ประมวลภาพพิธีเปิดและปฐมนิเทศโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2560
ระเบียบการรับสมัครโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2560
ใบสมัครโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2560
ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา
ประกาศชำระค่ากิจกรรม ประจำปี 2559
ประกาศ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
กำหนดการปฏิบัตินิเทศนักศึกษาใหม่และเตรียมความพร้อม ประจำปีการศึกษา 2559 (4 ก.ค. 59)
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
ใบสมัครโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2559
ประชาสัมพันธ์โครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก
ประกาศ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 
 
a
a