โปรแกรมการแข่งขัน DayByDay


วันที่ เวลา ชนิดกีฬา รายการแข่งขัน สาย รอบที่ โปรแกรม/ผลแข่งขัน สถานที่แข่ง หมายเหตุ prn
16 12.00 รักบี้ฟุตบอล การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล ประเภท 7 คน หญิง พิษณุโลก พบ เชียงใหม่ 1640149.jpg โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก (ทอง) เชียงใหม่ (เงิน) แพร่ (ทองแดง)
16 10.45 รักบี้ฟุตบอล การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล ประเภท 7 คน หญิง แพร่ พบ พิษณุโลก 1640145.jpg โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
16 09.30 รักบี้ฟุตบอล การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล ประเภท 7 คน หญิง เชียงใหม่ พบ แพร่ 1640143.jpg โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่