...กรุณาเลือกรายการหัวข้อข่าว ที่ต้องการลบออกจากระบบ...
www.ipecm.ac.th

ป้อนรหัสผ่าน :::

หัวข้อข่าว:: ประมวลภาพพิธีเปิดและปฐมนิเทศโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2560
หัวข้อข่าว:: ระเบียบการรับสมัครโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2560
หัวข้อข่าว:: ใบสมัครโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2560
หัวข้อข่าว:: ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา
หัวข้อข่าว:: ประกาศชำระค่ากิจกรรม ประจำปี 2559
หัวข้อข่าว:: ประกาศ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
หัวข้อข่าว:: กำหนดการปฏิบัตินิเทศนักศึกษาใหม่และเตรียมความพร้อม ประจำปีการศึกษา 2559 (4 ก.ค. 59)
หัวข้อข่าว:: ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
หัวข้อข่าว:: ใบสมัครโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2559
หัวข้อข่าว:: ประชาสัมพันธ์โครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก
หัวข้อข่าว:: ประกาศ