โปรแกรมการแข่งขัน DayByDay


วันที่ เวลา ชนิดกีฬา รายการแข่งขัน สาย รอบที่ โปรแกรม/ผลแข่งขัน สถานที่แข่ง หมายเหตุ prn
23 14.15 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย สุโขทัย พบ ตาก - รองชนะเลิศ23201458.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
23 13.00 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย ลำปาง พบ เชียงใหม่ - รองชนะเลิศ23201457.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
23 11.15 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมหญิง แพร่ พบ ลำพูน - รองชนะเลิศ23201462.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
23 10.00 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมหญิง กำแพงเพชร พบ เชียงใหม่ - รองชนะเลิศ23201461.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
22 13.45 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย ตาก พบ พิจิตร - การแข่งขันรอบ222201276.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
22 12.30 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย เชียงใหม่ พบ เชียงราย - การแข่งขันรอบ222201274.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
22 11.15 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย สุโขทัย พบ เพชรบูรณ์ - การแข่งขันรอบ222201271.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
22 10.00 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย ลำปาง พบ กำแพงเพชร - การแข่งขันรอบ222201268.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
21 14.15 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมหญิง ตาก พบ เชียงใหม่ รอบแรก21201076.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
21 11.15 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมหญิง สุโขทัย พบ ลำพูน รอบแรก21201073.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
21 10.00 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมหญิงกำแพงเพชร พบ ลำปาง รอบแรก21201072.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
20 15.00 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย พิษณุโลก พบ เชียงราย รอบแรก2020897.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
20 13.45 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย เชียงใหม่ พบ พิจิตร รอบแรก2020896.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
20 12.30 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย แม่ฮ่องสอน พบ กำแพงเพชร รอบแรก2020895.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
20 11.15 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย ลำปาง พบ อุตรดิตถ์ รอบแรก2020894.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
20 10.00 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย แพร่ พบ เพชรบูรณ์ รอบแรก2020893.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 14.15 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมหญิง เชียงใหม่ พบ แพร่ รอบแรก1920890.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 13.00 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมหญิง เชียงราย พล ตาก รอบแรก1920889.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 11.15 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมหญิง สุโขทัย พบ กำแพงเพชร รอบแรก1920886.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 10.00 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมหญิง ลำปาง พบ ลำพูน รอบแรก1920884.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 15.00 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย ตาก พบ เชียงราย รอบแรก1820916.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 12.30 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย สุโขทัย พบ กำแพงเพชร รอบแรก1820326.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 12.30 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย เชียงใหม่ พบ ลำพูน รอบแรก1820327.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 11.15 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย ลำปาง พบ เพชรบูรณ์ รอบแรก1820325.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 10.00 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย แพร่ พบ อุตรดิตถ์ รอบแรก1820324.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 14.15 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมหญิง ตาก พบ แพร่ รอบแรก1720245.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 13.00 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมหญิง เชียงใหม่ พบ เชียงราย รอบแรก1720244.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 11.15 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมหญิง ลำพูน พบ กำแพงเพชร รอบแรก1720243.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 10.00 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมหญิง ลำปาง พบ สุโขทัย รอบแรก1720228.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี