โปรแกรมการแข่งขัน DayByDay


วันที่ เวลา ชนิดกีฬา รายการแข่งขัน สาย รอบที่ โปรแกรม/ผลแข่งขัน สถานที่แข่ง หมายเหตุ
19 9.00 แบดมินตัน ผลการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีมชาย สรุปรอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ1916570.jpg สนามกีฬาแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ทอง) แพร่(เงิน) เชียงราย และ ตาก (ทองแดง)
19 9.00 แบดมินตัน ผลแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีม หญิง สรุปรอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ1916571.jpg สนามกีฬาแบดมินตัน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเทศบาล นครเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ทอง) เชียงราย (เงิน) สุโขทัย และลำปาง (ทองแดง)
19 9.00 หมากล้อม ผลการแข่งขันหมากล้อม ประเภท ทีมหญิง รองชนะเลิศ1937654.jpg ณ ห้องมาร์ติน ชั้น 2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 9.00 หมากล้อม ผลการแข่งขันหมากล้อม ประเภท ทีมชาย ชิงชนะเลิศ1937650.jpg ณ ห้องมาร์ติน ชั้น 2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก ลำปาง พบ ลำพูน รอบแรก1912738.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก พิษณุโลก พบ ทีม BYE รอบแรก1912737.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 ซอฟท์เทนนิส ผลการแข่งขันซอฟท์เทนนิส ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ1906729.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ กำแพงเพชร (ทอง) ลำปาง (เงิน) พิจิตร (ทองแดง)
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก เชียงราย พบ พิจิตร รอบแรก1912740.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก กำแพงเพชร พบ เพชรบูรณ์ รอบแรก1912743.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก พิษณุโลก พบ ลำพูน รอบแรก1912746.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก เพชรบูรณ์ พบแม่ฮ่องสอน รอบแรก1912747.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก พิจิตร พบ กำแพงเพชร รอบแรก 1912748.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก เชียงราย พบลำปาง รอบแรก1912749.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก พิจิตร พบ ทีม BYE รอบแรก1912751.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก กำแพงเพชร พบ ลำพูน รอบแรก1912753.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก พิษณุโลก พบ ทีม BYE รอบแรก1912756.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก ลำปาง พบ เชียงใหม่ รอบแรก1912759.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก พิจิตร พบ ลำปาง รอบแรก1912762.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก ทีม BYE พบ กำแพงเพชร รอบแรก1912766.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก ลำพูน พบ สุโขทัย รอบแรก1912774.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภท ชายคู่ " ลำปาง พบกับ ทีมฺ Bye" รอบแรก1912777.jpg ณ สนามเทนนิสสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก ทีม BYE พบ อุตรดิตถ์ รอบแรก1912778.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภท ชายคู่ " ลำพูน พบกับ ทีมฺ พิษณุโลก" รอบแรก1912785.jpg ณ สนามเทนนิสสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทคู่ผสม รอบแรก เชียงใหม่ พบ ทีม BYE รอบแรก1912780.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทคู่ผสม ทีม BYE พบ ลำปาง รอบแรก1912782.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภท ชายคู่ " เชียงใหม่ พบกับ ทีมฺ พิจิตร" รอบแรก1912783.jpg ณ สนามเทนนิสสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทคู่ผสม รอบแรก น่าน พบ ทีม BYE รอบแรก1912824.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทคู่ผสม รอบแรก ทีม BYE พบ พิจิตร รอบแรก1912786.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภท ชายคู่ " เชียงราย พบกับ กำแพงเพชร" รอบแรก1912787.jpg ณ สนามเทนนิสสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภททีมคู่ผสม รอบแรก กำแพงเพชร พบ ทีม BYE รอบแรก1912789.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภท ชายคู่ " น่าน พบกับ ลำปาง" รอบแรก1912790.jpg ณ สนามเทนนิสสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทคู่ผสม รอบแรก ทีม BYE พบ พิษณุโลก รอบแรก1912791.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายคู่ รอบแรก พิจิตร พบ เพชรบูรณ์ รอบแรก1912849.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทคู่ผสม รอบแรก ลำปาง พบ พิจิตร รอบแรก1912793.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายคู่ รอบแรก ลำพูน พบ พิษณุโลก รอบแรก1912850.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภท ชายคู่ " Bye พบกับ เชียงราย" รอบแรก1912795.jpg ณ สนามเทนนิสสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทคู่ผสม รอบแรก ทีม BYE พบ เชียงใหม่ รอบแรก1912796.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงคู่ รอบแรก ลำปาง พบ พิจิตร รอบแรก1912819.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงคู่ รอบแรก กำแพงเพชร พบ พิจิตร รอบแรก1912820.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงคู่ รอบแรก ลำพูน พบ ลำปาง รอบแรก1912821.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 9.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงคู่ รอบแรก เชียงใหม่ พบ ทีม BYE รอบแรก1912867.jpg สนามเทนนิสสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
19 8.30 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ 103 พุ่งแหลน ชาย ชิงชนะเลิศ1901509.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี น่าน (ทอง) พิจิตร (เงิน) ลำพูน (ทองแดง)
19 8.20 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ102 วิ่ง 5,000เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ1901503.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่(ทอง) ลำปาง(เงิน) เชียงใหม่(ทองแดง)
19 18.45 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 เชียงราย พบ เพชรบูรณ์ - -19141005.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนาม 1
19 18.45 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 พะเยา พบ กำแพงเพชร - -19141010.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนาม 2
19 18.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 เชียงราย พบ กำแพงเพชร - -19141003.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนาม 1
19 18.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 แพร่ พบ พะเยา - -19141009.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนาม 2
19 18.15 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ลำปาง พบ พิษณุโลก - -19141001.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนาม 1
19 18.15 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 พะเยา พบ เพชรบูรณ์ - -19141008.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนาม 2
19 18.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ลำปาง พบ กำแพงเพชร - -1914997.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนาม 1
19 18.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 พิษณุโลก พบ เชียงราย - -19141006.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนาม 2
19 18.00 เพาะกาย ผลการแข่งขันเพาะกาย รุ่น Light Weight น้ำหนักไม่เกิน 70 กก. รอบชิงชนะเลิศ19411187.jpg หน้าอาคารมาร์ติน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 18.00 เพาะกาย ผลการแข่งขันเพาะกาย รุ่น Light Weight น้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ขึ้นไป ชาย รอบชิงชนะเลิศ19411189.jpg หน้าอาคารมาร์ติน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 17.30 สนุกเกอร์ สนุกเกอร์ประเภทเดี่ยว 15 แดง (ระบบแพ้คัดออก 3 ใน 5 เฟรม) รอบแรก1936806.jpg นอร์ทเทอร์นสนุกเกอร์อะคาเดมี่
19 17.30 สนุกเกอร์ สนุกเกอร์ประเภทเดี่ยว 15 แดง (ระบบแพ้คัดออก 3 ใน 5 เฟรม) รอบแรก1936809.jpg นอร์ทเทอร์นสนุกเกอร์อะคาเดมี่
19 17.30 สนุกเกอร์ สนุกเกอร์ประเภทเดี่ยว 15 แดง (ระบบแพ้คัดออก 3 ใน 5 เฟรม) รอบแรก1936810.jpg นอร์ทเทอร์นสนุกเกอร์อะคาเดมี่
19 17.30 สนุกเกอร์ สนุกเกอร์ประเภทเดี่ยว 15 แดง (ระบบแพ้คัดออก 3 ใน 5 เฟรม) รอบแรก1936811.jpg นอร์ทเทอร์นสนุกเกอร์อะคาเดมี่
19 17.30 สนุกเกอร์ สนุกเกอร์ประเภทเดี่ยว 15 แดง (ระบบแพ้คัดออก 3 ใน 5 เฟรม) รอบแรก1936812.jpg นอร์ทเทอร์นสนุกเกอร์อะคาเดมี่
19 17.30 สนุกเกอร์ สนุกเกอร์ประเภทเดี่ยว 15 แดง (ระบบแพ้คัดออก 3 ใน 5 เฟรม) รอบแรก1936813.jpg นอร์ทเทอร์นสนุกเกอร์อะคาเดมี่
19 17.30 สนุกเกอร์ สนุกเกอร์ประเภทเดี่ยว 15 แดง (ระบบแพ้คัดออก 3 ใน 5 เฟรม) รอบแรก1936814.jpg นอร์ทเทอร์นสนุกเกอร์อะคาเดมี่
19 17.30 สนุกเกอร์ ผลการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์รอบชิงอันดับที่ 3 รอบรองชนะเลิศ1936816.jpg นอร์ทเทอร์นสนุกเกอร์อะคาเดมี่
19 17.30 สนุกเกอร์ ผลการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์ รอบชิงชนะเลิศ1936817.jpg นอร์ทเทอร์นสนุกเกอร์อะคาเดมี่
19 17.25 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 54 รอบแรก1921772.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
19 17.25 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 45 รอบแรก1921760.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
19 17.25 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นน้ำหนัก 48 รอบแรก1921763.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
19 17.25 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นน้ำหนัก 48 รอบแรก1921765.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
19 17.25 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 51 รอบแรก1921767.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
19 17.25 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 51 รอบแรก1921769.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
19 17.25 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 54 รอบแรก1921771.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
19 17.25 มวยไทยสมัครเล่น ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นน้ำหนัก 45 รอบแรก1921798.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
19 16.40 แฮนด์บอลชายหาด แฮนด์บอลชายหาด ประเภททีมชาย เชียงราย พบ เชียงใหม่ รอบชิงชนะเลิศ1939744.jpg สนามแฮนด์บอลชายหาดสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 16.30 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ทีมชาย ลำพูน พบ เชียงใหม่ B รอบแรก1931874.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬาเทศนครบาลเชียงใหม่
19 16.00 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ 122 วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ1901723.jpg ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ลำปาง (ทอง) เชียงใหม่ (เงิน) น่าน (ทองแดง) สุโขทัย (ทองแดง)
19 16.00 แฮนด์บอลชายหาด แฮนด์บอลชายหาด ประเภทีมชาย ตาก พบ พะเยา ชิงอันดับ 3 1939741.jpg สนามแฮนด์บอลชายหาดสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 16.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมชาย ลำพูน พบ พิจิตร 2 แรก1913842.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 16.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมชาย แพร่ พบ ลำปาง 3 แรก1913843.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 16.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมชาย เชียงราย พบ กำแพงเพชร 4 แรก1913844.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 16.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมหญิง ลำพูน พบ พิจิตร 1 แรก1913845.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 16.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล ทีมชาย เชียงใหม่ พบ พะเยา C รอบแรก1914872.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ป
19 15.40 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ 121 วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ1901720.jpg ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่ (ทอง) พะเยา (เงิน) ลำพูน (ทองแดง) ตาก (ทองแดง)
19 15.20 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ 120 วิ่ง 100 เมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ ิชิงชนะเลิศ1901625.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สุโขทัย (ทอง) เชียงใหม่ (เงิน) กำแพงเพชร (ทองแดง)
19 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดหญิง ทีม ลำปาง พบ ทีม ตาก 1 รอบแรก1909553.jpg สนามกีฬาชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดชาย ทีม ลำปาง พบ ทีม ลำพูน 1 รอบแรก1909555.jpg สนามกีฬาชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดชาย ทีม พิจิตร พบ ทีม เชียงราย 1 รอบแรก1909556.jpg สนามกีฬาชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดหญิง ทีม กำแพงเพชร พบ ทีม ลำพูน 2 รอบแรก1909558.jpg สนามกีฬาชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดชาย ทีม ตาก พบ ทีม แพร่ 2 รอบแรก1909559.jpg สนามกีฬาชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดชาย ทีม เชียงใหม่ พบ ทีม แม่ฮ่องสอน 2 รอบแรก1909560.jpg สนามกีฬาชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 15.00 ตะกร้อชายหาด ตะกร้อชายหาดหญิง ทีม พิจิตร พบ ทีม แพร่ 1 รอบแรก1909566.jpg สนามกีฬาชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 15.00 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ 119 วิ่ง 100 เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ1901602.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี กำแพงเพชร (ทอง) เชียงราย(เงิน) น่าน (ทองแดง)
19 15.00 ฟุตบอล ฟุตบอลหญิง เพชรบูรณ์ พบ เชียงราย - -1919815.jpg โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
19 15.00 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ทีมชาย เพชรบูรณ์ พบ พะเยา B แรก1931873.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬาเทศนครบาลเชียงใหม่
19 14.40 กาบัดดี้ ผลการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีมหญิง รอบแรก จังหวัด ตาก พบ จังหวัด เชียงใหม่ แรก1903956.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
19 14.30 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมหญิง สุโขทัย พบ ลำพูน 2 แรก1913836.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 14.30 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมหญิง พะเยา พบ เชียงราย 1 แรก1913831.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 14.30 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมชาย พิษณุโลก พบ อุตรดิตถ์ 1 แรก1913840.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 14.30 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมหญิง เชียงใหม่ พบ พิษณุโลก 2 แรก1913839.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 14.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล ทีมชาย ลำพูน พบ เพชรบูรณ์ B รอบแรก1914871.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ป
19 14.20 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ 117 วิ่ง 400 เมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ1901596.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พิษณุโลก (ทอง) ลำพูน (เงิน) พิจิตร (ทองแดง)
19 14.15 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมหญิง เชียงใหม่ พบ แพร่ รอบแรก1920890.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 14.00 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ 116 ว่ิ่ง 400 เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ1901580.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ลำพูน (ทอง) ลำปาง (เงิน) กำแพงเพชร (ทองแดง)
19 14.00 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ 115 กระโดดไกล หญิง ชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ1901623.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ลำพูน(ทอง) ลำปาง (เงิน) น่าน (ทองแดง)
19 14.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ภูเขา รายการ บีเอ็มเอกซ์ หญิง รอบชิงชนะเลิศ1905856.jpg อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
19 14.00 กาบัดดี้ ผลการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีมหญิง รอบแรก จังหวัด แม่ฮ่องสอน พบ จังหวัด อุตรดิตถ์ แรก1903954.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
19 13.50 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ 114 ขว้างจักร หญิง รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ1901614.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่ (ทอง) ลำปาง (เงิน) ลำปาง (ทองแดง)
19 13.30 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ทีมชาย ลำปาง พบ เชียงราย A แรก1931864.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬาเทศนครบาลเชียงใหม่
19 13.10 กาบัดดี้ ผลการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีมชาย รอบแรก จังหวัด ลำพูน พบ จังหวัด ตาก แรก1903960.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
19 13.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมชาย ลำปาง พบ ลำพูน 2 แรก1913675.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 13.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมชาย พิษณุโลก พบ พะเยา 1 แรก1913673.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 13.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมชาย พิจิตร พบ อุตรดิตถ์ 3 แรก1913680.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 13.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เยาวชน ทีมชาย เชียงราย พบ สุโขทัย 4 แรก1913682.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 13.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล ทีมชาย ลำปาง พบ ตาก A รอบแรก1914870.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ป
19 13.00 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมหญิง เชียงราย พล ตาก รอบแรก1920889.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 12.20 กาบัดดี้ ผลการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีมชาย รอบแรก จังหวัด เชียงราย พบ จังหวัด เชียงใหม่ แรก1903958.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
19 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-เฟเธอร์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) หญิง คู่ที่ 123 1924578.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
19 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-พินเวท (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก.) หญิง คู่ที่ 121 1924576.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
19 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-พินเวท (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก.) หญิง คู่ที่ 122 1924577.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
19 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-เฟเธอร์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) หญิง คู่ที่ 124 1924579.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
19 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.) หญิง คู่ที่ 125 1924583.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
19 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์เวลเตอร์เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.) หญิง คู่ที่ 126 1924585.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
19 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-พินเวท (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 46 กก.) ชาย คู่ที่ 24 1924601.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
19 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-พินเวท (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 46 กก.) ชาย คู่ที่ 25 1924603.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
19 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-พินเวท (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 46 กก.) ชาย คู่ที่ 26 1924611.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
19 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.) ชาย คู่ที่ 27 1924607.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
19 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.) ชาย คู่ที่ 28 1924608.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
19 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก). ชาย คู่ที่ 29 1924615.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
19 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ฟลายเวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก. ชาย คู่ที่ 30 1924616.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
19 12.05 มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์เฮฟวี่เวท (รุ่นน้ำหนักเกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.) ชาย คู่ที่ 31 1924618.jpg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
19 11.40 กาบัดดี้ ผลการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีมหญิง รอบแรก จังหวัด ตาก พบ จังหวัด เชียงราย แรก1903948.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
19 11.30 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลทีมชาย แพร่ พบ อุตรดิตถ์ A รอบแรก1914869.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 11.15 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมหญิง สุโขทัย พบ กำแพงเพชร รอบแรก1920886.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 11.00 กาบัดดี้ ผลการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีมหญิง รอบแรก จังหวัด แม่ฮ่องสอน พบ จังหวัด เชียงใหม่ แรก1903947.jpg โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
19 10.45 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ 110 ขว้างค้อน ชาย ชิงชนะเลิศ1901523.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ลำพูน (ทอง) ลำพูน (เงิน) น่าน (ทองแดง)
19 10.30 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมหญิง ลำปาง พบ สุโขทัย 2 แรก1913665.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 10.30 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมหญิง เชียงใหม่ พบ แพร่ 2 แรก1913667.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 10.00 ยกน้ำหนัก การแข่งขันยกน้ำหนัก รุ่น 48กก. หญิง 1925691.jpg สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
19 10.00 ยกน้ำหนัก การแข่งขันยกน้ำหนัก รุ่น 53กก. หญิง 1925693.jpg สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
19 10.00 ยกน้ำหนัก การแข่งขันยกน้ำหนัก รุ่น 58กก. หญิง 1925694.jpg สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
19 10.00 ยกน้ำหนัก การแข่งขันยกน้ำหนัก รุ่น 69กก. หญิง 1925695.jpg สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
19 10.00 ยกน้ำหนัก การแข่งขันยกน้ำหนัก รุ่น 90กก. หญิง 1925696.jpg สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
19 10.00 ยกน้ำหนัก การแข่งขันยกน้ำหนัก รุ่น +90กก. หญิง 1925697.jpg สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
19 10.00 บาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอลทีมหญิง พิษณุโลก พบ แพร่ - รอบแรก1914868.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 10.00 ฟุตซอล การแข่งขันฟุตซอลทีมหญิง ลำปาง พบ ลำพูน รอบแรก1920884.jpg ณ โรงยิมส์เนเซียม 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 09.00 วู้ดบอล สรุปอันดับสะสม ประเภททีมชาย รอบคัดเลือก คัดเลือก1933581.jpg วู้ดบอลแค้มป์ เชียงดาว
19 09.00 วู้ดบอล สรุปอันดับสะสม ประเภททีมหญิง รอบคัดเลือก คัดเลือก1933584.jpg วู้ดบอลแค้มป์ เชียงดาว
19 09.00 วู้ดบอล สรุปอันดับสะสม ประเภททีมหญิง รอบคัดเลือก คัดเลือก1933590.jpg วู้ดบอลแค้มป์ เชียงดาว
19 09.00 วู้ดบอล สรุปอันดับสะสม ประเภททีมชาย รอบคัดเลือก คัดเลือก1933597.jpg วู้ดบอลแค้มป์ เชียงดาว
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 ก.ก. ชาย ชิงชนะเลิศ1928617.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เชียงราย(ทอง) ลำพูน(เงิน) ลำปาง(ทองแดง)
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 50 ถึง 55 ก.ก. ชาย ชิงชนะเลิศ1928619.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เชียงราย(ทอง) เชียงใหม่(เงิน) ลำพูน(ทองแดง)
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 55 ถึง 60 ก.ก. ชาย ชิงชนะเลิศ1928620.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เชียงใหม่(ทอง) พะเยา(เงิน) เชียงราย(ทองแดง)
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 60 ถึง 66 ก.ก. ชาย ชิงชนะเลิศ1928621.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 66 ถึง 73 ก.ก. ชาย ชิงชนะเลิศ1928624.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 73 ก.ก.ขึ้นไป ชาย ชิงชนะเลิศ1928692.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เชียงราย(ทอง) ลำพูน(เงิน) ลำปาง(ทองแดง)
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทจับล็อค รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 ก.ก. ชาย ชิงชนะเลิศ1928627.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ลำพูน(ทอง) ลำปาง(เงิน) เชียงราย(ทองแดง)
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทจับล็อค รุ่นน้ำหนัก 50 ถึง 55 ก.ก. ชาย ชิงชนะเลิศ1928628.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เชียงราย(ทอง) พะเยา(เงิน) ลำพูน(ทองแดง)
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทจับล็อค รุ่นน้ำหนัก 55 ถึง 60 ก.ก. ชาย ชิงชนะเลิศ1928631.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เชียงราย(ทอง) เชียงใหม่(เงิน) พะเยา(ทองแดง)
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 57ก.ก.ขึ้นไป หญิง ชิงชนะเลิศ1928657.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทจับล็อค รุ่นน้ำหนัก 60 ถึง 66 ก.ก. ชาย ชิงชนะเลิศ1928634.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทจับล็อค รุ่นน้ำหนัก 66 ถึง 73 ก.ก. ชาย ชิงชนะเลิศ1928636.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
19 09.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมหญิง ลำพูน พบ พิษณุโลก 1 แรก1913655.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทจับล็อค รุ่นน้ำหนัก 73 ก.ก.ขึ้นไป ชาย ชิงชนะเลิศ1928639.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ลำปาง(ทอง) ลำพูน(เงิน) เชียงราย(ทองแดง)
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 48ถึง 52 ก.ก. หญิง ชิงชนะเลิศ1928664.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ลำพูน(ทอง) เชียงราย(เงิน) เชียงใหม่(ทองแดง)
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 44ถึง 48 ก.ก. หญิง ชิงชนะเลิศ1928652.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทคู่ หญิง ชิงชนะเลิศ1928643.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทคู่ผสม ชิงชนะเลิศ1928645.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
19 09.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมชาย เชียงใหม่ พบ แพร่ 3 แรก1913647.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 09.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมชาย สุโขทัย พบ เชียงราย 4 แรก1913649.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 09.00 เทเบิลเทนนิส ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ยุวชน ทีมหญิง พะเยา พบ พิจิตร 1 แรก1913658.jpg โรงยิมศรีบุญเรือง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 44 ก.ก. หญิง ชิงชนะเลิศ1928663.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ลำปาง(ทอง) เชียงราย(เงิน) ลำพูน(ทองแดง)
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทจับล็อค รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 40 ก.ก. หญิง ชิงชนะเลิศ1928731.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ลำพูน(ทอง) แม่ฮ่องสอน(เงิน) เชียงราย(ทองแดง)
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทจับล็อกรุ่นน้ำหนักเกิน 40ถึง44 ก.ก.หญิง ชิงชนะเลิศ1928671.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว พะเยา(ทอง) เชียงราย(เงิน) ลำปาง(ทองแดง)
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทจับล็อกรุ่นน้ำหนักเกิน 44ถึง48 ก.ก.หญิง ชิงชนะเลิศ1928674.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ลำพูน(ทอง) พะเยา (เงิน) เชียงราย(ทองแดง)
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทจับล็อกรุ่นน้ำหนักเกิน 48ถึง52 ก.ก.หญิง ชิงชนะเลิศ1928676.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ลำพูน(ทอง) แม่ฮ่องสอน(เงิน) เชียงใหม่(ทองแดง)
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 52ถึง 57 ก.ก. หญิง ชิงชนะเลิศ1928677.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เชียงราย(ทอง) พะเยา(เงิน) เชียงใหม่(ทองแดง)
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทจับล็อค รุ่นน้ำหนัก 57 ก.ก.ขึ้นไป หญิง ชิงชนะเลิศ1928739.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
19 09.00 ยูยิตสู ประเภทจับล็อค รุ่นน้ำหนัก 52 ถึง 57 ก.ก. หญิง ชิงชนะเลิศ1928781.jpg ลานสกายฮอล์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เชียงราย(ทอง) พะเยา(เงิน) เชียงใหม่(ทองแดง)
19 09.00 เทนนิส ผลการแข่งขันเทนนิส คู่ผสม ทีม เชียงใหม่ พบ ทีม BYE แรก สนามเทนนิสสมโภช 700 ปี
19 07.30 กรีฑา ผลการแข่งขันกรีฑา รายการ 101 เดิน 5,000เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ1901502.jpg สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่ (ทอง) ลำปาง (เงิน) เชียงใหม่ (ทองแดง)
19 07.00 กอล์ฟ กอล์ฟ ประเภทบุคคลชาย ชิงชนะเลิศ1902698.jpg ณ สนามกอล์ฟลานนา (ศูนย์ฝึกกีฬาลานนา)
19 07.00 กอล์ฟ กอล์ฟ ประเภททีมชาย ชิงชนะเลิศ1902699.jpg ณ สนามกอล์ฟลานนา (ศูนย์ฝึกกีฬาลานนา)
19 07.00 กอล์ฟ กอล์ฟ ประเภทบุคคลหญิง ชิงชนะเลิศ1902700.jpg ณ สนามกอล์ฟลานนา (ศูนย์ฝึกกีฬาลานนา)
19 07.00 กอล์ฟ กอล์ฟ ประเภททีมหญิง ชิงชนะเลิศ1902701.jpg ณ สนามกอล์ฟลานนา (ศูนย์ฝึกกีฬาลานนา)
19 วูซู ประเภทยุทธลีลาเจี้ยนซู่ ชาย ชิงชนะเลิศ1935544.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
19 วูซู ประเภทยุทธลีลาชุดต่อสู้ประกอบอุปกรณ์ทั่วไป หญิง ชิงชนะเลิศ1935545.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล อุตรดิตถ์(ทอง) เชียงใหม่(เงิน) น่าน(ทองแดง)
19 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ภูเขา รายการ ดาวน์ฮิล ชาย รอบชิงชนะเลิศ1905517.jpg อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
19 วูซู ประเภทยุทธลีลาหนานฉวย ชาย ชิงชนะเลิศ1935540.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล เชียงใหม่(ทอง) เชียงใหม่(เงิน) น่าน(ทองแดง)
19 วูซู ประเภทยุทธลีลาหนานฉวย หญิง ชิงชนะเลิศ1935542.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล เชียงใหม่(ทอง) เชียงใหม่(เงิน) น่าน(ทองแดง)
19 วูซู ประเภทยุทธลีลาเจี้ยนซู่ หญิง ชิงชนะเลิศ1935543.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
19 วูซู ประเภทยุทธลีลาชุดต่อสู้ประกอบอุปกรณ์ทั่วไป ชาย ชิงชนะเลิศ1935547.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
19 วูซู ประเภทประลองยุทธ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 ก.ก. ชาย ชิงชนะเลิศ1935605.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล เชียงใหม่(ทอง) ตาก(เงิน) น่าน(ทองแดง)
19 วูซู ประเภทประลองยุทธ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 ก.ก. หญิง ชิงชนะเลิศ1935606.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
19 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน TEAM KUMITE M 12-14 Y รอบชิงชนะเลิศ1904600.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พิจิตร (เหรียญทอง) เพชรบูรณ์ (เหรียญเงิน) สุโขทัย (เหรียญทองแดง)
19 คาราเต้โด การแข่งขันกีฬา คาราเต้โด ประเภทการแข่งขัน TEAM KUMITE W 12-14 Y รอบชิงชนะเลิศ1904599.jpg ยิมเนเซียม1 สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ลำพูน (เหรียญทอง) เชียงใหม่ (เหรียญเงิน) พิจิตร(เหรียญทองแดง)
19 วูซู ประเภทประลองยุทธ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 52 ก.ก. ชาย ชิงชนะเลิศ1935609.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล เพชรบูรณ์(ทอง) เชียงใหม่(เงิน) ตาก(ทองแดง)
19 วูซู ประเภทประลองยุทธ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 52 ก.ก. หญิง ชิงชนะเลิศ1935610.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
19 วูซู ประเภทประลองยุทธ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 ก.ก. ชาย ชิงชนะเลิศ1935612.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล ตาก(ทอง) เพชรบูรณ์(เงิน) เชียงใหม่(ทองแดง)
19 วูซู ประเภทประลองยุทธ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 ก.ก. หญิง ชิงชนะเลิศ1935613.jpg อาคารมงคลมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
19 เปตอง ประเภทเดี่ยวชาย รอบสอง1917632.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 เปตอง ประเภทเดี่ยวหญิง รอบสอง1917669.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 เปตอง ประเภทเดี่ยวชาย ชิงชนะเลิศ1917661.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 เปตอง ประเภทเดี่ยวหญิง ชิงชนะเลิศ1917684.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 เปตอง ประเภทคู่ผสม รอบสอง1917687.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 เปตอง ประเภทคู่ผสม ชิงชนะเลิศ1917688.jpg สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 ว่ายน้ำ รายการ 201 ฟรีสไตล์ 1500 เมตร ชาย 1934703.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 ว่ายน้ำ รายการ 202 ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง 1934705.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 ว่ายน้ำ รายการ 208 ผีเสื้อ 200 เมตร หญิง 1934716.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 ว่ายน้ำ รายการ 203 กรรเชียง 200 เมตร ชาย 1934710.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 ว่ายน้ำ รายการ 205 เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย 1934713.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 ว่ายน้ำ รายการ 207 กบ 100 เมตร ชาย 1934715.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 ว่ายน้ำ รายการ 204 กรรเชียง 200 เมตร หญิง 1934712.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 ว่ายน้ำ รายการ 206 กบ 100 เมตร หญิง 1934714.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 ว่ายน้ำ รายการ 209 ผีเสื้อ 200เมตร ชาย 1934717.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 ว่ายน้ำ รายการ 210 ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง 1934718.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 ว่ายน้ำ รายการ 211 ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย 1934719.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 ว่ายน้ำ รายการ 212 เดี่ยวผสม 400 เมตร หญิง 1934721.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 ว่ายน้ำ รายการ 213 กบ 50 เมตร ชาย 1934722.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม
19 ว่ายน้ำ รายการ 215 ฟรีสไตล์ 400 เมตร ชาย 1934727.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 ว่ายน้ำ รายการ 214 กบ 50 เมตร หญิง 1934726.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 ว่ายน้ำ รายการ 216 ฟรีสไตล์ 400 เมตร หญิง 1934730.jpg สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมหญิง พิจิตร พบ ตาก 1931736.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่
19 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย เพชรบูรณ์ พบ สุโขทัย A 1932752.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่
19 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย กำแพงเพชร พบ เชียงราย B 1932754.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่
19 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย ตาก พบ เชียงใหม่ B 1932755.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่
19 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย พะเยา1 พบ เชียงราย1 G 1932761.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่
19 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย แพร่2 พบ ลำปาง1 H 1932776.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่
19 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย แม่ฮ่องสอน2 พบ เชียงราย2 E 1932770.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่
19 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย พะเยา2 พบ ลำปาง2 F 1932773.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่
19 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง ตาก พบ แพร่ A 1932797.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่
19 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย พะเยา พบ แม่ฮ่องสอน A 1932788.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่
19 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง กำแพงเพรช พบ อุตรดิตภ์ A 1932799.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่
19 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง เชียงใหม่ พบ ลำปาง B 1932800.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
19 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง สุโขทัย พบ พะเยา B 1932801.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
19 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง เชียงราย พบ แม่ฮ่องสอน B 1932802.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
19 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง ลำปาง2 พบ เชียงใหม่1 G 1932803.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
19 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง พะเยา2 พบ พิจิตร H 1932804.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
19 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง แพร่1 พบ กำแพงเพชร2 E 1932805.jpg สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี
19 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมหญิง พิษณุโลก พบ กำแพงเพชร 1931807.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่
19 วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมหญิง สุโขทัย พบ เชียงใหม่ 1931808.jpg ยิมเนเซียม3 สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่
19 บริดจ์ การแข่งขันกีฬาบริดจ์ ทีมทั่วไป RR2 ชิงชนะเลิศ1915828.jpg ห้องพลบดี1 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ กำแพงเพชร(เหรียญทอง) เชียงราย(เหรียญเงิน) สุโขทัย(เหรียญทองแดง)
19 บริดจ์ การแข่งขันกีฬาบริดจ์ ประเภททีมหญิง RR2 ชิงชนะเลิศ1915829.jpg ห้องพลบดี1 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ พิษณุโลก(เหรียญทอง) เชียงราย(เหรียญเงิน) กำแพงเพชร(เหรียญทองแดง)
19 บริดจ์ การแข่งขันกีฬาบริดจ์ ทีมผสม RR2 ชิงชนะเลิศ1915830.jpg ห้องพลบดี1 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ กำแพงเพชร(เหรียญทอง) พิษณุโลก(เหรียญเงิน) เชียงราย(เหรียญทองแดง)
19 บริดจ์ การแข่งขันกีฬาบริดจ์ ประเภทคู่ทั่วไป ชิงชนะเลิศ1915841.jpg ห้องพลบดี1 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ กำแพงเพชร(เหรียญทอง) กำแพงเพชร(เหรียญเงิน) เชียงราย(เหรียญทองแดง)
19 บริดจ์ การแข่งขันกีฬาบริดจ์ ประเภทคู่หญิง ชิงชนะเลิศ1915847.jpg ห้องพลบดี1 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ เชียงราย(เหรียญทอง) พิษณุโลก(เหรียญเงิน) กำแพงเพชร(เหรียญทองแดง)
19 บริดจ์ การแข่งขันกีฬาบริดจ์ ประเภทคู่ผสม ชิงชนะเลิศ1915855.jpg ห้องพลบดี1 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ กำแพงเพชร(เหรียญทอง) กำแพงเพชร(เหรียญเงิน) พิษณุโลก(เหรียญทองแดง)
19 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ภูเขา รายการ บีเอ็มเอกซ์ ชาย รอบชิงชนะเลิศ1905857.jpg อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม