โปรแกรมการแข่งขัน DayByDay


วันที่ เวลา ชนิดกีฬา รายการแข่งขัน สาย รอบที่ โปรแกรม/ผลแข่งขัน สถานที่แข่ง หมายเหตุ prn
23 18.00 สนุกเกอร์ ผลการแข่งขันสนุกเกอร์ 15 แดง ประเภททีม รอบชิงชนะเลิศ23361502.jpg นอร์ทเทอร์นสนุกเกอร์อะคาเดมี่ สุโขทัย (เหรียญทอง) เชียงใหม่1 (เหรียญเงิน) พะเยา (เหรียญทองแดง)
22 18.00 สนุกเกอร์ ผลการแข่งขันสนุกเกอร์ 15 แดง ประเภทคู่ รอบชิงชนะเลิศ22361406.jpg นอร์ทเทอร์นสนุกเกอร์อะคาเดมี่ สุโขทัย (เหรียญทอง) เชียงใหม่2 (เหรียญเงิน) ลำปาง (เหรียญทองแดง) พะเยา (เหรียญทองแดง)
21 15.00 สนุกเกอร์ ผลการแข่งขันสนุกเกอร์ 6 แดง ประเภทเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ21361181.jpg นอร์ทเทอร์นสนุกเกอร์อะคาเดมี่ เชียงใหม่ (เหรียญทอง) สุโขทัย (เหรียญเงิน) พะเยา (เหรียญทองแดง)
21 10.00 สนุกเกอร์ ผลการแข่งขันสนุกเกอร์ สาย B รอบแรก21361081.jpg นอร์ทเทอร์นสนุกเกอร์อะคาเดมี่
20 10.00 สนุกเกอร์ ผลการแข่งขันสนุกเกอร์ สาย A รอบแรก2036891.jpg นอร์ทเทอร์นสนุกเกอร์อะคาเดมี่
20 10.00 สนุกเกอร์ ผลการแข่งขันสนุกเกอร์ สาย B รอบแรก2036892.jpg นอร์ทเทอร์นสนุกเกอร์อะคาเดมี่
19 17.30 สนุกเกอร์ สนุกเกอร์ประเภทเดี่ยว 15 แดง (ระบบแพ้คัดออก 3 ใน 5 เฟรม) รอบแรก1936806.jpg นอร์ทเทอร์นสนุกเกอร์อะคาเดมี่
19 17.30 สนุกเกอร์ สนุกเกอร์ประเภทเดี่ยว 15 แดง (ระบบแพ้คัดออก 3 ใน 5 เฟรม) รอบแรก1936809.jpg นอร์ทเทอร์นสนุกเกอร์อะคาเดมี่
19 17.30 สนุกเกอร์ สนุกเกอร์ประเภทเดี่ยว 15 แดง (ระบบแพ้คัดออก 3 ใน 5 เฟรม) รอบแรก1936810.jpg นอร์ทเทอร์นสนุกเกอร์อะคาเดมี่
19 17.30 สนุกเกอร์ สนุกเกอร์ประเภทเดี่ยว 15 แดง (ระบบแพ้คัดออก 3 ใน 5 เฟรม) รอบแรก1936811.jpg นอร์ทเทอร์นสนุกเกอร์อะคาเดมี่
19 17.30 สนุกเกอร์ สนุกเกอร์ประเภทเดี่ยว 15 แดง (ระบบแพ้คัดออก 3 ใน 5 เฟรม) รอบแรก1936812.jpg นอร์ทเทอร์นสนุกเกอร์อะคาเดมี่
19 17.30 สนุกเกอร์ สนุกเกอร์ประเภทเดี่ยว 15 แดง (ระบบแพ้คัดออก 3 ใน 5 เฟรม) รอบแรก1936813.jpg นอร์ทเทอร์นสนุกเกอร์อะคาเดมี่
19 17.30 สนุกเกอร์ สนุกเกอร์ประเภทเดี่ยว 15 แดง (ระบบแพ้คัดออก 3 ใน 5 เฟรม) รอบแรก1936814.jpg นอร์ทเทอร์นสนุกเกอร์อะคาเดมี่
19 17.30 สนุกเกอร์ ผลการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์รอบชิงอันดับที่ 3 รอบรองชนะเลิศ1936816.jpg นอร์ทเทอร์นสนุกเกอร์อะคาเดมี่
19 17.30 สนุกเกอร์ ผลการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์ รอบชิงชนะเลิศ1936817.jpg นอร์ทเทอร์นสนุกเกอร์อะคาเดมี่