โปรแกรมการแข่งขัน DayByDay


วันที่ เวลา ชนิดกีฬา รายการแข่งขัน สาย รอบที่ โปรแกรม/ผลแข่งขัน สถานที่แข่ง หมายเหตุ
25 09.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ประเภทภูเขา(หญิง) รายการ ครอสคันทรี ชิงชนะเลิศ25051726.jpg ห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
25 09.00 จักรยาน การแข่งขันจักรยาน ประเภทภูเขา(ชาย) รายการ ครอสคันทรี ชิงชนะเลิศ25051728.jpg ห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สุโขทัย(เหรียญทอง) เชียงใหม่(เหรียญเงิน) ตาก(เหรียญทองแดง)
25 09.00 ตะกร้อลอดห่วง ตะกร้อลอดห่วงทีมหญิง เพชรบูรณ์ พบ เชียงใหม่ รอบชิงชนะเลิศ25081772.jpg ณ โดมเหลืองอร่าม สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน(ทอง) เพชรบูรณ์(เงิน)อุตรดิตถ์(ทองแดง)
25 09.00 ตะกร้อลอดห่วง ตะกร้อลอดห่วงทีมหญิง แม่ฮ่องสอน พบ อุตรดิตถ์ รอบชิงชนะเลิศ25081773.jpg ณ โดมเหลืองอร่าม สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน(ทอง) เพชรบูรณ์(เงิน)อุตรดิตถ์(ทองแดง)
25 09.00 ตะกร้อลอดห่วง ตะกร้อลอดห่วงทีมชาย ตาก พบ เชียงใหม่ รอบชิงชนะเลิศ25081774.jpg ณ โดมเหลืองอร่าม สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่ เพชรบูรณ์(ทอง) ตาก(เงิน) เชียงใหม่(ทองแดง)
25 09.00 ตะกร้อลอดห่วง ตะกร้อลอดห่วงทีมชาย เพชรบูรณ์ พบ อุตรดิตถ์ รอบชิงชนะเลิศ25081776.jpg ณ โดมเหลืองอร่าม สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่ เพชรบูรณ์(ทอง) ตาก(เงิน) เชียงใหม่(ทองแดง)
25 ปันจักสีลัด ผลการแข่งขันปันจักสีลัต รุ่น B ชาย 43-47 กก. ตาก พบ แม่ฮ่องสอน ชิงชนะเลิศ25181732.jpg สนามกีฬาฟุตซอลเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
25 ปันจักสีลัด ผลการแข่งขันปันจักสีลัต รุ่น F ชาย 59-63 กก. แม่ฮ่องสอน พบ พิษณุโลก ชิงชนะเลิศ25181735.jpg สนามกีฬาฟุตซอลเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
25 ปันจักสีลัด ผลการแข่งขันปันจักสีลัต รุ่น G ชาย 63-67 กก. แม่ฮ่องสอน พบ สุโขทัย ชิงชนะเลิศ25181737.jpg สนามกีฬาฟุตซอลเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
25 ปันจักสีลัด ผลการแข่งขันปันจักสีลัต รุ่น H ชาย 67-71 กก. แม่ฮ่องสอน พบ สุโขทัย ชิงชนะเลิศ25181738.jpg สนามกีฬาฟุตซอลเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
25 ปันจักสีลัด ผลการแข่งขันปันจักสีลัต รุ่น C ชาย 47-51กก. เชียงราย พบ สุโขทัย ชิงชนะเลิศ25181739.jpg สนามกีฬาฟุตซอลเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
25 ลีลาศ ผลการแข่งขันลีลาศ ประเภท Latin American Juvenile I ชิงชนะเลิศ25301763.jpg โรงเรียนปริ้นส์รอยเเยลส์วิทยาลัย
25 ลีลาศ ผลการแข่งขันลีลาศ ประเภท Latin American Juvenile II ชิงชนะเลิศ25301764.jpg โรงเรียนปริ้นส์รอยเเยลส์วิทยาลัย
25 ลีลาศ ผลการแข่งขันลีลาศ ประเภท Latin American Junior I ชิงชนะเลิศ25301765.jpg โรงเรียนปริ้นส์รอยเเยลส์วิทยาลัย
25 ลีลาศ ผลการแข่งขันลีลาศ ประเภท Latin American Youth I ชิงชนะเลิศ25301766.jpg โรงเรียนปริ้นส์รอยเเยลส์วิทยาลัย
25 ลีลาศ ผลการแข่งขันลีลาศ ประเภท Standard Juvenile II ชิงชนะเลิศ25301767.jpg โรงเรียนปริ้นส์รอยเเยลส์วิทยาลัย
25 ลีลาศ ผลการแข่งขันลีลาศ ประเภท Standard Youth I ชิงชนะเลิศ25301769.jpg โรงเรียนปริ้นส์รอยเเยลส์วิทยาลัย
25 ลีลาศ ผลการแข่งขันลีลาศ ประเภท Standard Youth II ชิงชนะเลิศ25301770.jpg โรงเรียนปริ้นส์รอยเเยลส์วิทยาลัย
25 ลีลาศ ผลการแข่งขันลีลาศ ประเภท Standard Junior II ชิงชนะเลิศ25301771.jpg โรงเรียนปริ้นส์รอยเเยลส์วิทยาลัย เพชรบูรณ์(เหรียญทอง) ลำปาง(เหรียญเงิน) เพชรบูรณ์(เหรียญทองแดง)
25 ปันจักสีลัด ผลการแข่งขันปันจักสีลัต รุ่น E หญิง 55-59กก. สุโขทัย พบ เชียงราย ชิงชนะเลิศ25181785.jpg สนามกีฬาฟุตซอลเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
25 ปันจักสีลัด ผลการแข่งขันปันจักสีลัต รุ่น A หญิง 39-43 กก. ชิงชนะเลิศ25181792.jpg สนามกีฬาฟุตซอลเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สุโขทัย(เหรียญทอง) เชียงราย(เหรียญเงิน) เชียงใหม่(เหรียญทองแดง)
25 ปันจักสีลัด ผลการแข่งขันปันจักสีลัต รุ่น B หญิง 43-47 กก. ชิงชนะเลิศ25181793.jpg สนามกีฬาฟุตซอลเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย(เหรียญทอง) เชียงใหม่(เหรียญเงิน) แม่ฮ่องสอน(เหรียญทองแดง)
25 ปันจักสีลัด ผลการแข่งขันปันจักสีลัต รุ่น A ชาย 39-43 กก. ชิงชนะเลิศ25181794.jpg สนามกีฬาฟุตซอลเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สุโขทัย(เหรียญทอง) พิษณุโลก(เหรียญเงิน) แม่ฮ่องสอน(เหรียญทองแดง)
25 ปันจักสีลัด ผลการแข่งขันปันจักสีลัต รุ่น C ชาย 47-51 กก. ชิงชนะเลิศ25181795.jpg สนามกีฬาฟุตซอลเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย(เหรียญทอง) สุโขทัย(เหรียญเงิน) แม่ฮ่องสอน(เหรียญทองแดง)
25 ปันจักสีลัด ผลการแข่งขันปันจักสีลัต รุ่น D หญิง 51-55 กก. ชิงชนะเลิศ25181796.jpg สนามกีฬาฟุตซอลเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สุโขทัย(เหรียญทอง) แม่ฮ่องสอน(เหรียญเงิน) เชียงราย(เหรียญทองแดง)
25 ปันจักสีลัด ผลการแข่งขันปันจักสีลัต รุ่น E ชาย 55-59 กก. ชิงชนะเลิศ25181797.jpg สนามกีฬาฟุตซอลเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน(เหรียญทอง) สุโขทัย(เหรียญเงิน) เชียงราย(เหรียญทองแดง)