โปรแกรมการแข่งขัน DayByDay


วันที่ เวลา ชนิดกีฬา รายการแข่งขัน สาย รอบที่ โปรแกรม/ผลแข่งขัน สถานที่แข่ง หมายเหตุ prn
16 ยูโด ประเภทบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. 1627182.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
16 ยูโด ประเภทบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 1627179.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
16 ยูโด ประเภทบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. 1627180.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
16 ยูโด ประเภทบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. ชิงชนะเลิศ1627177.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ลำปาง(ทอง) น่าน(เงิน) เพชรบูรณ์(ทองแดง)
16 ยูโด ประเภทบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. ชิงชนะเลิศ1627176.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เพชรบูรณ์(ทอง) พิษณุโลก(เงิน) ลำปาง(ทองแดง)
16 ยูโด ประเภทบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. ชิงชนะเลิศ1627175.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว พิษณุโลก(ทอง) เพชรบูรณ์(เงิน) น่าน(ทองแดง)
16 ยูโด ประเภทบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. ชิงชนะเลิศ1627181.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ลำปาง(ทอง) พิษณุโลก(เงิน) น่าน(ทองแดง)
16 ยูโด ประเภทบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. 1627183.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
16 ยูโด ประเภทบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป 1627184.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
16 ยูโด การแข่งขันยูโดหญิง ประเภทการแข่งขัน ท่าทุ่มมาตรฐาน 1627185.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
15 ยูโด ประเภทบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม 152798.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
15 ยูโด ประเภทบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 45 ถึง 50 กิโลกรัม ชิงชนะเลิศ152790.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เพชรบูรณ์(ทอง) ลำปาง(เงิน) น่าน(ทองแดง)
15 ยูโด ประเภทบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 50 ถึง 55 กิโลกรัม ชิงชนะเลิศ152791.png ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เพชรบูรณ์(ทอง) แพร่(เงิน) น่าน(ทองแดง)
15 ยูโด ประเภทบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 55 ถึง 60 กิโลกรัม ชิงชนะเลิศ152792.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เพชรบูรณ์(ทอง) น่าน(เงิน) ลำปาง(ทองแดง)
15 ยูโด ประเภทบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 60 ถึง 66 กิโลกรัม ชิงชนะเลิศ152794.png ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว น่าน(ทอง) เพชรบูรณ์(เงิน) พิษณุโลก(ทองแดง)
15 ยูโด ประเภทบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 66 ถึง 73 กิโลกรัม ชิงชนะเลิศ152793.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ลำปาง(ทอง) น่าน(เงิน) ลำพูน(ทองแดง)
15 ยูโด ประเภทบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 73 ถึง 81 กิโลกรัม ชิงชนะเลิศ152795.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว พิษณุโลก(ทอง) น่าน(เงิน) ลำปาง(ทองแดง)
15 ยูโด ประเภทบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 81 ถึง 90 กิโลกรัม ชิงชนะเลิศ152796.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เพชรบูรณ์(ทอง) น่าน(เงิน) พิษณุโลก(ทองแดง)
15 ยูโด ประเภทบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 90 กิโลกรัม 152797.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
15 ยูโด การแข่งขันยูโดชาย ประเภทการแข่งขัน ท่าทุ่มมาตรฐาน 1527161.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว