โปรแกรมการแข่งขัน DayByDay


วันที่ เวลา ชนิดกีฬา รายการแข่งขัน สาย รอบที่ โปรแกรม/ผลแข่งขัน สถานที่แข่ง หมายเหตุ prn
24 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ทีมหญิง สุโขทัย พบ เชียงราย ชิงชนะเลิศ24311712.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬาเทศนครบาลเชียงใหม่ เชียงราย(เหรียญทอง) เพชรบูรณ์(เหรียญเงิน) ลำปางและสุโขทัย(เหรียญทองแดง)
24 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ทีมหญิง เพชรบูรณ์ พบ ลำปาง ชิงชนะเลิศ24311713.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬาเทศนครบาลเชียงใหม่ เชียงราย(เหรียญทอง) เพชรบูรณ์(เหรียญเงิน) ลำปางและสุโขทัย(เหรียญทองแดง)
24 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ทีมชาย สุโขทัย พบ พิษณุโลก ชิงชนะเลิศ24311714.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬาเทศนครบาลเชียงใหม่ พิษณุโลก(เหรียญทอง) เชียงใหม่(เหรียญเงิน) สุโขทัยและเพชรบูรณ์(เหรียญทองแดง)
24 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ทีมชาย เพชรบูรณ์ พบ เชียงใหม่ ชิงชนะเลิศ24311715.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬาเทศนครบาลเชียงใหม่ พิษณุโลก(เหรียญทอง) เชียงใหม่(เหรียญเงิน) สุโขทัยและเพชรบูรณ์(เหรียญทองแดง)
23 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมหญิง เชียงราย พบ เพชรบูรณ์ 23311499.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่
23 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมหญิง ลำปาง พบ สุโขทัย 23311498.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่
23 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมชาย พิษณุโลก พบ เพชรบูรณ์ 23311496.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่
23 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมชาย เชียงใหม่ พบ สุโขทัย 23311497.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่
22 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมชาย พิษณุโลก พบ เชียงใหม่ 22311383.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่
22 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมชาย สุโขทัย พบ เพชรบูรณ์ 22311385.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่
22 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมหญิง เชียงราย พบ ลำปาง 22311381.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่
22 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมหญิง เพชรบูรณ์ พบ สุโขทัย 22311382.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่
21 13.30 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมหญิง สุโขทัย พบ กำแพงเพชร 21311175.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่
21 12.00 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมหญิง เพชรบูรณ์ พบ พิจิตร 21311173.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่
21 10.30 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมหญิง ลำปาง พบ เชียงใหม่ 21311172.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่
21 09.00 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมหญิง เชียงราย พบ พิษณุโลก 21311171.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่
21 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ทีมชาย พิษณุโลก พบ พะเยา 21311209.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬาเทศนครบาลเชียงใหม่
21 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ทีมชาย สุโขทัย พบ พิจิตร 21311210.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬาเทศนครบาลเชียงใหม่
21 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ทีมชาย เชียงราย พบ เพชรบูรณ์ 21311211.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬาเทศนครบาลเชียงใหม่
21 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ทีมชาย เชียงใหม่ พบ เเพร่ 21311212.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬาเทศนครบาลเชียงใหม่
20 16.30 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ทีมชาย พิจิตร พบ แพร่ A รอบแรก2031978.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬาเทศนครบาลเชียงใหม่
20 15.00 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ทีม พิษณุโลก พบ เชียงราย A รอบแรก2031902.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬาเทศนครบาลเชียงใหม่
20 13.30 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ทีมชาย พะเยา พบ สุโขทัย B แรก2031876.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬาเทศนครบาลเชียงใหม่
20 12.00 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ทีมหญิง พิษณุโลก พบ เพชรบูรณ์ A แรก2031863.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬาเทศนครบาลเชียงใหม่
20 09.00 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ทีมหญิง สุโขทัย พบ ตาก A แรก2031860.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬาเทศนครบาลเชียงใหม่
20 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ทีมหญิง พิจิตร พบ เชียงใหม่ A แรก2031862.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬาเทศนครบาลเชียงใหม่
19 16.30 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ทีมชาย ลำพูน พบ เชียงใหม่ B รอบแรก1931874.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬาเทศนครบาลเชียงใหม่
19 15.00 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ทีมชาย เพชรบูรณ์ พบ พะเยา B แรก1931873.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬาเทศนครบาลเชียงใหม่
19 13.30 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ทีมชาย ลำปาง พบ เชียงราย A แรก1931864.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬาเทศนครบาลเชียงใหม่
19 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมหญิง พิจิตร พบ ตาก 1931736.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่
19 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมหญิง พิษณุโลก พบ กำแพงเพชร 1931807.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่
19 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมหญิง สุโขทัย พบ เชียงใหม่ 1931808.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่
18 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมชาย เพชรบูรณ์ พบ เชียงใหม่ 1831728.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่
18 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมชาย สุโขทัย พบ ลำพูน 1831725.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่
18 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมชาย พิษณุโลก พบ แพร่ 1831732.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่
18 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมชาย พิจิตร พบ เชียงราย 1831734.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่