โปรแกรมการแข่งขัน DayByDay


วันที่ เวลา ชนิดกีฬา รายการแข่งขัน สาย รอบที่ โปรแกรม/ผลแข่งขัน สถานที่แข่ง หมายเหตุ prn
19 16.40 แฮนด์บอลชายหาด แฮนด์บอลชายหาด ประเภททีมชาย เชียงราย พบ เชียงใหม่ รอบชิงชนะเลิศ1939744.jpg สนามแฮนด์บอลชายหาดสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 16.00 แฮนด์บอลชายหาด แฮนด์บอลชายหาด ประเภทีมชาย ตาก พบ พะเยา ชิงอันดับ 3 1939741.jpg สนามแฮนด์บอลชายหาดสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 16.00 แฮนด์บอลชายหาด แฮนด์บอลชายหาด ประเภทีมชาย เชียงราย พบ ตาก รอบรองชนะเลิศ1839536.jpg สนามแฮนด์บอลชายหาดสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 แฮนด์บอลชายหาด แฮนด์บอลชายหาด ประเภทีมชาย เชียงใหม่ พบ พะเยา รอบรองชนะเลิศ1839622.jpg สนามแฮนด์บอลชายหาดสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
17 17.40 แฮนด์บอลชายหาด แฮนด์บอลชายหาด ชาย พิจิตร พบ ตาก B รอบแรก1739210.jpg ณ สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
17 16.50 แฮนด์บอลชายหาด แฮนด์บอลชายหาด ชาย เชียงใหม่ พบ เชียงราย A รอบแรก1739209.jpg ณ สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
17 16.00 แฮนด์บอลชายหาด แฮนด์บอลชายหาด หญิง แพร่ พบ เชียงราย รอบแรก1739208.jpg ณ สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
16 17.40 แฮนด์บอลชายหาด แฮนด์บอลชายหาด ชาย พะเยา พบ ตาก B รอบแรก1639101.jpg ณ สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
16 16.50 แฮนด์บอลชายหาด แฮนด์บอลชายหาด ชาย แพร่ พบ เชียงราย A รอบแรก1639100.jpg ณ สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
16 16.00 แฮนด์บอลชายหาด แฮนด์บอลชายหาด หญิง ลำปาง พบ เชียงราย รอบแรก163999.jpg ณ สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
15 17.40 แฮนด์บอลชายหาด แฮนด์บอลชายหาด ชาย พะเยา พบ พิจิตร B รอบแรก153933.jpg ณ สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
15 16.50 แฮนด์บอลชายหาด แฮนด์บอลชายหาด ชาย แพร่ พบ เชียงใหม่ A รอบแรก153931.jpg ณ สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
15 16.00 แฮนด์บอลชายหาด แฮนด์บอลชายหาด หญิง ลำปาง พบ แพร่ รอบแรก153927.jpg ณ สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่