โปรแกรมการแข่งขัน DayByDay


วันที่ เวลา ชนิดกีฬา รายการแข่งขัน สาย รอบที่ โปรแกรม/ผลแข่งขัน สถานที่แข่ง หมายเหตุ prn
18 15.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลชาย ตาก พบ ลำพูน B รอบแรก เทศบาลนครเชียงใหม่
18 15.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลชาย พิษณุโลก พบ สุโขทัย D รอบแรก สมโภช 700ปี 2
18 15.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลหญิง เชียงราย พบ พิจิตร - - โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
18 13.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลชาย เพชรบูรณ์ พบ เชียงราย A รอบแรก เทศบาลนครเชียงใหม่
18 13.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลชาย แพร่ พบ แม่ฮ่องสอน C รอบแรก สมโภช 700ปี 2
18 13.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลหญิง เพชรบูรณ์ พบ ลำปาง - -1819341.jpg โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
17 15.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลหญิง ลำปาง พบ พิจิตร - -1719227.jpg โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
17 13.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลหญิง พิษณุโลก พบ เชียงราย - -1719226.jpg โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
16 15.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลชาย ลำปาง พบ แม่ฮ่องสอน C รอบแรก1619108.jpg สมโภช 700ปี 2
16 15.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลหญิง พิษณุโลก พบ ลำปาง 1619110.jpg โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
16 13.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลชาย กำแพงเพชร พบ สุโขทัย D รอบแรก1619104.jpg สมโภช 700ปี 2
16 13.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลหญิง เพชรบูรณ์ พบ พิจิตร 1619109.jpg โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
16 11.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลชาย พะเยา พบ ลำพูน B รอบแรก1619103.jpg เทศบาลนครเชียงใหม่
16 09.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลชาย เชียงใหม่ พบ เชียงราย A รอบแรก1619102.jpg เทศบาลนครเชียงใหม่
15 15.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลหญิง เพชรบูรณ์ พบ พิษณุโลก 151949.png โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
15 15.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลชาย พะเยา พบ ตาก B รอบแรก151938.jpg เทศบาลนครเชียงใหม่
15 15.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลชาย กำแพงเพชร พบ พิษณุโลก D รอบแรก151943.jpg สมโภช 700ปี 2
15 13.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลหญิง ลำปาง พบ เชียงราย 151948.jpg โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
15 13.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลชาย เชียงใหม่ พบ เพชรบูรณ์ A รอบแรก151935.jpg เทศบาลนครเชียงใหม่
15 13.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลชาย ลำปาง พบ แพร่ C รอบแรก151941.png สมโภช 700ปี 2