โปรแกรมการแข่งขัน DayByDay


วันที่ เวลา ชนิดกีฬา รายการแข่งขัน สาย รอบที่ โปรแกรม/ผลแข่งขัน สถานที่แข่ง หมายเหตุ prn
23 เปตอง ประเภททีมชาย รอบสอง23171453.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
23 เปตอง ประเภททีมหญิง รอบสอง23171454.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
23 เปตอง ประเภททีมชาย ชิงชนะเลิศ23171455.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี แม่ฮ่องสอน(ทอง) ตาก(เงิน) กำแพงเพชร และ ลำพูน(ทองแดง)
23 เปตอง ประเภททีมหญิง ชิงชนะเลิศ23171456.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตาก(ทอง) พิจิตร(เงิน) สุโขทัย และ ลำปาง(ทองแดง)
22 08.00 เปตอง ประเภททีมชาย กลุ่ม A (5ทีม) A รอบแรก22171293.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
22 08.00 เปตอง ประเภททีมชาย กลุ่ม B (5ทีม) ฺB รอบแรก22171295.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
22 08.00 เปตอง ประเภททีมหญิง กลุ่ม A (5ทีม) A รอบแรก22171296.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
22 08.00 เปตอง ประเภททีมหญิง กลุ่ม B (5ทีม) B รอบแรก22171297.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
21 เปตอง ประเภทคู่ ชาย รอบสอง21171160.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
21 เปตอง ประเภทคู่หญิง รอบสอง21171158.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
21 เปตอง ประเภทคู่หญิง ชิงชนะเลิศ21171159.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตาก(ทอง) เชียงใหม่(เงิน) พิจิตร กับ พิษณุโลก(ทองแดง)
21 เปตอง ประเภทคู่ ชาย ชิงชนะเลิศ21171162.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตาก(ทอง) กำแพงเชร(เงิน) แพร่ และ ลำปาง(ทองแดง)
20 08.00 เปตอง ประเภทคู่ชาย กลุ่ม B (7ทีม) B รอบแรก2017984.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
20 08.00 เปตอง ประเภทคู่หญิง กลุ่ม B (5ทีม) B รอบแรก2017983.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
20 08.00 เปตอง ประเภทคู่หญิง กลุ่ม A (6ทีม) A รอบแรก2017982.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 เปตอง ประเภทเดี่ยวชาย รอบสอง1917632.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 เปตอง ประเภทเดี่ยวหญิง รอบสอง1917669.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 เปตอง ประเภทเดี่ยวชาย ชิงชนะเลิศ1917661.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 เปตอง ประเภทเดี่ยวหญิง ชิงชนะเลิศ1917684.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 เปตอง ประเภทคู่ผสม รอบสอง1917687.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 เปตอง ประเภทคู่ผสม ชิงชนะเลิศ1917688.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 08.00 เปตอง ประเภทเดี่ยวชาย กลุ่ม B (7ทีม) B 1817524.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 08.00 เปตอง ประเภทคู่ผสม กล่ม B (6ทีม) B 1817514.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 08.00 เปตอง ประเภทคู่ผสม กล่ม A (7ทีม) A 1817508.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 08.00 เปตอง ประเภทเดี่ยวชาย กลุ่ม A (7ทีม) A 1817518.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 08.00 เปตอง ประเภทเดี่ยวหญิง กลุ่ม A (7ทีม) A 1817531.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 08.00 เปตอง ประเภทเดี่ยวหญิง กลุ่ม B (6ทีม) B 1817532.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี