โปรแกรมการแข่งขัน DayByDay


วันที่ เวลา ชนิดกีฬา รายการแข่งขัน สาย รอบที่ โปรแกรม/ผลแข่งขัน สถานที่แข่ง หมายเหตุ
17 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมชาย เชียงใหม่ พบ เชียงราย รอบสอง1712246.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
17 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมชาย ลำพูน พบ ลำปาง รอบสอง1712247.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
17 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมหญิง พิจิตร พบ เชียงใหม่ รอบสอง1712248.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
17 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมหญิง พิษณุโลก พบ กำแพงเพชร รอบสอง1712249.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
17 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม "ชาย" รอบแรก ทีม แพร่ พบกับ ลำปาง แรก1716380.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
17 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม "ชาย" รอบแรก ทีม เชียงราย พบกับ ลำพูน แรก1716379.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
17 9.00 หมากล้อม ผลการแข่งขันกีฬา หมากล้อม ประเภท "คู่ผสม" แรก1737351.jpg ณ ห้องมาร์ติน ชั้น 2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
17 9.00 หมากล้อม ผลการแข่งขันกีฬา หมากล้อม ประเภท "คู่ชาย" แรก1737349.jpg ณ ห้องมาร์ติน ชั้น 2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
17 9.00 หมากล้อม ผลการแข่งขันกีฬา หมากล้อม ประเภท "คู่หญิง" แรก1737400.jpg ณ ห้องมาร์ติน ชั้น 2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
17 17.50 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 45 รอบแรก1721289.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
17 17.50 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 45 รอบแรก1721290.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
17 17.50 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นน้ำหนัก 43 รอบแรก1721291.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
17 17.50 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 60 รอบแรก1721294.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
17 17.50 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 60 รอบแรก1721295.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
17 17.50 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 60 รอบแรก1721296.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
17 17.40 แฮนด์บอลชายหาด แฮนด์บอลชายหาด ชาย พิจิตร พบ ตาก B รอบแรก1739210.jpg ณ สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
17 16.50 แฮนด์บอลชายหาด แฮนด์บอลชายหาด ชาย เชียงใหม่ พบ เชียงราย A รอบแรก1739209.jpg ณ สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
17 16.00 แฮนด์บอลชายหาด แฮนด์บอลชายหาด หญิง แพร่ พบ เชียงราย รอบแรก1739208.jpg ณ สนามชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
17 15.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลหญิง ลำปาง พบ พิจิตร - -1719227.jpg โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
17 14.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลประเภทชาย พะเยา พบ เชียงราย C รอบแรก1714220.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 14.15 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมหญิง ตาก พบ แพร่ รอบแรก1720245.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 13.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลประเภทชาย อุตรดิตถ์ พบ ลำปาง A รอบแรก1714219.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 13.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลหญิง พิษณุโลก พบ เชียงราย - -1719226.jpg โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
17 13.00 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมหญิง เชียงใหม่ พบ เชียงราย รอบแรก1720244.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 13.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม "หญิง" รอบแรก ทีม เชียงราย พบกับ ลำพูน แรก1716383.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
17 13.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม "หญิง" รอบแรก ทีม ลำปาง พบกับ แพร่ แรก1716381.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
17 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.) หญิง คู่ที่109 1724297.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
17 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.) หญิง คู่ที่110 1724298.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
17 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.) หญิง คู่ที่111 1724299.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
17 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-เฟเธอร์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) หญิง คู่ที่112 1724301.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
17 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-เฟเธอร์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) หญิง คู่ที่113 1724302.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
17 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-เฟเธอร์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) หญิง คู่ที่114 1724304.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
17 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.) ชาย คู่ที่ 9 1724305.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
17 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.) ชาย คู่ที่ 10 1724306.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
17 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.) ชาย คู่ที่ 11 1724307.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
17 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.) ชาย คู่ที่ 12 1724311.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
17 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.) ชาย คู่ที่ 13 1724313.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
17 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.) ชาย คู่ที่ 14 1724314.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
17 12.00 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.) ชาย คู่ที่ 15 1724315.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
17 11.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลประเภทชาย ตาก พบ แพร่ A รอบแรก1714218.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 11.15 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมหญิง ลำพูน พบ กำแพงเพชร รอบแรก1720243.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 10.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลประเภทชาย กำแพงแพชร พบ ลำพูน B รอบแรก1714217.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 10.00 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมหญิง ลำปาง พบ สุโขทัย รอบแรก1720228.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 09.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ลู่ (ถนน) ชาย รอบชิงชนะเลิศ1705238.jpg อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม เชียงใหม่ (เหรียญทอง) พะเยา (เหรียญเงิน) เชียงใหม่(เหรียญทองแดง)
17 09.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ลู่ (ถนน) หญิง รอบชิงชนะเลิศ1705242.jpg อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม พิษณุโลก (เหรียญทอง) พิษณุโลก (เหรียญเงิน) เชียงใหม่(เหรียญทองแดง)
17 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ ทีมชุดหญิง พะเยา พบ เชียงใหม่ 1707256.jpg ณ โดมเหลืออร่าม สพล.เชียงใหม่
17 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ ทีมชุดชาย พิษณุโลก พบ เพชรบูรณ์ 1 1707257.jpg ณ โดมเหลืออร่าม สพล.เชียงใหม่
17 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ ทีมชุดหญิง พิษณุโลก พบ ลำปาง 1707258.jpg ณ โดมเหลืออร่าม สพล.เชียงใหม่
17 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ ทีมชุดชาย เชียงใหม่ พบ พะเยา 2 1707259.jpg ณ โดมเหลืออร่าม สพล.เชียงใหม่
17 09.00 ยิงปืน ปืนยาวสามท่าชาย ระยะ 50 เมตร 1726439.jpg สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 07.00 กอล์ฟ กอล์ฟ ประเภทบุคคลหญิงและประเภททีมหญิง รอบแรก1702271.jpg ณ สนามกอล์ฟลานนา (ศูนย์ฝึกกีฬาลานนา)
17 07.00 กอล์ฟ กอล์ฟ ประเภทบุคคลชายและประเภททีมชาย รอบสอง1702270.jpg ณ สนามกอล์ฟลานนา (ศูนย์ฝึกกีฬาลานนา)
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย เพชรบูรณ์ พบ อุตรดิตถ์1 B รอบแรก1732269.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วูซู ประเภทประลองยุทธลีลาฉางฉวน ชาย ชิงชนะเลิศ1735229.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล เชียงใหม่(ทอง) น่าน(เงิน) เชียงใหม่(ทองแดง)
17 วูซู ประเภทประลองยุทธลีลาฉางฉวน หญิง ชิงชนะเลิศ1735230.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล เชียงใหม่(ทอง) เชียงใหม่(เงิน) น่าน(ทองแดง)
17 วูซู ประเภทยุทธลีลาหนานเตา หญิง ชิงชนะเลิศ1735231.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล เชียงใหม่(ทอง) เชียงใหม่(เงิน) น่าน(ทองแดง)
17 วูซู ประเภทยุทธลีลาหนานเตา ชาย ชิงชนะเลิศ1735232.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
17 วูซู ประเภทยุทธลีลาไท่จี๋ฉวน ชาย ชิงชนะเลิศ1735234.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
17 วูซู ประเภทยุทธลีลาไท่จี๋ฉวน หญิง ชิงชนะเลิศ1735235.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
17 วูซู ประเภทยุทธลีลาราชสีห์(ประเภทภาคพื้น) ชาย ชิงชนะเลิศ1735236.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
17 วูซู ประเภทยุทธลีลาราชสีห์(ประเภทภาคพื้น) หญิง ชิงชนะเลิศ1735237.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
17 วูซู ประลองยุทธ รุ่น 48 ก.ก. ชาย รอบรองชนะเลิศ1735250.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
17 วูซู ประลองยุทธ รุ่น 52 ก.ก. ชาย รอบรองชนะเลิศ1735251.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
17 วูซู ประลองยุทธ รุ่น 52 ก.ก. ชาย รอบรองชนะเลิศ1735253.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
17 วูซู ประลองยุทธ รุ่น 56 ก.ก. ชาย รอบรองชนะเลิศ1735254.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
17 วูซู ประลองยุทธ รุ่น 56 ก.ก. ชาย รอบรองชนะเลิศ1735255.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย ลำปาง พบ สุโขทัย A รอบแรก1732260.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย พะเยา พบ เพชรบูรณ์ A รอบแรก1732261.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย ตาก พบ พิจิตร B รอบแรก1732262.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย เชียงราย พบ เชียงใหม่ B รอบแรก1732264.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย กำแพงเพชร พบ แพร่ B รอบแรก1732268.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย แม่ฮ่องสอน1 พบ เชียงใหม่1 A รอบแรก1732273.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย สุโขทัย2 พบ เชียงราย2 E รอบแรก1732274.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย สุโขทัย1 พบ ลำปาง2 F รอบแรก1732275.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง พิจิตร พบ อุตรดิตถ์ A รอบแรก1732276.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง ตาก พบ กำแพงเพชร A รอบแรก1732277.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง สุโขทัย พบ แม่ฮ่องสอน B รอบแรก1732278.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง ลำปาง พบ พะเยา B รอบแรก1732283.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง เชียงใหม่ พบ เชียงราย B รอบแรก1732281.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง เชียงใหม่2 พบ ลำพูน A รอบแรก1732286.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง แม่ฮ่องสอน2 พบ กำแพงเพชร2 E รอบแรก1732287.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง เชียงราย1 พบ แม่ฮ่องสอน1 B รอบแรก1732285.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง พะเยา1 พบ แพร่2 F รอบแรก1732288.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
17 บริดจ์ ผลการแข่งขันกีฬา บริดจ์ ประเภททีมผสม RR2 1715293.jpg ห้องพลบดี1 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
17 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน Team kumite W 15 - 18 Y ชิงชนะเลิศ1704309.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สุโขทัย(เหรียญทอง) เชียงราย(เหรียญเงิน) พิจิตร(เหรียญทองแดง)
17 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KATA M 9 - 13 Y ชิงชนะเลิศ1704318.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พิจิตร(เหรียญทอง) เชียงใหม่(เหรียญเงิน) เพชรบูรณ์(เหรียญทองแดง)
17 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน Kata W 14-18 Y ชิงชนะเลิศ1704345.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พิจิตร(เหรียญทอง) ลำพูน(เหรียญเงิน) เชียงราย(เหรียญทองแดง)
17 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KATA W 9 - 13 Y ชิงชนะเลิศ1704346.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พิจิตร(เหรียญทอง) เพชรบูรณ์(เหรียญเงิน) ลำปาง(เหรียญทองแดง)
17 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KATA M 14 - 18 Y ชิงชนะเลิศ1704348.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงราย(เหรียญทอง) พิจิตร(เหรียญเงิน) เพชรบูรณ์(เหรียญทองแดง)
17 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน Team kumite M 15 - 18 Y ชิงชนะเลิศ1704352.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สุโขทัย(เหรียญทอง) พิจิตร(เหรียญเงิน) เชียงราย(เหรียญทองแดง)
17 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน Team KATA W 14 - 18 Y ชิงชนะเลิศ1704359.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน Team Kata W 9 - 13Y ชิงชนะเลิศ1704360.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี