โปรแกรมการแข่งขัน DayByDay


วันที่ เวลา ชนิดกีฬา รายการแข่งขัน สาย รอบที่ โปรแกรม/ผลแข่งขัน สถานที่แข่ง หมายเหตุ prn
18 09.00 ยิงปืน ปืนสั้นหญิง ระยะ 25 เมตร (ทีม) ชิงชนะเลิศ1826455.jpg สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่ A (เหรียญทอง) เชียงใหม่ B (เหรียญเงิน)
18 09.00 ยิงปืน ปืนยาวท่านอนหญิง ระยะ 50 เมตร (บุคคล) 1826457.jpg สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 09.00 ยิงปืน ปืนสั้นหญิง ระยะ 25 เมตร (บุคคล) ชิงชนะเลิศ1826465.jpg สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี น่าน (ทอง) เชียงใหม่ A (เงิน) ลำปาง (ทองแดง)
17 09.00 ยิงปืน ปืนยาวสามท่าชาย ระยะ 50 เมตร 1726439.jpg สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
16 13.00 ยิงปืน ปืนสั้นอัดลมหญิง ระยะ 10 เมตร (ทีม) ชิงชนะเลิศ1626164.jpg สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่ A (เหรียญทอง) เชียงใหม่ B (เหรียญเงิน) น่าน (เหรียญทองแดง)
16 13.00 ยิงปืน ประเภท ปืนสั้นอัดลมหญิง (บุคคล) ชิงชนะเลิศ1626188.jpg สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ลำปาง (เหรียญทอง) เชียงใหม่ A (เหรียญเงิน) เชียงใหม่ B (เหรียญทองแดง)
16 09.00 ยิงปืน ปืนสั้นอัดลมชาย ระยะ 10 เมตร (บุคคล) ชิงชนะเลิศ1626169.jpg สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี กำแพงเพชร (เหรียญทอง) กำแพงเพชร (เหรียญเงิน) พิษณุโลก (เหรียญทองแดง)
16 09.00 ยิงปืน ปืนยาวท่านอนชาย ระยะ 50 เมตร (บุคคล) 1626191.jpg สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
16 09.00 ยิงปืน ปืนสั้นอัดลมชาย ระยะ 10 เมตร (ทีม) 1626194.jpg สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
15 09.00 ยิงปืน ปืนสั้นยิงช้า ระยะ 50 เมตร (บุคคล) ชิงชนะเลิศ152650.jpg สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่(ทอง) พิษณุโลก(เงิน) อุตรดิตถ์(ทองแดง)
15 09.00 ยิงปืน ปืนยาวอัดลมหญิง ระยะ 10 เมตร (บุคคล) 152657.jpg สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี