โปรแกรมการแข่งขัน DayByDay


วันที่ เวลา ชนิดกีฬา รายการแข่งขัน สาย รอบที่ โปรแกรม/ผลแข่งขัน สถานที่แข่ง หมายเหตุ
18 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมชาย รอบชิง รอบชิง1812386.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่(ทอง) ลำปาง(เงิน) ลำพูน กับ เชียงราย(ทองแดง)
18 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมหญิง รอบชิง รอบชิง1812388.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก (ทอง) เชียงใหม่(เงิน) พิจิตร กับ กำแพงเพชร (ทองแดง)
18 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม "ชาย" รอบ รองชนะเลิศ ทีม แพร่ พบกับ ลำปาง รองชนะเลิศ1816389.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
18 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม "ชาย" รอบรองชนะเลิศ ทีม แพร่ พบกับ ตาก รองชนะเลิศ1816390.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
18 9.00 หมากล้อม ผลการแข่งขันหมากล้อม ประเภทบุคคลชาย รอบแรก1837444.jpg ณ ห้องมาร์ติน 2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 9.00 หมากล้อม ผลการแข่งขันหมากล้อม ประเภทบุคคลหญิง รอบแรก1837445.jpg ณ ห้องมาร์ติน 2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 9.00 หมากล้อม ผลการแข่งขันหมากล้อม ประเภททีมผสม รอบแรก1837446.jpg ณ ห้องมาร์ติน 2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 17.40 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 48 รอบแรก1821480.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
18 17.40 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 48 รอบแรก1821479.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
18 17.40 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นน้ำหนัก 51 รอบแรก1821483.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
18 17.40 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 57 รอบแรก1821486.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
18 17.40 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นน้ำหนัก 45 รอบแรก1821485.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
18 17.40 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 57 รอบแรก1821488.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
18 17.40 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 57 รอบแรก1821490.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
18 17.40 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 57 รอบแรก1821491.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
18 16.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลทีมชาย เชียงราย พบ เชียงใหม่ C รอบแรก1814323.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 16.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมหญิง พิจิตร พบ พะเยา 1 แรก1813504.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 16.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมหญิง สุโขทัย พบ เชียงใหม่ 2 แรก1813505.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 16.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมหญิง พิษณุโลก พบ ลำพูน 2 แรก1813506.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 16.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมชาย เพชรบูรณ์ พบ ลำพูน 2 แรก1813511.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ ถอนทีม
18 16.00 แฮนด์บอลชายหาด แฮนด์บอลชายหาด ประเภทีมชาย เชียงราย พบ ตาก รอบรองชนะเลิศ1839536.jpg สนามแฮนด์บอลชายหาดสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 15.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลชาย พิษณุโลก พบ สุโขทัย D รอบแรก1819537.jpg สมโภช 700 ปี 2
18 15.00 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย ตาก พบ เชียงราย รอบแรก1820916.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 14.40 กาบัดดี้ ผลการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีมหญิง รอบแรก จังหวัด อุตรดิตถ์ พบ จังหวัด เชียงใหม่ แรก1803937.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 14.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลทีมชาย เพชรบูรณ์ พบ กำแพงเพชร B รอบแรก1814321.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 14.30 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมชาย แพร่ พบ พิจิตร 1 แรก1813516.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 14.30 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมชาย กำแพงเพชร พบ เชียงราย 4 แรก1813472.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 14.30 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมหญิง แพร่ พบ สุโขทัย 2 แรก1813513.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 14.30 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมชาย เชียงใหม่ พบ ลำปาง 2 แรก1813482.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 14.00 กาบัดดี้ ผลการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีมหญิง รอบแรก จังหวัด แม่ฮ่องสอน พบ จังหวัด เชียงราย แรก1803934.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 13.10 กาบัดดี้ ผลการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีมชาย รอบแรก จังหวัด ตาก พบ จังหวัด เชียงใหม่ แรก1803930.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 13.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลทีมหญิง เชียงใหม่ พบ พะเยา - รอบแรก1814320.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 13.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลชาย เพชรบูรณ์ พบ เชียงราย A รอบแรก1819522.jpg สมโภช 700 ปี 2
18 13.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลชาย แพร่ พบ แม่ฮ่องสอน c รอบแรก1819520.jpg สมโภช 700 ปี 2
18 13.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมชาย สุโขทัย พบ กำแพงเพชร 4 แรก1813461.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 13.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมหญิง ลำพูน พบ พะเยา 1 แรก1813462.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 13.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมหญิง พิจิตร พบ พิษณุโลก 1 แรก1813463.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 13.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมหญิง ลำปาง พบ เชียงใหม่ 2 แรก1813464.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 13.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลชาย ตาก พบ ลำพูน B รอบแรก1819526.jpg เทศบาลนครเชียงใหม่
18 13.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลหญิง เพชรบูรณ์ พบ ลำปาง 1819528.jpg โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
18 13.00 ฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลหญิง เชียงราย พบ พิจตร 1819535.jpg โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
18 13.00 ยกน้ำหนัก การแข่งขันยกน้ำหนัก รุ่น 77กก. ชาย 1825685.jpg สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ สุโขทัย(เหรียญทอง) เชียงใหม่(เหรียญเงิน) ลำพูน(เหรียญทองแดง)
18 13.00 ยกน้ำหนัก การแข่งขันยกน้ำหนัก รุ่น 85กก. ชาย 1825686.jpg สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
18 13.00 ยกน้ำหนัก การแข่งขันยกน้ำหนัก รุ่น 94กก. ชาย 1825689.jpg สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ สุโขทัย(เหรียญทอง) เชียงใหม่(เหรียญเงิน) ลำพูน(เหรียญทองแดง)
18 13.00 ยกน้ำหนัก การแข่งขันยกน้ำหนัก รุ่น 105กก. ชาย 1825690.jpg สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
18 12.30 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย สุโขทัย พบ กำแพงเพชร รอบแรก1820326.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 12.30 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย เชียงใหม่ พบ ลำพูน รอบแรก1820327.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 12.20 กาบัดดี้ ผลการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีมหญิง รอบแรก จังหวัด เชียงราย พบ จังหวัด ลำพูน แรก1803927.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-แบนตั้มเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.) ชาย คู่ที่19 1824404.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
18 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-แบนตั้มเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.) ชาย คู่ที่16 1824401.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
18 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.) หญิง คู่ที่ 115 1824394.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
18 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.) หญิง คู่ที่ 116 1824395.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
18 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-แบนตั้มเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.) หญิง คู่ที่ 117 1824396.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
18 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-แบนตั้มเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.) หญิง คู่ที่ 118 1824397.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
18 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-แบนตั้มเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.) หญิง คู่ที่ 119 1824398.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
18 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-แบนตั้มเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.) หญิง คู่ที่ 120 1824399.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
18 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-แบนตั้มเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.) ชาย คู่ที่17 1824402.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
18 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-แบนตั้มเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.) ชาย คู่ที่18 1824403.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
18 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์เวลเตอร์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.) ชาย คู่ที่ 20 1824406.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
18 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์เวลเตอร์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.) ชาย คู่ที่ 21 1824408.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
18 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์เวลเตอร์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.) ชาย คู่ที่ 22 1824409.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
18 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์เวลเตอร์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.) ชาย คู่ที่ 23 1824411.jpg ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
18 12.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม "หญิง" รอบ รองชนะเลิศ ทีม เชียงราย พบกับ ลำปาง รองชนะเลิศ1816424.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
18 12.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม "หญิง" รอบ รองชนะเลิศ ทีม เชียงใหม่ พบกับ สุโขทัย รองชนะเลิศ1816436.jpg ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์ฝึกเแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่
18 11.40 กาบัดดี้ ผลการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีมหญิง รอบแรก จังหวัด เชียงราย พบ จังหวัด อุตรดิตถ์ แรก1803925.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 11.15 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย ลำปาง พบ เพชรบูรณ์ รอบแรก1820325.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 11.00 กาบัดดี้ ผลการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีมหญิง รอบแรก จังหวัด แม่ฮ่องสอน พบ จังหวัด ตาก แรก1803923.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 10.15 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมหญิง สุโขทัย พบ พิษณุโลก 2 แรก1813435.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 10.15 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมหญิง ลำพูน พบ เชียงใหม่ 2 แรก1813440.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 10.15 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมชาย เพชรบูรณ์ พบ พิจิตร 2 แรก1813447.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ ถอนทีม
18 10.15 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมชาย เชียงใหม่ พบ ลำปาง 3 แรก1813456.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 10.00 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมชาย แพร่ พบ อุตรดิตถ์ รอบแรก1820324.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 10.00 ยกน้ำหนัก การแข่งขันยกน้ำหนัก รุ่น56กก. ชาย 1825679.jpg สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
18 10.00 ยกน้ำหนัก การแข่งขันยกน้ำหนัก รุ่น 62กก. ชาย 1825681.jpg สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
18 10.00 ยกน้ำหนัก การแข่งขันยกน้ำหนัก รุ่น 69กก. ชาย 1825683.jpg สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
18 09.00 วู้ดบอล สรุปอันดับสะสม วู้ดบอล ประเภททีมชาย รอบที่ 11833356.jpg วู้ดบอลแค้มป์ เชียงดาว
18 09.00 วู้ดบอล ประเภทนับจำนวนเกท (ทีมหญิง) คัดเลือก1833358.jpg วู้ดบอลแค้มป์ เชียงดาว
18 09.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ลู่ (ถนน) ทีมชาย ชิงชนะเลิศ1805366.jpg อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม เชียงราย(เหรียญทอง) เชียงใหม่(เหรียญเงิน) พิษณุโลก(เหรียญทองแดง)
18 09.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมชาย เชียงใหม่ พบ ลำพูน 2 แรก1813413.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 09.00 ยูยิตสู ประเภทคู่ หญิง ชิงชนะเลิศ1828417.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
18 09.00 ยูยิตสู ประเภทคู่ผสม ชิงชนะเลิศ1828419.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
18 09.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมชาย กำแพงเพชร พบ สุโขทัย 4 แรก1813420.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 ก.ก. ชาย ชิงชนะเลิศ1828421.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เชียงราย(ทอง) ลำพูน(เงิน) ลำปาง(ทองแดง)
18 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 50 ถึง 55 ก.ก. ชาย ชิงชนะเลิศ1828422.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เชียงราย(ทอง) เชียงใหม่(เงิน) ลำพูน(ทองแดง)
18 09.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมหญิง พิจิตร พบ เชียงราย 1 แรก1813425.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 55 ถึง 60 ก.ก. ชาย ชิงชนะเลิศ1828427.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เชียงใหม่(ทอง) พะเยา(เงิน) เชียงราย(ทองแดง)
18 09.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมชาย แพร่ พบ อุตรดิตถ์ 3 แรก1813499.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 60 ถึง 66 ก.ก. ชาย ชิงชนะเลิศ1828428.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
18 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 66 ถึง 73 ก.ก. ชาย ชิงชนะเลิศ1828429.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
18 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 73 ก.ก.ขึ้นไป ชาย ชิงชนะเลิศ1828431.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เชียงราย(ทอง) ลำพูน(เงิน) ลำปาง(ทองแดง)
18 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 44 ก.ก. หญิง ชิงชนะเลิศ1828432.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ลำปาง(ทอง) เชียงราย(เงิน) ลำพูน(ทองแดง)
18 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 44 ถึง 48 ก.ก. หญิง ชิงชนะเลิศ1828434.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
18 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 52 ถึง 57 ก.ก. หญิง ชิงชนะเลิศ1828438.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เชียงราย(ทอง) พะเยา(เงิน) เชียงใหม่(ทองแดง)
18 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 48 ถึง 52 ก.ก. หญิง ชิงชนะเลิศ1828441.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ลำพูน(ทอง) เชียงราย(เงิน) เชียงใหม่(ทองแดง)
18 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 57 ก.ก.ขึ้นไป หญิง ชิงชนะเลิศ1828442.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
18 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อประเภททีม ชาย แพร่ พบ เชียงใหม่ รอบรองชนะเลิศ1807459.png โดมเหลืองอร่าม สพล.เชียใหม่
18 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อประเภททีม ชาย แพร่ พบ ลำปาง รอบชิงชนะเลิศ1807451.jpg โดมเหลืองอร่าม สพล.เชียใหม่
18 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อประเภททีม หญิง ลำปาง พบ พิษณุโลก ชิงชนะเลิศ1807452.jpg โดมเหลืองอร่าม สพล.เชียใหม่
18 09.00 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อประเภททีม ชาย เชียงใหม่ พบ พิษณุโลก รอบชิงชนะเลิศ1807453.jpg โดมเหลืองอร่าม สพล.เชียใหม่
18 09.00 ยิงปืน ปืนสั้นหญิง ระยะ 25 เมตร (ทีม) ชิงชนะเลิศ1826455.jpg สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่ A (เหรียญทอง) เชียงใหม่ B (เหรียญเงิน)
18 09.00 ยิงปืน ปืนยาวท่านอนหญิง ระยะ 50 เมตร (บุคคล) 1826457.jpg สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 09.00 ยิงปืน ปืนสั้นหญิง ระยะ 25 เมตร (บุคคล) ชิงชนะเลิศ1826465.jpg สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี น่าน (ทอง) เชียงใหม่ A (เงิน) ลำปาง (ทองแดง)
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 110 ฟรีสไตล์ 200 เมตร ชาย - -1834372.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 111 ฟรีสไตล์ 200 เมตร หญิง - -1834375.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 109 กบ 200 เมตร หญิง - -1834370.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 101 ฟรีสไตล์ 800 เมตร หญิง - -1834353.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 102 ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย - -1834357.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 103 ผีเสื้อ 100 เมตร หญิง - -1834361.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 104 ผีเสื้อ 100 เมตร ชาย - -1834362.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 105 เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง - -1834363.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 106 กรรเชียง 50 เมตร ชาย - -1834365.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 107 กรรเชียง 50 เมตร หญิง - -1834368.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 108 กบ 200 เมตร ชาย - -1834369.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 112 เดี่ยวผสม 400 เมตร ชาย - -1834378.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 114 ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย - -1834384.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 113 ผีเสื้อ 50 เมตร หญิง - -1834382.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 115 กรรเชียง 100 เมตร หญิง - -1834385.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.30 ว่ายน้ำ รายการ 116 กรรเชียง 100 เมตร ชาย - -1834387.jpg ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 08.00 เปตอง ประเภทเดี่ยวชาย กลุ่ม B (7ทีม) B 1817524.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 08.00 เปตอง ประเภทคู่ผสม กล่ม B (6ทีม) B 1817514.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 08.00 เปตอง ประเภทคู่ผสม กล่ม A (7ทีม) A 1817508.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 08.00 เปตอง ประเภทเดี่ยวชาย กลุ่ม A (7ทีม) A 1817518.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 08.00 เปตอง ประเภทเดี่ยวหญิง กลุ่ม A (7ทีม) A 1817531.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 08.00 เปตอง ประเภทเดี่ยวหญิง กลุ่ม B (6ทีม) B 1817532.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 07.00 กอล์ฟ กอล์ฟ ประเภททีมชาย รอบสาม1802405.jpg ณ สนามกอล์ฟลานนา (ศูนย์ฝึกกีฬาลานนา)
18 07.00 กอล์ฟ กอล์ฟ ประเภทบุคคลชาย รอบสาม1802407.jpg ณ สนามกอล์ฟลานนา (ศูนย์ฝึกกีฬาลานนา)
18 07.00 กอล์ฟ กอล์ฟ ประเภทบุคคลหญิง รอบสอง1802410.jpg ณ สนามกอล์ฟลานนา (ศูนย์ฝึกกีฬาลานนา)
18 07.00 กอล์ฟ กอล์ฟ ประเภททีมหญิง รอบสอง1802412.jpg ณ สนามกอล์ฟลานนา (ศูนย์ฝึกกีฬาลานนา)
18 วูซู ประเภทยุทธลีลาหนานกุ้น ชาย ชิงชนะเลิศ1835330.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
18 วูซู ประเภทยุทธลีลาเตาซู่ หญิง ชิงชนะเลิศ1835333.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
18 วูซู ประเภทยุทธลีลาเตาซู่ ชาย ชิงชนะเลิศ1835335.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
18 วูซู ประเภทยุทธลีลาเชียงซู่ หญิง ชิงชนะเลิศ1835339.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
18 วูซู ประเภทยุทธลีลาเชียงซู่ ชาย ชิงชนะเลิศ1835340.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE - 43 M 11-13 Y รอบชิงชนะเลิศ1804521.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สุโขทัย (เหรียญทอง) เพชรบูรณ์ (เหรียญเงิน) พิจิตร(เหรียญทองแดง)
18 วูซู ประเภทยุทธลีลาชุดต่อสู้มือเปล่า หญิง ชิงชนะเลิศ1835343.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
18 วูซู ประเภทยุทธลีลาชุดต่อสู้มือเปล่า ชาย ชิงชนะเลิศ1835344.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย กำเพงเพชร พบ พิจิตร B 1832475.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย พิษณุโลก พบ เชียงใหม่2 D 1832481.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย ลำปาง พบ แม่ฮ่องสอน A 1832471.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย พะเยา พบ สุโขทัย A 1832473.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย ตาก พบ เชียงราย B 1832474.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย อุตรดิตถ์2 พบ แพร่1 C 1832478.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย กำแพงเพชร พบ อุตรดิตถ์1 B 1832487.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย พิจิตร พบ เชียงใหม่1 A 1832489.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง พิจิตร พบ แพร่ A 1832492.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง ตาก พบ อุตรดิตถ์ A 1832493.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง เชียงราย พบ พะเยา B 1832494.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง สุโขทัย พบ ลำปาง B 1832495.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง เชียงใหม่ พบ แม่ฮ่องสอน B 1832496.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง สุโขทัย1 พบ กำแพงเพชร1 C 1832497.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง สุโขทัย2 พบ เชียงราย2 D 1832498.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง ลำปาง1 พบ แม่ฮ่องสอน1 B 1832501.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE - 48 M 11-13 Y รอบชิงชนะเลิศ1804527.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พิจิตร (เหรียญทอง) อุตรดิตถ์ (เหรียญเงิน) เพชรบูรณ์(เหรียญทองแดง)
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE + 48 M 11-13 Y รอบชิงชนะเลิศ1804529.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พิจิตร (เหรียญทอง) อุตรดิตถ์ (เหรียญเงิน) เชียงใหม่(เหรียญทองแดง)
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE - 52 M 14-15 Y รอบชิงชนะเลิศ1804530.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พิจิตร(เหรียญทอง) เชียงราย (เหรียญเงิน) สุโขทัย(เหรียญทองแดง)
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE - 55 M 16-18 Y รอบชิงชนะเลิศ1804533.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สุโขทัย (เหรียญทอง) ลำปาง(เหรียญเงิน) พิจิตร(เหรียญทองแดง)
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE - 61 M 16-18 Y รอบชิงชนะเลิศ1804539.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พิจิตร (เหรียญทอง) สุโขทัย (เหรียญเงิน) เชียงราย(เหรียญทองแดง)
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE + 61 M 16-18 Y รอบชิงชนะเลิศ1804541.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สุโขทัย (เหรียญทอง) เพชรบูรณ์ (เหรียญเงิน) ลำพูน(เหรียญทองแดง)
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE -38 W 11-13 Y รอบชิงชนะเลิศ1804546.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อุตรดิตถ์ (เหรียญทอง) พิจิตร (เหรียญเงิน) ลำปาง(เหรียญทองแดง)
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE +43 W 11-13 Y รอบชิงชนะเลิศ1804548.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่ (เหรียญทอง) อุตรดิตถ์ (เหรียญเงิน) พิจิตร(เหรียญทองแดง)
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE -48 W 16-18 Y รอบชิงชนะเลิศ1804569.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สุโขทัย (เหรียญทอง) ลำพูน (เหรียญเงิน) เชียงราย(เหรียญทองแดง)
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE -47 W 14-15 Y รอบชิงชนะเลิศ1804562.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เพชรบูรณ์ (เหรียญทอง) พิจิตร (เหรียญเงิน) ลำพูน (เหรียญทองแดง)
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE +54 W 14-15 Y รอบชิงชนะเลิศ1804563.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ลำพูน (เหรียญทอง) เพชรบูรณ์ (เหรียญเงิน) ลำปาง(เหรียญทองแดง)
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE -54 W 14-15 Y รอบชิงชนะเลิศ1804564.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เพชรบูรณ์ (เหรียญทอง) ลำพูน (เหรียญเงิน) เชียงราย(เหรียญทองแดง)
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE +57 M 14-15 Y 1804573.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE +53 W 16-18 Y รอบชิงชนะเลิศ1804568.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สุโขทัย (เหรียญทอง) ลำพูน (เหรียญเงิน) พิจิตร(เหรียญทองแดง)
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE -57 M 14-15 Y 1804572.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 ยกน้ำหนัก การแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก ประเภท(ชาย) 1825582.jpg สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
18 แฮนด์บอลชายหาด แฮนด์บอลชายหาด ประเภทีมชาย เชียงใหม่ พบ พะเยา รอบรองชนะเลิศ1839622.jpg สนามแฮนด์บอลชายหาดสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
18 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมชาย เพชรบูรณ์ พบ เชียงใหม่ 1831728.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่
18 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมชาย สุโขทัย พบ ลำพูน 1831725.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่
18 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมชาย พิษณุโลก พบ แพร่ 1831732.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่
18 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมชาย พิจิตร พบ เชียงราย 1831734.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่
18 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน KUMITE -53 W 16-18 Y รอบชิงชนะเลิศ18041467.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สุโขทัย (เหรียญทอง) ลำปาง (เหรียญเงิน) ลำพูน(เหรียญทองแดง)