โปรแกรมการแข่งขัน DayByDay


วันที่ เวลา ชนิดกีฬา รายการแข่งขัน สาย รอบที่ โปรแกรม/ผลแข่งขัน สถานที่แข่ง หมายเหตุ prn
18 15.00 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย ตาก พบ เชียงราย รอบแรก ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 12.30 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย สุโขทัย พบ กำแพงเพชร รอบแรก ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 12.30 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย เชียงใหม่ พบ ลำพูน รอบแรก ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 11.15 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย ลำปาง พบ เพชรบูรณ์ รอบแรก ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 10.00 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย แพร่ พบ อุตรดิตถ์ รอบแรก ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 14.15 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมหญิง ตาก พบ แพร่ รอบแรก1720245.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 13.00 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมหญิง เชียงใหม่ พบ เชียงราย รอบแรก1720244.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 11.15 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมหญิง ลำพูน พบ กำแพงเพชร รอบแรก1720243.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 10.00 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมหญิง ลำปาง พบ สุโขทัย รอบแรก1720228.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี