โปรแกรมการแข่งขัน DayByDay


วันที่ เวลา ชนิดกีฬา รายการแข่งขัน สาย รอบที่ โปรแกรม/ผลแข่งขัน สถานที่แข่ง หมายเหตุ
15 17.40 แฮนด์บอลชายหาด แฮนด์บอลชายหาด ชาย พะเยา พบ พิจิตร B รอบแรก153933.jpg ณ สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
15 16.50 แฮนด์บอลชายหาด แฮนด์บอลชายหาด ชาย แพร่ พบ เชียงใหม่ A รอบแรก153931.jpg ณ สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
15 16.00 แฮนด์บอลชายหาด แฮนด์บอลชายหาด หญิง ลำปาง พบ แพร่ รอบแรก153927.jpg ณ สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
15 15.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลหญิง เพชรบูรณ์ พบ พิษณุโลก 151949.png โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
15 15.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลชาย พะเยา พบ ตาก B รอบแรก151938.jpg เทศบาลนครเชียงใหม่
15 15.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลชาย กำแพงเพชร พบ พิษณุโลก D รอบแรก151943.jpg สมโภช 700ปี 2
15 13.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลหญิง ลำปาง พบ เชียงราย 151948.jpg โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
15 13.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลชาย เชียงใหม่ พบ เพชรบูรณ์ A รอบแรก151935.jpg เทศบาลนครเชียงใหม่
15 13.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลชาย ลำปาง พบ แพร่ C รอบแรก151941.png สมโภช 700ปี 2
15 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ ทีมชาย กำแพงเพชร พบ แพร่ 1 รอบแรก150722.jpg โดมเหลืองอร่าม สพล.เชียงใหม่
15 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ ทีมหญิง พิษณุโลก พบ เชียงใหม่ รอบแรก150725.jpg โดมเหลืองอร่าม สพล.เชียงใหม่
15 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ ทีมชาย พะเยา พบ ลำปาง 2 รอบแรก150729.jpg โดมเหลืองอร่าม สพล.เชียงใหม่
15 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ ทีมชาย พิษณุโลก พบ เพชรบูรณ์ 1 รอบแรก150765.jpg โดมเหลืองอร่าม สพล.เชียงใหม่
15 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อประเภททีมชุด ทีมหญิง ลำปาง พบ พะเยา รอบแรก150764.jpg โดมเหลืองอร่าม สพล.เชียงใหม่
15 09.00 ยิงปืน ปืนสั้นยิงช้า ระยะ 50 เมตร (บุคคล) ชิงชนะเลิศ152650.jpg สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่(ทอง) พิษณุโลก(เงิน) อุตรดิตถ์(ทองแดง)
15 09.00 ยิงปืน ปืนยาวอัดลมหญิง ระยะ 10 เมตร (บุคคล) 152657.jpg สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง ลำปาง พบ เชียงราย B 153260.jpg สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย พิจิตร พบ เชียงใหม่ B 153256.jpg สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง สุโขทัย พบ เชียงใหม่ B 153261.jpg สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย เชียงราย พบ แพร่ B รอบแรก153270.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย แม่ฮ่องสอน พบ เพชรบูรณ์ A 153252.jpg สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย ลำปาง พบ พะเยา A 153253.jpg สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง พิจิตร พบ ตาก A 153259.jpg สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง แพร่ พบ กำแพงเพชร A 153258.jpg สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย ตาก พบ กำแพงเพชร B 153254.jpg สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย แม่ฮ่องสอน พบ เพชรบูรณ์ A รอบแรก153267.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย ลำปาง พบ พะเยา A รอบแรก153269.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย ตาก พบ กำแพงเพชร B รอบแรก153272.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย พิจิตร พบ เชียงใหม่ B รอบแรก153273.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย ตาก พบ กำแพงเพชร A รอบแรก153274.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย กำแพงเพชร พบ เพชรบุรณ์ B รอบแรก153275.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย อุตรดิตถ์ พบ ลำพูน C รอบแรก153276.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย น่าน พบ พิษณุโลก D รอบแรก153277.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง แพร่ พบ กำแพงเพชร A รอบแรก153278.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง พิจิตร พบ ตาก A รอบแรก153279.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง ลำปาง พบ เชียงราย B รอบแรก153280.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง สุโขทัย พบ เชียงใหม่ B รอบแรก153281.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง แม่ฮ่องสอน พบ พะเยา B รอบแรก153282.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง อุตรดิตถ์2 พบ เชียงใหม่2 A รอบแรก153283.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง ลำปาง1 พบ เชียงราย1 B รอบแรก153285.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง สุโขทัย1 พบ ตาก C รอบแรก153286.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง สุโขทัย2 พบ อุตรดิตถ์1 D รอบแรก153288.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
15 ยูโด ประเภทบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม 152798.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
15 ยูโด ประเภทบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 45 ถึง 50 กิโลกรัม ชิงชนะเลิศ152790.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เพชรบูรณ์(ทอง) ลำปาง(เงิน) น่าน(ทองแดง)
15 ยูโด ประเภทบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 50 ถึง 55 กิโลกรัม ชิงชนะเลิศ152791.png ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เพชรบูรณ์(ทอง) แพร่(เงิน) น่าน(ทองแดง)
15 ยูโด ประเภทบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 55 ถึง 60 กิโลกรัม ชิงชนะเลิศ152792.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เพชรบูรณ์(ทอง) น่าน(เงิน) ลำปาง(ทองแดง)
15 ยูโด ประเภทบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 60 ถึง 66 กิโลกรัม ชิงชนะเลิศ152794.png ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว น่าน(ทอง) เพชรบูรณ์(เงิน) พิษณุโลก(ทองแดง)
15 ยูโด ประเภทบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 66 ถึง 73 กิโลกรัม ชิงชนะเลิศ152793.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ลำปาง(ทอง) น่าน(เงิน) ลำพูน(ทองแดง)
15 ยูโด ประเภทบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 73 ถึง 81 กิโลกรัม ชิงชนะเลิศ152795.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว พิษณุโลก(ทอง) น่าน(เงิน) ลำปาง(ทองแดง)
15 ยูโด ประเภทบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 81 ถึง 90 กิโลกรัม ชิงชนะเลิศ152796.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เพชรบูรณ์(ทอง) น่าน(เงิน) พิษณุโลก(ทองแดง)
15 ยูโด ประเภทบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 90 กิโลกรัม 152797.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
15 ยูโด การแข่งขันยูโดชาย ประเภทการแข่งขัน ท่าทุ่มมาตรฐาน 1527161.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว