โปรแกรมการแข่งขัน DayByDay


วันที่ เวลา ชนิดกีฬา รายการแข่งขัน สาย รอบที่ โปรแกรม/ผลแข่งขัน สถานที่แข่ง หมายเหตุ prn
19 ว่ายน้ำ รายการ 201 ฟรีสไตล์ 1500 เมตร ชาย 1934703.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 ว่ายน้ำ รายการ 202 ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง 1934705.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 ว่ายน้ำ รายการ 208 ผีเสื้อ 200 เมตร หญิง 1934716.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 ว่ายน้ำ รายการ 203 กรรเชียง 200 เมตร ชาย 1934710.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 ว่ายน้ำ รายการ 205 เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย 1934713.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 ว่ายน้ำ รายการ 207 กบ 100 เมตร ชาย 1934715.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 ว่ายน้ำ รายการ 204 กรรเชียง 200 เมตร หญิง 1934712.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 ว่ายน้ำ รายการ 206 กบ 100 เมตร หญิง 1934714.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 ว่ายน้ำ รายการ 209 ผีเสื้อ 200เมตร ชาย 1934717.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 ว่ายน้ำ รายการ 210 ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง 1934718.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 ว่ายน้ำ รายการ 211 ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย 1934719.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 ว่ายน้ำ รายการ 212 เดี่ยวผสม 400 เมตร หญิง 1934721.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 ว่ายน้ำ รายการ 213 กบ 50 เมตร ชาย 1934722.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม
19 ว่ายน้ำ รายการ 215 ฟรีสไตล์ 400 เมตร ชาย 1934727.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 ว่ายน้ำ รายการ 214 กบ 50 เมตร หญิง 1934726.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 ว่ายน้ำ รายการ 216 ฟรีสไตล์ 400 เมตร หญิง 1934730.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 110 ฟรีสไตล์ 200 เมตร ชาย - -1834372.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 111 ฟรีสไตล์ 200 เมตร หญิง - -1834375.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 109 กบ 200 เมตร หญิง - -1834370.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 101 ฟรีสไตล์ 800 เมตร หญิง - -1834353.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 102 ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย - -1834357.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 103 ผีเสื้อ 100 เมตร หญิง - -1834361.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 104 ผีเสื้อ 100 เมตร ชาย - -1834362.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 105 เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง - -1834363.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 106 กรรเชียง 50 เมตร ชาย - -1834365.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 107 กรรเชียง 50 เมตร หญิง - -1834368.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 108 กบ 200 เมตร ชาย - -1834369.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 112 เดี่ยวผสม 400 เมตร ชาย - -1834378.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 114 ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย - -1834384.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 113 ผีเสื้อ 50 เมตร หญิง - -1834382.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 115 กรรเชียง 100 เมตร หญิง - -1834385.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 116 กรรเชียง 100 เมตร ชาย - -1834387.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่