โปรแกรมการแข่งขัน DayByDay


วันที่ เวลา ชนิดกีฬา รายการแข่งขัน สาย รอบที่ โปรแกรม/ผลแข่งขัน สถานที่แข่ง หมายเหตุ prn
19 วูซู ประเภทยุทธลีลาเจี้ยนซู่ ชาย ชิงชนะเลิศ1935544.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
19 วูซู ประเภทยุทธลีลาชุดต่อสู้ประกอบอุปกรณ์ทั่วไป หญิง ชิงชนะเลิศ1935545.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล อุตรดิตถ์(ทอง) เชียงใหม่(เงิน) น่าน(ทองแดง)
19 วูซู ประเภทยุทธลีลาหนานฉวย ชาย ชิงชนะเลิศ1935540.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล เชียงใหม่(ทอง) เชียงใหม่(เงิน) น่าน(ทองแดง)
19 วูซู ประเภทยุทธลีลาหนานฉวย หญิง ชิงชนะเลิศ1935542.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล เชียงใหม่(ทอง) เชียงใหม่(เงิน) น่าน(ทองแดง)
19 วูซู ประเภทยุทธลีลาเจี้ยนซู่ หญิง ชิงชนะเลิศ1935543.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
19 วูซู ประเภทยุทธลีลาชุดต่อสู้ประกอบอุปกรณ์ทั่วไป ชาย ชิงชนะเลิศ1935547.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
19 วูซู ประเภทประลองยุทธ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 ก.ก. ชาย ชิงชนะเลิศ1935605.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล เชียงใหม่(ทอง) ตาก(เงิน) น่าน(ทองแดง)
19 วูซู ประเภทประลองยุทธ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 ก.ก. หญิง ชิงชนะเลิศ1935606.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
19 วูซู ประเภทประลองยุทธ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 52 ก.ก. ชาย ชิงชนะเลิศ1935609.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล เพชรบูรณ์(ทอง) เชียงใหม่(เงิน) ตาก(ทองแดง)
19 วูซู ประเภทประลองยุทธ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 52 ก.ก. หญิง ชิงชนะเลิศ1935610.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
19 วูซู ประเภทประลองยุทธ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 ก.ก. ชาย ชิงชนะเลิศ1935612.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล ตาก(ทอง) เพชรบูรณ์(เงิน) เชียงใหม่(ทองแดง)
19 วูซู ประเภทประลองยุทธ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 ก.ก. หญิง ชิงชนะเลิศ1935613.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
18 วูซู ประเภทยุทธลีลาหนานกุ้น ชาย ชิงชนะเลิศ1835330.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
18 วูซู ประเภทยุทธลีลาเตาซู่ หญิง ชิงชนะเลิศ1835333.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
18 วูซู ประเภทยุทธลีลาเตาซู่ ชาย ชิงชนะเลิศ1835335.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
18 วูซู ประเภทยุทธลีลาเชียงซู่ หญิง ชิงชนะเลิศ1835339.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
18 วูซู ประเภทยุทธลีลาเชียงซู่ ชาย ชิงชนะเลิศ1835340.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
18 วูซู ประเภทยุทธลีลาชุดต่อสู้มือเปล่า หญิง ชิงชนะเลิศ1835343.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
18 วูซู ประเภทยุทธลีลาชุดต่อสู้มือเปล่า ชาย ชิงชนะเลิศ1835344.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
17 วูซู ประเภทประลองยุทธลีลาฉางฉวน ชาย ชิงชนะเลิศ1735229.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล เชียงใหม่(ทอง) น่าน(เงิน) เชียงใหม่(ทองแดง)
17 วูซู ประเภทประลองยุทธลีลาฉางฉวน หญิง ชิงชนะเลิศ1735230.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล เชียงใหม่(ทอง) เชียงใหม่(เงิน) น่าน(ทองแดง)
17 วูซู ประเภทยุทธลีลาหนานเตา หญิง ชิงชนะเลิศ1735231.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล เชียงใหม่(ทอง) เชียงใหม่(เงิน) น่าน(ทองแดง)
17 วูซู ประเภทยุทธลีลาหนานเตา ชาย ชิงชนะเลิศ1735232.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
17 วูซู ประเภทยุทธลีลาไท่จี๋ฉวน ชาย ชิงชนะเลิศ1735234.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
17 วูซู ประเภทยุทธลีลาไท่จี๋ฉวน หญิง ชิงชนะเลิศ1735235.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
17 วูซู ประเภทยุทธลีลาราชสีห์(ประเภทภาคพื้น) ชาย ชิงชนะเลิศ1735236.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
17 วูซู ประเภทยุทธลีลาราชสีห์(ประเภทภาคพื้น) หญิง ชิงชนะเลิศ1735237.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
17 วูซู ประลองยุทธ รุ่น 48 ก.ก. ชาย รอบรองชนะเลิศ1735250.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
17 วูซู ประลองยุทธ รุ่น 52 ก.ก. ชาย รอบรองชนะเลิศ1735251.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
17 วูซู ประลองยุทธ รุ่น 52 ก.ก. ชาย รอบรองชนะเลิศ1735253.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
17 วูซู ประลองยุทธ รุ่น 56 ก.ก. ชาย รอบรองชนะเลิศ1735254.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
17 วูซู ประลองยุทธ รุ่น 56 ก.ก. ชาย รอบรองชนะเลิศ1735255.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล