ พบกับ ทีม เชียงราย รอบรองชนะเลิศ22161775.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
22 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 119 ประเภท "ชายเดี่ยว" รอบ รองชนะเลิศ ทีม ลำปาง พบกับ ทีม เชียงราย รอบรองชนะเลิศ22161777.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
22 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 215 ประเภท "หญิงเดี่ยว" รอบ รองชนะเลิศ ทีม เชียงใหม่ พบกับ ทีม ลำปาง รอบรองชนะเลิศ22161778.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
22 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 216 ประเภท "หญิงเดี่ยว" รอบ รองชนะเลิศ ทีม พิษณุโลก พบกับ ทีม เชียงใหม่ รอบรองชนะเลิศ22161779.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
22 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 713 ประเภท "ยุวชนหญิงเดี่ยว" รอบ รองชนะเลิศ ทีม เชียงใหม่ พบกับ ทีมเชียงราย รองชนะเลิศ22161790.png ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
22 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 714 ประเภท "ยุวชนหญิงเดี่ยว" รอบ รองชนะเลิศ ทีม พะเยา พบกับ ทีม พิษณุโลก ชิงชนะเลิศ22161791.png ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
22 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 512 คู่ที่ 13 ประเภทผสม รอบรองชนะเลิศ ระหว่างทีมลำปาง และทีมเชียงราย รองชนะเลิศ22161786.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
22 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 413 คู่ที่ 12 ประเภทชายคู่ รอบรองชนะเลิศ ระหว่างทีมลำปาง และทีมเชียงใหม่ รองชนะเลิศ22161784.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
22 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 315 คู่ที่ 13 ประเภทชายคู่ รอบรองชนะเลิศ ระหว่างทีมเชียงใหม่ และทีมเชียงราย รอบรองชนะเลิศ22161780.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
22 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 316 คู่ที่ 14 ประเภทชายคู่ รอบรองชนะเลิศ ระหว่างทีมเชียงใหม่ และทีมแพร่ รอบรองชนะเลิศ22161781.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
22 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 412 คู่ที่ 11 ประเภทหญิงคู่ รอบรองชนะเลิศ ระหว่างทีมเชียงรายและทีมเชียงใหม่ รอบรองชนะเลิศ22161782.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
22 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 513 คู่ที่ 14 ประเภทผสม รอบรองชนะเลิศ ระหว่างทีมเชียงใหม่ และทีมเชียงราย รอบรองชนะเลิศ22161787.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
22 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 614 คู่ที่ 18 ประเภทยุวชนชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ ระหว่างทีมลำปาง และทีมเชียงราย รองชนะเลิศ22161788.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
22 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 615 คู่ที่ 18 ประเภทยุวชนชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ ระหว่างทีมพิษณุโลก และทีมลำปาง รองชนะเลิศ22161789.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
21 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 610 ประเภทยุวชนชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ ระหว่างทีม แพร่ และทีม เชียงใหม่ รองชนะเลิศ2116801.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
21 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 611 ประเภทยุวชนชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ ระหว่างทีม ลำปาง และทีมเชียงราย ชิงชนะเลิศ21161799.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
21 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 612 ประเภทยุวชนชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ ระหว่างทีม แพร่ และทีม พิษณุโลก รองชนะเลิศ21161805.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
21 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 508 ประเภท "ผสม" รอบ รองชนะเลิศ ทีม แพร่ พบกับ ทีม ลำปาง รอบรองชนะเลิศ21161749.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
21 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 509 ประเภท "ผสม" รอบ รองชนะเลิศ ทีม เชียงราย พบกับ ทีมเชียงใหม่ รอบรองชนะเลิศ21161750.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
21 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 510 ประเภท "ผสม" รอบ รองชนะเลิศ ทีม แพร่ พบกับ ทีม เชียงใหม่ รอบรองชนะเลิศ21161751.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
21 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 511 ประเภท "ผสม" รอบ รองชนะเลิศ ทีมลำพูน พบกับ ทีม เชียงราย รอบรองชนะเลิศ21161753.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
21 20 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 613 ประเภทยุวชนชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ ระหว่างทีม ลำปาง และทีม เชียงราย รองชนะเลิศ21161803.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
21 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 114 ประเภทชายเดี่ยว รอบสอง ระหว่างทีมเชียงใหม่ และ ทีมสุโขทัย รอบสอง21161727.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
21 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 117 ประเภทชายเดี่ยว รอบสอง ระหว่างทีมลำปาง และ ทีมเชียงราย รอบสอง21161725.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
21 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 211 คู่ 11 ประเภทหญิงเดี่ยว ระหว่าง เชียงใหม่ พบ ลำพูน รอบรองชนะเลิศ21161717.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
21 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 212 คู่ 12 ประเภทหญิงเดี่ยว ระหว่าง เชียงราย พบ ลำปาง รอบรองชนะเลิศ21161719.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
21 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 116 ประเภทชายเดี่ยว รอบสอง ระหว่างทีมเพชรบูรณ์ และ ทีมเชียงใหม่ รอบสอง21161724.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
21 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 213 คู่ 13 ประเภทหญิงเดี่ยว ระหว่าง พิษณุโลก พบ ลำปาง รอบรองชนะเลิศ21161721.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
21 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 214 คู่ 14 ประเภทหญิงเดี่ยว ระหว่าง เชียงใหม่ พบ แพร่ รอบรองชนะเลิศ21161723.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
21 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 312 คู่ที่ 10 ประเภทชายคู่ ระหว่าง เชียงราย พบ พะเยา รอบรองชนะเลิศ21161733.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
21 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 311 คู่ที่ 9 ประเภทชายคู่ ระหว่าง เชียงใหม่ พบ ลำพูน รอบรองชนะเลิศ21161731.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
21 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 313 คู่ที่ 11 ประเภทชายคู่ ระหว่าง ลำพูน พบ เชียงใหม่ รอบรองชนะเลิศ21161734.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
21 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 314 คู่ที่ 12 ประเภทชายคู่ ระหว่าง ลำปาง พบ แพร่ รอบรองชนะเลิศ21161736.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
21 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 709 คู่ที่ 9 ยุวชนหญิงเดี่ยว ระหว่าง เชียงใหม่ พบ ลำพูน รอบรองชนะเลิศ21161754.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
21 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 408 คู่ที่ 7 ประเภทหญิงคู่ รอบรองชนะเลิศ ระหว่างทีมเชียงราย และ ทีมลำปาง รองชนะเลิศ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
21 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 710 คู่ที่ 10 ยุวชนหญิงเดี่ยว ระหว่าง แม่ฮ่องสอน พบ เชียงราย รอบรองชนะเลิศ21161756.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
21 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 711 คู่ที่ 11 ยุวชนหญิงเดี่ยว ระหว่าง พะเยา พบ เชียงราย รอบรองชนะเลิศ21161757.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
21 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 409 คู่ที่ 8 ประเภทหญิงคู่ รอบรองชนะเลิศ ระหว่างทีมเชียงใหม่ และทีมลำปาง รอบรองชนะเลิศ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
21 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 712 คู่ที่ 12 ยุวชนหญิงเดี่ยว ระหว่าง ลำพูน พบ พิษณุโลก รอบรองชนะเลิศ21161759.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
21 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 410 คู่ที่ 9 ประเภทหญิงคู่ รอบรองชนะเลิศ ระหว่างทีมแพร่ และทีมลำปาง รอบรองชนะเลิศ21161760.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
21 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 411 คู่ที่ 10 ประเภทหญิงคู่ รอบรองชนะเลิศ ระหว่างทีมตาก และทีมเชียงใหม่ รอบรองชนะเลิศ21161761.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
21 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 408 คู่ที่ 7 ประเภทหญิงคู่ รอบรองชนะเลิศ ระหว่างทีมเชียงราย และทีมลำปาง รอบรองชนะเลิศ21161762.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 208 ประเภท "หญิงเดี่ยว " รอบแรก ทีม ตาก พบกับ ทีม พิษณุโลก รอบแรก20161589.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 101 ประเภท "ชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม ตาก พบกับ ทีม ลำปาง รอบแรก20161540.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 102 ประเภท "ชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม พะเยา พบกับ ทีม พิษณะโลก รอบแรก20161541.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 103 ประเภท "ชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม แม่ฮ่องสอน พบกับ ทีม เพชรบูรณ์ รอบแรก20161542.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 104 ประเภท "ชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม แพร่ พบกับ ทีม เชียงใหม่ รองแรก20161543.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 105 ประเภท "ชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม ลำปาง พบกับ ทีม ลำพูน รอบแรก20161544.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 106 ประเภท "ชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม เชียงใหม่ พบกับ ทีม เพชรบูรณ์ รอบแรก20161545.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 107 ประเภท "ชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม สุโขทัย พบกับ ทีม ลำปาง รอบแรก20161549.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 109 ประเภท "ชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม พะเยา พบกับ ทีม เชียงราย รอบแรก20161553.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 110 ประเภท "ชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม เพชรบูรณ์ พบกับ ทีม พิษณุโลก รอบแรก20161555.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 111 ประเภท "ชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม สุโขทัย พบกับ ทีม เชียงใหม่ รอบแรก20161556.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 112 ประเภท "ชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม ลำปาง พบกับ ทีม ตาก รอบแรก20161557.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 113 ประเภท "ชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม อุตรดิษถ์ พบกับ ทีม เชียงราย รอบแรก20161559.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 202/1 ประเภท "หญิงเดี่ยว " รอบแรก ทีม พะเยา พบกับ ทีม สุโขทัย รอบแรก20161579.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 202 ประเภท "หญิงเดี่ยว " รอบแรก ทีม ลำพูน พบกับ ทีม เชียงราย รอบแรก20161578.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 201 ประเภท "หญิงเดี่ยว " รอบแรก ทีม แม่ฮ่องสอน พบกับ ทีม อุตรดิษฐ์ รอบแรก20161577.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 203 ประเภท "หญิงเดี่ยว " รอบแรก ทีม เชียงใหม่ พบกับ ทีม ตาก รอบแรก20161580.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 204 ประเภท "หญิงเดี่ยว " รอบแรก ทีม แพร่ พบกับ ทีม ลำพูน รอบแรก20161581.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 205 ประเภท "หญิงเดี่ยว " รอบแรก ทีม ลำปาง พบกับ ทีม สุโขทัย รอบแรก20161582.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 206 ประเภท "หญิงเดี่ยว " รอบแรก ทีม เชียงราย พบกับ ทีม แม่ฮ่องสอน รอบแรก20161584.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 207 ประเภท "หญิงเดี่ยว " รอบแรก ทีม เชียงราย พบกับ ทีม ลำปาง รอบแรก20161585.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 210 ประเภท "หญิงเดี่ยว " รอบแรก ทีม อุตรดิษถ์ พบกับ ทีม แพร่ รอบแรก20161594.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 209 ประเภท "หญิงเดี่ยว " รอบแรก ทีม พะเยา พบกับ ทีม เชียงใหม่ รอบแรก20161593.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 603 ประเภท "ยุวชนชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม ลำพูน พบกับ ทีมเชียงใหม่ รอบแรก20161673.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 606 ประเภท "ยุวชนชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม ลำพูน พบกับ ทีมพิษณุโลก รอบแรก20161679.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 604 ประเภท "ยุวชนชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม ลำปาง พบกับ ทีมตาก รอบแรก20161675.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 605 ประเภท "ยุวชนชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม แม่ฮ่องสอน พบกับ ทีมเชียงราย รอบแรก20161676.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 611 ประเภท "ยุวชนชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม ลำปาง พบกับ ทีมเชียงราย รอบแรก20161693.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 601 ประเภท "ยุวชนชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม อุตรดิตถ์ พบกับ ทีมลำพูน รอบแรก20161671.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 602 ประเภท "ยุวชนชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม แพร่ พบกับ ทีมพิษณุโลก รอบแรก20161672.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 607 ประเภท "ยุวชนชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม ตาก พบกับ ทีมแพร่ รอบแรก20161682.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 608 ประเภท "ยุวชนชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม ลำปาง พบกับ ทีมเชียงใหม่ รอบแรก20161686.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 609 ประเภท "ยุวชนชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม เชียงราย พบกับ ทีมแม่ฮ่องสอน รอบแรก20161688.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 610 ประเภท "ยุวชนชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม แพร่ พบกับ ทีมเชียงใหม่ รอบแรก20161692.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 612 ประเภท "ยุวชนชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม พิษณุโลก พบกับ ทีมแพร่ รอบแรก20161698.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 613 ประเภท "ยุวชนชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม ลำปาง พบกับ ทีมเชียงราย รอบแรก20161701.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 201 ประเภท "หญิงเดี่ยว " รอบแรก ทีม แม่ฮ่อนสอน พบกับ ทีม อุตรดิษฐ์ รอบแรก ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 202 ประเภท "หญิงเดี่ยว " รอบแรก ทีม ลำพูน พบกับ ทีม เชียงราย รแบแก ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 203 ประเภท "หญิงเดี่ยว " รอบแรก ทีม พะเยา พบกับ ทีม สุโขทัย รอบแรก ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 701 คู่ที่ 1 ยุวชนหญิงเดี่ยว ระหว่าง เชียงใหม่ พบ อุตรดิตถ์ รอบแรก20161677.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 401 คู่ที่ 1 หญิงคู่ ระหว่าง ลำปาง พบ ตาก รอบแรก20161641.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 303 ประเภท "ชายคู่" รอบแรก ทีม เชียงใหม่ พบกับ ทีมพิษณุโลก รอบแรก20161640.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 302 ประเภท "ชายคู่" รอบแรก ทีม ตากชนะ BYE รอบแรก20161642.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 402 คู่ที่ 2 หญิงคู่ ระหว่าง เชียงใหม่ พบ ลำพูน รอบแรก20161643.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 304 ประเภท "ชายคู่" รอบแรก ทีม เแพร่ พบกับ ทีม ลำพูน รอบแรก20161644.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 403 คู่ที่ 3 หญิงคู่ ระหว่าง แพร่ พบ สุโขทัย รอบแรก20161645.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 305 ประเภท "ชายคู่" รอบแรก ทีม เชียงราย พบกับ ทีมลำปาง รอบแรก2016164.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 307 ประเภท "ชายคู่" รอบแรก ทีม ตาก พบกับ ทีมลำพูน รอบแรก20161647.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 404 คู่ที่ 4 หญิงคู่ ระหว่าง แพร่ พบ อุตรดิตถ์ รอบแรก20161648.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 308 ประเภท "ชายคู่" รอบแรก ทีม สุโขทัย พบกับ ทีมเชียงใหม่ รอบแรก20161649.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 405 คู่ที่ 5 หญิงคู่ ระหว่าง สุโขทัย พบ ลำปาง รอบแรก20161650.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 309 ประเภท "ชายคู่" รอบแรก ทีม ลำปาง พบกับ ทีมเชียงราย รอบแรก20161651.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 409 คู่ที่ 9 หญิงคู่ ระหว่าง เชียงใหม่ พบ สุโขทัย รอบแรก21161758.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 406 คู่ที่ 6 หญิงคู่ ระหว่าง ตาก พบ ลำพูน รอบแรก20161653.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 407 คู่ที่ 7 หญิงคู่ ระหว่าง เชียงราย พบ เชียงใหม่ รอบแรก20161654.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 408 คู่ที่ 8 หญิงคู่ ระหว่าง เชียงราย พบ ลำปาง รอบแรก20161655.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 310 ประเภท "ชายคู่" รอบแรก ทีม อุตรดิตถ์ พบกับ ทีมแพร่ รอบแรก20161657.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 410 คู่ที่ 10 หญิงคู่ ระหว่าง แพร่ พบ ลำปาง รอบแรก21161760.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 411 คู่ที่ 11 หญิงคู่ ระหว่าง ตาก พบ เชียงใหม่ รอบแรก21161761.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการ 501 ประเภท "ผสม" รอบแรก ทีม ลำพูน พบกับ ทีมลำปาง รอบแรก20161663.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 706 คู่ที่ 6 ยุวชนหญิงเดี่ยว ระหว่าง อุตรดิตถ์ พบ เชียงราย รอบแรก20161695.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการ 506 ประเภท "ผสม" รอบแรก ทีม ลำพูนชนะBYE รอบแรก20161666.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการ 508 ประเภท "ผสม" รอบแรก ทีมแพร่ พบกับ ทีมลำปาง รอบแรก20161667.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการ 509 ประเภท "ผสม" รอบแรก ทีม เชียงราย พบกับ ทีมเชียงใหม่ รอบแรก2016668.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการ 510 ประเภท "ผสม" รอบแรก ทีม แพร่ พบกับ ทีมเชียงใหม่ รอบแรก20161669.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการ 511 ประเภท "ผสม" รอบแรก ทีม ลำพูน พบกับ ทีมเชียงราย รอบแรก20161670.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 702 คู่ที่ 2 ยุวชนหญิงเดี่ยว ระหว่าง ลำพูน พบ ตาก รอบแรก20161680.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 704 คู่ที่ 4 ยุวชนหญิงเดี่ยว ระหว่าง พิษณุโลก พบ เชียงราย รอบแรก20161687.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 703 คู่ที่ 3 ยุวชนหญิงเดี่ยว ระหว่าง กำแพงเพชร พบ แม่ฮ่องสอน รอบแรก20161685.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 705 คู่ที่ 5 ยุวชนหญิงเดี่ยว ระหว่าง พะเยา พบ แม่ฮ่องสอน รอบแรก20161690.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการ 502 ประเภท "ผสม" รอบแรก ทีม เชียงราย พบกับ ทีมตาก รอบแรก20161696.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 707 คู่ที่ 7 ยุวชนหญิงเดี่ยว ระหว่าง เชียงใหม่ พบ ลำพูน รอบแรก20161697.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการ 503 ประเภท "ผสม" รอบแรก ทีม เชียงใหม่ พบกับ ทีมพะเยา รอบแรก20161699.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
20 09.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 708 คู่ที่ 8 ยุวชนหญิงเดี่ยว ระหว่าง ตาก พบ พิษณุโลก รอบแรก20191700.jpg สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาลนครเชียงใหม่
20 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน รายการที่ 108 ประเภท "ชายเดี่ยว" รอบแรก ทีม แพร่ พบกับ ทีม ลำพูน รอบแรก20161552.JPG ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
19 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีมชาย สรุปรอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ1916570.jpg สนามกีฬาแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ทอง) แพร่(เงิน) เชียงราย และ ตาก (ทองแดง)
19 9.00 แบดมินตัน ผลแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม หญิง สรุปรอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ1916571.jpg สนามกีฬาแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ทอง) เชียงราย (เงิน) สุโขทัย และลำปาง (ทองแดง)
18 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม "ชาย" รอบ รองชนะเลิศ ทีม แพร่ พบกับ ลำปาง รองชนะเลิศ1816389.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
18 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม "ชาย" รอบรองชนะเลิศ ทีม แพร่ พบกับ ตาก รองชนะเลิศ1816390.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
18 12.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม "หญิง" รอบ รองชนะเลิศ ทีม เชียงราย พบกับ ลำปาง รองชนะเลิศ1816424.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
18 12.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม "หญิง" รอบ รองชนะเลิศ ทีม เชียงใหม่ พบกับ สุโขทัย รองชนะเลิศ1816436.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
17 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม "ชาย" รอบแรก ทีม แพร่ พบกับ ลำปาง แรก1716380.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
17 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม "ชาย" รอบแรก ทีม เชียงราย พบกับ ลำพูน แรก1716379.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
17 13.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม "หญิง" รอบแรก ทีม เชียงราย พบกับ ลำพูน แรก1716383.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
17 13.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม "หญิง" รอบแรก ทีม ลำปาง พบกับ แพร่ แรก1716381.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่